Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Weg met de EU-staat!

Thursday21 February 2019

Thursday, 16 April 2009 16:34

Weg met de EU-staat!

Written by 

Op 7 juni zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Dan laat de politieke klasse in de EU-lidstaten – die zich supra-nationaal heeft georiënteerd – haar afgevaardigden door het eigen volk herverkiezen. De zo verkozen europarlementsleden zullen na de verkiezingen echter niet de belangen van de eigen natie gaan verdedigen, maar uitsluitend die van de kapitaalsgroepen behartigen. Die kapitaalsgroepen hebben de nationale staat als wingewest geruild voor een nieuwe superstaat: de Europese Unie. Die Europese staat is een feit en de nationale parlementen (en de daarbij behorende politieke klasse) dienen alleen nog om langs de trechter van de nepdemocratie de Europese wetgeving door de strotten van de burgers te kunnen duwen. Alleen het verraad van de eigen nationale machtskaste ten voordele van die Unie maakt het mogelijk dat er zo een stille machtsgreep plaatsvindt in de verschillende lidstaten. De nationale staten zijn verdampt en onze grondwetten – en alles wat daarop was gebaseerd – zijn eerst uitgehold en daarna opgevuld met het gif dat men "Europese wetgeving" noemt.

 

Nemen we als eerste voorbeeld de strijd tegen de crisis. De eurocratische elite en haar opdrachtgevers uit de verenigde conglomeraten van kapitaal en industrie beweren dat de Europese volkeren van geluk mogen spreken dat de euro als munt ons tot hiertoe heeft gevrijwaard van groter onheil op de kapitaalsmarkten. Dankzij de euro valt het in Europa nog redelijk mee met die financiële crisis, beweren zij. Niks is echter minder waar! De reden waarom het systeem nog niet volledig ingestort is, valt alleen maar te verklaren door het feit dat men euro's bijdrukt alsof het monopoliegeld is. Dat monopoliegeld wordt daarna bijna kosteloos aan de banken verstrekt, zodat die er nog eens dik hun zakken mee kunnen vullen door het tegen een royale vergoeding aan de bevolking uit te lenen. Geld wordt zo op termijn waardeloos. Wat is het verschil met de dollar en met de Amerikaanse aanpak? Niks, nada! Europa, net als die andere superstaat, stevent zo af op een inflatie die volgens de Franse econoom Attali tot 20% kan oplopen! Voor Amerika zijn de cijfers nog huiveringwekkender als men rekening houdt met hun tekort op de handelsbalans.

De ongebreidelde geldcreatie dient om de consumptie aan de gang te houden. Straffer nog: de consumptie te laten groeien. Omdat de mensen echter bang zijn om hun werk en inkomen te verliezen consumeren ze dat geld niet, maar sparen ze het op. Daardoor dreigt er op korte termijn een deflatie (het goedkoper worden van de prijzen). Maar deze deflatie zal van korte duur zijn. Zij zal stoppen van zodra de voorraden van de bedrijven verminderen. In plaats van alle geldmiddelen te richten op innovatieve industriële projecten, op het ondersteunen en het zelf verwerven van financiële en industriële hefbomen, volgen de nationale staten de opgelegde weg van geldcreatie ter ondersteuning van consumptie. Deze Europese politiek zal leiden tot een tsunami van zodra de wereldmarkt weer aantrekt. Een tsunami, veroorzaakt door de inflatiebom die de Europese Centrale Bank nu aan het ontsteken is. Als deze inflatiebom uitgeraasd zal zijn, zal zij een verarmde Vlaamse bevolking achterlaten, want de spaargelden zullen zijn getransfereerd naar hen die – in plaats van te hebben gespaard – schulden hebben gemaakt. En onze Amerikaanse vrienden zijn specialisten in schuldopbouw. We weten dus naar waar het zuurverdiende spaargeld zal vloeien… Nog een geluk dat gepensioneerden in dit land een op solidaristische basis geïnspireerd systeem van pensioenen kennen: repartitie, van wie werkt naar wie op rust is. Dat zal ervoor zorgen dat ouderen die hun spaargeld voor een groot stuk in rook hebben zien opgaan toch nog kunnen overleven. In die lidstaten waar men het door de EU verdedigde privé-pensioen – of andere op de geldmarkt georiënteerde pensioenfondsen – kent zal het minder prettig worden voor gepensioneerden. Dat geld zal door de inflatie definitief zijn verdampt. De verantwoordelijken voor dit komende drama zijn: de eurocriminelen.

Maar de goedgelovige zielen die denken dat de verkeerde benadering van de economische crisis een eenmalig foutje is van de euroconglomeraten (en andere geldmagnaten) moeten we teleurstellen. Ze maken geen foutjes. Neen, het is een doelbewuste politiek om naar vlugge winst te streven. Om dat te bereiken moeten ze zo veel mogelijk spaargeld van de massa naar de eigen zakken transfereren via inflatie. Dat de euro-elite niet stopt met alleen maar geld van de nationale volkeren in te pikken wordt duidelijk als we de handel in goedkope arbeidskrachten bekijken. Die handel is de EU in alle stilte (maar met de medewerking van de nationale politieke klasse) aan het opzetten. “Immigratiepolitiek” noemt de euroclub dat. Een eufemisme voor imperialisme maar dan zonder bezetting. In plaats van derdewereldlanden te bezetten, ontzetten we die landen nu van hun bevolkingsoverschot en voeren wij het zelf in. De Europese commissie steekt het niet eens onder stoelen of banken dat het haar zuiver te doen is om  werkvee. Ze spreekt zelf van "het invoeren van goedkope werkkrachten". Om het allemaal een modern liberaal tintje te geven spreken de eurocriminelen dan ook over een systeem van "blue cards" om die vreemdelingen naar hier te transporteren. Het gewoonweg deportatie noemen zou immers een te aangebrand geurtje hebben, zeker als het spoort met het woord Fremdarbeiter.

En de euromaffia is niet kleinzielig als het gaat om grote getallen. Zo willen die mafkezen 20 miljoen mensen van Afrika naar hier verslepen en zo ons werk en onze leefruimte laten overnemen. Als de Europese kernvolkeren niet aan hongertarieven willen werken en niet willen afzien van het geldende sociale systeem, dan kiezen de eurocriminelen en hun politieke satrapen voor een ander volk. Simpel toch? Ze voeren het nieuwe volk in, net zoals je machines invoert. Wie zei ook weer dat de Eurostaat een humanistisch project van vrede en welvaart voor de Eurovolkeren moest worden? De PR-afdelingen van de omgekochte nationale partijen proberen dat fabeltje nog steeds aan ons te verkopen. Zeker nu ze uw stem zo belangrijk vinden, vooral die ene dag in juni. Om  echter goed duidelijk te maken dat het imperialistische karakter van de Europese Unie niet afhangt van verkiezingen – en dus niet van uw en mijn goedkeuring – hebben die eurocraten nu reeds ronselkantoren op de Kaapverdische Eilanden en in Mali opgezet en staan er tientallen van die projecten in de steigers, onder andere in Moldavië en Turkije. Dat wervingskantoor in Turkije dient waarschijnlijk enkel als voorpost tot de tijd dat we dat broedervolk liefdevol in onze Europese armen kunnen sluiten. Dan hebben die Turken geen blue card meer nodig, enkel nog het inpikken van werk van maffe autochtonen die Europa en de euro zo tof vinden. Let wel, kameraden, dat vanaf 1 mei (een meer dan symbolisch geschenk van de socialistische en liberale internationale aan de nationale proleten) onze vrienden van Polen, Estland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië komen zonder arbeidsvergunning om een graantje mee te pikken in onze welvaart. We hebben toch genoeg? Onze rooie kameraden van LSP, SPA, PVDA, ja zelfs de tuinkabouters van Groen zijn voor de herverdeling van rijkdom en bezit. De liberalen zijn ook felle voorstanders van het herverdelen van geld en bezit. Uw geld en bezit uiteraard, niet dat van hen. Verder zijn liberale partijen felle aanhangers van het geliefde nieuwe vaderland Europa. En wij die dachten dat liberalen en socialisten geen vaderland nodig hadden. Ja, zelfs de nationalen zijn nu internationaal. De politieke klasse is grotendeels niet meer nationaal gericht, maar supranationaal. Dat is duidelijk.

Voor de exotische zielen onder ons die niet kunnen wachten tot er ladingen Afrikanen op onze kaaien gelost worden, heeft onze politieke klasse na de verkiezingen al een geschenk in gedachte. Ze zullen de exoten die nu al weken meespelen in een format op tv (illegaal in hongerstaking – win een verblijfsvergunning) met veel humanistische tamtam regulariseren. Om toch maar de eerste van de Europese klas te zijn, wat de invoer van gastarbeiders betreft. Het kan niet op in dit land, we amuseren ons rot! Wie zich minder amuseert, zijn de mensen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In hun rapport over 2008 geven ze cijfers over de werkloosheid en van diegenen die tijdelijk of deeltijds werken. In totaal kregen 1.190.977 mensen in 2008 een uitkering. Dat wil zeggen dat er bijna 1.200.000 mensen in ons land waren die geen baan (of geen volledige baan) hadden in 2008, een economisch topjaar tot het laatste kwartaal. Tel daarbij alle OCMW-steuntrekkers en mensen die nu in 2009 reeds zijn afgedankt of technisch werkeloos staan en dan zal het cijfer van 1.500.000 inactieven niet overdreven zijn. Wij kunnen dus die door Europa ingevoerde gastarbeiders missen als kiespijn. Zeker als men weet dat men nog een aangroei van 100.000 werklozen tegen het eind van dit jaar voorspelt ten gevolge van de crisis. Volgens het N-SA een zeer optimistische schatting...

Niettegenstaande dat alles zijn alle burgerlijke partijen voorstander van Europa als nieuwe natie en van de politiek die deze natie voert. Of je het nu het "Europa der Volkeren" noemt of niet, het gaat hier om de vorming van een nieuwe superstaat met alle imperialistische aspiraties en doelen van dien. Deze superstaat zal onze ondergang zijn. Het zal ons sociale systeem finaal vernietigen, het zal een eigen en op maat van onze samenleving gestructureerde relance onmogelijk maken door zijn centralistische politieke en economische karakter.

Nochtans is er een uitweg uit de euroval. In de Lage Landen moeten we zo vlug mogelijk de euro-elite en eurocollaborateurs aan de kant zetten en uit de EU treden! De vorming van nieuwe landen en samenlevingsverbanden moet op de agenda van elke nationalist worden geplaatst. Samenlevingsverbanden die cultureel, maar vooral economisch leefbaar zijn. Het Europese project is een tussenweg naar een unitaire wereldstaat en de euro is de grondstof voor een wereldmunt. We zien vandaag dat globalisering elk tussenschot voor de bescherming van het eigen volk heeft opgeruimd. Het is dringend nodig dat nationaal bewuste volkeren weer antiglobalistische tussenschotten opbouwen. Anders zullen we samen met de supermachten ten onder gaan. Denk daaraan als u moet gaan stemmen op 7 juni en trek daarna een dikke streep op het stemformulier. Doorstreep Europa!

Het is de hoogste tijd!

 


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter