Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels De Europese maffia voert groene kaart in

Saturday16 February 2019

Tuesday, 26 May 2009 18:39

De Europese maffia voert groene kaart in

Written by 

"Zelfs al is het hedendaagse proletariaat materieel meer welgesteld dan vroeger, het verkeert niettemin in slechtere vorm. De behoeftige arbeider van weleer had iets wat hij vandaag niet meer heeft: hij wist wie zijn vijand was en hij had een identiteit (een volks- of klassenidentiteit): hij had dikwijls een goed ontwikkelde cultuur. Hij zong liederen, vocht zijn politieke gevechten, stichtte verenigingen en verafgoodde sociale theoretici, zelf als hij die niet altijd ten volle begreep. Bekeken met de sobere helderheid van de terugblik was de arme van gisteren een belangrijk subject in de geschiedenis. Maar de pauper van vandaag in een verenigd Europa, is tot hiertoe nauwelijks meer dan het slachtoffer van de omstandigheden. En terwijl zijn voorgangers zich aan de marges van de samenleving bevonden is hij tegenwoordig een niet betrokken buitenstaander." (Uit: Der Spiegel)

De eurostaat heeft vandaag de blauwe kaart ingevoerd. Door de invoer van die blauwe kaart kunnen nu duizenden hoogopgeleide mensen zonder problemen uit de derde wereld naar Europa getransfereerd worden. Onze eigen overschotten aan hoogopgeleide mensen zullen nu nog meer dan vroeger het land verlaten, omdat de concurrentie (net als vroeger het geval was bij het proletariaat) enorm zal toenemen. Maar deze keer zal de concurrentie tussen eigen middenkader, en zelfs leidinggevend kader, en vreemdelingen in onze bedrijven en universiteiten gaan. Tot nu toe was het zo dat hoogopgeleiden hun volle steun gaven aan die eurostaat. Zij beschouwden tot hiertoe Europa als een opportuniteit en hebben zich op deze manier geïsoleerd van de proletarische en lager geschoolde massa in eigen land. De concurrentie op de arbeidsmarkt, waar die proletarische medeburger het slachtoffer van is, raakt niet de belangen van de hoger opgeleide groep en laat die elite dus Siberisch koud. De ideologen van de transnationale staatsvorm, zoals Mark Eyskens, spreken zelfs zonder de minste schroom van de overgang naar een volgende fase in de globalisering. Volgens Eyskens moeten wij nu streven naar een bestuurlijk GLOBALISTAN dat de tweespalt tussen overheid en markt moet heruitvinden en dit in een globale context. De WTO, het IMF, de Wereldbank en de VN zouden een romp moeten vormen om een toekomstige wereldstaat mogelijk te maken.

 

De lager opgeleide massa heeft zich beroofd gezien van tal van instellingen die eigen zijn aan een nationale staat. Die eigen staat (zelfs al is dat een Belgische constructie) gaf die mensen tenminste nog een houvast. De elites echter hebben die staat stukje bij beetje ontmanteld, niet in Vlaamse zin, maar wel in Europese. Zo is de massa niet alleen haar staat aan het kwijtraken, maar tegelijkertijd met die staat zijn de elites opgeschoven: van het eigen land naar het Europees superland. En zo bereiden zij nu, net als Eyskens, de volgende stap voor. Het is een echte antinationale staatsgreep. De concurrentie die deze zal meebrengen tussen de hogeropgeleiden en de vreemdelingen, die Europa en ons land zullen overspoelen, brengt hier misschien een kentering in de loskoppeling van hogeropgeleiden en lageropgeleiden in de nationale staten. Als hogeropgeleide mensen inzien dat het behoud van de eigen staat (of het oprichten van een nieuwe staat) hen kan redden van een moordende concurrentieslag, dan is er hoop. Misschien zullen de kosmopolitische hogeropgeleiden, die nu genieten van de diversiteit, zich straks verslikken, wanneer die diversiteit niet meer bestaat uit pittoreske of juist half verpauperde allochtonen. Nu kennen zij die alleen van horen zeggen en hebben zij en hun families er niet echt last van. Maar in tegenstelling tot hun huidige perceptie zal de nieuwe invoergolf bestaan uit concurrenten. Eens kijken of onze intellectuelen - die neerkijken op het eigen volk, maar altijd bereid zijn een vrouw in boerka als exotisch object te bewonderen - dan nog zo tolerant zullen zijn tegenover die exoten. Onze schijnheilige intellectuelen zullen dan snel hun mooie praatjes aanpassen.

Voor het N-SA is het duidelijk: wij moeten klaar staan voor wanneer ook grote delen van de jonge intellectuelen het slachtoffer zullen worden van de volgende globaliseringsgolf. Opdat zij zullen inzien dat zij maar één bondgenoot hebben. Die bondgenoot bestaat uit de massa van het eigen volk. De intellectuelen die nu het links-liberale project van LSP of PVDA volgen, zullen moeten inzien dat niet klasse en klassenstrijd aan de basis liggen van een revolutionaire dynamiek, maar dat het juist het volksverbond is dat een nationale dynamiek mogelijk maakt. En die bijgevolg de mogelijkheid tot een nationale bevrijding in zich houdt. Als delen van de intelligentsia afstappen van hun arrogante en anti-volkse opstelling en zich ten dienste stellen van het nationale belang, dan is een eerste voorwaarde vervuld om te komen tot een sociale dynamiek die moet uitmonden in een solidaristische samenleving.

Daarom roept het N-SA de jeugdige scholier en student op. Sluit u aan bij het volk, werk mee aan een nationaal-revolutionair alternatief.

HET NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF!Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter