Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels De maskers vallen af: PVDA+

Thursday21 February 2019

Friday, 02 November 2012 11:08

De maskers vallen af: PVDA+

Written by 

 

In een column op de website van de "Vlaamse Liberalen" maakt VLOTT-voorzitter Hendrik Boonen een analyse van de verkiezingen en dan vooral met betrekking tot de electorale vooruitgang van de PVDA+. Dat het extreem-liberaal vehikel van het Vlaams Belang zich daarbij vooral zorgen maakt over het  ondemocratisch karakter van de PVDA+ is, gezien haar ultraliberale ( ze noemen zich niet voor niks "Vlaamse liberalen") standpunten normaal maar toont tegelijk aan dat liberalen een eigenaardig idee hebben over democratie.

Voor klassieke liberalen is dat normaal omdat zij via dit systeem deze democratie en de macht in handen kunnen houden en zo hun economische belangen vrijwaren. Maar voor een aanhangsel van het VB doet het toch een beetje vreemd aan als men daar de lof van de liberaaldemocratie zingt. Heeft Hendrik Boonen dan nog nooit van het cordon sanitaire gehoord? Nochtans een instrument bij uitstek van de liberaaldemocratie in dit land om politieke tegenstanders, zoals de financiers van Vlott (Vlaams Belang), buiten elk uitvoerend beleidscentrum te houden? Dat is wat liberaaldemocratie in de praktijk inhoudt.

En het is niet beter in Duitsland, waar nationalisten constant worden vervolgd. Nochtans wordt dat land als een baken van de liberaaldemocratie binnen Europa door alle Europese liberalen de lucht in geprezen. Dat een aanhangsel van een nationalistische partij -die zich nota bene juist dringend moet hervormen- de lof laat zingen door haar ultraliberale vleugel op de liberaaldemocratie, voorspelt niks goeds voor wat de hervormingen kunnen inhouden. Als men De Wever op zijn liberale zijde wil pakken, dan zal je immers al snel in de goot belanden. Dat liberale bochtenwerk van De Wever kan je niet beconcurreren zonder bont en blauw uit de ring te komen. Nog minder kan je de PVDA+ bestrijden door je als liberaaldemocraat binnen een liberaaldictatuur op te stellen. En dat geldt zeker voor Belangers en zij die aan die kar hangen.

Het gevaar ligt in dat zij de moederpartij doen kantelen omdat hun invalshoek noch een antwoord biedt op de PVDA+ noch (zoals ik reeds betoogde) zoden aan de dijk brengt tegen de politiek van de N-VA. Het origineel is altijd beter dan de kopie, heeft Dewinter altijd beweerd. Welnu, het pro-Europese liberalisme van de N-VA zal je niet counteren door achter hen aan te lopen. En het antiliberaal discour van de PVDA+ is zelf compleet immuun voor dergelijke aanpak.

Hendrik Boonen betreurt verder dat de PVDA+ wel eens de doodgravers zouden kunnen zijn van "de verdraagzame en democratische" samenleving. Zoals ik reeds heb aangetoond bij het vermelden van het cordon sanitaire als middel tot machtbehoud van de elite, bestaat die ideale liberale samenleving niet: Nu niet en morgen niet.

Nochtans heb ik mijnheer Boonen anders gekend in het verleden om nu dit te moeten lezen. Is het dan zo democratisch dat men onze steden, jobs, geld, uitkeringen, woningen... transfereert naar ingevoerde mensen en dat ten koste van het eigen volk? Is het democratisch dat men onze soevereiniteit naar een transnationaal niveau (EU) heeft getransfereerd? Is het democratisch dat men transfers van middelen organiseert binnen de nationale staat zonder dat daar machtuitbreiding tegenover staat? Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Neen, mijnheer Boonen, wij bedanken voor dit soort van liberaaldemocratie. Er is geen verdraagzaamheid in dit land, er volstrekt zich een bezetting. Enerzijds door ingevoerde mensen  en anderzijds door het opgevenvan elke soevereiniteit. En zoals wij reeds schreven in het verleden: liberalen vinden deze gang van zaken piekfijn in orde. Dat is waar liberalisme nu eenmaal voor staat. En het is dus zeer verwonderlijk dat liberalen zich bekennen tot nationalisme. Het is tegennatuurlijk en het wordt alleen gebruikt om, zoals de N-VA dat doet, haar stinkende liberale soep beter te kunnen verpatsen.

Dat mijnheer Boonen een poging doet om andere partijen attent te maken op het antidemocratische karakter van de PVDA+ en daarom zichzelf in een wit kleedje van maagd steekt die de ware democraat moet omhullen, is aandoenlijk. Maar het zal geen ene moer helpen. Want de agenda van de liberaaldemocratie en die van de marxisten hebben daarvoor teveel raakpunten. Het vervellen van de natiestaat tot transnationale staat en de invoer van vreemdelingen, om maar deze te vermelden. Daar gaan beide extremen voor, daar vormen liberalen en communisten een front. Voor ons is het goed dat er nu een fractie van de burgerij aan het woord is die niet meer verhult waar ze naartoe willen. Dat de PVDA+ daarmee het onverdraagzaam karakter van het systeem zal willen gebruiken om tegenstanders zoals wij radicaal aan te vallen is juist goed. Dat kan tot een hergroepering van nationale krachten leiden, weg van het status quo die het Vlaams Belang in de soezige slaap van het dik betaalde parlementarisme heeft gewiegd. En als dat niet lukt, dan zullen er andere krachten die oude tante uit de weg duwen.

De opkomst van de PVDA+ was onvermijdelijk. Ze toont aan dat revolutionaire krachten weer aan zet komen. En dat zal aanzetten tot een tegenkracht. Voor ons mag die verrotte liberaaldemocratie weg. En terwijl we daar mee bezig zijn zullen we ook de zweer die elke liberaaldemocratie op het gezicht draagt -met name het communisme- uitduwen.

Dus laat ons niet in debat gaan met liberaaldemocratie en communisten. Laat ons herbronnen en laat ons herorganiseren voor de strijd die reeds begonnen is. De strijd om het voortbestaan van volkeren en naties. Weg van de liberaaldemocratie en weg met het communisme, dat daarvan de pestvariant is.

Er moet geen cordon komen rond deze partij. Dat is ondemocratisch. Maar alle andere partijen zouden inhoudelijk in debat moeten gaan met de PVDA+. Dan zal blijken dat waar zij voor staan, wel eens de ondergang van een verdraagzame en democratische samenleving zou kunnen betekenen. Citaat: Hendrik Boonen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter