Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Z-Vlag naar analogie met de DeVlag

Saturday16 February 2019

Wednesday, 08 December 2010 22:12

Z-Vlag naar analogie met de DeVlag

Written by 

Men zegt dat de geschiedenis zich nooit op dezelfde manier herhaalt. En als ze dat toch zou doen, dat ze zich dan manifesteert als een parodie. Men zegt ook dat een ezel zich nooit twee keer aan dezelfde steen stoot.

Maar dan houdt men er geen rekening mee dat er verschillende soorten ezels bestaan. De aanwezigheid van mijnheer Dewinter op een in Israël gehouden congres over terrorisme en fundamentalisme is daar een voorbeeld van.

Omdat mijnheer Dewinter en zijn partij niet meer willen praten over gastarbeiders en remigratie (omdat hun liberale agenda en ideologie dat niet toelaat) moesten hij en zijn partij een ander dada vinden. Die laatste moet dienen om de achterban van de partij niet nog meer vaandelvluchtig te maken. De strijd tegen de islamisering van de steden (want steden zijn geen volkeren) lijkt voor Dewinter dan ook een mooi vehikel om de uitstroom en het defaitisme bij de militant te keren.

Als een ware Don Quichot trekt Dewinter nu elke week ten strijde tegen windmolens. Niet die van Electrawinds of een andere groene stroomvoorziener, maar wel tegen die van de imams. Overal waar een moskee of een minaret opduikt, daar duikt ook Dewinter met zijn Tea Party op. Dat er overal kebabzaken en nachtwinkels uitgebaat worden door moslims en dat moslimpolitici steeds vaker verkozen raken, dat vindt Dewinter niet zo erg. Ook een debat voeren met een krankzinnige zoals Abou Imran, om toch maar in de pers te komen, kan door de islamitische beugel van Dewinter.

Dat die vreemdelingen hier hun eigen economie opzetten en onze eigen mensen uit de weg duwen op de arbeidsmarkt, dat stoort de Tea Party van Dewinter niet. De liberale boel moet immers blijven draaien.

De partij van Dewinter zegt dat het gevaar van moslims komt, maar dat die moslims naar hier werden gehaald door de partijen van het kapitaal, om zo het liberaalkapitalisme in Vlaanderen te versterken, daar rept hij met geen woord over. Dat er culturele akkoorden werden gesloten met moslimlanden (waardoor die moslims hier nu hun gang kunnen gaan) in ruil voor olie en gas, daarover bij de Tea Party geen kik.

Economische kritiek op het ultraliberalisme van de belgicistische burgerij is het Vlaams Belang vreemd. De strijd van het VB tegen moslims is dan ook geen strijd tegen arbeidsimmigratie op zich. Die agenda is op een subtiele manier van een binnenlandse anti-immigratieproblematiek naar een geopolitiek prowesters discours verlegd, in het belang van buitenlandse zetbazen.

En deze geopolitieke agenda wordt verkocht naar de achterban als wat het in se niet is, een anti-immigratiestrijd. Dewinter en zijn Tea party zijn op binnenlands vlak totaal irrelevant geworden, daarom deze wanhopige zet.

Inderdaad, wat de nationalistische thematiek betreft zijn hij en zijn partij volledig gepasseerd en getackeld door de N-VA. Ook wat betreft het asiel- en immigratiethema wordt hij buitenspel gezet door die partij. Het debat van vorige week zondag in de Zevende Dag is daar een bewijs van, de Tea Party zat niet eens mee aan de debattafel.

Voor Dewinter geldt maar één uitweg: de vlucht vooruit. Dienstbaarheid aan vreemde landen en buitenlandse geopolitieke belangen maakt hij nu tot zijn doel. Zoals ooit de DeVlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft) deed voor de Duitse belangen. De strijd ondersteunen tegen moslims (en voor olie- en waterbelangen) die de Amerikanen en hun Joodse huurlingen voeren.

Daarom zijn Dewinter en enkele andere huurlingen van de Amerikaanse belangen naar de terreurstaat Israël getrokken. Die Joodse gasten organiseerden daar een congres tegen terrorisme en fundamentalisme. En Dewinter & co gingen daar het stinkende luchtje opsnuiven.
Want, buiten Saoedi-Arabië misschien, kun je nergens grotere fundamentalisten aantreffen dan in Israël. En, buiten de Verenigde Staten misschien, kan je nergens grotere terroristen aantreffen dan in Israël. Dus als je fundamentalisme en terrorisme wil bestuderen, waar kan je dat dan beter dan in Israël of de Verenigde Staten?

Een land, waar terreur het hoofdbestanddeel uitmaakt van de binnenlandse en buitenlandse politiek. Een land, gesticht door terreur, moord en etnische zuiveringen. Een moordland, gesticht door terreurgroepen zoals Hagana, Irgun en de doodseskaders van de Stern Gang.

Een land, waar door massale immigratie van Joden en gesteund door Joods-Amerikaans geld, de oorspronkelijke bevolking uit de eigen huizen, uit de eigen steden en uit het eigen land werd verdreven. Als in de Brusselse Rand francofone indringers bestuurlijke of culturele eisen stellen, dan spreekt de Tea Party over Franstalig expansionisme dat moet bestreden worden (en terecht). Als Turken en Marokkanen in Brussel en in ander grote steden steeds meer grondgebied en leefruimte inpikken van de oorspronkelijke bevolking, dan roept de Tea Party dat de steden bezet worden (en terecht). Maar als Joden een volledig land inpalmen en de oorspronkelijke bevolking van naar schatting 4,5 miljoen mensen permanent uit dit land houdt, dan besluit de Tea Party van Dewinter dat het goed is. Dan wauwelt Dewinter dat Joden aan de frontlinie zitten in de strijd tegen de islam.

Dat hij daarmee juist hetzelfde zegt als de Franstalige indringers in de Brusselse Rand, die beweren dat zij aan de frontlinie staan van de francofone belangengemeenschap, is bij dit heerschap nog niet opgekomen. Of dat hij daarmee juist hetzelfde zegt als de Turkse, Marokkaanse en andere minderheden die stellen dat zij recht hebben op grond, sociale voorzieningen en macht in ons land, alleen omdat zij dit territorium bezetten, lijkt mijnheer niet eens te beseffen.

Door zich aan de kant te scharen van de imperialistische doctrine die het zionisme is, legitimeert hij tevens de Fransdolle burgerij die de onteigening en uitbreiding van onze hoofdstad tot haar doel stelt. Zo legitimeer je daarbij diegenen die de Koran als inspiratiebron nemen om in onze steden de Oemma te realiseren.

Is het immers niet legitiem om door geweld en immigratietoevloed, vermengd met ideologie of geloof, grond van de oorspronkelijke bewoners te roven? Dewinter en zijn Tea Party vinden duidelijk van wel in hoofde van Israël. Dat een geopolitieke aanhankelijkheidskeuze leidt tot het corrumperen van je eigen binnenlandse doelstellingen wat immigratie betreft, is ronduit pervers.

Dat je de francofonie eigenlijk gelijk geeft in haar territoriale ambities, terwijl je constant de eigen militanten laat opdraven als er weer een manifestatie tegen francofoon imperialisme plaatsvindt, getuigt van een ongelooflijk cynisme.

Dewinter heeft zijn kaarten op een buitenlandse agenda ingezet. De collaboratie met de Amerikaanse en Israëlische oorlogspolitiek is daarmee een feit. Dewinter en zijn Tea Party sluiten zich aan bij de belgicistische politiek van slaafsheid aan het atlantisme. Israël en de Verenigde Staten dringen aan op een uitbreiding van oorlogsvoering, ditmaal tegen Iran. De Belgische burgerij, die nu al de oorlogsmisdaden van het imperium Amerika met Belgische troepen en geld ondersteunt, krijgt op die manier steun van een factie van het Vlaams-nationalisme. Niet voor niets neemt Dewinter het voorbeeld van de Tea Party over.

Extreem imperialistisch Amerikaans staatsnationalisme, gekruid met een antisociale afbraakpolitiek. Wat dit nog met solidaristisch Vlaams-nationalisme te maken heeft, dat moge de geest van Dillen weten. Die draait zich om in zijn graf. Wat de rechtse nationalistische studentenverenigingen en de overblijvende onafhankelijke nationalistische groepen hier allemaal over denken mag Joost weten. Het debat wordt immers gesmoord door de kracht van het geld vanuit de Madoutoren. Dit geld wordt voorzien door de Belgische staat en aangewend om iedereen monddood te maken (voor wat, hoort wat).

De beweging is stil en noncombattief. Iedereen laat zich meeslepen in het buitenlands avontuur van het VB. Geen kritiek, geen vragen. Volgzaamheid tot in het absurde, in de plaats van strijdbaarheid en debat.

De Z-Vlag is een feit dat door niemand anders dan het N-SA openlijk wordt gehekeld en in vraag gesteld. ZIONISTISCHE VLAAMSE ARBEIDSGEMEENSCHAP. Aangevoerd en gestuurd door het Vlaams Belang en haar Tea-afdeling.

Kan het nog zieliger?

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter