Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 August 2017

Thursday, 28 January 2016 11:01

Gedichtendag betekend voor ons : organiseer het verzet

Written by

 

Verzet begint niet met grote woorden

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen

uit het werk van Remco Campert (1929)

Wednesday, 27 January 2016 16:42

Het perverse standpunt van Dewinter

Written by

 

Vlaams Belang legt zich –bij monde van Dewinter en voorzitter Van Grieken-neer bij de golven van massa-immigratie die ons door de elite in het verleden in de maag werden gesplitst.De partij aanvaard zo de status quo inzake het bestaan van een multiculturele maatschappij. De schijnbaar 'radicale' retoriek van Dewinter is dan ook alleen bedoelt tot stemmentrekkerij –belangrijker nog - tot het afhouden van 'echt' politieke alternatieven zoals het N-SA er een is. Een alternatief dat alleen in 'remigratiepolitiek' een vermindering- uitdoving- van het multiculturalisme ziet. Als 'tussenstap' zijn wij er ook altijd voorstanders van geweest om gescheiden ruimten te creëren voor etnische bevolkingsgroepen. Voor Vlaams nationalisten moet dat toch een aanvaardbare piste zijn, vermits zij de Walen als "aparte' entiteit zien -en ook zo behandelt willen zien worden. Dat de Walen over een 'eigen' grondgebied beschikken - en vreemdelingen niet- dat kan geen argument zijn, zeker in Brussel gaat die redenring al lang niet meer op- vreemdelingen bezetten daar zelfs grote delen van het grondgebied van die stad. Dat is niet anders in veel andere steden van het land. Het is ook een legitieme eis (de N-VA zit in de regering, dat is dus volgens de elite een legitieme partij -en eisen dergelijke zaken toch ook ) dit om Walen uit de (hoofdzakelijk door Vlamingen gesubsidieerde) sociale zekerheid te sluiten, vooral dan door middel van het stoppen van financiële transfers naar die bevolkingsgroep. Waarom zou het dan illegitiem zijn dat voor andere bevolkingsgroepen te eisen?

Het aanvaarden van de status quo inzake de multiculturele maatschappij -zoals het Vlaams Belang doet, al heel lang doet eigenlijk -is bedoelt om ook het kiezerspotentieel bij die bevolkingsgroepen aan te spreken.Net zoals alle burgerlijke partijen dat al lang doen trouwens. Maar deze houding legt wel enkele serieuze denkfouten bloot bij de partijleiding van het VB, met name inzake haar anti-islamitische strijd..

Tuesday, 26 January 2016 11:16

Waar ligt onze plicht: die ligt bij het eigen volk

Written by

 

Waarom  moeten (blanke) hulpverleners deze vuiligheid opkuisen... uit pure linkse zelfbevrediging

 

Een volk gaat ten onder als het zijn eigen plicht verwart met het begrip ‘plicht’ in het algemeen. Niets ruïneert het innerlijke diepgaander dan de minste of geringste offerdaad aan de moloch van de abstractie.

Wat is funester dan te werken, te denken ,te voelen zonder een innerlijke noodzaak, zonder een diep-persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de ‘plicht’ Dat is gewoon het recept voor de decadente , ja voor de idiotie.

Friedrich Nietzsche

 

Monday, 25 January 2016 10:58

Wij hebben geen vreemdelingen nodig voor onze economie

Written by

 

 

Je moet bij -onderstaand- rapport bedenken -dat dit dezelfde mensen zijn die pleiten om nog meer immigranten in onze landen binnen te halen.
Zij weten drommels goed dat we geen nieuwe arbeidskrachten nodig hebben- zeker niet om de vergrijzing op te vangen. Dit, omdat de economische ontwikkelingen -en de daar-bijhorende innovaties ervoor zullen zorgen dat we die mensen niet meer op de arbeidsmarkt nodig hebben. De vergrijzing kan er dus voor zorgen dat minder werkgelegenheid - zo goed als pijnloos kan verlopen voor ons salariaat-dit omdat we onder normale omstandigheden minder aanbod aan arbeidskrachten nodig hebben er dus minder werklozen zouden zijn omdaét het aanbod aan arbeidskrachten op natuurlijk manier zou verminderen. En we konden dan die mensen, die wel nog werkloos w zouden zijn, hebben kunnen vergoeden met de surplus-winsten die bedrijven maken door meerwaardecreatie per product, dit ten gevolge van de mindere loonkost per geproduceerd product. Dat zou ervoor hebben gezorgd dat we een 'vierde' industriële revolutie kenen die 'geweldloos' zou kunnen verlopen ,-omdat die industriële revolutie zich zonder al teveel sociale ellende had kunnen ontwikkelen.
Maar door twee totaal tegengestelde bewegingen te maken 'industriële renovatie'-maar tegelijkertijd ook massa-immigratie te organiseren- zal deze industriële revolutie leidden tot een maatschappelijke revolutie, misschien wel (bijna zeker)tot een burgeroorlog leidden. En dat dit zal gebeuren is niet de schuld van de industriële vernieuwing op zich, maar wel van de misdadig politiek die gevoerd wordt door de kapitalistische klasse, van het kapitalistisch systeem zelf. Dat systeem is altijd al chaotisch en crimineel geweest ten overstaan van de massa en van volkeren. En is ook- sedert de tweede wereldoorlog -antinationaal. Wat we moeten doen is deze klasse -politiek- aan de kant zetten, en de industriële revolutie door de staat laten financieren, tegelijkertijd moeten we een politiek van remigratie uitvoeren. Dat kan onze redding worden, zowel economisch als politiek. Daar zou men als 'nationalist' moeten
over discuteren en debatteren, de rest is flauwekul. Staatsinterventie zowel voor industriele vernieuwing als remigratie.

 

Sunday, 24 January 2016 12:41

Vlaams Belang steunt religieus imperialisme zionisten

Written by

Afbeeldingsresultaat voor foto palestina

Hoe kan het Vlaams Belang, partij die beweert tegen de huidige asielinvasie te ageren, een bezettingsstaat zoals Israël steunen?
Temeer omdat de Israëlische staat een schoolvoorbeeld is van hoe een land ontwricht wordt door massa-immigratie en de oorspronkelijke bevolking eraan kapotgaat-aan dergelijke massale instroom van miljoenen indringers. In het geval van Israël was dat door joden- en bij ons zijn het islamieten, maar het resultaat is hetzelfde, onderdrukking van de aut...ochtonen bevolking.
Dat een partij (en beweging Pegida Vlaanderen ) -die nochtans beweren tegen de islamisering van het Avondland te zijn- opkomen voor een land dat is ontstaan door middel van religieus expansionisme. Iets waar men zegt tegen te zijn als het hier plaatsvindt- en als het om de islam gaat , dat kan alleen verklaard worden door een verbijsterende naïviteit- of erger-door pure domheid.

[Vlaams Belang specialist- en een van de mentors van de Israël-lobby in het VB Wim Van Rooy gebruikt dan wel in zijn boek -"Waarover men niet spreekt" het argument dat de Joden door het Balfour-verdrag recht hebben gekregen op dat land, maar gaat daarbij voorbij aan het kleine domme feitje dat dat land niet het eigendom van Balfour en de Britten was. De Britten hebben nog landen "gemaakt" en weggeven (om de Verenigde Nederlanden en daarna de Belgische staat niet te noemen) België waar mensen zoals Van Rooy nochtans tegenstanders van zegt te zijn, net zoals de partij die hij zegt te steunen-het Vlaams Belang dat doet. En welke argument gebruiken ze daarvoor-dat België een artificiële staat is door de grootmachten in elkaar geflanst. Maar diezelfde redenering telt dan weer niet voor Israël blijkbaar.]

Tenzij men natuurlijk aanvaard dat een partij als VB en Pegida Vlaanderen geen nationalistische bewegingen zijn ,bewegingen die hun land van vreemde bezetting willen vrijwaren.Maar in plaats daarvan louter middel is om een buitenlandse agenda te dienen. Met de Israël-lobby die de partij in haar greep heeft lijkt het daarop.

Voor ons is het klaar, wij moeten vechten tegen elke invasie - of die nu religieus of economisch van aard is. Daartoe rekenen wij zelfs de strijd tegen de Europese Unie.
Daarbij beweren wij, dat net zoals het zionisme, een economische imperialisme inhoud, ook het globalistisch liberalisme een religieus (islam)imperialisme in zich draagt.
En dus: vechten tegen kapitalisme is vechten tegen islamisme. Omdat islamisme en kapitalisme in de grond imperialistisch van aard zijn,de ene het andere faciliteert, net zoals zionisme en kapitalisme imperialistisch van aard is, met als resultaat de vernietiging van 'soevereine' volkeren
En zo lang 'eigen volk eerst' 'Israëlisch volk eerst, of islamitisch volk eerst betekenen- bedanken wij.
Wij roepen nationalisten dan ook op, laat je niet door deze rattenvangers in de val lokken.
Islamisten-zionisten,dit is ons land, uw collaborateurs kunnen verrekken.
In Madagaskar is er nog plaats voor jullie allemaal.

Page 9 of 133

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter