Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

vrijdag19 december 2014

N-SA

N-SA

vrijdag, 07 december 2012 06:45

FARC: Interview met Tanja Nijmeijer & Manifest

 

De afgelopen dagen heeft het Colombiaanse leger opnieuw aanvallen op de revolutionairen van FARC uitgevoerd. Dit ondanks het staak-het-vuren, aangekondigd door FARC. Het getuigt dan ook van goede wil dat de onderhandelingen in Havana toch sinds gisteren terug doorgaan.

Tanja Nijmeijer heeft met Russia Today gesproken, hieronder vindt u het zeer interessante interview. Ook interessant in dit licht is het manifest van FARC, dat door Open Revolt vertaald werd in 2011:

FARC-Manifest

Voor wie het Engels machtig is, deze twee bronnen tonen de waarheid achter FARC. 52% Van het land wordt door 1.15% van de bevolking gecontroleerd, de strijd van FARC is dus sowieso gelegitimeerd en hun revolutionaire houding dwingt respect af.

 

Hieronder een nieuwsitem over de actie aan het Tzahal-concert in Antwerpen.

Ook willen wij in dit licht even herinneren aan het debat tussen Jan de Beule en Sam Van Rooy aanstaande donderdag in Antwerpen. Klik hier voor meer informatie.

zondag, 18 november 2012 18:45

Eerste Foto's Actie voor Palestina

 

Protesteer mee tegen het optreden van het Israëlische legerorkest!

Stop de oorlog tegen Palestina!

Facebook: http://www.facebook.com/events/380897678661070/

Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vandaag zal het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA, n-sa.be) protesteren tegen een concert van het Israëlische Tzahal legerorkest.

Tijdstip: 13u (nu zondag, 18/11)

Locatie: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , +32 (0)472 / 77 79 03

Affiche: http://www.solidarisme.be/images/evenementen/actie2012.jpg

Oproeptekst:

Op 18 november treed het orkest van het Israëlische terreurleger (Tzahal) op in het provinciehuis van Antwerpen. Dit orkest werd in 1948 opgericht door de terroristen van Haganah en Irgun die verantwoordelijk zijn voor talloze moorden op de autochtone Palestijnse bevolking in wat de zionisten nu Israël noemen.

De terreur werd aangewend om zo de inheemse bevolking van hun land en huis te verdrijven en te beroven. Iets in de aard van wat vreemdelingenbendes in Brussel en andere steden met onze mensen nu doen - zij het voorlopig op een iets beperktere schaal vanwege nog niet genoeg macht.

Maar wat gebeurd is en nog steeds gebeurt in Israël is datgene wat immigratie aanricht daar waar de binnenrukkende vreemdelingen over genoeg middelen en macht beschikken. Een afschuwwekkend voorbeeld van wat een immigratie-invasie kan aanrichten met de oorspronkelijke bevolking.

Dat ons establishment daar geen problemen mee heeft is geweten. Zij zijn de mede-organisatoren van het bezettingsleger van vreemdelingen in ons eigen land. Het hoeft dus niet te verwonderen dat prominente politici hadden aangegeven dit bij te wonen, zoals Yves Leterme (CD&V).

Dat enkelen van het Vlaams Belang de terreurgroep Tzahal zullen gaan toejuichen samen met leden van het Belgische establishment is dan weer compleet van de pot gerukt. Het toont evenwel aan dat deze partij niet anti-establisment is zoals ze altijd beweert, maar juist zeer establishment is geworden.

Wij roepen in elk geval op om een stem van protest te laten horen op 18 november. Tegen de terreur van een bezettingsleger dat voortgekomen is uit een immigratie-invasie. Wij zullen er zijn.

 

woensdag, 14 november 2012 14:49

Nieuwe Q&A: Wat te denken van Groot-Nederland?

 

Heb je een concrete vraag die niet specifiek op de actualiteit slaat, stel deze aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als de vraag geschikt is voor publicatie, zullen wij ze met een intern besproken antwoord toevoegen op de site.

 

woensdag, 14 november 2012 08:22

Wat te denken van Groot-Nederland?

 

België, net als alle andere EU- en EFTA-lidstaten in meer of mindere mate, bestaat de facto niet meer. De nationale economische en politieke elites zijn de afgelopen decennia naar het supranationale niveau overgegaan, waardoor zij boven de nationale twisten zijn te komen staan.

Dit is een gevolg van de globalisering, het supranationale kapitaal heeft de nationale economie uitverkocht en de politieke bevoegdheden overgedragen aan instellingen zoals de Europese Unie. Zij voelen zich dus al niet meer gehorig aan de Belgische staatsstructuur. De overgebleven elite vecht ondertussen om de restanten van onze soevereiniteit (federale en regionale overheden, administratieve posities in multinationals, toeleveringsbedrijven).

Wanneer men dit feit beseft, dan begrijpt men ook waarom wij van een post-Belgische context spreken. De Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd is een achterhoedegevecht geworden, omdat de aanhangers nog steeds denken dat er een Belgische macht te breken valt. De belgicistische strijd is ondertussen eveneens een achterhoedegevecht, omdat zij op hun beurt denken dat er nog steeds een Belgische macht te verdedigen valt. België is als schaduw van haar voormalige zelf een vehikel voor het supranationale kapitaal, net als het bedrieglijke concept van een "onafhankelijk Vlaanderen binnen de Europese Unie". Immers, hoe komt het anders dat de meest verstokte Belgische en Vlaamse patriotten voor dezelfde internationale context zijn? Waar ligt het verschil?

Wij zijn Vlaamse nationalisten, hetgeen betekent dat wij onze nationale economische en politieke soevereiniteit willen waarborgen om het in dienst van ons volk te stellen. Daarvoor moeten wij zowel de Vlaams-nationalistische als de belgicistische paradigma's overstijgen. Daarom stellen wij ook dat ons separatisme bij de Europese Unie begint. Als alternatief schuiven wij het concept van een tegenunie naar voren. De Noordwest-Europese regio's zijn economisch en politiek compatibel en zouden dus een eigen unie kunnen vormen die een tegenwicht kan bieden voor de supranationale context. Een dergelijke context is, naast een externe hefboom, ook intern beheersbaar voor de deelstaten, die nu een verwaarloosbaar gewicht hebben binnen de Europese Unie. Er wordt wel eens het argument gegeven dat een onafhankelijk Vlaanderen 15 tot 16 zetels zou krijgen in het Europees Parlement... dat is dan nog steeds op een totaal van 754 zetels! Maar binnen een Noordwest-Europese Unie zou zij ongeveer 25% van de macht hebben.

België kan gerust verdampen binnen een dergelijke unie, daar mag het volk over beslissen. Maar eigenlijk doet dit niet meer ter zake. Het aantal deelstaten binnen een tegenunie is van ondergeschikt belang aan de missie van deze unie. Wat wel belangrijk is: er is geen reden om deelstaten af te stoten. Hier verschillen wij van Groot-Nederlandse romantici, die Wallonië domweg cadeau willen doen aan Frankrijk (zelfs al is hier geen historisch precedent voor, overigens). Zulke mensen moeten zich eens vragen stellen bij de gewilligheid van een natiestaat als Frankrijk om mee te gaan in dergelijk rattachisme. Zulke mensen moeten ook beseffen dat de Nederlandse natiestaat Vlaanderen wel zal willen, maar niet binnen een federale context. Zulke mensen moeten ook beseffen dat "België" afkomstig is van het Latijns voor "Zuid-Nederland", als zij toch de romantische toer op willen blijven gaan.

De door ons vooropgestelde tegenunie is bedoeld om soeverein te staan tegenover de supranationale context, zeker in het geval van een implosie van de Europese Unie en/of een crash van de Euro (niet ondenkbaar). Maar het moet ook weerstand bieden tegenover de (nog bestaande) economische en politieke elites in Frankrijk en Duitsland. Daarom is het belangrijk Wallonië binnen een dergelijke unie te houden. Dat zij onder een corrupt PS-dictaat gebukt gaat doet er overigens niet toe, alsof de onze zoveel beter is op dit moment.

Wie ondanks alle bovenbeschreven overwegingen alsnog vindt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden binnen of buiten de Europese Unie, die heeft de bewijslast bij hem liggen. Wij horen zo iemand graag uitleggen wat de Europese Unie zo wenselijk maakt boven een Noordwest-Europese Unie. En als men de grenzen van Vlaanderen wil sluiten, dan zou men de schaalvoordelen zonder de Europese Unie als vehikel moeten kunnen verantwoorden. Opnieuw, wij horen het graag.

Natuurlijk moet een tegenunie ook een eenheidsproject voorstellen om de economische en politieke hefboom te garanderen. Voor een Noordwest-Europese Unie kan een ambitieus en prestigieus economisch integratieproject worden opgestart, de rivierdelta wordt op dit moment bijvoorbeeld verdeeld door het anarchokapitalisme van de Europese Unie, om van de ontstolen zeewateren nog maar te zwijgen. Een gemiste kans voor grootheid.

Om een politieke eenheid te bekomen kan deze Unie desnoods een Delta Unie, Heel-Nederland, Bourgondisch Kreis of zelfs Zeventien Provinciën genoemd worden. Er kan gedebatteerd worden over de politieke sociale en culturele integratie, maar dit zou tenminste ons eigen Noordwest-Europees project zijn. Dit terwijl de Europese Unie ontworpen is als transatlantisch integratieproject. Daarom ook is de idee van een gaullistisch Europa ("De Derde Macht") een doodgeboren kind voor de multipolaire wereld van morgen. En dat geldt zowel economisch, politiek als cultureel, iets wat niet terug te draaien valt.

Hoe het ook zij, de nood aan een economische en politieke tegenunie om onze veel te kleine en veel te verdeelde regio's mee te verdedigen tegen supranationale invloeden, daar bestaat geen alternatief voor.

 

 

 


 

Nota

Om verwarring te voorkomen:

  • Groot-Nederland is de unie tussen Nederland en Vlaanderen, veelal een romantische notie en vaak nog eens inclusief Frans-Vlaanderen. Het is een idee waar Vlaamse onafhankelijkheid aan vooraf dient te komen en waar geen plaats voor Wallonië of Luxemburg wordt weggelegd.
  • Heel-Nederland is een unie gebaseerd op de huidige Benelux. Het einde van België is hier geen vereiste bij, maar zou dit ook niet in de weg moeten liggen.
  • Sommige Groot-Nederlandse romantici vinden het begrip "Groot" te beperkend klinken en gebruiken ten onrechte "Heel-Nederland". Wallonië beschouwen zij niet als Nederlands, omwille van de doorgedreven verfransing en/of vanuit een historisch revisionisme.
dinsdag, 13 november 2012 11:46

Waarom die haat tegen het socialisme?

Deze vraag is ironisch, gezien wij van liberalen de vraag krijgen waarom wij zo anti-neoliberaal zijn in plaats van anti-socialistisch. Het N-SA is in heden en verleden altijd consequent geweest: wij zullen de eersten zijn om in een gezamenlijk front tegen het supranationale kapitaal te stappen. Bovendien steunen wij (en krijgen wij steun van) post-socialistische bewegingen, die veelal in Latijns- en Zuid-Amerika gebaseerd zijn. Maar er zijn ook tal van "linkse" individuen in onze contreien waar wij een goede verstandhouding mee onderhouden, al houden zij dat wel voor zichzelf.

Echter, wij moeten voortdurend dezelfde vaststelling maken: links collaboreert met het kapitaal. De analyse die links hanteert naar "het fascisme" (wat zij ons noemen) toe is dat wij de stoottroepen van het kapitalisme zouden zijn. Dat is de realiteit op zijn kop zetten. De grondeis van socialisten is het internationale socialisme, zelfs al noemen zij dat nu 'andersglobalisme'. Dat maakt het (vandaag supranationale) kapitaal de objectieve bondgenoot van links. Immigratie, een kapitalistisch instrument, wordt eveneens dogmatisch gesteund door links.

Links werd ooit begrepen als de verdediging van het proletariaat, de strijd tegen de uitbuiting door de bourgeois, de elites. Maar door mee te gaan in het inter-/transnationalisme en de bijhorende immigratiepolitiek, zijn wij de facto 'het nieuwe links' geworden en zij "de stoottroepen van het kapitaal".

Zolang 'links' weigert te accepteren dat internationalisme en immigratie instrumenten van het kapitaal zijn, zal samenwerking altijd moeilijk blijven. Laten wij dit ontleden door op de vier voornaamste aspecten verder in gaan.

1. Antiracisme in dienst van het kapitaal

Voor sommigen betekent links zijn dat zij een prioriteit geven aan "de antiracistische strijd" (AFF, ALS, Comac, LSP, Blokbuster) en daarvoor communiceren zij gretig met de mainstream pers en justitie (CGKR bijvoorbeeld). Nu horen wij sommigen alweer zeggen "Wat is er mis met antiracisme?" Wel, tegen racisme zijn is niets mis mee, maar antiracisme is een autoritaire visie op wat racisme is én hoe het moet bestreden worden. Dus dan staan onze mensen tussen Occupy Stad-X om te debatteren over het supranationale kapitaal... waarna al snel blijkt dat economie veel te moeilijk is en het toch allemaal de schuld moet zijn van die racistische, mysogenistische kapitalisten en hun fascistische stoottroepen. U weet wel: jobs, geen racisme; baas in eigen buik en onze zwarte medemens moet dreadlocks hebben en de djembe spelen op onze bijeenkomsten (want alternatieve stereotypes zijn niet racistisch).

Nogmaals, voor het N-SA is immigratie een instrument van het kapitaal tegen wat simpelweg "de blanke arbeider" kan worden genoemd: de oorspronkelijke arbeider waar de sociale beweging uit is voortgekomen en wie zij hoorde te dienen. Immigratie drukt de lonen en vernietigt de sociale verworvenheden. Met de holle trotskistische slogans doen socialisten aller slag mee aan hun heel eigen racisme van links, dat in de hand speelt van het supranationale kapitaal. Antiracisme is dus eveneens racistisch.

2. De vakbondsstrijd in dienst van het kapitaal

'Links' weigert de collaboratie door de corrupte vakbondstop in vraag te stellen. Wij steunen de vakbondsstrijd onvoorwaardelijk omdat wij de arbeiders steunen, maar voor het leiderschap hebben wij geen vriendelijke woorden. Zij zitten immers verwoven met de politieke- en kapitaalselites. Niet alleen duikt ook hier weer dat bedrieglijke anti-racisme op en wordt het bestendigd in het beleid, zij stellen de supranationale context evenmin in vraag. De Internationale, weet u wel?

De enige manier om de arbeider te beschermen binnen de context van de Europese Unie (vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal - vooral naar Duitsland) en de globalisering, is door nationalisme. Het vrije verkeer moet stoppen en sectoren moeten binnen een nieuw-solidaristisch kader (in de geest van de Wet van 20 september 1948) genationaliseerd worden.

Arbeid, natie, orde. Maar voor socialisten is dat... fascisme! En dus verkiest men dat onze industrie verhuist, om zich vervolgens blind te staren op het wanneer en tegen welke voorwaarden. De feiten spreken hier voor zich.

3. Geopolitiek in dienst van het kapitaal

Misschien een laatste bemerking bij onze socialistische kameraden is hun banden met contrarevolutionaire krachten, zoals de Moedjahedeen in Iran en elders. Maar ook de banden tussen de PVDA+ en China leiden voortdurend tot belangenvermenging. Zij willen niet mee met de tijden, de internationale strijd is vandaag een voor de multipolaire wereld, de As van Verzet dat voorbij de oude paradigma's gaat. Vandaar onze steun aan (het oude) Libië, Syrië, Iran, Rusland, Venezuela, Libanon etc. Maar zo'n wereld wil men niet erkennen omdat zij veelal rechts van de waarden is of toch op zijn minst patriottisch.

4. Dogma in dienst van het kapitaal

Maar maak hen dat maar eens duidelijk. Het dogmatische karakter van bovenbeschreven principes houdt immers een belangrijke regel in: hier wordt in geen geval over gedebatteerd. Er zijn in het verleden trotskisten en socialisten geweest die een debat probeerden te organiseren over deze zaken, maar ofwel werden zij tegengehouden door hun ideologische leiders, ofwel werden zij stande pede uit hun respectievelijke organisaties gezet vanwege ook maar met ons te praten.

Mensen zijn vandaag zowel meer links alsook meer nationalistisch aan het worden. Maar links weigert het nationalisme en dus zijn zij vandaag de stoottroepen van het kapitaal dat zij beweren te bestrijden. En nationalisten die de valkuilen van het systeem hier niet bij inzien, die vallen dan voor van die achterlijke naïviteit zoals "ik ben nationalistisch, maar economisch ben ik eerder een PVDA'er" of "ik ben nationalistisch, maar ik ben tegen racisme". En dat soort wordt dan per definitie lid van de neoliberale N-VA.

De situatie is pervers door dergelijk dogma. Maar wij zijn degenen die hier consequent blijven, niet zij.

woensdag, 07 november 2012 11:54

Maroc-Hebdo: Het zwarte gevaar

Voor wie een vertaling wil:

- Duizenden subsahariërs illegaal in Marokko
- Ze leven van bedelen en houden zich bezig met drugstrafiek en prostitutie
- Ze zijn het object van racisme en xenofobie
- Ze stellen een humanitair- en veiligheidsprobleem voor het land

Lijken ons terechte discussiepunten, maar dat zal je wel niet van Marokkaanse collaborateurs in onze media en partijen horen. Nee, Marokko krijgt Maroc-Hebdo, wij krijgen Mo.

En neen, wij zijn niet te ambitieus met photoshop geweest, klik hier voor de bron.

maandag, 05 november 2012 09:53

Golden Dawn groeit, krijgt steun gelovigen

Terwijl Westerse media liever letterlijk zien dat Grieken de kanker krijgen dan zich af te vragen waarom een partij zoals Golden Dawn in de peilingen ondertussen verdubbeld is (dat is meer dan het Vlaams Belang), vindt de partij inmiddels ook steun bij de Grieks-orthodoxe geloofsgemeenschap. In onderstaande video ziet u Griekse priesters een nieuwe uitvalsbasis in Corinthië zegenen.

Gelovigen ook al? Is dit nu die goddeloze partij des Duivels? Of speelt er meer?

Voor zij die zich liever distantiëren van Golden Dawn, laat ons nogmaals herhalen dat dit hetzelfde is als zich distantiëren van de problemen van de Grieken zelf. Men zou beter een analyse maken van de extreme situatie aldaar en waarom dit tot extreme maatregelen leidt.

Nee, er is niets moois aan wat er zich in Griekenland afspeelt. Maar antifascistisch dogma dicteert dat het beter is dat een volk verhongert dan dat het een stem laat horen. Dus nee, over de oorzaken en de gevolgen van de Griekse situatie zal je onze media en politici wel niet horen, het probleem is dat SATAN NAZI ZOMBIE FASCISTEN zetels krijgen! Democratie kan beter een stap opzij zetten!

Want stel je eens voor dat men erachter komt wie werkelijk verantwoordelijk is voor de zooi die het land geworden is? Dat zijn namelijk dezelfde mensen die nu beweren het probleem wel eens op te lossen.

En dat mag zeker niet geweten zijn.

Immers, stel je eens voor dat dit scenario zich over heel Europa afspeelt! Een opstandige partij zoals Golden Dawn dat is, want crisis is bijzaak, dat is er toch al.

Tijd om ons eens vragen te stellen bij de ontspoorde situatie in de plaats van met ontspoorders te collaboreren.

Pagina 12 van 49

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter