Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Over het N-SA en stakingen, orde…

Saturday23 February 2019

Thursday, 30 October 2008 17:48

Over het N-SA en stakingen, orde…

Written by 

Stakingen goedkeuren, allicht bestaat er binnen de rechtse Kerk geen grotere vloek. N-SA keurt stakingen goed, maar we behoren –gelukkig- niet tot de klassieke rechtse (of linkse) Kerk! Her en der breken de jongste weken stakingen uit (Beaulieu, Gevangenissen, Carrefour,...), de sociale onvrede neemt toe. Als nieuw-solidaristen steunen wij stakingen, ook al zijn ze tegen het door rechts (ook de oude solidaristen!) zo geprezen Orde-beginsel. Over de reden waarom wij dit doen, dit artikel.

Een aantal rechts(-nationale) critici verdenken ons omwille van ondermeer deze pro-stakingshouding van nationaal-bolsjevistische sympathieën. We moeten hen teleurstellen. Ook al bekennen we ons tot de nationaal-revolutionaire stroming en hebben we enige sympathie voor figuren als Niekisch, wij zijn daarom nog geen "natbols"! Met onze uitleg zouden we er ons eenvoudig kunnen vanaf maken door te verwijzen naar het artikel 'De baas is een smeerlap' van de hand van Koenraad Elst, ooit verschenen in 't Pallieterke en terug te vinden in de artikels op onze webstek. Met de gedachtegang van Koenraad Elst in dit artikel kunnen we grotendeels akkoord gaan. Maar we gaan op onze visie toch nog wat dieper in.

In tegenstelling tot de klassieke rechterzijde en de conservatieven geloven wij niet echt in "evolutie", in een gezapige gewenste verandering van het maatschappelijke, politieke en sociaal-economische systeem. Orde is er niet meer (wat in de tijd van pakweg Joris Van Severen wel even anders was) dus wat valt er nog te bewaren van het bestaande chaossysteem? Elk maatschappelijk instituut dat Orde schept of onderhoudt werd of wordt vernietigd door het ethisch en economisch liberalisme: de Kerk, ouderlijk gezag, leerkrachtengezag, de sociaal geëngageerde bedrijfsleider,... ze smelten allen als sneeuw voor de zon. Wat steeds meer overblijft is een typisch "westerse", Amerikaanse maatschappij: oorlog van allen tegen allen, concurrerende individuen die zich suf consumeren en produceren.

Gans deze decadente liberaal-democratuur kan op niet de minste sympathie bij ons rekenen. Niets minder dan haar ondergang wensen we! Stakers die toegangen blokkeren, dat is –hoe beperkt ook- tenminste nog een blijk van daadkracht. Strijd in plaats van oeverloos slap "overleg" en gekonkel binnen het bestaande systeem dat toch telkens weer uitdraait op winst voor het grootkapitaal.

Staking is een vorm van strijd, zelfs wanneer ze opgestart en vooralsnog ingebed worden door de systeemvakbonden. Stakingen kunnen een energie opwekken die niet noodzakelijk volledig onder controle te houden valt door de systeemkrachten, met inbegrip van de vakbonden. Zeker niet, wanneer de stakende werknemer van de ene dag op de andere zijn of haar weinige spaargeld bij de banken in rook zou zien opgaan. Voor elke politieke kracht die ingaat tegen het heersende systeem en haar machtshebbers is dit op zich reeds een interessant gegeven. Pas wanneer een Volksstaat de maatschappelijke structuren en instituten heeft hersteld of opgebouwd waarin Orde kan gedijen, wordt echte samenwerking mogelijk en krijgt strijd een andere betekenis.

Dat stakingen meestal door de systeemvakbonden uitgeroepen worden verandert niets aan de voor ons interessante inhoud en het potentieel dat ze kunnen bezitten. De gesyndiceerde werknemer verneemt via de pers ook wel dat de kopstukken van ACV en ABVV een maandelijks loon van respectievelijk 4000 en 4700 euro opstrijken of dat het ACW bijvoorbeeld met handen en voeten verstrengeld zit in het banksysteem (Dexia). De werknemer weet of verneemt ook wel dat vakbondslui soms delocalisaties aan hun achterban verkopen omdat ze zelf lucratieve postjes zijn beloofd bij hun multinationale ondernemingen. Geloven we dan dat er een plotse algemene staking annex revolte zal uitbreken die het tabula rasa zal brengen? Neen! Maar wat stokken in de wielen steekt van deze op maximale winst en groei beluste economie kan gewoon niet slecht zijn. Tegen het globaliserend internationalistisch grootkapitaal is staking voor al wie het nationalistisch "eigen-volk-eerst" genegen is, een gewettigd actiemiddel!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter