Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels De nieuwe VB-campagne: een slag in’t water

Saturday23 February 2019

Thursday, 08 April 2010 02:56

De nieuwe VB-campagne: een slag in’t water

Written by 

 

Sinds kort heeft het Vlaams Belang haar voorjaarscampagne gestart, een campagne die werd opgemerkt omdat er een nieuw element in de VB-retoriek zou zijn: de strijd tegen delocalisatie, gesymboliseerd door een Chinese vlag met de vermelding Vlaams Belang en het woord “waarom” in Chinese letters. Gejuich op sommige banken, het VB heeft het integrale nationalisme teruggevonden!

Sommigen die zich binnen en buiten de partij tot het solidarisme bekennen (wat dit ook moge zijn) waren verheugd over deze aanzet tot koerswijziging. Wij van het N-SA waren daar net iets rustiger in, van een dergelijke koerswijziging zou niet te veel in huis komen als men een “rechtse frontvorming” wil nastreven met de LDD-extremisten. En zie, nauwelijks enkele dagen na de start van de campagne geeft de VB-partijvoorzitter de sceptici van N-SA hierin gelijk. In een recent commentaarstukje van zijn hand dat verscheen op de VB-webstek (http://www.vlaamsbelang.org/6/115/), bekent Valkeniers zich al meteen tot een voorstander van globalisering waar hij “voor 80% positieve zaken in ziet”. Nou moe! Het commentaar van Valkeniers hoeft niet verwonderen, de meningen zijn namelijk sterk verdeeld over de campagne. Chris Morel, vader van … en China-kenner sprak al van één van de meest dwaze campagnes van de afgelopen jaren. Akkoord, maar niet om dezelfde reden! Het VB wil vooral de Antwerpse havenlobby niet afschrikken, een lobby die aandringt op verdere liberaliseringen van het goederenvervoer en die net als het VB de Vlaamse economie wil ombuigen naar een economie gebaseerd op logistieke dienstverlening waarbij men de facto een speelbal wordt van multinationale ondernemingen. Voor vader Morel mocht het gerust nog allemaal wat verder geïnternationaliseerd en geliberaliseerd worden. De voorstellen die het VB doet om delocalisatie van bedrijven tegen te gaan komen bijna allemaal uit liberalistische propaganda: loonkostverlaging (een populaire fabel, gelet op de omvang van de loonkost in het totale kostenplaatje van een Vlaamse (of Belgische) onderneming.), meer flexibiliteit voor de werknemers, minder regelgeving, meer ondernemingsvrijheid, enz… Over een deftige politieke overheid die paal en perk stelt aan het internationalisme van de kapitaalbaronnen geen woord. Over een pact met of de vorming van nationaal gezinde industriële kapitaalsgroepen geen woord, over strijd tegen de EU-dwangregels van vrij verkeer voor personen-goederen-diensten-kapitaal geen woord. Als het woordje verankering al eens valt, zal het initiatief volgens het VB vrijwillig(!) uit de Vlaamse ondernemerswereld moeten komen.

Dat wordt dus met Sint-Juttemis!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter