Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday24 October 2017

 


Vandaag vieren de linkse tot extreemlinkse 'democraten' de overwinning op het nationaalsocialisme, waarbij ze hoog oplopen met het communistische verzet. Dat het vreemdelingenfascisme dat Europa vandaag teistert, mede door hun collaboratie hoogdagen viert, vergeten ze voor het gemak. Dat het nationaalsocialistisch regime onderdrukking van het volk betekent, ondemocratische 'verplichte' landverhuizingen, verplaatsing van arbeidskrachten naar industriële centra , aanvaarding van vreemdelingen als meesters in je land, oorlogsvoering (vgl. Syrië) en voorbereiding van oorlogen (vgl. Oekraïne), wapenwedloop, het leegzuigen van kleine naties (vgl. Griekenland, Ierland, Portugal) ook. Kortom, zo ongeveer alles waar de Europese Unie en haar vreemdelingeninvoer vandaag voor staat. Dat alles wordt door het linkse anti-patriottisme gesteund en kan als hedendaags landverraad worden bestempeld.
 
Maar het is niet de eerste keer dat links tot extreemlinks het eigen land en het eigen volk verraden (ze spreken wel altijd over 'zwarte' collaboratie, maar vergeten de rode collaboratie met het nationaalsocialisme).
 
En de hieronder aangehaalde verzetsstrijder Frans Storms is daar en sprekend voorbeeld van. Men schrijft dat Frans pas twee jaar na de bezetting toetrad tot het communistisch verzet ( Belgisch Partizanenleger) suggererend dat dit omwille van zijn leeftijd was-hij was 15 toen de oorlog uitbrak. Maar dat was niet de reden dat het Partizanenleger pas na 22 juli 1941 in actie kwam , en dus ook Frans Storms terwijl het land reeds vanaf 28 mei 1940 door Duitsland bezet was. De communisten weigerden zelfs een algemene staking in de haven van Antwerpen te ondersteunen bij het uitbreken van de oorlog ( waar ze heel sterk stonden) omdat ze zich niet wilden mengen in een oorlog die -volgens hen- in gang was gezet door de Engelse 'plutocratie' ( waarmee ook rijke Joden werden bedoeld)

 

 

 

Peter Mertens volgt voorzitter Mao : Alleen woorden gebruiken als propaganda, omdat je die altijd kan omdraaien

 

Elke week staat er een vraaggesprek in Knack  'Eindespel' heet het ding , waar Bv’s van alle slag (maar meestal van het linkse of links-liberale slag-daarom slaan ze ook soms serieus door) een aantal privévragen beantwoorden.

En één van die vragen ( hoe kan het anders in tijden van vluchtelingenhysterie) is de vraag “ Zou u ooit overwegen om een vluchteling in huis te nemen” Voorafgaand aan die vraag worden er vragen gesteld zoals “ Waarover zullen we ons de volgende 50 jaar schamen”

En steevast antwoorden de geïnterviewde linkse of liberale hypocrietjes  ‘dat de manier waarom we met vluchtelingen omgaan een lange schaduw van schande en schaamte voor hen zal blijven’. Wij zouden ons moeten schamen voor onze houding van vandaag  zeggen ze ,wanneer we weigeren die mensen op te nemen. En ik die dacht dat we overspoelt waren door vreemdelingen en de opvangkampen vol zitten met zogezegde vluchtelingen, ze maken ons wat wijs in de media. Media die meestal bevolkt zijn met dezelfde BV's die ook de vragen in Knack beantwoorden. Het is een clubje waar inteelt als een ziekte woekert. Niet verwonderlijk dat waanzinigheid altijd op de loer ligt (inteelt en verenische ziekten zijn gekende oorzaken van waanzin)

Maar dan komt het ( en u raad het al) - op de vraag ‘of ze er eentje (vluchteling)  in huis willen nemen’ antwoorden onze linkse en liberale humanisten in 99% van de gevallen dat ze dat niet gaan doen. De overblijvende 1% heeft door dat het om een strikvraag handeld en zegt ja op de vraag, je hebt ook intellectuelen onder hen..

Thursday, 28 April 2016 18:26

America First ... en wij

Written by

Het eigen-volk-eerstprincipe (dat Trump als ‘America first’ omschrijft), normale relaties met Rusland terwijl China in het oog wordt gehouden én islamitisch expansionisme wordt bevochten en vernietigd. Daar kunnen we ons wel in vinden, en als dat betekent dat de Europese landen zelf meer voor hun veiligheid moeten instaan, dan zeggen we daar ook 'ja' op. Omdat dat minder afhankelijk van de USA maakt zonder dat we direct op ramkoers met de VS moeten.

Dat zal uiteindelijk ook moeten leidden tot meer evenwichtige handelsrelaties met America, waarbij we Europese handels en financiële overschotten niet uitsluitend naar de V.S transfereren maar binnen de Europese markt investeren en verhandelen, dit door middel van inflatie ( wanneer we van de euro af zijn en terug nationale munten hebben ) in de tekortlanden. Daar hebben we geen politieke Unie voor nodig maar wel een degelijke handels en financiële ideologie die op nationale soevereiniteit stoelt maar economisch vermengd is met een Keynesiaanse subsidiariteit tussen staten.

 

En dan is een versterking van defensie en van defensie-uitgaven door nationale staten perfect mogelijk. Want als we kijken naar de defensie-uitgaven van Griekenland vandaag ( onder een extreemlinkse regering) die 2,8% van het BBP aan hun defensie uitgeven 5,8 miljard euro ( de meeste Europese staten geven amper 1% van hun BNP uit) en we bieden hen de mogelijkheid van devaluatie en inflatie, dan heb je een perfect middel van steun tussen staten wat betreft defensie terwijl we toch onafhankelijke staten blijven en geen soevereiniteit moeten opgeven. En het is goed voor de economie van de (productieve) overschotlanden. Dan is het niet nodig Amerikaanse gevechtsvliegtuigen te kopen maar kunnen we die van kartelbedrijven binnen Europa laten produceren en verkopen aan wie ze nodig heeft. Dat kan ook op wereldschaal zonder centrale bureaucratie in Brussel. economische kartels behoeven geen superstaat voor het verwerven van staatssteun ( wat ze nu met de Unie betrachten) maar wel een evenwichtige staatsinterventie van nationale staten als aandeelhouders (en mede-eigenaars) van bedrijven. Solidarisme via co-eigendom en corporatief bezit via de eigen staten en volkeren. .

 

 

 

 De Mark Ruttes van Europa volgen hun vroegere bezetters Foto/ Syss-Inquard Hitlers Rijkscommisaris der Nederlanden

 

“Boven het concept van de natiestaat uit zal het idee van een nieuwe gemeenschap de leefruimte die we van de geschiedenis gekregen hebben, omvormen tot een nieuw spiritueel rijk”. […] “Het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren, een Europa zonder werkloosheid, zonder monetaire crises […] zal een stevige fundering vinden en voor snel toenemende welvaart zorgen zodra de nationale economische barrières weggenomen zijn”.

De bovenstaande woorden zouden van de Nederlandse premier Mark Rutte afkomstig kunnen zijn, maar werden in 1940 uitgesproken door Arthur Seyss-Inquart tijdens diens aanstelling  als - ‘Rijkscommissaris der Nederlanden’ door Hitler.

“De volkeren van Europa begrijpen steeds beter dat de thema’s die ons scheiden, niet veel meer dan triviale familieruzietjes zijn als we ze vergelijken met de verschillen die er bestaan en opgelost zullen worden tussen continenten […] ”Ik ben er van overtuigd dat de Europeanen over vijftig jaar niet meer zullen denken in termen van afzonderlijke landen en staten”.

Je zou denken dat we hier iemand als Verhofstadt bezig horen, maar neen de woorden zijn afkomstig van Joseph Goebels uitgespoken in 1940.

Daarom dat het vandaag zo eigenaardig is dat de burgerlijke Euro-elite en de linkse pro-Europa beweging de tegenstanders van de huidige Eurodictatuur verwijten -extreemrechts tot neonazi’s te zijn. Terwijl het toch zonneklaar is dat juist de pro- Europa lobby de testamentaire uitvoerders van het nationaalsocialisme zijn. Bezetting incluis.  We kunnen alle monumenten voor verzetslieden afbreken, zij zijn voor niets gestorven. En de collaborateurs, die hadden het zo te zien bij het rechte eind, zeker afgaande op wat links en de Eurocraten vandaag doen en zeggen( en dat allemaal in de geest van wat Hitler daarover gezegd heeft ligt) maar er (voorlopig) niet voor vervolgd of bestraft worden.

Daarom dat het logisch is te zeggen : dat het antifacisme van vandaag het nieuwe facisme is.

 

 

 

 

Tuesday, 26 April 2016 18:07

Terug naar de middeleeuwen?

Written by

 

 

Wilden plunderen Rome

 

“De op Brussel gerichte commentatoren ( en de pro-Europa lobby) blijven er op wijzen dat de vraag naar het lidmaatschap van de Unie nog nooit zo sterk is geweest? Bewijst dat niet dat ‘Europa werkt’?

Ze vergeten daarbij dat het Romeinse rijk implodeerde toen de kern te breekbaar werd, terwijl zijn grenzen naar het oosten werden uitgebreid. Een culturele aftakeling , ook wel bekend als de Middeleeuwen ( met zijn langdurige oorlogen) was daar het gevolg van”.

 

Bron/ Yanis Varoufakis  ‘ En de zwakken ondergaan wat ze moeten ondergaan’

 

 

Page 5 of 133

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter