Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

vrijdag27 maart 2015

N-SA

N-SA

Na talloze sessies van 'Quantitative Easing' waaronder de laatste 'Quantitative Infinity', is er een serieuze deuk in de geloofwaardigheid van de Amerikaanse Federal Reserve gekomen. De status die de bank tijdens de Koude Oorlog had, is zij kwijt en dus wordt het moeilijk om iedereen ervan te overtuigen dat het nodig is om bij haar reserves in bewaring te geven.

Toen Venezuela hetzelfde met Londen deed, was de conclusie dat het weer zo'n streek van Chavez was. Maar nu doet Duitsland dus hetzelfde en dat land is niet alleen de tweede grootste houder van goudreserves (al is dat bedrag relatief nog steeds verwaarloosbaar), het heeft bovendien 45% daarvan bij de Federal Reserve in waarborg.

Hoe het zo ver is gekomen? De Federal Reserve weigerde even terug brutaal een eerste audit. Ze liet niet eens toe dat Duitsland zijn eigen goud mocht zien. En hoewel de Bundesbank het vervolgens onder tafel wilde vegen, kreeg zij vervolgens van officiële auditoren een reprimande. Goud dat niet eens fysiek verifieerbaar is, maar wel op papier staat? Dat was officieel de druppel.

Officieus kunnen wij ons de vraag stellen of Duitse centrale bankiers meer weten dan wij. De US Dollar staat al onder druk als reservemunt, zeker door Duitslands eigen falende euro (rijksmark). De reservefunctie van de Federal Reserve in vraag stellen is dan ook een behoorlijke steek en hint naar een nieuwe ronde 'Monetaire Oorlog' tussen Europa en de Verenigde Staten.

Maar het kan ook betekenen dat de Duitse centrale bankiers werkelijk angst hebben voor de toekomstige status van de dollar.

In beide gevallen, als dit betekent dat Duitse centrale bankiers werkelijk een verborgen agenda achter deze zet hebben, mogen wij ons zorgen beginnen maken over de toekomstige stabiliteit van zowel de euro als de dollar.

 


 

 

 

The Fiat Burrito unravels...

Bendito is spilling the beans
The Bundesbank knows what this means
Their gold is all gone
A Central Bank con
Akin to their printing machines

The Limerick King

 

woensdag, 09 januari 2013 13:39

Top 10 antisemieten

Onderstaande Top 10 van het toch zo gerespecteerde Simon Wiesenthal Centrum telt drie Europese partijen (waarvan twee in de EU) en de volledige Europese voetbalscène. Hoe zal dat vanaf 2014 zijn, wanneer Filip Dewinter zijn politiek pensioen opneemt door zich schadelijk tot nutteloos te maken in het Europees Parlement? En is Tanguy Veys zijn Club Brugge liefhebberij ook voor hem een politieke uitlaatklep?

Of zijn ze daar bij SWC zo langzamerhand wanhopig met hun niet-aflatende hysterie? Want wij betwijfelen of veel mensen zich er nog iets van aantrekken. Dat de eerste plaats naar de Moslimbroeders gaat, dat mag tellen. Hun opheffen van de blokkade heeft geresulteerd in een heuse exodus van Palestijnen naar Egypte. Opgeruimd staat netjes, voor Israël. En president Morsi? Die ging toch een vrede onderhandelen tussen Israël en Hamas?

Wij zijn geen theologische experts, dus in de plaats van naast onze schoenen te lopen, citeren we Sheikh Imran Hosein wel even: "En ik maar denken dat islam het opnam voor de onderdrukte. Maar blijkbaar staat islam voor de scheidsrechter te spelen tussen onderdrukker en onderdrukte! Alstublieft, mijnheer Morsi, vertel mij meer over uw islam!"

Hoe dan ook, de volledige top 10:

 

1. Moslimbroeders (Nieuwkomer en meteen op de eerste plaats!)

2. Iran (Natuurlijk de verkeerde vertaling van Ahmedinejad zijn woorden nog eens herhalend.)

3. Carlos Latuff (van de bekende karikaturen)

4. Het Europese voetbal (Belgen en voetbal allemaal jodenhaat!)

5. Svoboda (Oekraïense partij)

6. Gouden Dageraad (mocht er niet aan ontbreken)

7.  Jobbik (oei, zat Vlaams Belang daar niet mee in die nieuwe alliantie?)

8. Trond Ali Linstad (dat hebben wij ook even moeten googelen)

9. Jakob Augstein (want de lijst zou niet compleet zijn zonder Duitser)

10. Louis Farakhan (de enige Amerikaan, je kan de hand die je voedt niet te hard bijten met gefabriceerde schuldcomplexen)

Bron: CCLF

dinsdag, 08 januari 2013 11:13

Hoe ziet een wereldoorlog in de maak er uit?

Crisis van 1929, Grote Depressie, Besparingen, Currency Wars, Wereldoorlog 2.

Crisis van 2008, Grote Recessie, Besparingen, Currency Wars... ?

Kijken we naar Syrië, dan zien we de Westerse NAVO-particratieën hun troepen en 'Patriot-missiles' (sic) verzamelen in Turkije.

Ondertussen verzamelen zich vijf Russische schepen, geladen met honderden Russische mariniers en militair transport, onder begeleiding van aanvalsschepen, in het Oosten van de Mediterraanse Zee.

Dit kan zo naar een kantje boord scenario evolueren: een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij zullen hier geen Doomsday verkondigen, maar de wereld is er sinds de val van de Muur niet veiliger op geworden. Syrië en Iran zijn te groot en Rusland en China vertikken het nog langer als tweederangs te worden gezien op het geopolitieke speelveld.

Hoe het ook zij, een cataclysme is sowieso onderweg en wie geen kant kiest, die speelt ook niet meer mee.

UPDATE

En een uur na deze blogpost werd de volgende video door youtubester 'Syriangirl' gepost op Facebook. Nog iets wat wij altijd zeggen, zonder monetaire theorie verliest alles zijn relevantie:

Binnen de analyse van het N-SA is immigratie niet meer en niet minder dan een economisch instrument van de supranationale kapitaalselites. Het trekt de lonen naar beneden en houdt de aandacht weg van de échte problemen door populisme te voeden en zo een Clash of Civilisations aan te zwengelen.

Daarom maken wij geen onderscheid tussen de massale immigratie van de een tegenover de ander en verzetten wij ons tegen het subjectivisme in deze. Moslims, die zouden slecht zijn, maar Chinezen? Dat zijn draken, loempia's en tuinkabouters van Heer Boeddha. Wij verkiezen ondertussen alleen al dat het Schengenverdrag wordt opgeblazen, liever dan nog langer in die oppervlakkige naïviteit te moeten dwalen.

Toch weten wij allemaal wat islamisering is: de massale immigratie van moslims, hun nataliteit en hun bekeringsdrang. Het Paard van Troje! Maar de cijfers komen niet altijd overeen met de realiteit. Zo blijkt uit een studie van Raphaël Liogier, professor aan het Instituut voor Politieke Studies in het Franse departement Aix-en-Provence en directeur van het Religieus Observatorium.

Hoewel dit Frankrijk betreft, is het veelzeggend genoeg voor ons om te melden. In België zelf moeten wij ons immers niet snel aan een dergelijke nuance verwachten. Met wat volgt hopen wij de onzinnigheid van het debat over islam tegenover dat van immigratie aan te tonen.


Feit: minder moslims dan gedacht. Als we een zo goed mogelijk onderscheid maken tussen praktiserende moslims en simpelweg magrebijnen en andere etnische niet-praktiserende minderheden, dan zijn er in Frankrijk 2,1 miljoen mensen die je moslim kan noemen. Dat is een stuk minder dan de 6 miljoen waar men het doorgaans over heeft. Die lijn trekt zich door over heel Europa, wat zo een totaal van 14 miljoen moslims telt of 4% van de bevolking.

Conclusie: Er is meer sprake van immigranten met een cultuur, eerder dan met een religie.

Feit: vruchtbaarheidsgraad is geen Westers probleem. In Iran (waar thans een hypernatalistische politiek gevoerd wordt die het krijgen van kinderen nog voor je 18de promoot), is een vruchtbaarheidsgraad van 1,8 kind per vrouw. Algerije, een praktiserend islamitisch land, is onlangs met 1,7 kind per vrouw onder Tunesië gedoken, dat nauwelijks praktiserend is. In Frankrijk is het voorlopig nog 2,1 kind per vrouw. België, ter vergelijking, heeft een vruchtbaarheidsgraad van 1,85 kind per vrouw.

Conclusie: Wat hier niet meegeteld kan worden, dat zijn de kinderen die geregistreerd worden in het land van herkomst. Als ergens een verborgen nataliteit ligt, dan is het wel bij die groepen. Hier ziet het N-SA dan ook in de eerste plaats een simpele wetswijziging mogelijk betreffende het automatisch verwerven van de nationaliteit.

Feit: islamitische immigratie is vandaag een minderheid. De grootste immigratiegolf binnen de EU komt uit Marokko: 140.000 per jaar. Op nummer twee staan... Chinezen, met 100.000 per jaar! In de top tien komen zelfs slechts 3 islamitische landen voor.

Conclusie: Economische immigratie is de verplaatsing van een arbeiderssurplus van het ene land naar het andere. Vruchtbaarheidsgraad indachtig, hebben islamitische landen zelf niet veel ruimte, het schaadt vooral hun eigen economische ontwikkeling. Toen de koning van Marokko een remigratie vroeg, was dat niet zomaar. En hier zien we ook het linkse dwaalargument dat wij de vergrijzing moeten stoppen: dit gaat immers ten koste van hun eigen gebrek aan vervangingsratio. Hier ligt een kans voor wederzijdse verstandhoudingen.

China is echter nog steeds overbevolkt en veel gevaarlijker voor de toekomstige geopolitieke verhoudingen. En daarnaast is er dan nog het vrije verkeer van mensen binnen de Europese Unie, waar de crisis een influx aan Mediterraanse jongeren veroorzaakt. Schengen en China zijn veel gevaarlijker dan de islam.

Feit: er is geen bekeringsgolf. Wat bekeringen betreft, het Hema-meisje Lemia Van Op Den Bosch indachtig, dat zijn er een paar duizend per jaar. Evangelistische bekeringen overtreffen deze in Frankrijk.

Conclusie: Er valt zelfs wat voor te zeggen dat protestanten een groter gevaar voor Europa vormen (zie hiervoor het boek Homo Americanus door Tomislav Sunic). In Amerika merken wij dan weer op dat zo'n 70 procent van bekeerlingen het na een paar jaar alweer opgeven. Een debat over spiritualiteit, filosofie en de evoluties in deze, dat kan interessant zijn. Maar het is geen bewijs van islamisering. Wat ons bij het volgende punt brengt.

Feit: alles radicaliseert, maar niet politiek. Wat zichtbaarheid betreft, 23% van moslims gaan minstens een keer per maand naar een gebedshuis, tegenover 5% van katholieken. Dit percentage is in stijgende lijn, precies vanwege de populistische polarisering. En hoewel er ook een radicalisering is, betekent dat nog niet dat het zich politiek voortzet.

Conclusie: het gros van de praktiserende moslims kijken uit naar hun nieuwe flatscreen televisie, niet naar een of ander wereldkalifaat. De andere radicalisering die wij zien, is juist bij losgeslagen jongeren. Die kan je niet van islamisering beschuldigen, tenzij...

Feit: terrorisme is een sociaalcultureel fenomeen. Er kan gesproken worden van een radicalisering in de zin van niet-praktiserende jongeren van Arabische origine en hun culturele solidariteit met praktiserende Arabische staten. Een minderheid hiervan zal dit vervolgens doortrekken naar een actieve steun voor terrorisme, zoals Mohammed Merah in Frankrijk.

Conclusie: Mohammed Merah, of Abu Imran. Drugdealende maffia-wannabes die high de Antwerpse Diamantwijk onveilig maken en misschien daarna eens eindigen als wahabieten.

Feit: integratie werkt niet, vrijwillige segregatie volgt. populisme spint hier garen bij. Maar dit verstevigt de religieuze en de etnische solidariteit. Zo is er een betonnering van het aantal praktiserende moslims en/of een aanhouden van de transfers naar hun families in het land van origine.

Conclusie: Door deze tweespalt, "zij tegen ons", krijgen we ook dat wijzelf verder in Westers beschavingsracisme als etnocentrisme worden geduwd. Paradoxaal genoeg schieten katholieken en 'traditionele identitairen' zodoende in hun eigen voet, zij collaboreren met de modernisten en maken zo van zichzelf een voorhoede voor liberalisme en transatlantische decadentie. Als wij integratie echter verwerpen en ons concentreren op de solidariteit met hun land van herkomst en onze solidariteit met ons eigen volk, dan kan daarop een niet-polariserend en vrijwillig remigratiebeleid gevestigd worden. Al de rest is theater.


Algemene conclusie: De economische interpretatie van immigratie voorkomt dat wij in de mythe van islamisering trappen. Voorts kan een debat over identiteit gevoerd worden, maar dit is dan per definitie een debat. Dit moet vooral onszelf een spiegel voorhouden en niet enkel leiden tot een klakkeloos aanvaarden van het liberaal Westers beschavingsmodel, waar het geloof in de vermeende islamisering de valkuil voor is.

Zolang wij niet buiten de liberale context over onze eigen identiteit kunnen debatteren, verkiest het N-SA een economisch realisme boven een populistische reflex. Wie desondanks blijft denken dat ons remigratievoorstel racistisch is, die moet met ons in debat treden over wat te verstaan valt onder anders-zijn. Maar wij gaan daar niet over preken, er zijn wel andere prioriteiten.

(Studie: Le Mythe de l’islamisation, essai sur une obsession collective, Raphaël Liogier, éd. du Seuil, 213 pagina's, 16 EUR. Interview met auteur: Voxnr)

maandag, 07 januari 2013 11:58

Ondertussen in Griekenland...

 

Ondertussen in Griekenland...

 

Het Griekse parlement moet aanstaande vrijdag stemmen voor een nieuwe wet die de belastingen verhoogt en als doel heeft haar schuldeisers af te betalen, de EU en het IMF. Ze is het voorspel voor een grote fiscale hervorming in april en moet 2,5 miljard EUR vrijmaken.

Deze belastingsverhoging raakt de Griekse werknemers met een inkomen van meer dan 21.000 EUR per jaar (1.750 EUR per maand), alsook de ambtenaren en de vrije beroepen. Volgens de griekse pers raakt de nieuwe wet een groot aantal huishoudens, wiens inkomens en pensioenen nu al zwaar gebukt gaan onder de opeenvolgende stringente plannen en de stemming voor de begroting van 2013, die 9,4 miljard euro besparingen voorziet. Ze worden deels doorgevoerd door een vermindering van de pensioenen met 15% en voor 15% moet het verder van een salarisvermindering bij ambtenaren komen.

Deze politieke beslissing van de Antonis Samaras regering, ondersteund door de Griekse socialistische partij (PASOK) is in antwoord op de eisen gesteld door de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds, dewelke hier de voorwaarden leggen voor een nieuwe kredietlijn ter waarde van 9,2 miljard EUR in januari en 2,8 miljard EUR in zowel februari als maart.

Vertaald van Voxnr.com

zondag, 06 januari 2013 11:47

Mededeling betreffende activisme

Bij het begin van het nieuwe jaar - een jaar waarin het N-SA tal van activiteiten zal houden - willen we enkele zaken duidelijk stellen. Dit is nodig, omdat de repressie in dit land absurde vormen begint aan te nemen. Zo zijn de GAS-boetes (Gemeentelijk Administratief Strafrecht) van 250 euro naar max 350 euro verhoogd. De toepassing van deze boetes zijn volledig arbitrair en men kan daarmee treffen wie men ook wil. Het is duidelijk dat de politieke elite met dit repressiemiddel tegenstanders zal willen schaden. Daarom hebben wij in samenspraak met onze raadsman enkele zaken besloten.

Elke activiteit van onze organisatie zal vergund zijn. Dat betekent dat iedereen die deelneemt aan een dergelijke manifestatie of activiteit -op voorwaarde dat men zich aan de richtlijnen van de organisatie en de overheid houdt- geen  gevaar lopen gesanctioneerd te worden.

Onze activiteiten zijn volledig legaal en dus veilig. Indien er zich desondanks toch een incident voordoet, dan kan de deelnemer op de vrijwillige solidariteit van de organisatie rekenen, bijvoorbeeld door tussenkomst in het betalen van boetes. Dit kan evenwel uitsluitend indien de activiteit onder ons toezicht gebeurt.

Elke aankondiging terzake op onze blog - officieel orgaan van N-SA/NDP - zal dienen als bewijs daarvan. Elke deelname aan activiteiten die niet door onszelf zijn ingericht, vallen onder de verantwoordelijkheid van die individuen zelf. Er zal dan ook geen beroep gedaan kunnen worden op onze tussenkomst. Dit in tegenstelling tot het verleden, waar wij dit wel al eens hebben gedaan.

Wij hebben verder besloten dat er affiches noch stickers ter verspreiding worden aangemaakt. Het aanbrengen van dergelijk materiaal - waar men een GAS-boete tot 350 euro per aangeplakt stuk voor kan opleggen - kan dus nooit door onze organisatie zijn gebeurd. Indien er toch dergelijk materiaal opduikt, dan zal onze organisatie direct klacht tegen onbekenden neerleggen.

Deze beslissingen nemen wij niet omdat wij ons willen conformeren aan het systeem, maar om onze organisatie en onze leden te beschermen tegen repressie. Wij beschouwen het vetmesten van de overheid door het betalen van boetes niet als een revolutionaire daad en dus is het niet slim om in de val van de elite te lopen.

De veiligheid van onze mensen gaat voor alles. Wij zullen verder onze strijd tegen het systeem voeren, maar wel op een doordachte manier.

woensdag, 02 januari 2013 09:27

Stop de economische immigratie!

 

Een toenemende economische immigratie uit het Zuiden dreigt België te overspoelen met vreemde belangen en gebruiken. Deze immigrant is een chauvinistische vluchteling, hij vindt de eigen cultuur superieur aan de onze. Maar in de plaats van iets aan zijn politieke situatie te veranderen, komt deze nu ons land vergiftigen met zijn restaurants, cafés, waarden en normen.

Niet alleen pist deze immigrant op alles wat niet zoals hem is, hij neemt zonder verpinken deel aan groepsverkrachtingen.  Hij is vadsig en goor, het betreft hier een werkelijk massieve immigratie. Maar zij die hem bekritiseren, worden door onze eigen rechtbanken veroordeeld.

En hoewel hij hier alle rechten kan vinden die hij wil en vrijwel geen belastingen betaalt, toch zal deze immigrant zijn kapitaal in het thuisland blijven ontwikkelen. Deze kolonialisering moet stoppen!

Gérard Depardieu, u bent niet welkom in België! Dégage!

 

(Ja, wij kunnen ook wel eens lachen.)

486629-gerard-depardieu-a-balance-une-petite-637x0-2

zaterdag, 22 december 2012 13:54

Prettige feestdagen!

N-SA/NDP wenst iedereen prettige feestdagen en een revolutionair 2013!

De blog zal de komende twee weken op een lager pitje werken, maar kijk toch alvast uit naar de aankondiging van enkele interessante initiatieven!

woensdag, 12 december 2012 22:02

Voorpost in het verzet?

 

Gerolf Annemans, de kersverse voorzitter van het Vlaams Belang (proto-voorzitter op het moment van schrijven), wil aan de buitenwereld tonen dat de ‘radicalen’ de partij niet hebben overgenomen. Dan vragen wij ons af, wie bedoelt hij daar in Allah’s (swt) naam mee? Doelt hij op FDW, of waar heeft hij het over? Is dit een zoveelste dekmantel om alle ideologische vernieuwing in de kiem te smoren?

Feit is dat de actiegroep Voorpost, die vooral gekend staat om haar hand-en-spandiensten voor de partij, dapper ingaat tegen deze tendens. Ook de NSV! doet haar duit in het zakje. Herinner u bijv. Filip De Winter die op de nationale televisie collaboreerde met het systeem door de Duitse NPD en het Griekse Gouden Dageraad uit te schelden. Na enkele uren had hij al een mail van terecht verontwaardigde NSV!’ers in zijn virtuele bus! En wat te denken van een vooraanstaand Nederlands lid van Voorpost, die het terecht opneemt voor de Duitse kameraden die te lijden hebben onder een extreme vorm van fysieke, politieke, maatschappelijke en links-extremistische repressie? Wij hebben, toen we de Duitse beweging nog steunden in hun betogingen (daar hebben wij wat reserves bij gekregen, zoals veel Duitse bewegers), samen met hen in Berlijn gelopen zelfs!

Daarenboven gaat Voorpost op 31 januari een lezing organiseren over de Italiaanse fascistische beweging Casa Pound Italië. Deze beweging is leidinggevend in het nationaalrevolutionaire milieu en wordt ook reeds jaar en dag bestudeerd en aangehaald door het N-SA. Mag Voorpost zich van Annemans nog wel verbranden aan zoiets?

Wij juichen het verzet tegen de partijtop in ieder geval toe en ook onze mensen die nog binnen de partijstructuren aanwezig zijn zullen zich blijven verzetten tegen het neoliberalisme, het internationale zionisme, het anti-islamstandpunt en het euroregionalisme van de partij!


Wij steunen Voorpost volop in zijn strijd! Wij zijn een bondgenoot!

woensdag, 12 december 2012 21:21

De top-ego-econoom en zijn microkosmos

 


Laat ons een verhaal vertellen, iets waar veel uit te leren valt.

Ziet u, er loopt een topeconoom rond in dit land, al heeft u waarschijnlijk nog nooit van hem gehoord.

Gaan wij even terug naar maart 2009. De Vlaamse bewegers werden zich eindelijk bewust van de grote financiële en economische crisis, dus hield de NSV! Leuven een debat tussen communisme, solidarisme en liberalisme. Voor communisme kwam een pro-N-VA spreker van Meervoud opdagen (een grap op zich). Voor liberalisme iemand van Liberales met weinig debatvaardigheden; En voor het solidarisme... Pieter Vandermoere. Die laatste want Vlerick. En dat is het zowat, want later is de man interim voorzitter en daarna ondervoorzitter van de VVB geworden. Maar ja, Vlerick. Dat is zoiets als The Economist, je moét wel weten waar je het over hebt als je daarmee kan associëren!

Nu goed. Het debat werd natuurlijk een volslagen oninteressante schertsvertoning. Hoofdcoördinator Eddy Hermy en andere leden van het N-SA zaten zich hieraan te vergapen, maar Eddy hield het er daar natuurlijk niet bij en ging in de aanval.

De initiatiefnemer van dat debat, destijds actief bij Voorpost en zo fier als een haan met stront tussen de tenen over een al even onzinnige "speciale editie economie" van het Voorpost blad "Revolte" (waar daarna geen woord meer over gerept werd, overigens), was niet zo blij met die dynamiek. Nu, dat 'debat', deze topeconoom had gehoopt op een steriel gebeuren waar hij dan zijn naam vervolgens aan kon ophangen, met alle 'grote' namen daar aanwezig. Zo is het (jammer voor hem) niet gelopen. Mijnheer was dan ook behoorlijk op zijn hanenpootjes getrapt.

Gaan we vooruit naar 2011. Plots gaan er mails rond voor een wereldschokkend nieuw initiatief: Nieuwe Economische Theorie (NET). Verschillende N-SA leden kregen hier ook een uitnodiging voor, maar niet meer dan dat. Een paar maanden later kregen de aangeschrevenen een hiërarchie doorgestuurd. De namen (Vlaams Belanger Barbara Bonte, o.m.) zeiden iets, de inhoud niets. Fijn om te weten en een mooi staaltje communicatie.

In maart zou er dan een vormingsweek volgen "georganiseerd door een CVO, gericht naar opleidingen boekhouden en rechtspraktijk". En: "Voor de medewerkers van NET (Nieuw Economische Toekomst), een aantal van deze activiteiten zullen worden ingeschreven als een activiteit ;-)". Mijnheer heeft zich dus al opgewerkt tot Grote Leider. Let dus op, dit is pas de derde keer dat wij iets te horen krijgen van dat illustere NET. Opnieuw hetzelfde als met voornoemd debat: iets dat semi-professioneel overkomt met semi-belangrijke thema's en personen. Waarschijnlijk kwam er ook bij kijken dat mijnheer gewoon deze cursussen zelf aan het volgen was, maar ach.

Nu goed.

20 Oktober (ja, we zitten alweer een half jaar verder, schiet op zo) is er dan eindelijk de eerste activiteit aangekondigd: "Onze eerste activiteit is een vormingsdag met verschillende vormingen." Een "vormingsdag" houdt inderdaad "verschillende vormingen" in, maar ach!

De economische crisis zou wel eens uitgelegd worden door, wederom, Pieter Vandermoere. Blijkbaar ook al (maar allicht niet zo vrijwillig) lid van "NET". Of hoe de ondervoorzitter van de VVB zich tevens aansluit bij een organisatie van een Voorposter, waar ook nog een Vlaams Belanger in zetelt. Trek je eigen conclusies, zouden wij zo zeggen. De rest: wat professoren en een redacteur bij Trends, vast ook niet goed wetende waar zij in gerold zijn maar desalniettemin opnieuw, jawel, grote namen waar de topeconoom zijn ego aan kan hangen.

Oh, en i.s.m. NSV! Leuven. Op de eerste affiche stond zelfs NSV! Nationaal maar de geplande (en vervolgens afgelaste) Nationale Viering zou daarmee in conflict zitten, zo moest dat aan deze toporganisator gemeld worden. Zijn reactie was nogal zuur, dat N-SA erachter zat alludeerde hij, maar die samenzweringstheorieën hoor je wel vaker over een "marginale groep" zoals de onze.

Naar de latere verslagen, niet zo'n interessante avond. Wel interessant is te weten dat indien Jan de Beule of Eddy Hermy aanwezig zouden zijn, de heer top-ego-econoom de politie zou bellen, gezien diens ervaringen drie jaar geleden. Mogen wij er ook aan helpen herinneren dat Jan de Beule partijraadslid is en Barbara Bonte, ook partijraadslid, dus 'bestuurslid' van "NET" is? Mooie partijeenheid, al kan het goed zijn dat mijnheer de top-ego-econoom natuurlijk geen interne discussie had over deze beslissing, zoals hij ook geen communicatie elders had.

Enfin. Overigens was professionele tuinkabouter Francis van den Eynde - die vorig jaar op Voorpost hun Radicale Sporenherdenking sprak en dit jaar opriep voor de N-VA te stemmen - ook aanwezig, dat zal NET vast geholpen hebben.

Nadien een behoorlijk wanhopig mailtje waarin de top-ego-econoom "een antwoord verwacht" (!) voor het einde van de maand. Met zijn project wil hij namelijk de economische inhoud van "de Beweging" (de Vlaamse, dus) heulemaal invullen (echt wel!) en hij zou toch zo graag willen dat iedereen zijn autoriteit hierin erkent. (En wij overigens maar denken dat de bedoeling van een beweging het veranderen van de maatschappij is.)

Sindsdien, niets meer.

Of toch? Jawel, mijnheer heeft zijn activiteiten inmiddels naar Jong N-VA Leuven verplaatst! Dus, van NSV! naar Voorpost en van solidarisme naar euroregionalistische, neoliberale volksverraders van de N-VA? De N-VA, die de sociale zekerheid liever kwijt dan rijk is. De N-VA, die voor euro-obligaties is. De N-VA, die alles wat België vandaag nog inhoudt wil overhevelen naar een hoger niveau tot het geen bestaansreden meer heeft en daarom door onze achterlijke pers "nationalistisch" genoemd wordt?!

Maar u kent de teneur, die herhalen we nu al jaren op deze site. Hoe dan ook, daarin zien wij de uiteindelijke evolutie van de top-ego-econoom in ons verhaal, het zal Barbara Bonte haar reputatie vast ook vooruithelpen van NET bestuurslid te zijn geworden.

De reden dat wij dit schrijven is omdat we hier zien hoe iemand op al die jaren geen spat kan bijleren. Solidarisme begon hij interesse voor te hebben door een sadomasochistische sympathie voor het Verdinaso (natuurlijk die van voor de Nieuwe Marsrichting, want hij wilde wel leuk gevonden worden door de Vlaamse beweging). (En voor alle duidelijkheid, voor ons is solidarisme in de geest van de Wet van 20 september 1948, het Verdinaso zien wij louter in een historische context en daar zijn wij heel nuchter in, meer dan de hele Vlaamse beweging bijeen.) Al jaren verklaart hij een "Nieuwe Economische Theorie" voor te staan. Al jaren verklaart hij economisch onderlegd te zijn, wat in zijn geval neerkomt op een belastingaangifte van een gepensioneerde in te kunnen vullen.

De ego-top-econoom was zelfs zo ervaren, onderlegd en ronduit geniaal, dat hij zich geplaatst zag om de Vlaamse beweging in haar totaliteit te fixen met een artikel op Rechts Actueel, overigens de enige site die reclame voor zijn NET-activiteit maakte. Dat artikel was voor zowat 80% copy-paste uit CVO-boekjes bedrijfsbeheer maar, inderdaad, hij klonk er tenminste slim door.

Nee, zijn naam hoeven wij niet te noemen. Dat doe je met een publiek persoon, maar die erkenning geniet hij niet. Iemand die twaalf stielen en dertien ongelukken op drie jaar tijd heeft gehad en nog geen stap verder staat, zo iemand is tragikomisch. Net als die Vlaamse beweging. Een 'beweging' die niet beweegt, waar individuen elkaar voortdurend proberen te overtreffen in arrogantie en pseudo-intellectualisme. Een beweging die wel iets voortbrengt als en ruimte geeft aan iemand als onze top-ego-econoom.

Daarom is er nood aan een coherent verhaal en een breuk met het individualisme dat de Vlaamse beweging (door VVB, N-VA etc.) promoot. Daarom is er iets zoals het N-SA. Wat er ook over ons gezegd wordt, wij staan mijlenver van een dergelijke mentaliteit.

En voordat wij het vergeten: als mijnheer de top-ego-econoom zich wil verantwoorden, hij hoeft maar een plaats en tijdstip te noemen. Wij organiseren het debat wel. Maar hij moet dan wel beloven de politie niet te bellen wanneer wij achterlijke (tegen)stellingen tegenspreken. Bij het debat "Wie bepaalt onze agenda" van de NSV! Antwerpen hebben wij al bewezen wat de gevolgen kunnen zijn van te denken het beter dan ons te kunnen. In het geval van de top-ego-econoom kunnen wij zelfs garanderen dat hij nog geen tien minuten zijn mannetje kan houden.

Het trieste is dat hij zich nog belangrijk zal voelen ook door dit stuk. Het is echter niet vanwege zijn belang dat wij dit verhaaltje hebben uitgeschreven, anders hadden wij zijn naam wel genoemd, maar juist omdat hij als top-ego-econoom niemand is, nooit iemand zal zijn en toch binnen een microkosmos een zekere mate van bekendheid kan halen, wat voor hem genoeg is.

Een trieste clou voor een triest verhaal. Onze excuses als wij uw tijd hiermee verdaan hebben, maar het bewijst dat je een structuur, een organisatie, nodig hebt om ergens te raken. Je kan kansen binnen die organisatie krijgen, maar die individuele initiatiefjes en chefs zijn welletjes geweest.

Laat NET de laatste schertsvertoning zijn, de tijd dringt zo onderhand.

Pagina 12 van 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter