Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

dinsdag04 augustus 2015

N-SA

N-SA

In deze tweede video van de vormingsavond waarop Eddy Hermy het communisme bespreekt, neemt hij de huidige PVDA op de korrel, alsmede de contradicties aan de basis van deze partij.

In deze eerste video van de vormingsavond waarop Eddy Hermy het communisme bespreekt, overloopt hij zijn persoonlijke ervaringen en wat voor een lessen daaruit te trekken zijn voor het heden.

Wij danken alle aanwezigen!

Een tweede video volgt.

vrijdag, 05 april 2013 06:24

Vandaag: Vorming Communisme

Vandaag (Vrijdag 5 April 2013) organiseert het N-SA in het licht van de anti-PVDA campagne een vormingsavond in Antwerpen. Als notoire ex-Amadees zal Eddy Hermy zijn ervaringen met het communisme delen en deze ideologie in de juiste context plaatsen.

Immers, hoewel er genoeg te doen is rond de PVDA, weet vrijwel niemand vandaag nog wat communisme nu werkelijk is en waar het ook vandaag de dag nog toe in staat blijft.

Daarom: afspraak vrijdagavond in Antwerpen voor een boeiende vormingsavond! Iedereen welkom!

vrijdag, 29 maart 2013 10:27

Vrijdag: Vorming Communisme

 

Vrijdag 5 April 2013 organiseert het N-SA in het licht van de anti-PVDA campagne een vormingsavond in Antwerpen. Als notoire ex-Amadees zal Eddy Hermy zijn ervaringen met het communisme delen en deze ideologie in de juiste context plaatsen.

Immers, hoewel er vandaag genoeg te doen is rond de PVDA, weet vrijwel niemand vandaag nog wat communisme nu werkelijk is en waar het ook vandaag de dag nog toe in staat blijft.

Daarom: afspraak vrijdagavond in Antwerpen voor een boeiende vormingsavond! Iedereen welkom!

De nieuwe slagzin van het Vlaams Belang is dus echt.onafhankelijk geworden. Wat hier nu van te denken?

Allereerst, het gekozen lettertype is zo te zien Arno Pro. Naar onze mening nogal arbitrair, de sliertjes zijn wel leuk maar of het ook tot meer herkenbaarheid zal leiden? In elk geval is het een vooruitgang op het overmatig gebruik van Impact, zoals in het logo en op vrijwel elke affiche. Dit is een nogal lui lettertype, het is makkelijk om mee te werken maar voor je huisstijl mag het toch wel wat origineler. 

Qua kleurencombinatie snappen wij niet zo goed waarom de RGB-code van de woorden in de #7xxxxx regio moeten en het puntje in de #5xxxxxx regio. Een beetje afwisseling om de woorden te breken? Een punt an sich komt natuurlijk raar over, dus zo kan de kiezer het ook gewoon wegdenken, zoals in een emailadres.

Maar het gaat natuurlijk niet louter om de slagzin zelf, er is ook een video. Daarin valt meteen de gebruik van typografie op. Een leuke gimmick, maar normaal heb je daar de gesproken tekst bij. Twee minuten een jingle luisteren en naar vliegende tekst krijgen stimuleert onze neuronen nu ook weer niet. Behalve om alles te volgen, want het vliegt je wel om de oren. Hulde aan wie daar ongetwijfeld 15 minuten per seconde aan heeft zitten sleutelen, maar je moet de video een paar keer zien om hem te volgen.

De kleurencombinatie is niet slecht, maar waarom er groene letters tussen moeten zitten begrijpen wij wel niet. Verwijzing naar het solidarisme allicht? De andere kleuren maakten het geheel alleszins meer gebalanceerd en werden dan ook beter toegepast.

Al bij al geen slechte keuze, het is te zien dat men er hard aan heeft gewerkt.

...

Excuseer? Inhoudelijk? Oh, wat dat betreft moet je maar durven over "helderheid en loepzuiverheid" te spreken na de grote exodus van de afgelopen jaren en de interne politieke spelletjes van clan Dewinter. Tot dusver het "Echt".

Wat "onafhankelijk" betreft, blijkbaar is de geldkraan vanuit miljonairs zoals Patrik Brinkmann en anderen dichtgedraaid? Daar nemen we dan akte van, wat niet wegneemt dat ze zich nog als schatplichtig aan de Vlaamse beweging presenteert. Maar die schatplichtigheid is in weze omgekeerd. Dat sectaire en dogmatische is echter pure spielerei, dus dan kan je jezelf net zo goed als "onafhankelijk" neerzetten.

Maar hoe "onafhankelijk" verder verschilt van "geïsoleerd","niet gewenst" en "irrelevant" moet ons nog duidelijk worden.

En wij maar naar de wereld kijken als een groot web aan netwerken en belangen. Echt een project om mee in de wereld te staan.

Maar opnieuw, leuk ontworpen!

 

Het N-SA neemt akte van de plannen om een buurtfeest in Borgerhout te houden, waar men verbondenheid en festiviteit inzet, zogezegd 'tegen' onze anti-PVDA+ actie. Het is in onze ogen al een betere reactie dan de buurt in chaos te storten door het klassieke monsterverbond van anarchistische vandalen, communisten en trotskisten samen te roepen. Het enige waar dat immers toe zal leiden is onze terechte en ondubbelzinnige boodschap tegen de ware aard van de PVDA te verdrinken in een georchestreerde haat.

Dat neemt echter niet weg dat wij niet van plan zijn onze actie af te blazen. Maar als het werkelijk de bedoeling is 1 Mei in Borgerhout wat constructiever te laten verlopen, dan zijn wij in het licht van solidariteit bereid tot het volgende.

Indien op het buurtfeest "van solidariteit en verbondenheid" een politiek debat voorzien wordt tussen ons en Peter Mertens (PVDA+), dan zijn wij bereid de actie om te zetten. Dan zullen wij ons in de geest van de sereniteit van dit buurtfeest richten en zelfs aan de voorbereidingen meehelpen, zo men wil.

Iedereen wint hierbij. Er is geen reden tot heethoofden op te ruien, er is geen reden tot een of ander circusspektakel waar enkel Bart De Wever de vruchten van zal plukken. Het buurtfeest, dat vooralsnog geen toestemming kan krijgen vanwege op dezelfde locatie als wij te staan, zal zo ook bij de stad in orde kunnen zijn. Deze kunnen in het licht van dit onderling akkoord immers moeilijk alsnog de krijgswet in Borgerhout uitroepen.

Borgerhout heeft haar feest, wij hebben ons politiek doel. Geen probleem.

Daarom roepen wij de organisatoren van het buurtfeest en de PVDA (voor zover zij niet deels overlappen) op om de democratische daad bij het democratisch woord te voegen en Peter Mertens met ons op de bühne te plaatsen. Zo kan 1 Mei in Borgerhout alsnog in het teken van solidariteit en verbondenheid staan. En dan kunnen wij, naast een ongetwijfeld interessante politieke discussie, gelijk eens vragen waar de heer Mertens de waanzinnige laster die hij over ons te vertellen heeft vandaan haalt.

De bal ligt met andere woorden in het kamp van de heer Mertens. Wij hopen dat de Borgerhoutenaren hun feest niet door zijn ondemocratische houding vergald zien worden.

Wie toont dan immers zijn ware aard?

De auto van Giuseppe Di Silvestre, verkiezingskandidaat voor Casa Pound Italia bij de districtsverkiezingen in Rome, is vorige week door onbekenden in lichterlaaie gezet. Eerder werd zijn auto al meermaals bekrast, maar dit keer ging men nog een stapje verder.

Wanneer figuurlijk verbranden niet volstaat, dan kan reactionair links altijd nog overgaan op letterlijk fikken. Het is maar wat je verdraagzaamheid noemt.

zaterdag, 16 maart 2013 10:54

Nog een rechtzetting, dit keer inhoudelijk

Tussen het mediaspektakel door, zijn er toch twee min of meer inhoudelijke artikels verschenen waar wij graag de puntjes op de "i" bij zetten. Wij danken DeWereldMorgen alvast voor tenminste wat debat tussen de hysterie door op te zoeken. Dat kunnen we van Kommissar Mertens immers niet zeggen.

 

 


 

Onderstaande citaten komen uit: N-SA op 1 mei in Borgerhout. Wat is N-SA?

"Andere Derde Wegen waren bijvoorbeeld Mussolini's fascisme, Hitler's nationaalsocialisme alsook de moderne vorm van sociaaldemocratie waarbij neoliberale ideeën worden gebruikt. In dat laatste noemen we Blair, Clinton, Schröder en Vandenbroucke als uithangborden. Derde Weg-ideologie gaat er van uit dat de klassenmaatschappij mag bestaan maar moet dienen om de kapitalistische ongelijkheid te bestrijden."

De Derde Weg stroming (hoewel door ons recentelijk nog als voorbijgestreefd neergezet) moet je niet verwarren met de Third Way van de Fabian Society en de London School of Economics. Dit is reeds decennia een klassieke verzamelnaam voor nationaal-revolutionaire bewegingen en de drietand is daar al van oudsher het symbool voor, meer niet.

"Nationalisme is de stelling dat de staat als politieke eenheid congruent moet zijn aan de sociaal-culturele eenheid van het land. Natuurlijk zijn er ook hier verschillende vormen van nationalisme. Vlaams-nationalisten baseren hun eenheid eerder op de taal en cultuur van het Vlaamse volk, Hitler deed dat op basis van etniciteit, de Germanen in zijn geval."

Dat is nu niet bepaald een exhaustieve definitie. Beweert iemand dat Bart De Wever volgens die definitie nationalistisch is? Voor ons telt het nationale herstel als antwoord op globalisering en mondialisme. Het is dus een systeemkritiek waar slechts een alternatief tegenover kan staan.

"Die twee termen samen vormen het nationaalsolidarisme. Dit gehele verhaal zul je echter in andere ismes ook terugvinden, althans voor een groot deel. Lees bijvoorbeeld eens na wat Mussolini beoogde met fascisme of Hitler met nationaalsocialisme. Nationaalsolidarisme is eigenlijk gewoon het neofascisme. Een nieuwe echo geboren vanuit de broednesten van Hitler en Mussolini. Het feit dat ze zichzelf nieuw-solidaristisch noemen is enkel omdat ze in vergelijking met Hitler, Mussolini en voorloper Verdinaso minder gewelddadig zijn op papier."

In dat geval was Hendrik De Man ook een fascist. Nieuw-solidarisme is voor ons geen voortzetting van het nationaal-solidarisme, dat thans wel interessant geëvolueerd is in haar latere jaren (ook na de oorlog) en virulent anti-Duits was. Solidarisme is verder ook in Frankrijk, bij katholieken etc. terug te vinden. Daar zou eens wat meer aandacht naar mogen uitgaan. Nationaal-solidarisme was een snelevoluërend experiment, geen verzoening tussen keynesianisme en Vlaams-nationalisme. Dat is de enige parallel die men met ons kan trekken.

"Deze ideologieën komen voort vanuit een nationalistische visie. Een natie van culturele eenheid. Waaraan zien we dit? Bekijk eens fragmenten van de toespraken van Eddy Hermy, oprichter en voorzitter van het N-SA. Als hij het heeft over sociale woningen, hulpuitkeringen enzoverder, komt hij niet verder dan aan te klagen dat 'allochtonen' (excuses-moi) hiervan profiteren."

Dat noemen wij de zaken bij hun naam noemen, maar dat doen wij wel vanuit een systeemkritiek.

"De klasse die het meest baat heeft bij een kapitalistisch systeem zal bij N-SA ook een beleidsvormer worden."

"Bij een kapitalistisch systeem". Alleen zijn wij geen kapitalisten. Diezelfde kritiek kunnen wij tegen communisten gebruiken, al is dat (historisch en actueel) wel meer accuraat.

"Pro-Palestina? [...] Hun Jodenhaat is hun voedingsbodem voor dit conflict. Getuigd dus ook niet echt van een links concept."

Ach ja, de rol van Jeruzalem, het internationale zionisme, de symboliek van Palestina voor het hele Midden-Oosten... Al die zaken zijn niet van tel, wij zien alleen maar haakneuzen! Kom nu, zeg. Zo kunnen wij ook stellen dat het links concept achter Palestina steunen niet meer is dan een haat tegen religie, omdat zowel die van joden als die van moslims ten koste van de goede vrede moet geneutraliseerd worden.

"Ik ga me nu persoonlijk niet uitspreken over de vakbondstop maar hun antwoord op syndicalisme is wederom een nationalistische vakbond."

Principieel voor stakingen, omdat deze in daad het systeem ondermijnen en een authentieke uiting van de frustratie bji de arbeiders zijn. Het is zo simpel als dat.

"Dus een bestaan naast elkaar, evenwijdig en gescheiden. Dat is N-SA's idee van 'vrijwillige remigratiepolitiek'. Rassensegregatie als drukmiddel om zo de druk op de sociale welvaart te verminderen. Een sociale welvaart die überhaupt enkel zou bedoeld zijn voor de autochtone bevolking. Dat is immers de essentie van een nationaalsolidaristische welvaartsstaat."

Allereerst: iedereen gelijk voor de wet, geen gescheiden sociale zekerheid, geen twee grondwetten. Dan: wij erkennen de situatie zoals deze is. Men leeft nu al gesegregeerd, daar wordt vandaag een (hopeloos falend en atomiserend t.v.v. liberalisme) multicultureel beleid op gericht. Draai dat beleid om en maak van remigratie een economisch instrument met incentives. Zie de nationale economie (kapitaalsstromen etc.) terug onder controle te krijgen.

De waanbeelden van treinen en deportaties zijn heus niet nodig, in Spanje kon je jarenlang onder Zapatero remigreren in ruil voor een volledig uitgekeerde sociale zekerheid. En het Vlaams Belang hield nog niet te lang geleden een remigratiecongres. En landen in de Maghreb zijn nu al een grote remigratiegolf aan het meemaken. Etc. etc.

"PVDA zou het internationale kapitalisme steunen door niet akkoord te gaan met een remigratiepolitiek. N-SA is een verbloemde versie van 'de bruinen pakken ons centen af' op dat vlak."

Voor elk percentage immigratie is er een evenredig percentage extra druk op de nationale lonen. Dat is een micro-economisch feit. Het immigratiebeleid is dus welzeker het steunen van het internationale kapitalisme. Zie hier een communistische kameraad die zo'n dertig jaar geleden zei wat men nu niet durft te zeggen.

"We kunnen dus gemakkelijk concluderen dat N-SA gewoon een uiterst racistische vereniging is waarvan de woordvoerder het nogal goed kan uitleggen. Bij hun past de term neonazi ook echt omdat ze een nieuwe versie van het ideologische nazisme (nationaalsocialisme) aanhangen. Dit zijn geen verwijten zoals dat wel eens bij het VB of N-VA gebeurt maar werkelijk gefundeerde conclusies."

Ja, makkelijk concluderen is dat wel. Dit is je eigen conclusies trekken om zo kort door de bocht alles tot nazispoken te herleiden. Waar is dat "uiterst racisme"? Wat is dat ideologisch nazisme? Dat kennen wij enkel van Hollywood.

En die film zal nog wel even spelen, zo te zien.

 


 

Onderstaande citaten komen van niemand minder dan Kathleen Van Brempt uit: Heureux de se trouver ensemble? Ik denk het niet

"Als de oplossing voor het ‘vreemdelingenprobleem’ er in bestaat om vreemdelingen op termijn terug te sturen naar hun islamitische landen van herkomst, is het maar beter dat ze recht in de leer blijven, zo luidt de redenering."

Dit is natuurljik een sociologisch debat, maar liever respect voor hun eigenheid dan hen seculariseren tot je inderdaad hetvolgende krijgt:

"Vreemdelingen, zo verklaart hun leider Eddy Hermy, pakken ons werk af en verkrachten onze jonge meisjes. Dat ze hier niet thuis horen, is duidelijk."

Zoals geciteerd uit kranten. Dus volgens de massamedia, overgenomen door Eddy Hermy.

"N-SA is virulent anti-Joods, weigert de staat Israël te erkennen en bestrijdt het zionisme."

Uitkijken met uw eigen achterban, mevrouw van Brempt.

"Jawel. Want het Vierde Rijk bestaat al en heet volgens het N-SA de Europese Unie. De N-VA verdedigt de EU en dus ook het Vierde Rijk. Ik verzin het niet, het staat op zijn website. Van de EU moeten we trouwens zo snel mogelijk verlost worden. Het N-SA wil een Noordwestelijke Tegenunie oprichten om zo de potverteerders uit Zuid-Europa de wacht aan te zeggen."

Wij zijn niet de enigen die over een Vierde Rijk spreken. Google dat woord eens. Probeer eens als Duitser nog in Griekenland op vakantie te gaan. Kijk eens naar waar onze economie op gericht is. Dat het een populistisch begrip is, tot daar aan toe. Maar daar lijken we ons toch allemaal schuldig aan te maken, dus waarom zouden wij "neonazi's" dat niet doen? Zie ook de afbeelding hierboven, van een voorname Italiaanse krant.

En het opdelen van de Europese Unie in geo-economisch compatibele blokken met overlappende belangen is niet zo waanzinnig wanneer zelfs uw partijgenoot Johan Vande Lanotte daarover spreekt.

 

 

donderdag, 14 maart 2013 10:41

Hilarische leugens in De Morgen

Na gisteren gecontacteerd te zijn geweest door De Morgen, hielden wij ons alweer vast voor wat ze nu weer zouden verzinnen. We kunnen er zohaast mee lachen, maar toch een paar rechtzettingen:

"Het Vierde Rijk

Het N-SA streeft openlijk naar 'het Vierde Rijk'. " (Bron)

Wij nodigen u uit de moeilijke muisklik te maken naar Dossier Vierde Rijk (klik mij!) voor meer informatie over waarom de Europese Unie niet meer is dan het Vierde Rijk, waar iedereen onder een Duitse laars crepeert... En waarom juist tegen dat Vierde Rijk moet gestreden worden, het zijn onze eurocraten die hiernaar streven (N-VA voorop)! Voor alle duidelijkheid: ons separatisme begint bij de EU en wij willen een Noordwest-Europese tegenunie zodat we niet meer de knecht van Duitse grootindustrie zijn.

"Het N-SA zijn geen koorknapen. Zo'n extreem rechtse groepen zijn meestal erg gewelddadig. Hiervoor toestemming geven, lijkt me om problemen vragen." (Bron)

Wij hebben deze week geen moordpoging gepleegd zoals in Frankrijk, en wie herinnert zich het Comité tegen Zinloos Geweld nog waar het wel onze tegenstanders waren die massaal werden ingerekend? Wij verdedigen onze militanten, maar wij hebben niets aan rellen.

En dan nog een opiniestuk van Bart Eeckhout, leuk overigens hoe dit gelijk met het eerste artikel op de site van De Morgen verscheen. De man is de publieke opinie graag voor met zijn eigen gal:

" De betoging gaat uit van de NSA, de Nationaal-Solidaristische Actie" (Bron)

Nieuw-Solidaristisch Alternatief. Hier hebben wij een site voor Bart Eeckhout. En het is N-SA.

"De NSA is het type neonazistisch tuig dat zijn neus ophaalt voor het Vlaams Belang wegens te soft."

Het N-SA! En het Vlaams Belang is te hard economisch rechts en te soft in het verdedigen van de belangen van het eigen volk.

"De NSA is het type tuig dat dweept met Adolf Hitler en met zijn 'eindoplossing' voor vreemdelingenvraagstukken, waarbij ze overigens wel zo eigentijds zijn om geen onderscheid te maken tussen joden en moslims."

Het N-SA!! Koppelteken! Een vrijwillig remigratiebeleid (zie de vijf thema's) is een nogal teleurstellende Endlösung als je dat aan Hitler zou vragen. Verder maakt Bart Eeckhout blijkbaar dus zélf een onderscheid tussen joden en moslims? Wie zou Eeckhout verkiezen? Niettegenstaande dat wij 'tegen' geen van beiden an sich zijn, overigens.

"De NSA is het type tuig waarmee je een hoop gedonder kan krijgen als je ze ruim baan geeft om te manifesteren in een gekleurde wijk."

HET N-... ach laat ook maar. Bij de politie staan wij thans bekend als vreedzaam "tuig". Als je de antifascistische jongens die moordpogingen op hun kerfstok hebben staan echter ruim baan zou geven met een tegenbetoging...

De opkomst van de PVDA+ tot hiertoe was onvermijdelijk. Het toont aan dat revolutionaire krachten weer aan zet komen... en gerecupereerd worden. En dat zal aanzetten tot een tegenkracht.

Het is niet zo dat wij de PVDA+ vogelvrij willen verklaren, evenmin eisen wij een cordon. Dat is ondemocratisch. Echter, het wordt tijd dat men inhoudelijk de PVDA+ op de korrel neemt en ermee in debat treedt. Waar deze partij werkelijk voor staat wordt immers volslagen genegeerd, evenals de uiteindelijke gevolgen van haar voorstellen.

Dat zij zich nu een gematigd imago aanmeet verandert hier niets aan. Tot de PVDA+ haar eigen internationalisme afzweert, zal zij het kapitalistische mondialisme direct of indirect blijven verdedigen.

Nemen wij bijvoorbeeld de mediagenieke (en verder schaamteloze) recuperatie van immigranten, dit is hier tekenend voor. Immigratie is een economisch instrument om lonen op de arbeidsmarkt mee te onderdrukken, maar de PVDA+ zoekt hier een electorale voorhoede. De PVDA+ heeft dan ook twee gezichten: zij steunt het supranationale kapitalisme door op gematigde wijze een financiering van de sociale miserie te eisen (miljonairstaks), maar wel zonder tot de kern van de zaak te gaan. Kan zij vervolgens de macht grijpen, dan zal zij deze in dienst van een etatistisch (opressief) sociaal experiment stellen, waarbij zij op haar beurt door dat kapitalisme gesteund zal worden.

Dit is een herhaling van Mei'68, maar gezien de sociale toestand lonkt het spook van de Oktoberrevolutie evenzogoed. Een revolutie, jazeker, maar die zal niet in dienst van het nationale proletariaat zijn.

Vanuit deze en andere overwegingen start het N-SA een sensibiliseringscampagne rond de PVDA+, die op 1 Mei zal culmineren in een anti-PVDA+ actie in Borgerhout.

De komende weken mag u zich dus aan meerdere artikels en initiatieven verwachten!

Pagina 12 van 53

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter