Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

dinsdag06 oktober 2015

N-SA

N-SA

 

Bijna miljoen euro aan partijdotaties voor PVDA

Ecolo verliest na 25 mei ruim 3 miljoen euro partijsubsidies. Ook de PS moet inleveren. De communisten van PVDA verdubbelen hun werkingsbudget. Het cijfer komt van het Belgische onderzoekscentrum Crisp, schrijven de kranten De Standaard en Le Soir vandaag.

Door de winst van PVDA bij de laatste verkiezingen krijgen de communisten van Peter Mertens een werkingsbudget van 926.000 euro. Een unicum in de geschiedenis van de partij.

Het Crisp berekende de financiële impact van 25 mei voor de Franstalige partijen op basis van het aantal verkozenen en het aantal stemmen. In totaal haalden acht communisten een zetel in het Waals, Brussels en Federaal Parlement.

PVDA, met een jaarlijks budget van 900.000 euro, verdubbelt dus door de partijdotaties haar inkomsten. Ook de stemmen opgehaald in Vlaanderen bepalen de grootte van het bedrag.

Bron: De Morgen

               
 
Communistische NKVD-officier stelt arbeiders terecht in de Sovjet-Unie: het was toch maar fascistisch lompenproletariaat, dan is moord toegestaan.
 
Een waarschuwing voor hen die 'zachte' taal willen spreken. Daarmee zal men links hooliganisme en terrorisme niet tegenhouden.
 
We mogen de verschikkelijke lessen uit het verleden niet vergeten. Nooit meer een Goelag-holocaust in Europa!
 
 
 

 

N-VA krijgt 4 miljoen extra per jaar

 

 

(Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met de enorme wedde van parlementairen en ministers.Die lopen op van 6000 euro netto per maand voor een parlementair tot 12000 euro voor een minister.) nvdr

De grote overwinning van N-VA levert de partij 12,2 miljoen euro per jaar op aan overheidsinkomsten. Dat blijkt uit berekeningen van de KU Leuven. De inkomsten van Vlaams Belang worden in één klap gehalveerd.

Uit het onderzoek van professoren Bart Maddens en Jef Smulders blijkt dat N-VA heeft door haar klinkende overwinning zicht op een extra publiek inkomen van zo’n 4 miljoen euro per jaar. Het parlement zal aan de partij van Bart De Wever de 50 extra medewerkers ter beschikking stellen, waardoor N-VA in totaal 160 parlementaire medewerkers zal hebben.

Ook Groen ziet de inkomsten strijgen. De partij krijgt nu 3 miljoen euro per jaar - ongeveer 1 miljoen extra en kan rekenen op de hulp van 4,5 extra parlementaire medewerkers.

Grote verliezer Vlaams Belang moet fors inleveren. De overheidsinkomsten van de partij vallen terug van 4,5 tot 2 miljoen euro per jaar. De partij verliest ook twee derde van de parlementaire medewerkers: van 59 personeelsleden blijven er daar nog 20 over. LDD heeft geen vertegenwoordigers meer in het Vlaams of federaal parlement, en verliest daardoor alle overheidsinkomsten en parlementaire medewerkers.

SP.A 5.255000 (+ 90.000 euro per jaar), CD&V 6.622000 (+ 500.000 euro per jaar) en Open VLD 5.029000 (+ 800.000 per jaar) mogen een kleine stijging van de overheidsinkomsten verwachten. Dat komt volgens de onderzoekers gedeeltelijk door hervorming van de manier waarop de overheidssubsidies op federaal niveau toegekend worden. Op Vlaams niveau verliezen SP.A en CD&V een klein deel van hun publieke inkomsten, maar dat verlies wordt gecompenseerd.

 

Bron : De Standaard

 

 

Resultaat van het nobel communisme: killing fields Cambodja

 

 

PVDA-voorzitter Peter Mertens was vanmorgen te gast in De Ochtend op Radio 1. Daar zei hij dat hij de benaming communist niet ziet als een scheldwoord. ‘Ik noem mij communist in de nobele betekenis van het woord, namelijk dat het samenleven centraal moet staan en niet de winst.’ Hij benadrukte tegelijk dat zijn partij grondig vernieuwd is.
by DS Online 2:43 PM

 

 

De voorzitter van het Antwerpse OCMW Liesbeth Homans lid van de N-VA doet de anti- volkse houding van de Vlaams-nationalisten weer alle eer aan.

Foeterend op het eigen volk- dat ze uitmaakt voor profiteurs en lijntrekkers - met voorbeelden die zo van de pot gerukt zijn dat men zich afvraagt over welk intellectueel niveau dat mens beschikt- of denkt die partij nu werkelijk dat we allemaal onnozelaars zijn.

Zo is er het voorbeeld -dat Homans in een artikel in Humo aanhaalt –en waarin ze stelt dat er mensen zijn die 6 appartementen verhuren en toch zelf een sociale woning kunnen huren van een zodanig infantiel gehalte dat het wansmakelijk wordt.

Want niet de vraag waar men zijn geld haalt is belangrijk voor het verwerven van een sociale huurwoning, wel de hoogte van het jaarlijkse inkomen is bepalend, dat ligt in mijn stad op 26000 euro voor een gezin, bruto op jaarbasis.Dat zal in Antwerpen niet veel verschillen.

Dat men dit bedrag naar omlaag wil brengen , daar kan men over discuteren, maar zegt dat dan ook, kom niet af met kinderpraat.

Maar de kinderpraat van Homans en de N-VA moeten een veel grotere vorm van fraude en bedrog verbergen.

Eentje waar wij ‘autochtonen’ niet over mogen praten , anders riskeer je een sanctie van de gedachtenpolitie en haar corrupte justitie.

En dit mogelijk bedrog komt van lieden die een dubbele nationaliteit hebben en daar aan gekoppeld ook een huis bezitten in hun land van herkomst, de sociale woonwijken -waar deze mensen hier meestal wonen zijn in de zomer verlaten, die mensen zijn naar hun land voor vakantie en wonen en verblijven daar in hun ‘eigen ’woning .

In talloze interviews in onze pers met allochtonen vertellen ze voluit over dit fenomeen, het is een publiek geheim.

Maar in België kan men maar een sociale woning betrekken nadat het kadaster werd geraadpleegd ,dit om te verifiëren of men-al dan niet- over een eigen woning beschikt, en aldus  geen valse verklaring ter zake heeft afgelegd ( men moet bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sociale woning immers verklaren dat men geen eigendom bezit)

Maar het controleren of men een woning in een ander land bezit, dat kan men niet , dus ontsnappen vreemdelingen aan die controle en kunnen ze zelfs een half dorp bezitten in hun vaderland terwijl ze hier een sociale woning huren.

Maar Homans zwijgt over deze praktijken en kakt liever op eigen volk, Vlaams nationalisme verkocht aan kapitaal en Multi- cultuur.

De beste vriend van de zoon van Homans is een Turk zegt ze... en vrienden, dat weet iedereen die onze politieke klasse kent... die krijgen altijd een streepje voor, ook  ( vooral) als het om het vergeven van sociale woningen gaat.

En allochtonen krijgen meer dan één streepje voor, dat weet zelf een peuter.

Datzelfde mechanisme zal ook spelen wanneer het voorstel van de N-VA -om de werkloosheidsvergoeding in de tijd te beperken realiteit zou worden.

En in tegenstelling tot wat Jambon zit te leuteren- dat het N-VA programma het eerste huis uitsluit bij de audit die elke geschorste werkloze zal moeten ondergaan voor hij OCMW steun zal kunnen genieten, zal het hebben van een woning wel degelijk spelen bij de beoordeling.

Want het is niet het N-VA partijprogramma dat over de modaliteiten tot een OCMW uitkering beslist, maar het zijn de gemeenten en steden van het OCMW -waar u een aanvraag indient -die de modaliteiten bepalen.

De N-VA is er dan misschien voorstander van om de autonomie van de gemeenten en steden in te perken, maar de werkelijkheid is anders.

Het is vandaag in de meeste OCMW ’s inderdaad praktijk dat men niet vraagt om de eigen woning ( waar men zijn domicilie heeft) te verkopen voor men OCMW steun kan ontvangen (iets anders is dat men nu al controleert of u spaargeld hebt) dit wordt wel reeds als argument tot weigering voor een uitkering gebruikt.

De argumentatie luid dan dat men alleen steun krijgt van het OCMW wanneer men onbemiddeld is.

En dat is ook een logisch verschil met de werklozenkas, hier betreft het een verzekering, bij het OCMW gaat het om liefdadigheid ( spijts het feit dat men daar de steuntrekkers ‘klanten’ noemt ) wat duidelijk als een doekje voor het bloeden moet dienen.

Maar men kan zich voorstellen dat de OCMW ’s (bij de massale toeloop van werklozen wanneer die zullen worden uitgelsoten van werklozensteun bij de N-VA plannen ) wel degelijk het feit- van het hebben van een eigen huis -als negatief zal beoordeelt worden tot het verkrijgen van een uitkering -en men zal adviseren het te verkopen en het geld op te leven voor u een uitkering kan krijgen.

De OCMW ’s kreunen nu al onder de zware druk en het geldgebrek dat op hen rust door immigratie en de verarming bij de bevolking in het algemeen.

En ook hier speelt weer mee dat een vreemdeling die in zijn land van herkomst een huis bezit wel van de werklozenkas naar het OCMW zal kunnen verkassen, en de autochtone Belg die een huis bezit niet.

Maar we mogen daar niet over praten, dat behoort tot de omerta.

De politieke klasse trekt zich geen ene moer aan van discriminaties van het eigen volk, zij zijn er de organisatoren van, en de Vlaams-nationalisten hebben reeds alle slechte manieren van de Belgische politieke kaste overgenomen, zij zijn de Belgische politieke kaste.

Waarom trekt u zich dan nog iets aan van hen?

Blanco stemmen is daarom het enige verstandige dat men kan doen.

Foert zeggen tegen de politieke klasse, niet meer aan het circus meedoen

Anders wordt u toch genaaid

---------------------------------------------------------------

Liesbeth Homans (N-VA) trekt in een debat met presentator Marcel Vanthilt in het weekblad Humo fel van leer tegen de wantoestanden in de sociale leningen en woningen. "Slimme, mondige studenten zijn met het geld van de sociale leningen aan de haal gegaan, en de allerzwaksten vielen uit de boot. Ik vind dat niet sociaal."


Ook over de problematiek van sociale woningen heeft Homans voorbeelden klaar. "Eén van de voorwaarden om zo'n sociale woning te krijgen, is: je mag geen volle eigenaar zijn van een eigen woning. Maar als je maar voor 95 procent eigenaar bent, kom je wel in aanmerking. Wij zien veel mensen die een eigen woning hebben en die daar 5 procent van aan hun broer of zo doorverkopen, en die dan recht krijgen op een sociale woning. Wij komen mensen tegen die zes appartementen verhuren en daaruit een vorstelijk inkomen halen, en die op de zojuist beschreven manier toch in aanmerking komen voor een sociale woning. Ik herhaal: ik vind dat niet sociaal. Er staan in Antwerpen 13.000 mensen op de wachtlijst."

Taal komt ook aan bod als het over het onderwijs gaat. Homans is voorstander van de wisselwerking met andere culturen. "Wij proberen die jongeren Nederlands te leren, en intussen brengen zij onze jongeren iets bij. De beste vriend van mijn jongste zoon van 7 is van Turkse origine. Hij ging in de krokusvakantie naar Istanbul en kon daarna zo begeesterend vertellen over de Aya Sofia. Geweldig om te zien hoe die met elkaar omgaan. Ze beïnvloeden elkaar, maar dat kun je alleen maar doen als je elkaar begrijpt. Daarom wil ik niet dat er op de speelplaats andere talen worden gesproken: dan creëer je kliekjes, groepjes waar Oekraïens gesproken wordt, of Berbers, en dan sluit je per definitie mensen uit." Vanthilt: "Je moet het ook niet verbieden. Ik vind het geweldig dat onze zoon in plat Berbers kan vloeken."

Bron : De Morgen

 

 

Dat men niet per se- op maatschappelijk of op economisch vlak een intellectueel hoeft te zijn wanneer men lang aan een unief heeft gestudeerd- dat bewijzen onze meer dan goedverdienende dokters in Vlaanderen vandaag ...met hun steun aan de N-VA.

Want terwijl de N-VA wil besparen op de kosten van de sociale zekerheid, waar dokter en hospitaalbezoek toch als een van de geldverslindende activiteiten  van mag worden beschouwt, gaan dokters desalniettemin toch mee in het liberaal verhaal van die partij die voor besparingen in hun sector pleit.

Zou het kunnen dat het hier om een Dalrymple effect gaat, u weet wel de ultra liberale Engelse collega van onze Vlaamse dokters -jaren voor de overheid gewerkt in  het door  de Engelse staat georganiseerde gezondheidssysteem van de National Health Service, maar niettemin ook al jaren  kakt –in zijn boeken dan-op datzelfe systeem.

Dat notabene door besparingen een puinhoop is geworden en lijkt op hospitalen en gezondheidszorg in de derde wereld.

Overigens tot grote vreugde en leesplezier van Bart De Wever  die boeken van Dalrymple, die zelf ook een staatsbediende is, professor zijnde,  maar die ook op zijn beurt graag mag kakken op onze sociale welvaartstaat .

Het zijn altijd de dikste zwijnen die in de trog zitten met elkaar.

De steun van een meerderheid van onze dokters voor de N-VA verwondert  echter niet helemaal, wanneer men op doktersbezoek  gaat dan kan het gebeuren dat uw dokter  tegen u begint te emmeren dat het zo niet verder kan -met al die sociale uitgaven en zo. Dat alle profiteurs hem de keel uithangen , dat terwijl zijn wachtkamer goed is gevuld met onze allochtone medeburgers.

Waarna hij u doodleuk -na 10 minuten of minder –voor bijvoorbeeld het voorschrijven van enkele pillen, een volle ‘visite’ aanrekent.

Leegmelken van de ziekenkas zou je deze praktijken kunnen noemen, maar we blijven vriendelijk.

In de spoedafdelingen van ziekenhuizen is het van hetzelfde laken een broek- bent u ooit in de spoed opgenomen, dan zal u dat bevestigen- verbijsterd over wie daar allemaal in de wachtzaal zit, Vlaams hoor je er bijna niet meer -deuren vergendelt als betrof het een gevangenis, gezellig.

De doktersgilde geeft over deze toestanden echter geen kik, wij moeten iedereen helpen mijnheer.

Dat hun klacht -van de doktersgild-over profitariaat eigenlijk een klacht over immigratie moet inhouden… dat is niet politiek correct mijnheer, doen we niet aan mee mijnheer, liever ziende blind mijnheer.

Dan maar het politiek correcte liedje gezongen over ‘profiteurs’ zonder naam of afkomst …die ons  tot besparingen nopen.

Ah ja, de transfers naar de Walen mijnheer, daar zit het hem, racisme tegen het eigen volk kan dan weer wel ,dat is dan ook politiek correct mijnheer- iedereen zegt het- ook de proffen die aan politiek doen.

Deze uitleg toont de hypocrisie van onze economische elite en sluit aan bij de hypocrisie van onze politieke elite,  meestal hetzelfde volkje.

Maar wanneer u een kamer voor één persoon in een hospitaal neemt –omdat u te ziek bent en geen lawaai kan verdragen bijvoorbeeld- dan stroopt het hospitaal  u daarna met een super hoge rekening het vel over het hoofd, de dokter vraagt voor zijn werk wat hij maar wil, dat moet dienen om de verliezen van het hospitaal te dempen mijnheer klinkt het.

Men vergeet daarbij  te vermelden dat de dokter die u heeft geopereerd ook een deel van dat extra geld opstrijkt –om krak hetzelfde werk te doen dan wanneer  hij/zij dat voor iemand  die op een kamer  met verschillende bedden ligt doet.

Zo krijgt die dokter een hogere vergoeding omdat u in een kamer ligt die door de staat  en de gemeenschap-- via de sociale zekerheid- wordt betaald. Waar ligt hier de  motivatie voor de meer verdienste van de dokter, maakt hij soms parttime deel uit van het meubilair en moet hij daarvoor worden vergoed.

Neen andermaal  luidt de uitleg dat de meerprijs dient  om het tekort  aan de ligdagprijs te compenseren, de sociale zekerheid bespaart daar op mijnheer.

Maar hoezo kunnen er  tekorten zijn?  Wanneer dokters vinden dat er fors kan bespaard worden in de ziekteverzekering, dan moet het toch zijn dat er geld op overschot is, of is onze rekenkunde niet dezelfde als die van dokters en proffen misschien.

Nutteloze  overbodige onderzoeken met peperdure apparaten , moeten dienen om –weeral- het tekort aan werkingsmiddelen aan te vullen ( en niet te vergeten  ook om de riante lonen van dokters op peil te kunnen houden) het kan niet op, voor onze doktersgilde is er echter  geen probleem.

Het profitariaat situeert zich niet aan hun kant- het zijn de patiënten mijnheer, vooral dan die Walen - niet u welteverstaan.

Maar zoals gezegd, hoe kunnen dokters tot de conclusie komen dat er tekorten zijn binnen de financiering van ziekenhuizen als ze het programma van de N-VA tot besparingen steunen , zou Freud een verklaring voor het fenomeen bieden.

Nu veel mensen een bijkomende ziekteverzekering hebben –die moet je wel zelf bijbetalen natuurlijk ,bovendien betreft  het hier sluipende privatisering van onze gezondheidsverzekering- hebben dokters  en hospitalen ook geen schroom meer om forse supplementen aan te rekenen. De profiteurs zitten niet in hun kamp, zij volgen de wetten van de markt , dan kost niks teveel, het betreft hier tenslotte een natuurwet die economisch vandalisme moet verbergen.

En de verzekering betaald  dat toch mijnheer.

Leegmelken van de supplementaire ziekteverzekering  door de medische elite -zo zouden we het ook kunnen noemen, maar zoals reeds gezegd, we willen vriendelijk blijven.

In dit ‘zogezegde’ gratis  geneeskundig zorgsysteem  moeten velen nu reeds  25 tot 30 procent van de kosten zelf dragen, ook chronisch zieken ( dit wordt weliswaar enigszins getemperd door de maximumfactuur -wat vooral voor de laatste categorie geldt) als je echter bij de tweeverdieners hoort vang je meestal bot- dit door de te hoge drempel van het inkomen.

Hoeveel zouden de heren en dames  van de doktersgild voorstellen dat we zelf nog meer moeten ophoesten om hun luxeleven aangenaam te blijven maken?

De dokters zien daarbij  echter en kleine feit over het hoofd, hun klanten - dus hun inkomen-zal drastisch naar omlaag gaan indien de N-VA het voor het zeggen krijgt-nu reeds stellen mensen dokter en tandartsenbezoek uit wegens gebrek aan koopkracht, je krijgt Amerikaanse/Afrikaanse toestanden bij niet -of bij drastische verminderde terugbetaling door de ziekenkassen.

En de laagste inkomensgroepen zullen doktersbezoek volledig uit hun programma schrappen als het even kan- of uitstellen tot de kosten nog hoger oplopen -omdat de kwaal intussen erger is geworden.

We mogen de toegang  tot doktersstudies aan onze universiteiten  dan ook geruist beginnen aan banden te leggen, want we zullen minder dokters nodig hebben in de toekomst, dit wanneer we drastisch besparen op gezondheidsuitgaven zoals de medische professie en de N-VA  dat willen doen.

De gemeenschap hoeft dan ook niet langer te betalen voor de studies van dokters die daarna in de privé of naar het buitenland vertrekken, het is al genoeg dat we de studies betalen van dokters die daarna op ons systeem zitten te kakken.

Trouwens als die dokterskaste zo graag van hun corporatistische status af wil  door massaal op de N-VA te stemmen en op die manier meer de ‘markt ‘ willen laten spelen, dan kunnen we daar nu al mee beginnen. Bijvoorbeeld  zij die niet als  geconventioneerde arts willen werken ( prijszetting op basis van afspraken ziekenfondsen-artsen )  mogen van ons gerust beginnen met de kosten van hun studie aan de staat terug te betalen.

Het moet niet allemaal van één kant komen.

Wie geen solidarisme wil die kan pompen wat ons betreft.

Wanneer dokters of andere  vrije beroepen -zij die door de staat wordt gesubsidieerd via de sociale zekerheid -toch perse voor de ‘vrije’ markt pleiten .Dat ze  daar dan ook de gevolgen van dragen  je kan niet van twee walletjes blijven eten  al doen de meeste liberalen dat constant.

Daarom noemen ze zichzelf ook meestal sociaal-liberalen, sociaal voor zichzelf -liberaal voor de anderen.

We zouden dat ook egoïsme en graaizucht kunnen noemen, maar we blijven beleeft.

Solidarisme en corporatisme  houdt niet het georganiseerde egoïsme in, maar wel samenwerking over de klassen en standen heen -  met inachtneming van billijkheid  en rechtvaardigheid om zo de maatschappelijke op solidaristische beginselen gebaseerde orde in stand te kunnen houden.

In het andere geval krijgen we de ‘marktgerichte’ orde -zoals de N-VA en alle liberale partijen van links en rechts voorstaan.

Dat zal uitmonden in anarchie en wanorde -eigen aan het marktkapitalisme en aan onbegrensd groeps-egoïsme.

Om dat te voorkomen moeten we de politieke klasse een schop onder de kont durven geven op 25 mei.

Door blanco of ongeldig te stemmen… een signaal dat we de uitverkoop van ons land en onze sociale welvaartstaat meer dan beu zijn.

Schop de politieke klasse naar huis en laat het volk verhuizen naar de macht.

Weg van de wetstraat op naar de volksstaat.

----------------------------------------------------------------

Meer dan de helft van de Vlaamse artsen geeft zijn of haar stem op 25 mei aan de N-VA. Open VLD staat op respectabele afstand tweede, voor CD&V. Als het van de Vlaamse artsen afhangt, haalt SP.A niet eens de kiesdrempel. Dat blijkt uit een peiling van de Artsenkrant naar de kiesintenties van huisartsen en specialisten. Meer dan 500 dokters namen aan de peiling deel.

Met een score van 56 procent voor het Vlaams parlement en de Kamer, en 42 procent voor het Europees parlement, laat N-VA in de peiling de andere partijen ver achter zich. Met 20 procent in het Europees parlement nadert Open VLD nog het dichtst, iets wat de liberalen wellicht aan Guy Verhofstadt te danken hebben. En met minder dan 5 procent haalt SP.Aniet eens de kiesdrempel, tenminste als het van de Vlaamse artsen afhangt.

Groen doet het dan weer beter, met zelfs 9 procent voor Europa, terwijl CD&V in Vlaanderen op 9 procent blijft steken. Minister-president Kris Peeters maakt dus maar weinig indruk op de artsen.

Volgens de artsen wordt dan ook best een N-VA-politicus minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met name dossiervreter Louis Ide (39 procent), weliswaar op de voet gevolgd door dokter Maggie De Block van Open VLD(37 procent). Dat Laurette Onkelinx best opkrast, staat voor de Vlaamse artsen als een paal boven water. Zo'n 2 procent wil dat ze op post blijft.

Bart De Wever (N-VA) is de populairste politicus (40 procent), op grote afstand gevolgd door Maggie De Block (15 procent) en Kris Peeters (7 procent).

Bron: De Redactie.be

 

 

 

woensdag, 01 mei 2013 19:57

Video Persconferentie 1 Mei 2013

De video van de persconferentie op woensdag 1 Mei 2013, die veiligheidshalve de meeting heeft vervangen.

Allereerst het volgende: (1) Wij danken de militanten die onderweg waren en gehoor gegeven hebben aan onze oproep om op de valreep niet naar de zaal bij de Grote Markt te komen. Op deze manier, en dankzij het kordate ingrijpen van de politie, is een escalatie voorkomen. (2) Tevens betuigen wij onze sympathie aan café Den Bengel, zijn baas, klandizie en personeel, die op betreurenswaardige wijze materiële schade hebben geleden wegens een bende opgehitste heethoofden.

Meer informatie en een volledige stellingname volgt.

dinsdag, 30 april 2013 14:27

Woensdag: Meeting & Bezoek Buurtfeest

Woensdag 1 Mei 2013 komt het N-SA om 13u samen in Den Bengel (Grote Markt, Antwerpen) voor een meeting met toespraken en receptie, waar in zal worden gegaan op de actuele sociale strijd, de PVDA+ en de (hoogst interessante) plannen voor de toekomst.

Gezien de consternatie, hebben wij besloten de gemoederen te bedaren en geen opzichtige actie te voeren. Met geïnteresseerden zullen wij in de plaats na de meeting een vrijblijvend bezoek brengen aan het buurtfeest in Borgerhout. Daar kunnen wij dan zelf een paar misverstanden met de aanwezigen opklaren en de ware betekenis van 1 Mei tot zijn recht brengen.

Allemaal aanwezig op 1 Mei!

Sociaal kan enkel nationaal!

donderdag, 25 april 2013 11:09

1 Mei: Meeting & Bezoek Buurtfeest

Woensdag 1 Mei 2013 komt het N-SA om 13u samen in Den Bengel (Grote Markt, Antwerpen) voor een meeting met toespraken en receptie, waar in zal worden gegaan op de actuele sociale strijd, de PVDA+ en de (hoogst interessante) plannen voor de toekomst.

Gezien de consternatie, hebben wij besloten de gemoederen te bedaren en geen opzichtige actie te voeren. Met geïnteresseerden zullen wij in de plaats na de meeting een vrijblijvend bezoek brengen aan het buurtfeest in Borgerhout. Daar kunnen wij dan zelf een paar misverstanden met de aanwezigen opklaren en de ware betekenis van 1 Mei tot zijn recht brengen.

Allemaal aanwezig op 1 Mei!

Sociaal kan enkel nationaal!

Pagina 12 van 54

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter