Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 August 2017

Thursday, 28 April 2016 18:26

America First ... en wij

Written by

Het eigen-volk-eerstprincipe (dat Trump als ‘America first’ omschrijft), normale relaties met Rusland terwijl China in het oog wordt gehouden én islamitisch expansionisme wordt bevochten en vernietigd. Daar kunnen we ons wel in vinden, en als dat betekent dat de Europese landen zelf meer voor hun veiligheid moeten instaan, dan zeggen we daar ook 'ja' op. Omdat dat minder afhankelijk van de USA maakt zonder dat we direct op ramkoers met de VS moeten.

Dat zal uiteindelijk ook moeten leidden tot meer evenwichtige handelsrelaties met America, waarbij we Europese handels en financiële overschotten niet uitsluitend naar de V.S transfereren maar binnen de Europese markt investeren en verhandelen, dit door middel van inflatie ( wanneer we van de euro af zijn en terug nationale munten hebben ) in de tekortlanden. Daar hebben we geen politieke Unie voor nodig maar wel een degelijke handels en financiële ideologie die op nationale soevereiniteit stoelt maar economisch vermengd is met een Keynesiaanse subsidiariteit tussen staten.

 

En dan is een versterking van defensie en van defensie-uitgaven door nationale staten perfect mogelijk. Want als we kijken naar de defensie-uitgaven van Griekenland vandaag ( onder een extreemlinkse regering) die 2,8% van het BBP aan hun defensie uitgeven 5,8 miljard euro ( de meeste Europese staten geven amper 1% van hun BNP uit) en we bieden hen de mogelijkheid van devaluatie en inflatie, dan heb je een perfect middel van steun tussen staten wat betreft defensie terwijl we toch onafhankelijke staten blijven en geen soevereiniteit moeten opgeven. En het is goed voor de economie van de (productieve) overschotlanden. Dan is het niet nodig Amerikaanse gevechtsvliegtuigen te kopen maar kunnen we die van kartelbedrijven binnen Europa laten produceren en verkopen aan wie ze nodig heeft. Dat kan ook op wereldschaal zonder centrale bureaucratie in Brussel. economische kartels behoeven geen superstaat voor het verwerven van staatssteun ( wat ze nu met de Unie betrachten) maar wel een evenwichtige staatsinterventie van nationale staten als aandeelhouders (en mede-eigenaars) van bedrijven. Solidarisme via co-eigendom en corporatief bezit via de eigen staten en volkeren. .

 

 

 

 De Mark Ruttes van Europa volgen hun vroegere bezetters Foto/ Syss-Inquard Hitlers Rijkscommisaris der Nederlanden

 

“Boven het concept van de natiestaat uit zal het idee van een nieuwe gemeenschap de leefruimte die we van de geschiedenis gekregen hebben, omvormen tot een nieuw spiritueel rijk”. […] “Het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren, een Europa zonder werkloosheid, zonder monetaire crises […] zal een stevige fundering vinden en voor snel toenemende welvaart zorgen zodra de nationale economische barrières weggenomen zijn”.

De bovenstaande woorden zouden van de Nederlandse premier Mark Rutte afkomstig kunnen zijn, maar werden in 1940 uitgesproken door Arthur Seyss-Inquart tijdens diens aanstelling  als - ‘Rijkscommissaris der Nederlanden’ door Hitler.

“De volkeren van Europa begrijpen steeds beter dat de thema’s die ons scheiden, niet veel meer dan triviale familieruzietjes zijn als we ze vergelijken met de verschillen die er bestaan en opgelost zullen worden tussen continenten […] ”Ik ben er van overtuigd dat de Europeanen over vijftig jaar niet meer zullen denken in termen van afzonderlijke landen en staten”.

Je zou denken dat we hier iemand als Verhofstadt bezig horen, maar neen de woorden zijn afkomstig van Joseph Goebels uitgespoken in 1940.

Daarom dat het vandaag zo eigenaardig is dat de burgerlijke Euro-elite en de linkse pro-Europa beweging de tegenstanders van de huidige Eurodictatuur verwijten -extreemrechts tot neonazi’s te zijn. Terwijl het toch zonneklaar is dat juist de pro- Europa lobby de testamentaire uitvoerders van het nationaalsocialisme zijn. Bezetting incluis.  We kunnen alle monumenten voor verzetslieden afbreken, zij zijn voor niets gestorven. En de collaborateurs, die hadden het zo te zien bij het rechte eind, zeker afgaande op wat links en de Eurocraten vandaag doen en zeggen( en dat allemaal in de geest van wat Hitler daarover gezegd heeft ligt) maar er (voorlopig) niet voor vervolgd of bestraft worden.

Daarom dat het logisch is te zeggen : dat het antifacisme van vandaag het nieuwe facisme is.

 

 

 

 

Tuesday, 26 April 2016 18:07

Terug naar de middeleeuwen?

Written by

 

 

Wilden plunderen Rome

 

“De op Brussel gerichte commentatoren ( en de pro-Europa lobby) blijven er op wijzen dat de vraag naar het lidmaatschap van de Unie nog nooit zo sterk is geweest? Bewijst dat niet dat ‘Europa werkt’?

Ze vergeten daarbij dat het Romeinse rijk implodeerde toen de kern te breekbaar werd, terwijl zijn grenzen naar het oosten werden uitgebreid. Een culturele aftakeling , ook wel bekend als de Middeleeuwen ( met zijn langdurige oorlogen) was daar het gevolg van”.

 

Bron/ Yanis Varoufakis  ‘ En de zwakken ondergaan wat ze moeten ondergaan’

 

 

Monday, 25 April 2016 12:13

Stop met het organiseren van treurmarsen

Written by

 

"Een 400-tal motorrijders hebben zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Aan het metrostation Maalbeek legden ze een bloemenkrans neer en hieven vervolgens hun helmen ten hemel terwijl ze een minuut lang hun motoren zo luid mogelijk lieten brullen. 'We zijn naar hier gekomen om te tonen dat we weigeren in angst te leven en we niet laten tornen aan de vrijheid die ons kenmerkt', zegt Joe Vereecke, voorzitter van de Fédération Belge des Motards en Colère et Concernés, die het eerbetoon organiseerde" Bron/ De Standaard

 

 

Tot hiertoe hebben allerlei organisaties (waartoe ook de meest zichzelf radicaal noemende) de aanslagen in ons land ' herdacht' en hebben ze de slachtoffers betreurt. Er is op zichzelf niks mis met herdenkingen en met treuren, maar als het zo massaal gebeurt en allemaal met een hoog "wij roepen niet op om de daders hard aan te pakken" - maar vragen aan de aanhangers van een terreurgeloof- dat ze toch een beetje meer vredelievend met ons omgaan- dan lijken al deze 'herdenkingen' wel een soort van georkestreerde emotionele -uitlaatklep die bij de mensen elke strijdbaarheid moet ontmijnen.

Dat fenomeen hebben we ook gezien na de mooraanslagen die de 'Bende van Nijvel' (deze aanslagen werden zeer waarschijnlijk door islamfundamentalisten van de GIA gepleegd) maar daar zwijgen de speurders en onze veiligheidsdiensten zedig over) omdat er ook toen al geen verbanden mocht worden gelegd met de islam en de op dat ogenblik beginnende massale invoer van islamieten in ons land. En de toenmalige misdadige zwijgcultuur van onze politici en van onze elite gaat vandaag nog altijd door. De elites spelen liever een rol zoals Jon Cleese in Fawlty Towers deed - die voortdurend “ Don’t Mention the War” riep als er Duitsers zijn hotel op stelten kwamen zetten ( vervang vandaag Duitsers door moslimimmigranten en we komen bij hetzelfde uit) ‘Dont mention the islam-immigrants’

Ook na Dutroux hebben we eenzelfde fenomeen van herdenken en temperen van de volkswoede meegemaakt. En de eis voor de herinvoering van de doodstraf –eis die toen bij een groot deel van de bevolking spontaan naar boven kwam- werd door de elite (maar ook door de ‘radicalen’ van het Vlaams Blok in de kiem gesmoord) Er mocht niet over wraak of haat jegens de daders worden gesproken ,maar over hoe het zo fout kon lopen bij gerecht en politie ( iets wat ieder Belg al jaren wist dat het daar fout liep –en vandaag weet- dat het nog steeds fout loopt). Het was blijkbaar niet de fout van Dutroux en zijn beestige denkwijze dat aan de oorsprong van de kindermoorden lag, neen we moesten de fout bij onszelf zoeken. Waar hadden wij gefaald. Moeten we vandaag niet eenzelfde redenering van de elite –en van de linkse papegaaien- horen. Niet de daders en hun beestig geloof liggen aan de oorsprong van deze hun moorlust, neen we moeten de schuld weer bij ons zelf zoeken. En deze keer luidt het riedeltje ‘hebben wij die moordenaars -en hun geloof - wel een faire kans gegeven in ons land’ . Het is de uiting van een ziekelijk defaitisme -de wil tot overgaven- die deze redenering drijft. De lafheid van het regime- die ze deze houding doet aannemen. En deze laffe houding verkopen ze via de media en andere indoctrinatiemechanismen aan de massa als een ‘verstandige’ keuze. En de massa neemt een zakdoek en weent, ze weten niet beter. Ze denken dat dat de enige oplossing is .’ Don’t Mention de War’ ontkennen wat zich echt afspeelt ,wat er echt in hun land gebeurt, hoe ze bedrogen en belogen worden door de politieke elite ( die ze nochtans wantrouwen want amper 11% van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek).

 

De kloof tussen moslims en niet-moslims is sinds de aanslagen van 22 maart groter geworden. Dat zegt Salah Echallaoui, sinds vorige maand de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve, zaterdag in een interview met Le Soir. “De meerderheid van de bevolking kan het onderscheid maken, maar er zijn inderdaad stigmatiserende blikken.”Volgens Salah Echallaoui neemt het religieuze opnieuw in belang toe, maar mag dat niet automatisch als radicalisering beschouwd worden. Voorts denkt de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve dat er soms laksheid was ten opzichte van radicale religieuze discours in België. Maar voor volgens Echallaoui is er geen sprake van een faling van de multiculturele samenleving. Multiculturalisme “bouwt zich op ... door vruchtbare en moeilijke periodes”. Bron/ De standaard

 

 

 

 

Multicultuur, dat bouwt zich op , zegt de voorzitter van de moslim executieve: misschien kan die kerel ook eens uitleggen waarom die multiculturele samenleving in islamitische landen ( waar sjiieten en soennieten leven alleen onder een dictatuur mogelijk is) want op het ogenblik dat in een dergelijke - door een dictator ( Syrië, Libië, Iran ) geleid land ,de macht van de heerser wegvalt- dan beginnen die multiculturele islamieten elkaar af te slachten.

 

En nu komt een maf ons vertellen (je moet toch goed zot zijn als je geloofd dat God de wereld geschapen heeft) dat islamieten gek zijn op de multiculturele samenleving ,en dat ze die graag mee willen opbouwen. Waarom moordden ze elkaar dan als beesten uit; telkens ze de kans krijgen om dat te doen En dat doen niet alleen jihadis -zij die Koran blijkbaar niet goed begrepen hebben volgens onze linkse en liberale intellectuelen , neen dat doen ze overal waar de multiculturele samenleving niet langer door een dictatuur wordt ondersteunt.

 

Wat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie ‘s leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

Laat onze elites dan ook eerlijk zijn- en zeggen waar het op staat, zij willen een dictatuur invoeren, niet zozeer om moslims ter wille te zijn, maar om hun eigen financiële en machtsbelangen veilig te kunnen stellen. En dan is de chaos van de multiculturele utopie ( met zijn terrorisme en criminele bendes) een goed middel om dergelijke dictatuur in te voeren. Voor onze eigen veiligheid nietwaar,

voor ons eigen goed. Alleen een zulthoofd ( en linkse intellectuelen- wat op hetzelfde neerkomt ) trappen in deze door het grootkapitaal opgezette val, zij zijn dan ook de fascisten van onze tijd . De stoottroepen van het kapitaal, samen met het door hen gekoesterde islamitisch lompenproletariaatWat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie's leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

Page 5 of 133

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter