Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday22 June 2017

Sunday, 27 December 2015 15:13

PR-stunt "Alle boeren zijn homo's"

Written by

PR-stunt na de match: indien politiek correct gespeeld, altijd bingo!

De voetbalbobo’s zijn in een collectieve politiek-correcte kramp geschoten, nadat voetballer Benito – neen, niet Mussolini, maar Raman – na een voetbalmatch “alle boeren zijn homo’s” had geroepen (die kramp kan natuurlijk ook het gevolg geweest zijn van te lang in de lounge te hebben gezeten). Niet dat ze het niet grappig vonden dat de supporters van Club Brugge (die als “boeren” door het leven gaan) werden geschoffeerd, neen, dat was juist het leuke aan de stunt.

Minder grappig vonden ze dat “echte” boeren (ook wel landbouwers genaamd) aanstoot konden nemen aan Benito’s uitspraak. En dat was dan nog niet het ergste: stel je voor dat ook de nationale “Jeanettenbond” aanstoot nam aan de gruwelijke woorden van Benito. En juist dat gebeurde ... Een ramp voltrok zich – helemaal voorspelbaar – als een storm in een glas champagne. Goed georkestreerd ook, want waarvoor heb je anders pr-bedrijven? Eén grote, als ramp vermomde pr-stunt was het. Een nichtengevecht met boerengeur, en wat is sexyer voor de pers om zich in te wentelen dan in stront. Een duik in een beerput misschien?

De voetbalbobo’s en de pers zijn door het voorval ook verstrikt geraakt in een dilemma, een politiek-correct dilemma van ongekende omvang dan nog. Iets wat de “alarmfase 3” waarin we nu leven ruimschoots overtreft. Ze beseffen het zelf niet, want de massa noch de politiek zal hen terechtwijzen. Door het begrip “discriminatie” aan een feit toe te voegen wordt immers elk kritisch denkvermogen uitgeschakeld. Het werkt als een lichtbak op een stel konijnen.

Wednesday, 23 December 2015 18:28

Steun een corporatieve hulporganisatie!

Written by

Wij willen nog een warme oproep doen aan onze lezers en vrijwilligers om een goed doel te steunen. Natuurlijk steunt u door het lezen van deze blog en naar activiteiten van onze beweging te komen al een ‘goed’ doel. U werkt er namelijk de bourgeoisie en de linkse asielknuffelaars mee op de zenuwen. Er zijn echter ook andere noden die moeten worden gelenigd. Eén daarvan is de armoede bij het eigen volk verlichten. En hoe kleinschalig ook, elke initiatief dat onze minderbegoede volksgenoten een beetje kan helpen is meegenomen.

Er zijn zeker mensen die hulp bieden aan hun behoeftige medemensen van eigen bodem, maar op de staat hoeven die niet rekenen voor steun aan het eigen volk. Die staat heeft het te druk om “andere” mensen financiële en materiële steun te verlenen. Het is zelfs zo dat die staat, en zijn regime in het bijzonder, voor een groot deel aan de basis liggen van de binnenlandse armoede, toch bij een deel van het eigen volk. Bijvoorbeeld door besparingen op te leggen, eigen mensen niet te begeleiden zoals dat met vreemdelingen wel gebeurt enz. Voor die laatsten staan alle sluizen van de hulpverlening wagenwijd open. Voor onze mensen sluit men niet alleen de ogen, maar ook de deuren van de hulpverleningsbureaucratie.

De situatie is echter wat ze is. En terwijl wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief via deze blog en andere kanalen een politiek antwoord proberen te formuleren, zo proberen anderen het op een concretere manier. Die symbiose tussen politieke en corporatieve actie is iets wat we in de toekomst meer zullen moeten organiseren. We zullen meer en meer op onszelf aangewezen zijn om vooruit te komen.

Het voorbeeld van Podemos in Spanje is daarbij leerrijk (net zoals dat van Gouden Dageraad in Griekenland). En ook al heeft Podemos een links-liberaal en pro-immigratieprogramma, toch moeten we de werkwijze ervan bestuderen. Deze beweging/partij steunt op corporatieve initiatieven, aangevuld met een politiek (partij)programma. Dat moeten we in ons land ook nastreven. Uiteraard met een nationalistisch programma, dat spreekt, maar zeker ook met corporatieve doelen(wat voor solidaristen een pak natuurlijker is dan voor links). Het bewijst hoe sterk solidaristisch corporatisme is, als zelfs links zich ervan bedient.

Onder die doelen valt zeker de hulp aan mensen in nood. Daarom willen wij vandaag aan jullie vragen, een dergelijk initiatief te steunen met een donatie. Kortom, kleren, voedsel en geld geven. Want we staan aan het begin van een nieuwe tijd, een tijdperk waarin zelfhulp en zelforganisatie samen met politieke actie centraal staan. Niemand anders zal ons helpen,  wij moeten het zelf doen. De tijd van PRATEN is allang voorbij. DOEN moet de nieuwe stijl zijn!

Steun daarom “Actie tegen Vlaamse Armoede” op rekeningnummer BE 21 7506 0475 0403 (AXABBE22)!

... we hebben de vijand al binnengehaald. We hoeven ons niet meer te verdedigen.

Dat mensen langer moeten werken, de pensioenen te laag zijn, wachtuitkeringen voor duizenden zijn afgeschaft of ingekort (twee maatregelen van de socialisten zelf), dat is allemaal waar. Dat werklozen worden gestraft omdat er geen werk is, zieken zullen worden “weggesaneerd”, een genezingsmethode die de wereld ons benijdt (dankzij Maggie de trol), dat is allemaal waar.

Maar hoort u kameraad John Crombez met één woord over de kostprijs van de asielinvoer reppen? Neen, met geen enkel. Die kost moet nochtans gigantisch zijn, want niemand mag hem berekenen (te gevoelig voor de progressieve zieltjes die vasthouden aan hun pro-immigratiefantasie). Dan te willen afgeven op de aankoop van vliegtuigen voor defensie is een goedkope truc. Een truc die de pacifisten altijd graag gebruiken (bij gebrek aan beter).

Wij, solidaristen, hebben liever dat geld wordt geïnvesteerd in de eigen landsverdediging (dat zoiets beter in Benelux-verband gebeurt, is een andere zaak) dan dat het wordt verspild aan vreemdelingen. Dat die internationale socialisten graag hun land en volk verraden, weten we. Dat is hun (vuile) zaak, wij willen ons land echter verdedigen.


Crombez: Mensen kunnen niet met pensioen, maar we kunnen wel 9 miljard voor gevechtsvliegtuigen betalen”

“Een gebrek aan visie en het doorschuiven van facturen.” Sp.a-voorzitter John Crombez was in ‘De ochtend’ op Radio 1 niet mals voor het kerstakkoord van de federale regering. Met miljarden euro's voor straaljagers en meer blauw op straat trekt die volop de kaart van de veiligheid.

Bron: De Morgen (23 december 2015)

 

Wednesday, 23 December 2015 16:56

Minder geld voor de RVA is meer geld voor FEDASIL

Written by

Er is dan toch vreugdevol nieuws voor Kerstmis en om het jaar mee af te sluiten: de regering heeft een manier gevonden om de kosten voor asielopvang te drukken. Door 70.000 uitkeringen van werklozen te schrappen (meestal toch maar luie blanke donders die te leeg zijn om te gapen) is het mogelijk om onze nieuwe “broeders en zusters”, ingevoerd door de asielindustrie, een lekker leventje aan te bieden. Werk is ook voor hen niet direct in zicht, en wel omdat het schrappen van ... werklozen niet noodzakelijk “arbeidsplaatsen” creëert. Maar een kniesoor die daarom maalt.

Wel zorgt die schrapping op korte termijn voor minder werklozen, en dat is natuurlijk al een begin van wat economen de “relance” van de economie noemen. De enen hun (maatschappelijke) dood, is de (ingeweken) anderen hun brood. Die laatsten, asielzoekers, staan dan ook als hardwerkende kerels bekend. Na een tijdje in een artikel 60-statuut te hebben gewerkt (werk dat geen werk is, maar door de OCMW’s als zodanig wordt verkocht omdat het na een tijdje recht geeft op, jawel, werklozenvergoeding) kan de immigrant dan naar de dop. Hij zal daar dan doodleuk de plaats innemen van een geschorste “autochtoon”. Eigen schuld, dikke bult. Wie lijdzaam is, moet eraan geloven. Wet van de sterkste. Dat heet dan progressief humanisme, maar kan in feite links darwinisme, marxisme, neen beter, stalinisme worden genoemd. Daarom zijn de linkse multikullers er zo dol op ...

En de Belgen moeten niet bang zijn dat er plaatstekort zal ontstaan aan de dop door de asielzoekers die blijven komen. Geen probleem, de regering zal ook in 2016 duizenden “eigenheimers” van de werklozensteun verwijderen. Dat is dat luie blanke volkje hun verdiende loon. Bijkomend zal de ziekteverzekering duizenden langdurige zieken terug aan het werk zetten (dank u, Maggie, voor de zegeningen van het neoliberalisme en de immigratie-verdraagzaamheid). Welk werk weten ze nog niet, maar dat is bijzaak – schorsen is het doel. Zo is er ook in de ziekenkas meer plaats voor onze nieuwe broeders en zusters. Die mensen hebben daar zeker méér “recht” op dan onze eigen langdurig zieken. Wat een geluk dat we zulke “goede” politici hebben in ons land, politici die zo goed voor het vreemde volk zorgen dat ze geen geld meer overhebben voor het eigen volk. Dank aan alle “democraten” die dit mogelijk maken.

En voor onze criticasters: zeg nu weer niet dat we racisten zijn, want we hebben gewoon de financiële mogelijkheden voor onze broeders en zusters uit den vreemde toegelicht. Salaam!

 


‘RVA schrapt 70.000 uitkeringen’

In 2015 zouden meer dan 70.000 personen hun uitkering bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verloren hebben. Dat berekende de socialistische vakbond ABVV.

Het gaat enerzijds om mensen die hun uitkering verliezen omdat ze onvoldoende solliciteren of geen job aannemen en anderzijds om schoolverlaters die niet langer recht hebben op de inschakelingsuitkering.

Via de procedures bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten voor activering werden in de eerste helft van 2015 volgens de vakbond 19.867 werklozen gesanctioneerd door de RVA. “Voor het tweede semester schat de RVA momenteel het aantal sancties op 13.088, zodat er in 2015 in totaal ongeveer 33.000 uitsluitingen zullen zijn”, aldus de bond.

Bovendien hamert het ABVV opnieuw op de verstrengde regels rond de inschakelingsuitkering. Zo verkortte de vorige regering van Elio Di Rupo de duur van de uitkering voor schoolverlaters tot drie jaar, een maatregel die vanaf 2015 effect begon te hebben. ’Volgens de definitieve cijfers tot en met september en de ramingen van de RVA voor oktober-december 2015, komen we op 29.431 uitsluitingen.’

Daar voegt het ABVV, op basis van RVA-schattingen, bijna 8.400 schoolverlaters aan toe  ‘die het recht op de inschakelingsuitkering ontzegd werd’ door de verdere verstrengingen van de huidige regering van Charles Michel. De uitkering wordt sinds dit jaar maar tot de 25-jarigen toegekend en op 1 september kwamen er nog diplomavereisten bij voor personen jonder dan 21.

‘Alles samen komen we dus aan meer dan 70.000 mensen die hun uitkering verloren in 2015, waarvan 40.000 (bijna 38.000, nvdr.) alleen al omdat men hen botweg het recht ontzegt op een uitkering (de schoolverlaters). Een triest record. Geen wonder dat het aantal armen op de bijstand (OCMW) maand na maand blijft toenemen.’

Bron: De Standaard (22 december 2015)

 

 

Monday, 21 December 2015 14:36

Dewinter: volkstrijd is niet elegant of gepast

Written by

... dit is natuurlijk wel gepast en elegant, sjalom

De “harde islambestrijder” Filip Dewinter vindt de volksstrijd die de mensen van Geldermalsen voeren tegen de inplanting van een asielcentrum in hun gemeente niet elegant en gepast. Ja, de “strijd” die beroepspolitici voeren is natuurlijk wel meer “elegant en gepast” te noemen. Zo elegant dat het nutteloos is hem te voeren.

Zo is het welzeker meer “gepast” dat een separatist de Belgische staat wil “breken” vanuit de slaapverwekkende (Belgische) Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met als toemaatje een eedje afgelegd aan onze geliefde Vorst, driemaal hoera! Dit onder het moto: “wij willen België breken maar niet te rap, want het vat is nog niet leeg”. Dat die aanhangers daar zelfs niet mee lachen getuigt van het politiek-ideologische peil dat daar heerst.

Hoogst gepast en elegant kan men dit noemen: vanuit het pluche (met een toploon betaald door papa Belgique) diezelfde staat beweren af te breken waarvan men de vertegenwoordiger is. Hoe dat werkt bij Vlaams-nationalisten als ze “echt” macht hebben, kunnen we elke dag vaststellen bij de ploeg Rode Duivels van de N-VA. En in eigen land zorgen Dewinter en zijn ploeg van de huispolitie (waar we uit beleefdheid de naam niet van noemen), die aan de partij verbonden is als een blindengeleidehond aan zijn meester, er natuurlijk altijd voor dat toestanden zoals in Geldermalsen nooit kunnen plaatsvinden.

De Belgische staat betaalt het Vlaams Belang en andere politici niet voor niets zoveel geld: zij moeten in ruil daarvoor elke strijd “elegant en gepast” houden, onschadelijk dus. Dat is dan ook de zekerste weg naar een nederlaag (buiten de electorale nederlaag waar het hem allemaal om draait). Maar sommigen verdienen er mooi aan. Een zeer elegante en gepaste bezigheid is het. En we moeten het toegeven: Dewinter is daar fanatiek in, hij laat het pluche niet los. Man, dat is pas een “strijder” op sokken!


“Dewinter over gebeurtenissen in Geldermalsen ‘De gebeurtenissen waren misschien niet elegant of gepast. Maar als politici niet willen luisteren, moeten ze helaas maar voelen.’”
 
Bron: De Standaard (21 december 2015)

Page 10 of 133

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter