Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Nick Roskams en het liberaal egoïsme

Saturday16 February 2019

Friday, 27 January 2012 18:19

Nick Roskams en het liberaal egoïsme

Written by 

Nick Roskams, we hadden nog nooit van hem gehoord, maar de laatste dagen stonden alle kranten vol met een open brief gericht aan Rudi De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV.

Waarom die brief niet aan de voorzitter van de liberale vakbond en die van het ACV gericht was, zal te maken hebben met de politieke voorkeur van schrijver en met diens haat voor socialisten.

De open brief van mijnheer Roskams is geschreven naar aanleiding van de algemene staking die op 30 januari doorgaat en die mijnheer in zijn normale doen mateloos hindert die dag. Mijnheer is  namelijk student rechten en actief bij het LVSV (liberaal studentenverbond) en iedereen weet hoe druk die het hebben.

 

En een ramp komt nooit alleen, want er zijn die stakingsdag juist examens. Je kunt je voorstellen dat een catastrofe van dergelijke omvang om actie-reactie vanuit bepaalde studentenmilieus vraagt.

Elke progressieve en liberale student die zichzelf respecteert komt dan in verzet. Als hun luizenleventje wordt gestoord, dan moeten er dringend maatregelen worden genomen door de overheid om dat luizenleven rustig voort te kunnen zetten.

Aan bepaalde universiteiten wil men zelfs de heren en dames hulp geven om toch examens te kunnen afleggen die dag. Want je begrijpt dat de dikbetaalde proffen de examens niet met een dag konden uitstellen. Je ziet zoiets van hier, als ze dat een dag uitstellen komen hun gehele verlofregeling en hun vakantieplannen in gevaar.

En wat nog afgrijselijker is: de vakantieplannen van de studenten komen in de problemen! En studenten willen veel opofferen, maar dat niet. Daarom stellen rectoren limousines met  privéchauffeur ter beschikking om studenten aan hun kot op te halen.

Van profitariaat gesproken!

Rectoren, die blijkbaar een limousine en een privéchauffeur ter beschikking hebben.

Van verworven rechten gesproken!

Nochtans beweert het blauwe ventje in zijn brief, die op Facebook werd geplaatst met de titel "U kiest niet voor ons, wij kiezen zelf", pertinent tegen alle misbruiken van sociale aard te strijden. Limousines en privéchauffeurs horen daar blijkbaar niet bij.

En ook dat hij en zijn duizenden 'I Like'-kompanen op Facebook niks meer moeten hebben van geldtransfers van jonge mensen naar oude sullen. Die transfers voor het betalen van pensioenen willen de heren en dames stoppen.

Bye, bye pensioen van hun ouders en grootouders!

Allemaal oude zever, die transfers, vindt mijnheer Roskams, dat moeten dringend op de schop.

En staken voor een oud repartitiesysteem (of om enige andere sociaalcorrigerende maatregelen in stand te houden, zoals gelijkgestelde dagen bij werkloosheid), moet volgens de auteur worden afgekeurd.

De schrijvende student beweert dat hij al dat gepamper van werkende mensen kotsbeu is (om nog niet te spreken van werklozen en zieken), dat is uit de tijd, schrijft hij, dat is ouderwets en slecht voor de gezondheid van onze economie, beweert hij.

En als men weet hoeveel advocaten zoal bijdragen aan onze economie (nogmaals, Roskams is student rechten), dan kan men zich voorstellen hoe bezorgd mijnheer wel moet zijn.

Dus roept hij de vakbonden en alle werkenden op om zich niet meer te verzetten tegen 'hervormingen,' want die zijn nodig volgens hem. Hij noemt pensioenen uitbetalen een transfer van zijn generatie naar de vorige.

En dat is een schande.

Mijnheer weigert dit nog langer aan te zien, laat staan dat hij er in de toekomst voor wil opdraaien, zo schrijft hij.

Dat de generatie babyboomers (wat een draak) betaald hebben (en dat nog steeds doen) voor de  oudere generatie voor hen, dat veegt mijnheer de student totaal van tafel. Dat  de generatie die binnenkort op pensioen gaat op die manier RECHTEN heeft opgebouwd zou nochtans voor een aankomende jurist duidelijk moeten zijn.

Maar het kan de blauwe student geen moer schelen dat men die rechten heeft verworven door zijn gehele loopbaan te hebben betaald aan een vorige generatie gepensioneerden. En dus geld heeft afgedragen aan het pensioensysteem, met de belofte van de gemeenschap dat anderen dat voor u zullen doen als de tijd gekomen is om zelf met pensioen te gaan.

Dat noemen ze een contract, mijnheer Roskams.

En dat u daar niet aan wenst mee te betalen kan wel zijn, maar er bestaan genoeg middelen om uw balorigheid ter zake mettertijd te corrigeren.

Dat noemen we wetten die verplichten, mijnheer.

En de geloofwaardigheid van de schrijver is verder nog dubieuzer. Zo beweert hij dat  het repartitiesysteem (de actieve betaalt voor een non-actieve) een verderfelijk systeem is. Dat het niet meer aangepast is aan de huidige tijd.

Maar wat ik totaal niet lees in de open brief is het feit dat de schrijver van de open brief ook maar enig moreel of ander bezwaar heeft tegen een repartitie van werkenden naar studerenden. Op geen enkel ogenblik lees ik in de tekst dat het verderfelijk ouderwets is om te studeren op kosten van hen die werken. Op geen enkel ogenblik lees ik in de tekst dat mijnheer zich keert tegen een repartitiesysteem dat ongeschoolde mensen laat betalen voor de scholing en opleiding van een student zoals hijzelf.

Mijnheer heeft er geen probleem mee dat de gemeenschap mag afdokken voor zijn studies. Als dat niet ouderwets en uit de tijd is!

Dat groepsegoïsme van uw soort, mijnheer Roskams, dat is zo passé. Welke blauwe geschelpte die de liberale waarden hoog in het vaandel draagt, wil zich nu laten onderhouden en scholen door het plebs?

Op kosten van het klootjesvolk dat zo dom is mijnheer door een stakingsdag uit zijn humeur te brengen.

Ik vraag u mijnheer Roskams. U als liberaal zijnde, wanneer zullen u en uw soort die schandalige praktijk van een repartitiesysteem afschaffen dat er voor verantwoordelijk is dat mensen zoals u dure studies goedkoop aangeboden krijgen? Het kan toch niet dat de staat en de gemeenschap jullie studie verder blijven betalen? Dat is een meerkost voor de gehele maatschappij en dat tast onze concurrentiepositie aan.

En u zal waarschijnlijk als verdediging aanhalen dat hoogopgeleiden een meerwaarde zijn voor de economie.

En u hebt gelijk.

Maar voor de industrie en bankensector (waar u de pensioenen in de toekomst wil onderbrengen in private spaarformules) zou het veel interessanter zijn dat jij en de jouwen zich eerst dik in de schulden steken vooraleer ze gaan studeren.

Dat geeft een boost aan de banken en dat laat de industrie toe om u tegen elk loon aan het werk te zetten (u moet immers die schulden koste wat kost terugbetalen).

Zo kan de industrie hooggeschoolden aan lagere weddes tewerkstellen. Dat is nog eens liberalisme, mijnheer!

Men studeert voor piloot en verdient 2.500 euro, waarvan men 1.500 in de maand moet afbetalen aan zijn geliefde bank naar keuze!

In Amerika kost een gemiddelde studie toch vlug 80.000 tot 100.000 dollar en dat zal hier niet minder zijn. Mooie repartitie, nietwaar mijnheer Roskams?

En als u dat geld moet gaan lenen omdat uw ouders blijkbaar te lui zijn geweest om harder te werken en dus niet over het geld beschikken dat nodig is om te studeren, dan kunt u onze financiële sector ondersteunen door een studielening af te sluiten. Want als ik uw soort moet geloven, kan men als menwil werken, overal werk vinden en is het een koud kunstje om bij te verdienen. Dat is toch uw eigen uitgangspunt wat betreft werklozen?

Dat is pas modern, mijnheer, zo doet u ook iets voor onze economie in plaats van briefjes te zitten schrijven waarin uw kleinburgerlijke egoïsme van afdruipt. Met zelfbeklag kunnen we onze economie niet ondersteunen, dat begrijpt u toch?

Klagen en zagen, dat is meer iets voor die snullen die maandag zullen staken. U en uw soortgenoten gaan zich toch niet verlagen tot iets banaals als staken, mag ik hopen?

Nochtans lees ik in de pers dat jij en de nog blauwere blauwen van de N-VA samen met de verwende bende van Jong VLD maandag pamfletten zullen gaan uitdelen aan stakersposten.

Stakersposten, die u nochtans in uw brief als verwerpelijk en achterlijk bestempelt.

Ik weet een beter idee voor actie die past bij liberaaldemocraten en liberalen in het algemeen, zoals u, mijnheer.

Zoek een bank die maandag open is en leen daar het geld voor uw studie. Laat u niet langer onderhouden door de werkende (en stakende) mens. Doe wat Students for Liberty zouden moeten doen. Weigeren om nog langer onder het juk  van het repartitiesysteem te leven!

Betaal u blauw, dat past bij uw overtuiging.

Dan zou ik uw brief echt ernstig nemen.

Nu is het eerder gelul van een rijke snul.

 


 

Als reactie op de vele reacties, hebben wij wat verder verduidelijkt wat mis is met de brief van Nick Roskams. Klik hier alvorens in superlatieven te reageren.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter