Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Mogen we een 'Aziatische olifant', geboren in Antwerpen, een 'Aziatische olifant' noemen?

Saturday23 February 2019

Monday, 15 January 2018 18:19

Mogen we een 'Aziatische olifant', geboren in Antwerpen, een 'Aziatische olifant' noemen?

Written by 

 

 

We zitten met een antiracistisch politiek en moreel dilemma:

"Mogen we een Aziatische olifant, geboren in Antwerpen, een 'Aziatische olifant' noemen – of, om helemaal correct te zijn met de huidige verdwazing, moeten we die olifant -'een Belgische olifant' noemen"

 

We zullen het aan de minister van culturele 'disruptie' Sven Gatz moeten vragen, je weet wel dat is dat mannetje dat de links-liberale tot extreemlinkse – en verder de vreemdeling-gerelateerde culturele scene bedient met sloten staatsgeld, om daarmee onze nationale cultuur af te breken - daarom  noemen we hem ook 'minister van culturele disruptie' een eretitel in die kringen. Want als iemand in die kringen zegt 'compleet gaga te zijn' - dan is die persoon daar direct een top-cultureel. Daarom dat er vandaag zoveel instroom van exotische elementen in die kringen plaatsheeft, het kan niet zot genoeg gaan, waar vindt je die mensen anders, toch niet onder de braven blanke werkmensen, die hebben noch de tijd nog het geld om zot te doen, die moeten tellen om te overleven.

 

De neoliberale extremist Sven Gatz, parasiet van het politiek establishment, zegt in de krant 'dat hij de nek van het racisme zal breken' (het politiek nulletje is namelijk verbolgen geraakt,over een paar kwade opmerkingen van mensen over de uitloting van - wat het 'cultureel barbarisme' in dit land 'Miss België' verkiezingen  pleegt te noemen. Uitlatingen over de - niet bepaald Belgische - 'roots' van het uitverkoren domme wicht dat luistert naar de naam - Angelina Flor Pua – van Filipijnse afkomst, maar hier als authentieke Belgische - aan 'borsten - gat en benen - showen' doet. ( nu ja, er is iets voor te zeggen, als zelf Vlaamsnationalisten zich - Belgische minister, kunnen voelen) Als dat geen supermoderne etnische transfomatie is, dat kan niet tippen aan een 'ladyboy- ombouw of andere 'gendervirtuositeit' waar onze wettenschappers ( in tegenstelling met China en ander economisch groeilanden die met economische inovatie bezig zijn in plaats van  met kul) zich hier mee onledig houden. Dat is toch top man, voeren we straks 'transgendertechnologie' uit. Die indsutrie zal boomen, jongens. Westerse waarden, wie wil ze nog hebben, dat is als mest man, dat goedje stinkt uren in de wind naar decadentie.

 

 

De taal van de extremistische neoliberaal Gatz  'ik zal de nek breken van dit racisme' laat geen ruimte voor bespiegelingen over identiteit of etniciteit over, daar wil het neoliberale establishment niet aan, dat zou de commercie alleen maar hinderen.

 

Het establishment zegt ook  'een afschuw te hebben van een 'wij – zij samenleving' - waarom ze dan allemaal hun eigen partijen en dito politieke identiteit willen behouden is voer voor psychologen ( tenzij het louter dient om de staatkas mee leeg te roven). Waarom de elite niet een 'Wij-partij' opricht, een éénheidspartij, wij hebben ( volgens hen dan toch) immers allemaal dezelfde belangen. Links en rechts, rijk en arm, met een bankrekening op de Bahama's of een leefloonrekening bij het ocmw , blank en bruin, bruin en zwart, islamist of tribale toverdokter, allemaal één in fabeltjesland.

 

Neen, met dat 'de nek breken van het racisme ' klinkt de taal van het door het soort neoliberaal establishment nochtans verafschuwde Poetin of Erdogan door, mensen die ook al eens durven te dreigen 'de nek te breken van tegenstanders'. ( al zijn de motieven van die mensen dikwijls eervoller dan deze van onze kliek pezewevers uit de Wetstraat, dat moet men durven bekenen)

Je voelt zo aan je natte teen aan , dat smerige types zoals Sven Gatz en consoorten ( en dat zijn er veel in de beroepspolitiek én onder onze intellectuele en culturele elite) verlangen om opnieuw een soort 'Raad Van Beroerten' in Europa op te zetten, daar was 'de nek breken' met name van medeburgers die er andere gedachten op nahielden ook zodanig populair dat men het de 'Bloedraad' is gaan noemen.

 

Als is het natuurlijk belachelijk een rat als Sven Gatz tijdens 'de tortuur' aanwzeig te zien, dat soort kereltjes laat het vuile werk over aan anderen, hun liberaal maagje is te klein voor zulke dingen, oppoken tot haat, dat wel, maar zelf actie voeren, daarvoor zijn die ratten te tam, daar hebben ze onze 'rechtvaardige rechtbanken' voor.

En ook toen-, net zoals nu weer het geval dreigt te worden, was de 'Bloedraad' een samenwerkingsverband van plaatselijk establishment en vreemdelingen die ons land bezet hielden.

 

De liberaal Sven Gatz kent dan wel niets van 'eigen volkse cultuur' (die cultuur bestaat niet, zegt onze minister van cultuur )- maar hij kent blijkbaar wel iets van 'tortuur' waarbij men de nek en van andere ledematen van mensen van eigen volk brak. Niet 'tortuur op, niet de nek breken vàn de ingevoerde en zelf gekweekte islamitische terroristen, maar wel de nek willen breken van het 'extreemrechts trollenleger' op internet, ( lees : de nek breken van de politiek machteloze massa) - dat is de natte droom van onze corrupte elite.

 

 

Laf zoals altijd, kruiperig en laf.

 

Misschien is het ook politiek en moreel incorrect te vragen: 'hoe een wicht van ingevoerde vreemdelingen aan het pak poen (22000 euro fluistert men) komt.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170118_02681266

Geld dat nodig is om te kunnen deelnemen aan de Miss België verkiezingen ( in staat zijn zoveel geld op te hoesten voor een klasse van mensen die door onze elite en intellectuelen als  'economisch en sociaal gediscrimineerd' aan de brave burger opgediend word ) dat weet ik niet, dat geld zal – zo hopen we toch, niet door het Unia of een ander 'diversiteitsfabriekje' gesponsord zijn , om als propaganda voor de verkoop van hun 'diversiteitssoep' te dienen. Of zal men 'onze nek breken' als wij vragen, 'vanwaar dat vele geld dan wel komt'.

 

 

  Maar met dit alles is ons moreel en correct raciaal taalgebruik niet opgelost:

"Moet / kan men , in een in Antwerpen geboren Aziatische olifant 'een Belgische olifant' herkennen'... Of blijven we het 'een Aziatische olifant' noemen, wat het ding ook in werkelijkheid is...

.Daaruit volgt dan weer, – ditmaal de meer gevaarlijke vraag gezien de Bloedraad van Unia en Sven Gatz meeleest :

 

"Kan men een in Antwerpen geboren Aziatische 'Miss België' een 'Belgische' Miss  noemen"?

 

Een zeer gevaarlijke, maar voor het land levensbelangrijke vraag dezer dagen, een land zonder zorgen kan zich dergelijke half religieuze halsvraag best veroorloven, de files en de manke spoorwegen zullen er wel bij varen, laat staan onze schuldopbouw.

Allemaal verwaarloosbare materie als het om 'racisme' in verband met onze 'Miss België gaat, ( infeite een platte commerciele bedoening waar links vroeger de neus voor ophaalde maar nu ,gek voor die zwijnerij opkomt. Laatst nog iets gehoor van de Marokkaanse maffia die Antwerpen teistert met kogels en granaten ( terwijl het leger in de stad patrouilleert) of over 'de Bendefantasiën van onze doorgeslagen advocatuur,  of over onze wegen die er bijliggen als in Swaziland. Allemaal peanuts jongens, racisme tegenover onze Miss België - een halszaak is het , onze intelectuelen en culturelen en hun media kwijlen zich het syfilis aan dit gegeven, man. Twee keer in één week een Vlaamse racistische golf  te beleven, intellectueel uitdagend is dat, man.

 

Om van te kwijlen is het,en dan nog racisme tegenover een mooie jongen exotische vrouw, waardoor zelf oude linkse intellectuele geile bokken weer op de kar van het antiracisme sprongen, dat was en is klaarkomen man, bijna mei 68 euforie, viagra voor de linksliberale geest man. Een heet negerwijf, bijna een Jef Geeraerts-ervaring, man, intellectueel die met 'Ik ben maar een neger' zichzelf een druiper schreeft tegen het racisme, racisme waar hijzelf als koloniaal ambtenaar lustig aan had meegdaan, op een manier  zoals geen enkele extreemtrechtse trol dat ooit zou doen, maar hij dus wel.

 

Wat gezellig intellueeel afrukken dat antiracisme man. Vroeger moest die intellectuele scene zich nog inhouden ' het blanke proletariaat te schofferen , dit omdat ze dachten macht te kunnen verwerven op dat soort van volk zijn rug, maar nu onze intellectuelen zich een nieuw 'vooral dan vrouwelijk eigen volk' aangeschaft hebben, kunnen ze compleet uit de bol gaan tegen het eigen proletariaat, die vuile racisten zijn, dom zijn, niet weten wat goed voor hen is, de PVDA loopt daarin voorop na bijna 50 jaar ontgoocheling over die stomme blanke proleten die maar niet tot hun ' slavenstaat' te bekeren vielen, dan kan je meer lachen met die zwarten, die zijn wel bereidt om naar de pijpen van het links intellectueel chauvinsime te dansen, daar zijn ze dan ook dom genoeg voor.

Links kolonialisme gekruid met chauvinsme, man dat word rukken tot zelfbevrdiging van de links superieure geest, zeker met die zwarte proletarische wijven in het spel. Nogal spijtig dat die imams nog niet zo goed meewillen, ook al beweert de PVDA 'dat Marx een halve islamist in plaats van een volle Jood was'.

 

En is het in deze politiek puriteinse tijden (waar is in dit jubileumjaar van de liberale revolutie van 1968 de vrijheid van mening gebleven ) wel toegelaten om een dergelijke 'bijna religieuze schismatische vraag' openlijk te stellen' - over wie Belg is  en wie nooit Belg zal zijn - zal het niet als 'ketterij' gelezen worden, zoals in de 16de eeuw,- met 'tortuur' tot gevolg , iets afwijkends van de moraal der immigratie-clerus te zeggen, het schavot staat klaar, onze justitie heeft ervaring met 'heksenvervolgingen' en brandstapels. (Met boekverbrandingen heeft onze Leuvens elite dan weer veel ervaring) lees er Erasmus maar op na, niet Hitler was de eerste 'boekverbrander' dat waren onze intellectuelen. Dat lolletje willen ze graag nog eens overdoen, maar ditmaal digitaal de fix in de vrije mening steken. zoals in het goed oude Duitsland, de Facebookwet tot doel heeft, ter bevordering van het zwijgen van de ongelovigen.Alleen de officiele kerk mag op internet en elders preken, hagepreken zijn verboden.

 

 

 

In een tijdsgewricht waar een minister van cultuur durft te zeggen: 'de nek te zullen breken van opposanten',- daar loert de 'Vierschaar' en haar Tortuur', daar loert de godsdienstwaan over wie het ware geloof aanhangt, de multiculturalistische staatskerk, of de nationale , op etniciteit gebouwde volkskerk dient.

Loert daar niet het maatschappelijk 'radbraken' van een deel van de bevolking. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden, mogelijkheden die de corrupte elites bereidt zijn te gebruiken bij het nog verder laten bezetten van ons land door vreemdelingen, daarbij zichzelf vastklampen aan de macht én aan het geld van het staatsapparaat om daarmee de etnische genocide op het eigen volk – en bij uitbreiding op dat van de Europese volkeren – uit te voeren.

Dan is een 'Raad van Beroerten' - in zijn moderne vorm als 'Europese Hof voor de rechten van de mens, onder leiding van de Europese nomenclatuur' wel zo handig ons dat door de strot de duwen.

 

 

Een groot deel van onze intelligentsia is moreel en politiek autocratisch ( autocratisch in de zin dat zij voor een pro Europese nomenclatuur ijveren) en bijgevolg autoritair anti arbeidersklasse zijn omdat die Europese nomenclatuur neoliberaal is. Dat dit zo is, dat is elke dag in hun media te lezen , te bekijken en te beluisteren op radio en TV - dat het domme volk niet in staat is de 'ingewikkeldheid' van 'onze' globalistische samenleving te begrijpen, daarom op de verkeerde mensen stemt. De vrees voor een repressieve zuivering ( zeker onder de autochtone arbeidersklasse en bij de lagere middenklasse) is reëel, zeker wanneer men de culturele en multi-etnische revolutie, die gevoerd wordt vanuit het economisch politiek en intellectueel establishment -, met haar immigratie en diversiteitspolitiek, in de weg wil blijven staan.

Daarom hebben we ook een nieuw soort van partijen nodig om ons te beschermen tegen de aankomende golf van onderdrukking van de eigen volksklassen door een groot deel van de multiculturele elite en hun ingevoerde, deels reeds in ons land gekweekte, vreemdelingenpopulatie.

 

 

Deze eeuw wordt geen eeuw van consensuspolitiek tussen nationale elites of bevolkingslagen, nog van democratische praatjes in oude parlementaire praatbarakken. Die barakken staan op instorten, vol democratisch (beton)rot, de supranationale geldmachine zal ze grondig met de grond gelijkmaken, net zoals ze alles wat 'volks' is zal platwalsen, als we ze laten begaan. Onze elites hebben dat zo gewild, 'dat is wat de markt wil zeggen ze dan' -  als schapen die blaten.

Dat de nieuwe golf van monopoliekapitalisme de rotte democratieën zal vernietigen, daar moeten we in sé niet teveel om treuren, we moeten er alleen voor zorgen dat wij – in de plaats van de supranationale instellingen, die worden geleid door superrijken van gemengde etnische samenstelling - 'nationale soevereine landen met een systeem van nationaaldemocratie' krijgen, waar de eigen etnische volksbelangen gelden. Want zonder 'eigen volk' – geen sociale staat, zelfs geen 'werkende staat' - kijk naar Amerika, dat is geen volksnatie, dat is een conglomeraat van superrijken, met slaven aan de band. Amazon country.

Als er ergens een 'Beloofde Land bestaat', dan is dat voor 'het uitverkoren volk' niet Israël ,maar Amerika.

 

 

Om de weg naar het huidige multi-etnische armageddon te blokkeren heeft onze bevolking dan ook een contrarevolutionaire partij of beweging nodig, eentje die even meedogenloos, – ik zou durven zeggen... meer meedogenloos revolutionair in het verdedigen van land en eigen bevolking is, dan wat de oude en politiek verzwakte nationale elites vandaag in de kast hebben, nodig. En vooral, politici die daar leiding aan durven te geven...

Want moed zal nodig zijn, dit wordt geen ritje in een door de staat – via de partijfinanciering – betaalde luxewagen, dit wordt een dolle rit met de bulldozer, met hoge kosten voor de bestuurders als ze mislukken, maar een gouden dageraad, als ze slagen.

De cruciale vraag daarbij is de volgende : Kan dat nog, voor de elite 'onze nek breekt'.  Of denkt iemand nog echt ... 'dat hij louter door een bolletje in te kleuren' de zaak redt.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter