Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels N-SA in transitie

Saturday23 February 2019

Tuesday, 20 April 2010 00:29

N-SA in transitie

Written by 

n-saIn 2007 begon het N-SA als eenvoudige koepelorganisatie met een eenvoudige Wordpress blog. In 2008 werd het N-SA een alleenstaande organisatie met een volwaardige webstek, dewelke een vernieuwend en radicaal imago neerzette, conform het doelsegment. Van 2007 tot vandaag heeft zich tegelijk een evolutie plaatsgevonden in de ambities van het N-SA. Aanleiding hiertoe waren onder meer het organisatorisch succes en de maatschappelijke en politieke relevantie van het Alternatief. Maar ook de evolutie in de ideeën heeft hier sterk bij meegespeeld.

Met de nieuwe webstek stelt het N-SA haar profilering conform de reeds aangekondigde ambities om een volwaardige politieke beweging te vormen voor 2012. Deze ambities zijn nooit onder stoelen of banken gestoken geweest en het is dan ook geen breuk met het verleden. Dit is een concrete stap in een proces dat zich de komende jaren verder zal zetten, namelijk de uitbouw van het Alternatief in de hoogte en in de breedte.

Wat voor veranderingen brengt deze webstek met zich mee?

Nieuw logo en profilering
Voor een consequente profilering stelde zich de nood aan een 21ste eeuwse politieke uitstraling, met aansluitend logo en marketing. Nieuw, fris en strak, met de oude kleuren en de drietand nog altijd erin verwerkt.

Mijn Alternatief
Leden kunnen voortaan inloggen met hun ledennummer in de Mijn Alternatief webruimte, welke hen rechtstreeks betrekt bij de uitbouw en organisatie van het Alternatief. Leden die nog niet online aangemeld zijn kunnen zich registreren via het registratieformulier.

Standpunten
Het Groene Boekje, als politiek-filosofische beginselverklaring van het N-SA, wordt aangevuld door 5 kernthema's, die het centrale werktuig zullen zijn voor de posities van het Alternatief. Dit is een logisch gevolg van de inhoudelijke evolutie die het Alternatief onder de noemer 'nieuw-solidarisme' heeft ondergaan de afgelopen jaren. Deze evolutie is nu geconcretiseerd in overzichtelijke, sumiere thema's. Deze moeten echter niet als exhaustief of integraal beschouwd worden voor de visie van het Alternatief, het is een nuttig instrument dat een momentopname weergeeft en eventuele verwarring moet tegengaan.

Jeugdwerking

Een van de meest controversiële zaken rond het N-SA is altijd het samengaan van jongerencultuur en -activisme met politieke cultuur en -activisme geweest. Dit was een bewuste keuze, maar wel een die aanleiding gaf tot een doorzichtige tactiek voor kwatongen om interne verdeeldheid binnen het Alternatief te kweken en het imago naar beneden te halen. De coördinatie, jong en oud, heeft hieromtrent gezamenlijk gekozen voor de beste weg om dergelijke antipropaganda naar de toekomst te voorkomen.

Het N-SA is en blijft dan ook de enige beweging die de vrije jeugd de ruimte geeft voor volledige creatieve ontplooiing. Concreet is dit vastgelegd in het vijfde kernthema, een Alternatieve Jeugd. Omwille van bovenstaande overwegingen is echter besloten dat jongerenwerking, subcultuur etc. expliciet de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf worden via hun eigen initiatieven. Deze worden nog altijd georganiseerd binnen het N-SA, ambitieuze jongeren hebben zich reeds bereid gesteld deze taak op hen te nemen. Ze hebben hun eigen strategische doelstellingen geformuleerd en zullen deze samen met de rest van de jonge leden verwezenlijken, aansluitend bij de uitbouw van het Alternatief.

Met de hernieuwde profilering van het N-SA gaat de organisatie zich dan ook voortaan concentreren op de core business, namelijk de uitbouw van de beweging als volwaardig politiek alternatief. Om te zorgen dat de jongeren niet moeten parasiteren op deze uitbouw, zal er dan ook geen 'N-SA Jeugd' als aparte organisatie worden gestart. Jongeren bij het N-SA worden op deze wijze bij de organisatiebrede werking betrokken én behouden tegelijk de vrijheid het Alternatief te organiseren zoals ze dat zelf willen en zoals ze zelf zijn: jong, vitaal, gemotiveerd, ambitieus... in een woord: Alternatief. Om hen zelf aan het woord te laten: "Er lopen van onze leeftijd inmiddels genoeg pseudo-ministers rond!"

Waar het conform de organisatiebrede doelstellingen is, zullen de jeugdinitiatieven vanzelf hun weg vinden naar het N-SA. Voor de rest, deel je de ambities met onze jonge initiatiefnemers, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web2.0
Een doorgedreven integratie met Web2.0 zal de verspreiding van de ideeën van het N-SA via het wereldwijde web verbeteren. Sluit aan via facebook, twitter, youtube...

Opmerkingen betreffende de webstek kunnen terecht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opmerkingen betreffende het N-SA zelf kunnen terecht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter