Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Displaying items by tag: pensioen

Saturday23 February 2019

De titel bovenaan dit stuk lijkt misschien voor veel mensen niet gepast om een 1 Mei-viering aan te kondigen. Toch is de titel zeer actueel en omschrijft het perfect waar wij ons als werkende mensen sociaal en economisch bevinden in dit land.

Want waarom werken wij?

En waarvoor hebben de voorgaande generaties al die jaren gewerkt?

Wij hebben allemaal zeker gewerkt om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Maar wij zijn al lang niet meer een klasse van paupers van honderd jaar geleden.

Door strijd, door hard werken en door politieke emancipatie hebben wij onzelf als werkende bevolking uit het moeras van het pauperisme gehaald. Velen van onze klasse en van ons volk werken (in tegenstelling tot vroeger) niet louter meer om brood op de plank te krijgen.

Veel arbeidersgezinnen en werkende mensen hebben in de loop der jaren geld opzij gezet, vaak gepaard met veel zweet. Anderen hebben zich blauw betaald aan een eigen woning en mogen zich nu eigenaar van die woning noemen. Jongeren gaan ten einde dit doel te bereiken op termijn langdurende verbintenissen aan die financieel zwaar wegen.

Op deze manier hebben wij collectief de welvaart helpen vergroten en jongeren doen dit nu ook. Sparen en/of een huis kopen genereert op zichzelf weer werk voor anderen. Anderen hebben een bedrijf opgestart, wat tot nog meer werkgelegenheid en welvaart leidt.

En dus  zou je van de staat (en van de politieke  elite die haar beheert) mogen verwachten dat de eerste zorg naar hen gaat die voor deze welvaart hebben gezorgd. Maar de economische en politieke elite verzuimt dit te doen. Zij had en heeft niet de belangen van de arbeiders en de werkende mensen voor ogen gehad in de voorbije jaren, integendeel, steeds meer wordt voorrang aan de belangen van banken en financieel casinokapitaal gegeven.

Published in Artikels
Thursday, 23 February 2012 00:08

Werken en betalen, liefst tot je erbij doodvalt

Jarenlang indoctrineert het corrupte en failliete Belgische systeem met behulp van de systeempers de werkende mens opdat ze langer zou werken. Nog langer werken is nog langer afdragen en zo kunnen we dan onze welvaartstaat behouden en de consumptiemaatschappij in stand houden, want iedereen moet toch begrijpen dat dit de waarheid is.

Dit is inderdaad de waarheid, de liberale, grootkapitalistische waarheid.

Hoe meer mensen, van waar ze ook komen, hoe meer consumptie. Hoe meer consumptie, hoe meer winst. Hoe meer winst, hoe meer macht. De wereld op zijn kop natuurlijk, vele duizenden jonge werklozen en ouderen moeten nog langer werken zonder dat hen iets te verwijten valt.

Laat ons dan ook het stempelgeld maar halveren, de ziekenzorg terugschroeven, de index afschaffen en de pensioenen op de helling zetten. En vreemde arbeidskrachten invoeren om onze lonen naar beneden te drukken, natuurlijk.

Maar ja, brave werkende mens, je weet toch wel dat je aan pensioensparen moet doen omdat binnen enkele jaren de pensioenen onbetaalbaar zijn en de kas terug leeg is?

Want als je dat niet doet, dan zijn je weinige centen die je nog over hebt afgegeven aan een privaat pensioenfonds, liefst verbonden aan gangsters van de bank (banksters) zodat die meer hebben om mee te gokken. En dan moet je later als je geen pensioen meer zou krijgen ook niet beginnen klagen.

Niemand durft het zo te zeggen, en al zeker de politici niet, maar de staat heeft wel degelijk geld om de banken te redden. Dit wil zeggen, geld om de schuld van de bank over te nemen door het bij ons te halen. En de banken ondertussen lekker royale premies aan hun criminele bazen laten uitkeren.

De staat heeft natuurlijk ook geld om ingevoerde vreemdelingen en vluchtelingen hun uitkeringen te betalen; zodat er voor ons eigen volk zeker niets meer over schiet. De staat heeft natuurlijk ook geld over om dubieuze staten en projecten te steunen onder het mom van ontwikkelingshulp. Geld voor hulp voor onze eigen mensen echter... vergeet het maar!

Of het nu gaat om loon, gezondheidszorg, werkgelegenheid, pensioenen, bejaardenhulp, sociale voorzieningen... Het eigen volk laat men in de kou staan, want jawel, er moet bespaard worden. En dat liefst op alles wat een gezonde volksgemeenschap nodig heeft om ook gezond te blijven.

Wat de zieke schijndemocratie ook niet wil, is dat de mensen zich organiseren en in het verzet gaan. Men heeft geen nut aan gevormde mensen die samenzitten en beseffen hoe zeer dit systeem hen al dertig jaar geleden overboord heeft gekieperd. Wanneer ze dit dan toch proberen, dan vinden ze wel de een of andere 'democratische' wet die dit dan toch verbiedt en je veroordeelt, broodrooft en je burgerrechten afneemt.

Heb jullie het gezien, mensen? Als je wil protesteren, dan zetten wij de privémilities van de staat wel in om je te veroordelen, pas dus maar goed op en wees vooral heel braaf.

Wat je ook niet mag doen, werkende mens, is staken. Want dat maakt de welvaart en het land kapot, je straft er onschuldige mensen mee. Nogmaals: de wereld op zijn kop.

Politieke dievenbendes die zichzelf en hun zieke partijen riante lonen uitkeren en ervoor zorgen dat hun familie en vriendjes een staatsloon genieten, die leggen ondertussen besparingen op aan hun eigen volk! Terwijl zij zichzelf opslag geven, sociale nutsvoorzieningen afbouwen en ratten beschermen, daartegen mag je toch niet protesteren of staken zeker!

Los van het feit dat ik als nationaal gezind mens deze Belgische staatsstructuur inderdaad naar de verdoemenis wil helpen, is het toch wel straf dat mensen die zich geroepen voelen om te staken de schuld krijgen van alles wat er mis zou gaan in dit land.

Natuurlijk steun ik die welmenende en goedgelovige vakbondsmilitant die tegen de regeringsmaatregelen in dit land protesteert ook, zelfs al kon ik die dagen niet met de bus naar mijn werk rijden.

Maar laten we ons niets wijsmaken door de leiders van deze vakbonden die helemaal niet willen dat hun achterban radicaliseert, wel integendeel. Zij proberen ons blij te maken met een dode mus, in dit geval het gevoel geven dat ze aan de kant van de werkende mens staan en hen oproepen om te protesteren tegen de regering...

Hun regering, waar hun bazen van hun kleurpartijen deel van uit maken!

Als de zieke democratische partijen het toch zo graag opnemen voor de arbeider, waarom zitten er dan zo weinig arbeiders in de parlementen? Men kan inderdaad het aantal arbeiders in de parlementen op minder dan één hand tellen, thans zijn zij de grootse demografie van onze maatschappij.

Laat u niets wijsmaken mensen, de politiek en de zogenaamde democratie is ziek, van de laagste tot de hoogste geledingen.

Het wordt daarom hoog tijd om komaf te maken met deze misdadigers die ons uitverkopen en uitpersen.

Enkel een nationaaldemocratie kan afrekenen met deze corrupte bende.

Ga de strijd aan tegen globalisering en de consumptiemaatschappij. Tegen Europa en tegen de Euro. Strijd voor een eigen sociale volksstaat!

Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Published in Artikels
Saturday, 11 February 2012 13:07

Partij 2030 [LEDENBIJDRAGE]

Terwijl de reguliere politieke partijen van links tot rechts allemaal doordrenkt zijn van de nuttige idioten wiens politieke waanbeelden vroeg of laat allemaal moeten leiden tot hetzelfde netto-resultaat, zijn er tegenwoordig ook bij voor wie het allemaal nog niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld bij onze noorderburen, ooit de zelfverklaarde kosmopolitische storthoop van Europa, maar dat zelfbeeld werd een paar jaar geleden aardig aan diggelen geslagen toen het thuisland van het poldermodel getrakteerd werd op een aantal politieke moorden als gevolg van de gekunstelde clash of civilizations en zich daar bovenop ook nog eens geconfronteerd zag met een verrassend 'njet' uit de eigen onderbuik jegens de introductie van een Europese grondwet; daarmee voor de hele EU een frusterende vertraging opleverend in de opmars der Europese instellingen ten nadele van de nationale soevereiniteit.

Sindsdien is de zogenaamd progressieve elite altijd een tikje rancuneus geweest jegens "Henk & Ingrid", de laatste jaren een gangbaar containerbegrip (n.b. ook nog eens geïntroduceerd door Wilders) voor de onder- en middenklasse die gewoon moet werken voor de boterham in plaats van op ellenlange vergaderingen aan process management te doen en naderhand whiskey te degusteren in de plaatselijke Rotary Club. Het hoeft ook geen betoog dat deze "Henk & Ingrid" daarom per definitie ook "dom", "cultuurloos" en "vatbaar voor populisme" zijn.

Maar hoewel dat soort achterhoedegevechten het meest in het oog springende aspect vormen van het politieke debat in Nederland van de afgelopen twee jaar, hebben sommigen wel andere problemen en bijgevolg iets beters te doen. Dus nu heeft een groepje van de allerprogressiefste denkers, onder regie van publicist Joop Hazenberg, er niet beter op gevonden dan te vertrekken van de stelling dat ook de gánse Haagse politiek hopeloos inert is, achter de nieuwste ontwikkelingen aanholt (in zekere zin is dit natuurlijk ook zo), en dat we maar wat proactiever moeten zijn in het aansluiten bij de nieuwe realiteit. Een groepje van de meest dynamischen onder het managerschap heeft, aangestoken door allerlei sociologische fantasmen over responsabiliteit en de "twitter-generatie", daarbij ook een heus target voor ogen: het jaar 2030! Om hun doelstellingen te realiseren, wordt meteen een nieuwe partij in het leven geroepen: de Partij 2030.

Published in Artikels
Friday, 27 January 2012 18:19

Nick Roskams en het liberaal egoïsme

Nick Roskams, we hadden nog nooit van hem gehoord, maar de laatste dagen stonden alle kranten vol met een open brief gericht aan Rudi De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV.

Waarom die brief niet aan de voorzitter van de liberale vakbond en die van het ACV gericht was, zal te maken hebben met de politieke voorkeur van schrijver en met diens haat voor socialisten.

De open brief van mijnheer Roskams is geschreven naar aanleiding van de algemene staking die op 30 januari doorgaat en die mijnheer in zijn normale doen mateloos hindert die dag. Mijnheer is  namelijk student rechten en actief bij het LVSV (liberaal studentenverbond) en iedereen weet hoe druk die het hebben.

Published in Artikels

Omdat de Raad van State de pensioenhervorming discriminerend vindt en de wettelijke modaliteiten niet werden gerespecteerd om de wet  op de pensioenhervorming te implementeren - en de Raad ze aldus afwijst - heeft de onwettig verkozen regering (waarvan diezelfde Raad van State de verkiezingen zonder  splitsing van BHV als ongrondwettelijk had bestempeld) nu alles klaar om haar eerste volmachten de bevolking door de strot te duwen.

Vandaag kon men op verschillende fora (en de nationalistische zijn daar  het meest degoutante voorbeeld van) zien hoe de regering er met haar propaganda-apparaat in geslaagd is om de bevolking tegen het sociale verzet in het geweer te brengen. De "VB-intellectuelen" van de Vlaamse Solidaire Vakbond gingen daarbij, zoals te verwachten, zeer ver in en aldus ondersteunden ze de facto de Belgische elite en haar knechten van de PS- en SP.A-regering. Je moet al goed verdwaasd zijn als je de maatregelen van een linkse belgicistische regering gaat ondersteunen en daarbovenop die mensen gaat aanvallen die  in het verzet komen tegen die linkse regering. Extreme nationalisten die het linkse België uit de brand helpen? Men kan er enkel stomverbaasd naar kijken. Ondersteunt de partij die asociale linkse politiek van de regering Di Rupo?

 

Published in Artikels
Friday, 16 December 2011 15:59

Linkse huurling vermoordt pensioensrechten!

U zal verbaasd zijn over bovenstaande titel, neem ik aan? Maar na het lezen van dit stukje zal, u duidelijk worden van het waarom van de titel.

Vandaag heeft de minister voor pensioenen zijn voorstellen gelanceerd voor de hervorming van het stelsel van het wettige pensioen. Het huidige stelsel kan men eerder als almoes dan pensioen omschrijven. En men kan er maar ten volle van genieten ( in zover je van een almoes kan genieten, natuurlijk) na 45 jaar werken.

Op bevel van  een buitenlandse mogendheid (de EU) moet het pensioen echter in het kader van de sixpack-doctrine worden hervormd. Dit omvat allerlei maatregelen die mensen langer aan de slag moeten houden, maar die er ten gronde op gericht zijn de pensioensbetalingen aan burgers korter in de tijd te maken. Ook de pensoensopbouw wil men moeilijker maken, door aan de gelijkgestelde dagen te gaan prutsen. Gelijkgestelde dagen, zijn dagen dat iemand niet werkt maar werkloos is, ziek of tijdskrediet neemt.

Alle linkse huichelaars staan op de barricaden tegen deze voorstellen. En het N-SA sluit zich daar gedeeltelijk bij aan. Maar laat ons toch eens kijken naar van wie deze voorstellen nu eigenlijk komen. En u zal zien, beste lezers, de voorstellen komen van links.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter