Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

donderdag05 mei 2016

N-SA

N-SA

dinsdag, 19 augustus 2014 14:09

55.000 jongeren dreigen uitkering te verliezen

 

 
 

Waar ligt het verschil tussen zij die zich links en socialistisch noemen en zij die zich rechts en Vlaams-nationalistisch opstellen ? De huidige regeringsonderhandelaars ( waarbij vooral de N-VA de trom roert ) willen de werkeloosheidsuitkeringen  in de tijd beperken –tot drie jaar.Dat heet dan een antisocialistisch beleid te zijn, alleen is de N-VA een beetje laat om te claimen dat zij de vertegenwoordigers  van de hardwerkende middenklasse, en van de ondernemers zijn. Wat er in feite dan nog op neerkomt dat zij eigenlijk de bewakers van de winsten van kapitaalgroepen  in dit land willen zijn. Die middenklasse-retoriek van rechts- liberalen moet voor de massa ( een grote groep van werkende mensen die echt denkt tot de middenklasse te behoren) maar die in feite gewoon gesalarieerde werknemers zijn , dan ook alleen als schaamlapje dienen,dit om ze zover te krijgen dat ze zich kunnen vinden in een politiek van sociale afbraak .Met de smoes dat het een voordelig effect op hun status en inkomen zal genereren .De benaming middenklasse dient dan ook meer als suiker op een zuurstok, om niet direct het zuur in de mond te proeven als er zoals nu, bij de uitsluiting van jonge werklozen, X aantal van die jonge mensen (geschat wordt tussen de 35000-50000) die uit middenklassengezinnen komen –op 1 januari 2015 naar het OCMW zullen mogen trekken . Vaarwel sprookje van de middenklasse. Bye ,bye  de illusie van een bevoorrechte klasse die in de gunst van de ‘rechtse ‘politieke elite staat. En dat die politieke klasse niet links of rechts is, dat moge blijken uit het feit dat  de rode regering  Di Rupo  deze maatregelen genomen heeft, maatregelen die een groot deel van de arme-maar ook  van de middenklasse jongeren treft , met name zij die van een wachtuitkering leven.Het enige dat de Vlaams nationalisten daar graag aan willen toevoegen is dat de uitsluitingsmaatregelen voor ‘alle’ werklozen die drie jaar in het systeem zitten gelden. Een zeer “volkse” maatregel. Dat het Vlaams nationalisme op deze manier een verlengde  van de Belgisch particratie wordt ,particratie die anti-volks is, dat kan het schuim van die beweging geen bal schelen.Waarom nationalisten zich überhaupt lenen om de sociale afbraakpolitiek van een Belgisch-Europese politieke elite uit te voeren,dat kan allen maar worden beantwoord met het argument dat carrierisme  bij politieke partijen elke ideologie heeft  vernietigd.  Het omkoopgeld dat  deze partijen van de kapitalistische staat incasseren is zo hoog dat men er het eigen volk voor verkoopt.De socialisten , die altijd al verdomd leep zijn geweest in het bedriegen van het arbeidersvolk, kunnen nu hun sociaal afbraakwerk laten doen door Vlaams-nationalistische onderaannemers . zijzelf hebben de toon gezet met hun sociale afbraak tijdens de vorige regering , en ook nu zal men in Wallonië-met rood bestuur -1,2 miljard besparen .Maar dat kan men nu lekker camoufleren door te verwijzen naar de ‘rechtse’ regering die hen daartoe dwingt. Zo kunnen ze ook de communisten van de PTB de pas afsnijden, komt van pas de volgende verkiezingen ( wie zegt dat dat 5 jaar zal duren voor die er komen) ?

De socialisten zullen het land  plat leggen met stakingen de volgende jaren- om daarmee te protesteren tegen het ‘rechts’ en nationalistisch beleid van de regering .De socialisten en de andere burgerlijke partijen( want die zullen beweren meegesleurd te zijn door die duivelse nationalisten) kunnen op die manier het nationalisme ,met gekruiste armen, en een brede lach, in de grond boren.Als er  dan genoeg (volgens de elite dan) bespaart  zal zijn, dan zal men de Vlaams nationalisten terug naar hun stal sturen, zij zullen dan het vuile werk voor het Belgisch-Europese elite hebben verricht.Als resultaat voor deze collaboratie met de partijen van het establishment zullen de Vlaams nationalisten en het Vlaams nationalisme in het algemeen kunnen worden weggezet als asociaal , als een gevaar voor de samenleving .Men zal het Vlaams project als een ultra liberaal ongelijkheidsmodel voorstellen, dit terwijl de elite, de echte aanstokers, hun handen in onschuld zullen wassen.

Om dat te vermijden, om het Vlaams nationalisme niet in een eenzijdig verhaal te laten ondergaan ,moet er een tegenbeweging op poten worden gezet. Een sociaal-nationalisme worden ontwikkelt.Alleen dan zal men niet in de val trappen die de burgerlijke Belgische partijen voor het nationalisme hebben opgezet.

Met name het nationalisme beladen met alle negatieve maatregelen die het liberalisme voor het volk in zin heeft.

_____________________________

De socialistische vakbond ABVV heeft tienduizend jonge leden er met een persoonlijke brief voor gewaarschuwd dat de uitbetaling van hun uitkering eind dit jaar definitief stopt, een beslissing van de regering-Di Rupo. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het gaat om de zogenaamde inschakelingsuitkering of vroegere wachtuitkering, die via de betalingskassen van de vakbonden wordt uitgekeerd. In het kader van de arbeidsmarkthervorming beperkte de regering-Di Rupo deze uitkering tot maximum 3 jaar. Dat betekent dat met ingang vanaf 1 januari 2015 meteen al de eerste duizenden jonge werkzoekenden zonder uitkering vallen: 55.000 jongeren volgens de vakbonden, 30.000 volgens de overheid.

‘Voor velen van die jongeren wordt dat ongelofelijk schrikken’, legt Kris Martin van de ABVV Jongeren uit. ‘Via een persoonlijke brief, waarin de situatie nog eens helemaal wordt uitgelegd, wilden we daarom al onze leden die in deze situatie verkeren duidelijk maken waar zij vanaf eind dit jaar aan toe zijn.’

‘Als ze tegen eind dit jaar nog steeds geen werk hebben, kunnen we enkel maar suggereren om bij het plaatselijke OCMW te rade te gaan’, klinkt het bij de vakbonden.

Daar vrezen ze voor een grote toestroom van deze jongeren. ‘We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de vorige regering de factuur van deze maatregel op de OCMW’s afschuift, terwijl die ook geen financiële marge hebben’, zeggen ze daar.

Bron:De Standaard

 

 

 

 

 

Nodig is een opstand van burgers ,die net als de Amerikaanse beweging voor burgerrechten intelligent en slim alle rechtsmiddelen inzet en alle krachten mobiliseert om de soevereiniteit terug te winnen over de gebieden die de politieke klasse zich onrechtmatig heeft toegeëigend. Er moet op een effectieve manier beperking van mandaten worden geëist, open kieslijsten, professionaliteit en onafhankelijkheid van de overheid...

Antonio Munoz Molina uit het boek: Alles Wat Solide Was

------------------------------------------------------------

De kampioen van de (N)ieuwe  (V)laamse (A)ffairisten  Bart De Wever , cumulard de Flandres : nous ne somme pas les PS

Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling   Begin Einde
Gemeenschapssenator Senaat   02/01/13
Parlementslid Vlaams Parlement    
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Stad Antwerpen    
Voorzitter Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut (VPRTI) VZW    
Bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 25/02/13  
Bestuurder Promotie Antwerpen Open 27/05/13  
Afgevaardigde VVSG 25/03/13  
Bestuurder Zomer van Antwerpen VZW 26/03/13  
Voorzitter Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) VZW    
Voorzitter Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) VZW    
Bestuurder Antwerp Headquarters 25/03/13  
Bestuurslid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 29/04/13  
Bestuurder VZW Vormingscentrum Lodewijk Dosfel

 

Dag dokter Vanranst,...

In verband met uw anti-Israëlische petitie zou ik voor mijn artikel graag weten hoe uw ouders/grootouders Joden in ons land behoed hebben voor het naziregime, hebben zij Joden verborgen? Helpen ontsnappen? Hebben zij geprotesteerd tegen de nazi’s in een Vlaamse krant met een petitie zoals u nu? Uw antwoord is belangrijk voor mijn artikel aangezien u Israël tot nu een historisch krediet toeschreef en ik wil vaststellen welk aandeel uw familie daarin had. Ik tref hen niet aan onder de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat sommige mensen toch moed aan de dag legde en dat bijvoorbeeld de pro-Joodse petitie van uw familie tijdens WOII aan de aandacht ontsnapte. Is dat in uw familie inderdaad het geval en heeft u nog een kopij van de moedige petitie of de namen van de geholpen Joden dan wil dat graag van u vernemen. Bij het ontbreken van een antwoord neem ik aan dat uw familie geen enkele bijdrage heeft geleverd om de moord op zes miljoen Joden in Europa te verhinderen.

Met passende groet,

Guido Joris
Redacteur Binnenland
Website: www.joodsactueel.be

 

Dit is want dokter Marc Van Ranst in zijn mailbox kreeg nadat hij had gewaagd de oorlogsmisdaden van Israël aan te klagen.Hier past echter het oude gezegde" dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet” Dit omdat in deze brief weer de oude truc van zionisten wordt gebruikt, truc die iedereen het zwijgen moet opleggen die kritiek heeft op Israël of op joden in het algemeen.Zionisten mogen de wreedste oorlogsmisdaden van Israël vergoelijken , hun moorpartijen steunen, hen treft nooit enige schuld, om van enig medeleven met de slachtoffers nog maar te zwijgen. Joden hebben dan ook maar met één iemand medelijden, met zichzelf.Misdaden waarvoor anderen voor het internationaal gerechtshof moesten en moeten verschijnen, waar mensen in Nurenberg voor hebben terechtgestaan, en ter dood zijn veroordeelt ,daar komen Israël, en met hen hun wereldwijde sympathisanten, met gemak mee weg.Sterker nog , wanneer nationalisten immigratie aanklagen, dan krijgen ze van de joodse gemeenschap een terechtwijzend vingertje, alleen neonazi’s doen dat.Wanneer nationalisten hun land vooropstellen en hun sociale verworvenheden willen beschermen , weer dat schijnheilig vingertje, alleen neonazi’s doen dat.Wanneer je het niet meer aan kan zien, dat kinderen in hun bed worden afgemaakt door het Israëlisch aanvalsleger en men kritiek geeft , weer het vingertje ,alleen neonazi’s geven daar kritiek op.Alles wat de zionisten niet zint komt voort uit een latent woekerend ‘ neonazivirus’ dat leeft bij alle Europese volkeren.Maar wat te denken van de uitspraak van Meir Shalev deze week in knack, die beweert dat er in Israël een dubieuze vorm van vaderlandsliefde in opmars is, en dat dit als een voorstadium van een opkomend joods neonazisme mag worden gezien.Past het dan niet dat zionisten, zoals die van Joods Actueel, een toontje lager gaan zingen.Want zijn hun methoden, de bevolking en individuen een collectief schuldgevoel proberen op te opleggen geen neonazistische praktijken ?

En wanneer dat leidt tot collectieve straffen (zoals dat in Gaza vandaag door het Israëlisch leger is gebeurt) dan zijn dat oorlogsmisdaden… en volgens de joden kan maar een soort mens die plegen… neonazi’s.

De pot die de ketel verwijt dat ie zwart ziet.

 

 

 

 

 

 

zaterdag, 26 juli 2014 19:30

Gaza ,de holocaust die men ontkennen mag

 

Doodgeschoten ,uiteengerukt

Kinderen vermoord, bloed op het gezicht

Wanhoop ,dood ,welke god heeft dit beslist

Kreupel geschoten , verminkt

Moeder vermoord, bloed op handen en gezicht

Wanhoop ,dood

Angst

Honger ,hongersnood

Dorst naar gerechtigheid

Kapotgeschoten, uiteengerukt

Kijkend naar een lachend gezicht

Maar het lacht niet naar de doodbloedende moeder of het kind

Wel om de kogels die hij afgevuurd heeft in hun gezicht 

Angst wordt haat

Die haat woont  ook in onze steden

En op een dag, terwijl wij feesten (weerom feesten,altijd feesten)

Zullen wij de rekening betalen

Terwijl de zionisten aan de klaagmuur  zullen staan

Zoals altijd ,met een onschuldig uitgestreken gezicht

 

 Joël Bruyns

 

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?

Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. (Moed Kattan 17a .) Talmoed

 

Sven Gatz bevoegd voor jeugd , cultuur en media: interbrew heeft nu zijn eigen  minister in de regering .

Open VLD kon niet werkeloos toezien hoe de N-VA, als fanatieke lobbyisten voor Voka en andere patroonsorganisaties het monopolie op het extreem liberalisme in Vlaanderen dreigde te verwerven.Daarom doen zij iets straffer : een lobbyist van de biersector tot minister maken . Een minister ook die van zichzelf heeft gezegd dat hij uitverteld is in de politiek, maar zoals iedereen weet, wanneer je maar genoeg geestrijke drank achteroverslaat komen de woorden vanzelf naar boven. En als dat dan  zatte mannenpraat is, wie zal het verschil merken in die Vlaams regering .Daar zijn ze toch al allemaal dronken van zichzelf.

Politiek in Vlaanderen: nog immer bier ,weib und gezang, wat zou je willen met gasten zoals die van de N-VA , het VB zal nog volk kwijtraken ,want daar bestaat deze traditie al jaren.Vlaanderen feest, de Vlaming betaald toch rekening, hebben ze zelf voor gekozen. à votre santé

______________________________

 

Sven Gatz verruilde de politiek in 2011 voor de Unie van Belgische Bierbrouwers. Hij had er toen zestien jaar in het Brussels en Vlaams parlement opzitten. Hij was naar eigen zeggen na zestien jaar in het parlement uitverteld.

 

We leven in een Republiek

Een president leidt de politieke kliek

Die republiek heet Euroland

Geboetseerd naar Disneyland

In deze republiek der dromen

Koesteren lidstaten oude demonen

Hier in België ,bijvoorbeeld

Werd een knul tot koning gebombardeerd

Het volk zag het als het zoveelste muziekfestival met dans

Elk jaar heeft die gast ook een feest

Een nationalistische anomalie

Daar treed hij op als volleerd komiek

Die de eenheid van het land als illusie presenteert

Belovend de grap elk jaar te herhalen

Soevereiniteit als surrogaat voor transnationalen

Het verzamelt rapaille van de politiek kijkt smakelijk toe

Zij weten

Elke pretpark koestert zijn koningen en prinsen

In een land waar Stromae en Tomorrowland de kudde beheersen

Is elke koninklijke dag weer feesten als de beesten

 

 Joël Bruyns

 

 

 

Vakbondsman politie met dood bedreigd

Rudy Callewaert heeft een klacht ingediend bij comité P wegens bedreigingen. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg. De man wordt gezocht nadat duizenden agenten hun pensioen uitgesteld zagen door een rechtszaak die hij aanspande bij het Grondwettelijk Hof.
Callewaert spande het proces aan namens Sypol en de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen omdat bepaalde officieren binnen de geïntegreerde politie niet op vervroegd pensioen konden gaan.,MexiIn plaats van de ongelijkheid op te heffen, oordeelde het Grondwettelijk Hof eind vorige week echter dat het gunstiger regime voor politiemensen volledig geschrapt moest worden. Veel politiemannen zullen daardoor tot acht jaar langer moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan.

‘Ik heb vanalles over mij heen gekregen, via mail, per sms of op mijn voicemail’, onthult Callewaert nu. ‘Ook doodsbedreigingen.’ Daarom stapt hij maandag met een klacht naar het Comité P., het controleorgaan voor de politiediensten.

Bron: De standaard

 

Het Israëlische leger zou voor de eerste keer grondtroepen inzetten sinds de start van het geweld in de Gazastrook. Op de zesde dag van het offensief is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot 163, meldt een Palestijnse bron

Johan Sanctorum, verlichtingsfilosoof en copywriter voor Vlaams Belang kopstukken, heeft zijn "laatste 11 juli-speech" op zijn blog Res Publica gepubliceerd. Daarin neemt hij afstand van het Vlaams Belang, meer bepaald van het kamp Dewinter, en betreurt het gebrek aan "ballen" bij kopstukken zoals Annemans en Valkeniers. Het "zal zonder Sanctorum zijn".

Wij willen u het hiet onthouden, leest u zelf maar hieronder.

De tijd is rijp voor een nieuw elan, met Sanctorum zijn liberalisme zullen wij het wel nooit eens raken maar je hoeft geen solidaristische ideeën aan te hangen om dat in te zien. De oorverdovende stilte, die eigenlijk al sinds de nederlaag van 2012 aanhoudt, zal dat niet veranderen en zal ook niet kunnen blijven duren. De verhoudingen staan op het punt te verschuiven, een zoveelste publiek ontslag zal daar niet bij helpen, maar er valt genoeg te doen. Tijd dat iemand daar eens een 'speech' over publiceert.

 

***

Mijn laatste 11 juli-speech

[...]

Het VB moest een intellectueel slagvaardige, rebelse anti-establishmentpartij worden, met één oog al gericht op het tijdperk na de Belgische monarchie. De Vlaamse republiek dus. Niet alleen een klassiek rechts-flamingant verhaal, maar iets waar zelfs de aanhangers van de huidige Piratenpartij zich thuis zouden voelen, samen met alles aan de linkerzijde dat nog niet hopeloos verkalkt is. Ze knikten, maar geen van beiden had de ballen om tegen Dewinter in te gaan, met zijn voor de partij als geheel dodelijke tirades over de pocket van Mohammed en de verbruining.

[...]

Lees de volledige speech hier

Koning der Belgen met een van zijn telgen

 

O Vaderland, o edel land der Belgen,
Zo machtig steeds door moed en werkzaamheid,
De wereld ziet verwonderd uwe telgen,
Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.
De vrijheidszon giet licht op uwe wegen,
En onbevreesd staart gij de toekomst aan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.

Belgisch volkslied

 

Pagina 12 van 57

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter