Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Saturday, 06 December 2008 15:17

Congo, een verloren zaak! Featured

Written by

De Belgische machtskaste denkt werkelijk dat ze nog iets in de pap te brokken heeft in onze voormalige kolonie Congo. Een grappige sul uit Berlare (De Gucht) moest in opdracht van de, in het Frans taterende, dwergkoning van dit land nog eens vlug uittesten of er nog wat te rapen viel bij de 'negertjes in de Kongo'. De oude imperialistische elite wilde nog snel enkele zaakjes doen met diamanten, ertsen, houtkap en nog meer van dat lekkers, en om dat te kunnen fiksen wilde de Belgische machtskaste haar privé leger inzetten, het gekende ABL, Armee Belge-Belgisch leger (verstuik de tong niet).

Recessie, crisis,… deze woorden verschijnen dagelijks in de pers. Bedrijven sluiten de deuren voor de komende weken, technische werkloosheid neemt – vooral in de metaalindustriein sterke mate toe. Herstructureringen en een golf van sluitingen en ontslagen, besparingen allerhande die ingrijpen in de loon- en arbeidsvoorwaarden… het passeert op dit moment allemaal de revue. De financiële crisis zal haar sporen nalaten in de komende tijd in vrijwel alle andere sectoren van de economie. Die crisis is nota bene ontstaan, - en we kunnen dit niet genoeg herhalen - door een te ver doorgedreven liberalisering, door een te zwakke greep van de politiek op de economie.

 Hierdoor kon het wilde kapitalisme een luchtbeleconomie opbouwen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn wanneer de luchtbel openspat. Dat de wereldleiders snel bijeenkomen om een nieuw Bretton-Woods systeem uit te bouwen stelt op zich niet veel goeds voor. Maar de meubelen moeten nu eenmaal droog blijven… Het minimum maandloon voor een jongere die 1 jaar werkt, bedraagt slechts 1.440 euro! Nauwelijks voldoende om een deftig zelfstandig leven te kunnen leiden, gelet op de kosten voor huisvesting, verwarming, nutsvoorzieningen en eten. Ondertussen krijgt Gilbert Mittler, manager van Fortis, een ontslagvergoeding van zegge en schrijve 4 miljoen euro, 4.000.000 euro!!! Dit is profitariaat en parasitisme van het zuiverste soort. De man is ondertussen al weer aan de slag als adviseur en krijgt daar ongetwijfeld alweer een riante vergoeding voor.

Saturday, 22 November 2008 16:03

Illegalen en de corrupte staat Featured

Written by

De Belgische staat is een corrupte staat waar de machtskaste haar doelstellingen alleen maar kan opleggen aan de bevolking door middel van het in stand houden van een gecorrumpeerde ambtenarentop welke de doelstellingen van die machtskaste helpt te verwezenlijken. Daarom ook dat de door de politiek benoemde ambtenaren (zéker bij de top) in dit land zo vaak betrokken zijn bij malafide praktijken en dat ze het misbruik van openbare fondsen zijn gaan zien als een vorm van gewoonterecht. Niemand kijkt er nog echt van op als er weer eens benoemingen worden gefikst of vet betaalde postjes worden uitgedeeld aan personen die op zijn zachtst als zuivere parvenu's kunnen omschreven worden. Het 'ons kent ons'-sfeertje is hier in dit land alomtegenwoordig en de praktijk van knoeien en verspillen wordt verticaal gekopieerd, aangezien de politieke top dit gedrag toch elke dag weer schaamteloos tentoonspreidt. Deze toplaag heeft onze instellingen gewoon gekaapt en verkaveld onder elkaar al betrof het hier hun privé-bezit. Beheerders van het publieke domein krijgen lonen uitbetaald die ver boven elke redelijke vergoeding uitstijgen en de politietop staat wat betreft deze vuile praktijken vandaag als koploper bekend. Maar als je een grondige analyse maakt van hoe dit allemaal mogelijk is, dan kom je al vlug uit op de ware oorzaken die hebben geleid tot deze sfeer van immoreel verderf in onze instellingen, zeker maar niet uitsluitend bij de politie.

Sunday, 16 November 2008 18:13

Vlott is de liberale luidspreker van het VB

Written by

Vorige zaterdag (15 november) heeft Vlott, de alliantiepartner van het Vlaams Belang, een congres in Antwerpen gehouden. Als je de congresbesluiten en de toespraak van de voorzitter Coveliers hebt gelezen dan is waarschijnlijk de eerste vraag die bij ons opkomt: waarom organiseert die partij een eigen congres? Beter, goedkoper en slimmer ware het geweest om samen met LDD te werken. De parallellen tussen de standpunten van Dedecker en Coveliers zijn zo gelijklopend dat je zou vermoeden dat beide heren tweelingbroers van elkaar zijn of toch minstens innige zielsverwanten. Nochtans is de officiële tweelingbroer van Coveliers niet Jean-Marie maar wel Bruno, die van het VB. De vraag mag dan ook gesteld worden: als  het Vlott(je) van Coveliers pleit voor een vlaktaks (in zijn woorden een eenvormige taks van 25% voor iedereen), mogen wij dan aannemen dat het VB daar ook voorstander van is? Wij hebben nog geen verklaring gezien van de VB-generale staf waarin afstand wordt genomen van hun alliantiepartner en de asociale voorstellen die deze formuleert. Nochtans is het VB (en vooral Dewinter) een professionele terugfluiter van standpunten die hen niet zinnnen en dus mogen we er gerust van uitgaan dat Dewinter een even fanatieke liberaal is als zijn tweelingbroertje van Vlott, tenzij we ergens iets missen in het verhaal.

Sunday, 09 November 2008 20:01

Discriminatie? Het mag! Featured

Written by

Een rechter heeft geoordeeld dat het ontslag van een vakbondslid uit de vakbond ontoelaatbaar en onwettig is. Het vakbondslid in kwestie had op een kieslijst van de partij Vlaams Belang gestaan en was zo voor de vakbond niet meer aanvaardbaar als lid van hun organisatie vanwege de ideologische verschillen die deze kandidaatstelling meebracht. De ontoelaatbaarheid van het ontslag, en dus de verwijdering uit de vakbond, is echter niet op principiële gronden afgekeurd door de rechter maar wel doordat de vakbond had nagelaten de vakbondstatuten op een wettelijke wijze zo aan te passen dat dergelijke ontslagen op een juridisch correcte wijze zouden gebeuren. Omdat dit blijkbaar niet het geval was, is het ontslag nu voorlopig niet rechtsgeldig verklaard door de rechter. Het VB juicht de beslissing van de rechtbank toe en beweert dat ze een overwinning op de vakbonden heeft behaald...

 

Page 116 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter