Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog Rik Torfs en KU-Leuven discrimineren studenten

Saturday19 January 2019

Thursday, 28 November 2013 17:39

Rik Torfs en KU-Leuven discrimineren studenten

Written by 

 

De universiteit van Leuven was een van de eersten in Europa die een openbare boekverbranding organiseerde. Neen, dat was niet Herr Goebbels die dat heeft uitgevonden, het waren onze profs die dergelijke praktijken als eersten hanteerden. Erasmus moest het spectakel verplicht bijwonen en schaamde zich diep. Op deze manier conformeerde de toenmalige elite zich aan de machthebbers die het Lutheraanse geloof met wortel en tak probeerden uit te roeien in onze streken.

Een paar honderd jaar later is er bij de breeddenkende elite van die universiteit niet veel veranderd, ze hebben daar nu wel een TV-figuur als baas, maar het repressieve karakter van de christelijke unief is gebleven. En in tegenstelling tot Erasmus heeft die Torfs geen enkel schaamtegvoel bij het bannen van ideeën. Nu vervolgen en verketteren ze daar in Leuven geen mensen meer die er een ander confessionele geloofsovertuiging op nahouden, maar etaleren ze hun onverdraagzaamheid en bekrompenheid tegenover zij die weigeren het staatsgeloof inzake transnationalisme en massa-immigratie te omarmen.

Wat opvalt is het feit dat in het vervolgen en discrimineren van andersdenkenden de verschillende zuilen dezelfde mechanismen hanteren: er is geen verschil tussen vrijzinnige of christelijke instituten. Niet echt verwonderlijk als je weet dat ze allemaal door de staat worden gesubsidieerd: wat eigenlijk zou moeten inhouden dat ze moeten openstaan voor iedereen. Maar zo progressief zijn deze door de staat betaalde instituten -en personeel- nu ook weer niet.

Ze hebben wel allemaal charters ondertekend waarbij ze discriminatie als een verfoeilijke praktijk kapitelen, maar ze zijn zelf niet vies van deze praktijken volop toe te passen bij mensen die niet in de pas van het systeem lopen.

Zo kunnen we vandaag weer meemaken dat een colloquium dat door de NSV voor zaterdag was gepland (en waar de Leuvense universiteit aanvankelijk toelating voor gegeven had), nu geweigerd is.

Mochten er een paar “anderskleurigen” een dergelijke behandeling ondergaan, dan zou het land schande spreken en het als niet-humanitaire discriminatie veroordelen. Het circus van de beroepsverontwaardigden zou in het gehele land optredens organiseren tegen een dergelijke mensonwaardige behandeling van ‘burgers'. Wij zijn toch allemaal mensen van de wereld, je kent dat liedje wel.

Maar nu het om eigen volk handelt, krijgt de universiteit handjeklap voor haar beslissing om te discrimineren. Het is hier dan ook een raar landje. Een land waar linksen en ‘progressieven’ de universiteiten onder druk zetten om mensen uit te sluiten. Want het is wel degelijk de verdienste van een bende provocateurs , zij die de politieblog van het AFF bemannen, die er weer voor gezorgd hebben dat mensen worden uitgesloten van hun rechten: het recht om in de eigen universiteit een colloquium te organiseren.

Die bende rond die blog hoort tot de meest radicale haatzaaiers in ons land. Elk stuk dat daar wordt gepost wakkert de haat en de verdeeldheid tussen mensen tot bijna onwettelijke proporties aan. Maar deze linkse trotskistische politieprovocateurs wordt de hand boven het hoofd gehouden. Zolang ze het systeem niet lastigvallen, kunnen ze hun gang gaan. Ze doen dat natuurlijk anoniem, zoals het echte schurken past. Links en crimmineel gedrag, dat is zowat synoniem van elkaar.

(Alleen moeten ze daar mischien toch eens de vraag stellen: wie is de dag van vandaag nog echt anoniem in het tijdperk van de NSA?)

Waren zij niet diegenen die de gemeentelijke overheden jarenlang hebben opgejut om met boetes en andere repressiemiddelen elke manifestatie die hen niet zint te lijf te gaan?

Vandaag kennen we de resultaten van hun provocatiemethoden: je kan nu voor het eten van kersenpitten een GAS-boete krijgen. Zo helpt links de burgerij aan repressiemiddelen. Naderhand - als het uit de hand loopt en zijzelf slachtoffer worden - organiseren ze er dan betogingen tegen. Gekker moet het niet worden. Maar wanneer de crisis scherper wordt, dan zou het wel eens kunnen dat de elite ook hen van de universiteiten weert. Wie een put graaft voor een ander...

Vandaag is de collusie tussen extreemlinks, politie en de kapitalistische elite aan de universiteiten met het verbod om het NSV-colloquium aan de Leuvense unief te houden nogmaals aangetoond en bewezen.

Wat ook bewezen is, dat is het volgende: men mag groepen of personen discrimineren en uitsluiten. Men mag ook oproepen in die zin lanceren, zoals we hebben kunnen vaststellen op linkse blogs. De voorwaarde is dat men macht heeft. Of, zoals het geval is met het AFF en links, in dienst werkt van de burgerlijk elite.

Dat is een heel wijze les voor in de toekomst.

Alleen al dat, hoe bieden we weerwerk aan linkse terreur, zou het thema van een colloquium kunnen uitmaken.

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter