Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Burgerij wil meer dwangwetten invoeren!

Saturday23 February 2019

Tuesday, 06 April 2010 01:00

Burgerij wil meer dwangwetten invoeren!

Written by 

Naar aanleiding van een door gastarbeiders verstoorde uitvoering van de Stomme van Portici in de universiteitsaula van Antwerpen, met multicul-clown Benno Barnard als anti-profeet, stak de burgerij de fiere democratische borst vooruit. En ze verkondigde straffe taal. De burgerij vindt dat het niet kan dat de leuzen die vreemdelingenbendes hebben geroepen niet het klassieke "Vive la Belgique" zijn, maar wel de nieuwe Belgische multiculkreet "Allah o akbar". Is dit dan niet meer het multiculturele België van gisteren, vraagt een gewone mens zich dan af? Tot gisteren waren multidisciplinaire, interactieve geloofsbelijdenissen opgediend met couscous en schapenvlees toch een verrijking van onze leefwereld? Halal en koosjer leven en eten, dat waren toch  de nieuwe dada's van de burgerij? Dat was toch lekkere vreedzame co-existentie die in de praktijk moest worden toegepast; zo moeten we toch samenleven?

 

De elites van de politiek en de economie, zij die nota bene zelf verantwoordelijk zijn voor de invoering van die honderdduizenden vreemdelingen, slaan zich nu op de borst. Zij zullen ervoor zorgen dat de democratie wordt gered. Zij zullen ervoor zorgen dat spreekrecht en vergaderingsrecht gehandhaafd worden. Gebruikmakend van een onnozel incident dat politie- en veiligheidsdiensten mee mogelijk hebben gemaakt (laatst was ik op een begrafenis waar een socialistische excellentie aanwezig was, bij mijn aankomst in de kerk kreeg ik prompt vier agenten in burger rond mij). Waarom werden er nu geen dergelijke voorzorgsmaatregelen genomen? Neen, men wou van dit incident gebruikmaken om een tabula rasa tegen zogenaamde extremisten aan te kondigen. Een dag na de opvoering van die klucht kon men op tv zien hoe enkele zwarte jongeren in de Brusselse metro een reiziger over de balustrade kieperden en zo de man bijna vermoord hebben. Maar dit voorval is zo banaal dat het niemand nog stoort. De daders waren niét verkleed in boerka's en chadors, maar waren in hiphop-outfit geklede zwarte leukerds. Christenmensen uit de Matonge-wijk waarschijnlijk. Voor veel nationalisten is het blijkbaar nuttiger als een volksgenoot wordt afgemaakt door een moslim. Daar kun je een kruistocht tegen voeren. Maar het laat de politieke elite Siberisch koud. Zolang die hooggeplaatsten zelf niet gemolesteerd worden, mag de inboorling van een stukje multicultureel genot in de vorm van een pak ransel of een kalasjnikov-kogel in de buik genieten. Dat er daarbovenop elke dag schaarse jobs worden ingenomen door ingevoerde arbeidskrachten, terwijl de eigen mensen op straat in de armoede terechtkomen. Geen minister van Justitie of Binnenlandse Zaken gezien of gehoord die daar een punt van heeft gemaakt. Geen beroepsnationalist van N-VA of VB iets daarover horen zeggen. Complete RADIOSTILTE. En dan komen daar "opeens" en uit het niets die halal-mascottes van Sharia4Belgium een nummertje opvoeren met als sparringpartner een slechte imitatie van Pim Fortyn. Een godsgeschenk voor de politieke elite, weliswaar in samenwerking met Mohammed. Wie gelooft in zoveel toeval?

Aan de andere kant is de elite bang dat stijgende werkloosheid en de daarmee gepaard gaande stijgende armoede grote onvrede zullen veroorzaken. De elite weet dat de bevolking doorheeft dat er teveel ingevoerd volk is voor te weinig banen en dat dit kan leiden tot spanningen en zelfs tot oproer. De elite is bovendien van plan om de sociale welvaartsstaat te ontmantelen - ook al omdat er te veel vreemd volk op ons grondgebied leeft - en dit allemaal bovenop het feit dat er een pensioentsunami het land zal overspoelen vanaf 2012. Een tsunami die alle zekerheden van oud en jong zal wegspoelen. Dat alles valt dan nog samen met de golf van een financiële en economische implosie die nu al de PIGS-landen (Portugal, Italië, Griekenland, Spanje) teistert. De burgerij is in paniek en zoekt hoe ze door bliksemafleiders te gebruiken zich kan voorbereiden op die gebeurtenissen. Dat de elite zich nu garant stelt als bewaarder van de democratische rechten is daarbij belachelijk en doorzichtig. Burgemeesters wordt opgedragen uit te kijken wie er een muziekfestival in hun stad of gemeente organiseert. Als dat groepen zijn die op de index van multicul-ongelovigen staan, wordt die burgemeesters aangeraden, ja zelfs opgedragen deze manifestaties preventief onmogelijk te maken. Dat dit een verkrachting van de vrijheid van vergaderen is, dat dit een verkrachting van het principe van vrijheid van samenkomst is, daar trekken de politieke struikrovers zich niks van aan. De elite staat garant voor vrijheid van meningsuiting zegt ze. Maar het is juist de politieke elite die deze vrijheid stukje bij beetje aan banden heeft gelegd. Hier in dit land bestaat geen vrijheid van meningsuiting, die is ingeperkt. Over het allergrootste maatschappelijke probleem, dat van de immigratie, heerst er een een omerta (zoals bij maffiagroepen gebruikelijk is). Die zwijgplicht is zo pervers dat vreemdelingen er het recht uit menen te puren hun mening aan ons te mogen opleggen. Met dank aan de elite die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Die zwijgplicht over de werkelijke problemen wordt door een deel van de elite omzeild door deelkritieken te  geven, op bijkomstigheden van immigratie en meer bepaald het geloof van sommigen. Eigenaardig genoeg worden niet alle geloofsovertuigingen die vreemdelingen ons hier opdringen als storend gezien: er is blijkbaar maar eentje dat niet past in onze maatschappij: de islam. En meer bepaald de super-islamist, de jihadstrijder, die het aandurft om naar Afghanistan of Pakistan te reizen en daar eventueel een Belg neer te gaan schieten. Dat we intussen meer dan 600 jihadstrijders in Afghanistan rondlopen hebben in Belgisch militair uniform, om daar een jihad voor de democratie voeren (maar eigenlijk het Amerikaanse militair-industriële complex rijk maken), daar zwijgt iedereen zedig over. Dat elk jaar tientallen Belgische zionisten hun legerdienst VRIJWILLIG gaan vervullen in Israel en mogelijk mensen neerschieten tijdens de permanente "Talmoed-jihad" van die vredesstaat, geen minister die een lucht laat. In die strijd zijn trouwens al Belgische militairen omgekomen. Toen die zo vriendelijk waren om in Libanon Israëlische bommen te gaan ontmantelen. Mogelijks gedropt of gelegd door die Belgische extremistische zionisten. Ook Turkse Belgen gaan op Koerdenjacht met het Turkse leger, terwijl ze hun legerdienst daar vervullen. Al die minderheden mogen hier doen wat ze willen, in hun thuisland of in een ander land gaan moorden en vernielen. Allemaal toegedekt met de mantel der liefde door de Belgische politieke gangsterbende. Over dat alles houdt de politieke bende liever het mondje toe en de oogjes gesloten. Ook de beroepsnationalisten geven geen krimp. Zeker niet wat Israël betreft, dat zijn de chouchous van de Antwerpse gemeenteraadsafdeling van het Vlaams Belang. Heeft iemand van u al ooit gehoord dat een zionist voor een Belgische rechtbank werd gedaagd, omdat hij/of zij betrokken was bij terroristische acties in dienst van het Israëlische leger? Ik in elk geval  niet. Nochtans wordt ons verteld dat de staatsveiligheid waakt, maar dat zal meer voor het geval zijn dat nationalisten een barbeque zouden willen organiseren; in de buurt van synagoges en de moskeeën vallen die van de veiligheid namelijk in slaap.

Daarom dat wij nationaal-democraten de stoerdoenerij van de burgerij met een serieuze zak zout nemen. De burgerij en de politieke elite zijn niet van plan om ook maar iets te doen aan immigratie, laat staan dat ze iets zouden doen aan de rechten die immigranten hier hebben. De gehele show rond   Sharia4Belgium en de uit zijn jarenlange multiculroes ontwaakte Benno Barnard heeft maar één doel: de REPRESSIE naar de autochtone bevolking opdrijven. De burgerij mag nu al in uw huis inbreken en afluisterapparatuur installeren als u verdacht wordt van "extremisme". De burgerij laat betaalde provocateurs infiltreren in democratische organisaties als ze die ervan verdenkt "extreem" te zijn. Maar laten we eens kijken naar wat die schijnheilige SP.A-burgemeester uit Antwerpen, Patrick Janssens, in petto heeft om de democratie ter hulp te snellen, als voorbeeldje van hoe men de democratie gaat beschermen. Deze soekschuimer (waar hij op op zoek gaat naar afgeprijsde stemmen van ingevoerde Belgen) stelt dwingende maatregelen voor om in zijn stad de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren. En hoe zien die maatregelen eruit? Hij wil een boete van 25 000 euro opleggen voor alle overtredingen die de vrijheid van meningsuiting aantasten én hij wil diezelfde boete opleggen aan diegenen die de ANTIDISCRIMINATIEWETGEVING overtreden! Hallo? Als je weet dat elk vreemd kind al van in de wieg wordt diets gemaakt dat telkens er een blanke met de vinger wijst dat zeker discriminerende bedoelingen heeft, dan weet je wel wie die 25 000 euro zal mogen afschuiven naar de kas van het SP.A-roversnest Antwerpen. Nu al heeft Antwerpen net zoals vele steden in het land een GAS-wetgeving (gemeentelijke administratieve boetes). Die wetgeving dient om het milieu te beschermen en overlast tegen te gaan, maar de steden maken er gretig gebruik van om het aanplakken van affiches van oppositionele politieke bewegingen onmogelijk te maken, door torenhoge boetes op te leggen aan de verantwoordelijke uitgever ervan. Kortom, totaal onwettelijk en ondemocratisch iemand beboeten en straffen, terwijl men niet eens kan bewijzen dat die posters zijn aangebracht door de verantwoordelijke uitgever. Die is alleen verantwoordelijk voor de inhoud. Dat noemt de elite de vrijheid van meningsuiting beschermen! De vrijheid van meningsuiting van de elite zal hier bedoeld worden. Want de politieke elite rooft miljoenen uit de staatskas, waarmee ze dan schaamteloos affichecampagnes kan voeren. De buitenparlementaire oppositie wordt monddood gemaakt. Dit beleid zal naar aanleiding van de Sharia4Belgium-farce nog een beetje worden aangescherpt. Het extremistische en antidemocratische racismecentrum (eigenlijk een buitenwettelijk opsporingsorgaan van de elite) schuimt nu al het Internet af naar extremistische sites. En wie die extremisten  zijn in de ogen van deze verklikkers weten we allemaal. Dat zijn niet de zonen en dochters van halal en nog minder de koosjere clubs van zionisten. Het zijn de eigen volksgenoten die worden geviseerd. Als de sociale strijd straks noodzakelijkerwijs zal worden uitgebreid naar een strijd voor eigen volk eerst, dan zullen al de repressieve maatregelen van de burgerij, die nu bekokstoofd worden, ons dat proberen te beletten. Daarom neemt het N-SA afstand van enige beperking die de burgerij wil opleggen aan de vrijheid van meningsuiting voor om het even welke politieke strekking of zelfs van groepen die zich baseren op geloof. N-SA wil als nationaal-democratische beweging een open debat. Een debat waarin alles kan worden gezegd wat moet gezegd worden om zo de toekomst van ons volk veilig te kunnen stellen. Als dat met tumult gepaard gaat. So what? Wij nationaal-democraten zijn het gewoon om op straat of naar een debat te gaan terwijl hysterische pubers die zich "links" noemen, staan te roepen en te krijsen, ja zelfs met stenen en stokken onze mening proberen te onderdrukken. Verklede halal-mascottes en krijsende pseudomarxisten zullen ons nooit de mond snoeren. Maar we zullen ook de burgerij niet om hulp vragen, want het enige dat wij dan zullen krijgen, zijn nog meer dwangwetten. Onze burgerij staat niet aan de kant van een nationaal-democratische staatsordening. Zij staat aan de kant van al diegenen die het volk bestelen. Zij voert zelf de extremistische moslims en zionisten, en al het andere vreemde volk in. Zij heeft juist die vreemdelingen naar hier hebben gehaald om uw werk en uw sociale zekerheid van u af te kunnen pakken.

Daarom, kameraden, sluit u aan bij een echte revolutionaire beweging. Laat de praatjesmakers die de Vlaamse beweging bevolken maar geloven dat de Vlaamse elite anders zou zijn dan de Belgische. Het is integendeel krak dezelfde bende. Zij maken juist deel uit van dat België. Een corrupte staat, met een corrupte elite. De burgerij heeft eerst de vreemdelingen gebruikt om ons nu wetten op te leggen die verbieden om kritiek te hebben op vreemdelingen. Nu wil de burgerij weer die vreemdelingen als alibi gebruiken om ons nog meer het zwijgen op te leggen. Zogezegd om de multiculturele democratie te redden. Dank u, Belgie, maar liever niet. Als de burgerij een nultolerantie vooropstelt, bedoelt ze dat ze nultolerantie zal toepassen voor iedereen die de macht van die burgerij wil aantasten. Sociale strijd als hefboom voor nationale onafhankelijk is in de ogen van die burgerij "extremistisch"  en antidemocratisch, dat  rechtvaardige streven wil ze met wetten onderdrukken. Wij zien het nut niet in om mee te roepen met diegenen die de strijd tegen de islamitische sharia voeren, maar intussen de sharia van de burgerij tegen het eigen volk steunen. Met fatwa's tegen het eigen volk ten gunste van het vreemde volk. Voor ons geen sharia's en fatwa's. Niet die van de burgerij en niet die van haar reserveleger: de immigranten. Remigratie en een solidaristische maatschappij. Dat is ons antwoord!

E. Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter