Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

Saturday21 April 2018

N-SA

N-SA

Ook toen een vorige oorlog dreigde ging het feest door, net zoals nu.

Spijts het feit dat sommigen er lacherig over deden, het smalend weglachten, zoals het schoolmeestertje van de N-VA (Peter De Roover ) deed toen ik hem met deze vraag confronteerde tijdens de vragenronde na een voordracht over Europa en Vrede, zijn wij van het N-SA altijd blijven beweren dat de mogelijkheid (waarschijnlijkheid) van een (burger)oorlog in Europa bestond en bestaat. Vandaag meer dan ooit. En dit mede als gevolg van massa-immigratie. En vandaag kan de oorlog tussen Turkije en de Koerden - die op dit eigenste ogenblik weer is opgelaaid - de lont zijn die het vuur aansteekt. Die de bom zal doen barsten. Wie zal er dan nog lachen? Dat mannetje in Antwerpen dat zich nu al moet verstoppen achter paracommando’s en geheime agenten? Die dwerg met zijn Latijnse spreuken misschien? Ik denk het niet. Hijzelf en zijn familie hebben reeds hun voorzorgen genomen, ze gaan op reis met tien man van de veiligheidsdienst en twee gepantserde wagens. Hij weet wat er komt, zijn familie geniet dan ook nu al bescherming.

Ontkenners van deze feiten zijn er bij N-VA genoeg, net zoals bij alle burgerlijke partijen. (Om nog maar te zwijgen over de grote massa, die geen slecht nieuws wil horen. Zij wil niks weten van een ‘Tomorrowland’ waar bloed in plaats van drugs en drank vloeit.) Ontkenning is het resultaat en het doel van massahypnose. Zeker wanneer de ontkenners (negationisten) ook nog eens in partijpublicaties ervoor pleiten voorstander te zijn van afscheuring van grote delen van het Turks grondgebied om er de Koerden hun eigen staat (Koerdistan) te laten oprichten, wat de N-VA (nota bene een regeringspartij) doet. Sommigen denken dat ‘separatisme’ - de scheuring van een staat of land - een soort van onschuldig, voor sommigen zelfs winstgevende hobby is. Zeker Vlaams-nationalistische separatisten bekijken dat op deze manier, terwijl ze in eigen land participeren in ‘Belgische’ regering(en). Zelfs in Belgische parlementen en instellingen de eenheid van dit land in stand helpen houden. Maar terwijl ze in eigen land hun vel niet durven te riskeren, door amok te maken tegen de Belgische elite (om hun ‘separatisme’ uit te voeren), staan ze wel luid te juichen voor elke club die dat doel nastreeft in het buitenland. En het feit, dat daarbij terroristische methoden worden gebruikt, schijnt die Vlaams-nationalisten van de N-VA (en ja, ook van die van het VB) niet te storen. Het is weinig geruststellend te weten dat een dergelijke partij de minister levert die het ‘terrorisme’ moet bestrijden in ons land. Het stoort de supporters van de Koerden ook niet dat de PKK van Öcalan keiharde stalinisten zijn, bondgenoten van onze eigenste PVDA. Mooi gezelschap nochtans, een club die massamoord als politiek instrument niet ongenegen is. Is het daarom dat de N-VA geen krimp geeft wanneer Peter Mertens, volkscommissaris van de PVDA, zijn zoveelste optreden voor de VRT komt opvoeren? Zich op het scherm komt ‘ontlasten’: door met vuiligheid te smijten naar ‘racisten’, ‘enge’ nationalisten, anti-multiculturalisten en verder naar al wie die fan van de communistische concentratiekampen zo voor de ziekelijke geest komt?

Als men maar het woord afscheuring of separatisme in de mond neemt, dan juichen de heren van het belgicistisch Vlaams-nationalisme als gekken, dan kan je hun steun krijgen. Nu ja, verwacht daar ook weer niet teveel van natuurlijk. De eigen ‘nationaal-revolutionairen’ steunen ze natuurlijk nooit. Bah nee, daar zijn ze vies van! Ik kan mij niet herinneren dat burgerlijke Vlaams-nationalisten de VMO ooit gesteund hebben. Nee, zij (wij) werden ‘wandluizen’ genoemd door dat schorem van de Vlaams-nationale partijpolitiek. En ja, ook bij het VB was het niet anders. Geen voorzitter of ander kopstuk van de partij was op de begrafenis van Bert Erikson te zien. De heren leden die dag aan Belgische parlementaire buikloop. De ‘Belgische’ burgerij zou het hun ‘kwalijk’ nemen, zo werd mij gezegd, de linksen zouden het kunnen ‘misbruiken’ griende de boodschapper van dienst. Maar de Koerden van de PKK, de Basken van de ETA , de Ieren van de IRA, de Hottentotten ... mensenlief, wat steunen ze de afscheidingsbewegingen die in de wereld bestaan! Nochtans waren en zijn dat allemaal communisten, buiten de Hottentotten dan, die zijn te klein om met een hamer en een sikkel rond te zeulen. En we moeten die van IS niet vergeten natuurlijk, die gasten halen ook alles uit de kast om Syrië, Irak en Libië te splitsen, eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel verschil met de doelstellingen van wat de Koerden willen bereiken in die landen, en dat daarna Iran aan de beurt komt is een zekerheid. Als er maar gesplitst wordt, nog zo goed, dan kunnen de grootmachten er gemakkelijker mee spelen. Kunnen die volkeren als hansworst dienen, net zoals wij voor hansworst mogen spelen binnen de Europese Unie. Immers, deze belachelijke, vernederende autonome regio Vlaanderen in Europa lijkt wel een afdeling van een supermarkt. En dat is het ook: een afdeling vol artificiële producten, met permanente afslag op de sociale welvaartstaat als doelstelling. Uitverkoop, leegkoop.

In het verleden kon men dat allemaal nog als een uiting van een soort Vlaams-nationaal kermisgevoel benoemen, folklore die werd gekoesterd: voor separatist spelen en staan juichen aan de zijlijn, bedoel ik, en wel voor buitenlandse communisten die zich voor de gelegenheid vermomd hadden als nationalist. Het was ongevaarlijk amusement. Maar vandaag dreigt ‘separatisme’ aanwakkeren - in het buitenland - toch andere koek te worden. Anders dan in eigen land, waar het thema alleen als stemmenlokker dient en door niemand serieus wordt genomen, zelfs niet door de separatisten zelf. Het bewijs ervan is, dat wanneer zij aan de macht zijn, ze niet meer spreken over ‘splitsen’ maar ijveren voor het cumuleren van Belgische mandaten. Zodat ze goed aan de Belgische staat kunnen blijven plakken. Pappen en nathouden, zo heet dat in technische termen.

Maar door de invoer van vreemde ‘culturen’ in ons land zitten er hier nu veel separatistische communisten, samen met de voorstanders van een islamitisch kalifaat (een soort van commune) in onze wijken en steden. Ze voelen zich Belg of Vlaming zeggen ze, maar staan te koken van colère als er zich in hun ‘tweede’ thuisland (hun echte thuisland eigenlijk) een akkefietje voordoet, waarbij ons land voor hen enkel dient als bevoorradingsdepot om zich tegoed te doen aan de door ons opgebouwde welvaart. Dat krijgen we dagelijks op onze nieuwszenders te zien: negers uit Congo, Somaliërs, Ethiopiërs, Roma-zigeuners, Tadzjieken, Rwandese Hutu’s (afgewisseld door Rwandese Tutsi’s), Afrikaanse Zoeloes, Koerden, Turken, Basken en verder alles wat er in de multiculturele soep aan smurrie drijft. Dat volkje komt op gezette tijden in onze straten boel schoppen, elkaar met geweld en uitroeiing bedreigend. Een vredelievende bende, dat moge duidelijk zijn. Ze doen geen vlieg kwaad, zegt de elite (ook onze politie zingt hetzelfde liedje), maar zo te zien zouden ze elkaar toch liever de schedel inslaan, terwijl ze de blanke autochtonen voor rot schelden omdat ze hier (voorlopig) hun goesting niet mogen doen. Ze gebruiken in feite onze straten om hier hun oude strijd verder uit te vechten, strijd die ze in hun eigen land ‘zogezegd’ ontvlucht zijn. Raar is dat: ze zijn ooit hun land ontvlucht, omdat daar altijd geweld en strijd heerst, maar zijn er als de kippen bij om hun ‘nationale’ strijd hier gewoon voort te zetten, in onze straten.

En nu komen we op een kritiek punt: naarmate de ‘vreemde’ gemeenschappen die in ons land woekeren hun stammentwisten in hun thuislanden zien escaleren, zullen ze die in hun gastlanden proberen te implementeren. Ongetwijfeld opgejut door de geheime diensten van hun thuislanden, maar ook met steun en opgepookt door ‘bevriende’ partijen in de gastlanden zelf (bijvoorbeeld steun van de PVDA voor de PKK, maar ook steun van de N-VA voor andere Koerdische groepen – zie de invloed van de Koerdische Zuhal Demir in die partij) en in andere partijen zitten dan weer andere soorten van minderheden die daar de dienst uitmaken. Groen! is daar al het verst in gegaan. Deze niet-confessionele partij wordt geleid door een moslima. Dat zal ons partijenstelsel sowieso op een gegeven ogenblik doen springen, het is al bezig. Wie herkent zich nog in een bestaande partij? Ze dragen niet meer de kleur van een ideologie, maar de kleur van culturele, etnische, raciale ‘diversiteit’.

In het geval van het verder escalerende conflict tussen Koerden en Turken - of beter gezegd: tussen Koerdische Turken en Turken van niet-Koerdische afkomst - kan het dus spannend worden in ons ‘Europa van de Volkeren’ en in ons eigen land. Vermits België het Madurodam van Europa is, staan wij aan de frontlijn. Dit kan een testcase voor het ontvlammen van een algemene burgeroorlog op Europese bodem worden. De cijfers zijn hallucinant te noemen, zo leven er in ons land 150.000 Turken en 30.000 Koerden. In Duitsland is het nog angstaanjagender, daar leven 3 miljoen Turken naast (nou ja, naast is een verkeerd woord) 750.000 Koerden. Als het conflict tussen de Koerden en de Turkse staat tot een open oorlog escaleert (wat nu schijnt te gebeuren naar aanleiding van de eerste bombardementen op Koerdische stellingen in Irak) zal vroeg of laat ook bij ons gevochten worden. Of dat in de vorm van terreuraanslagen of met openlijke straatopstanden zal gebeuren is onderhevig aan het feit hoe dit conflict verder zal evolueren. En ook van het feit of en hoe onze elite zich opsplitst in fracties die de verschillen (culturen) zullen steunen die in hun schoot al actief zijn.

En wij zijn betrokken partij, laat daar geen twijfel over bestaan. De Turken opereren vandaag onder NAVO-paraplu. En een bijkomend gevaar is dat de coalities aan vechtende partijen in Syrië (of waar dan ook in het Nabije Oosten) op elk ogenblik van samenstelling kunnen wisselen. Nu de Turken de autonome regio’s van de Koerden bombarderen en ze misschien zelfs zullen binnenvallen (om ze als ‘veilige zones’ te bezetten). Op dat ogenblik zullen de Koerden waarschijnlijk (met hulp van Iraakse fracties en andere spelers in de regio) Turkije aanvallen? En dan barst de bom ook in de NAVO landen los. Volgens het NAVO-verdrag zijn wij immers op dat ogenblik verplicht om Turkije te helpen. Dan zijn wij betrokken partij geworden in een (echte) oorlog, vroeger zou dat misschien (op eigen bodem) tot een paar terreuraanslagen hebben geleid in de NAVO-lidstaten, en dat zou het zijn geweest. Vandaag zullen de betrokken, maar ook hier levende volkeren de oorlog tot in onze huizen brengen. Opgejut door linkse en (door fracties van) nationalistische partijen, die de kant zullen kiezen van de ‘separatisten’, in dit geval de Koerden).

En dat is op zich dé voorwaarde voor elke burgeroorlog: de elite die zich in fundamenteel tegengestelde fracties opsplitst, terwijl er ‘gewapende’ groepen actief worden die de strijd willen (zullen) uitbreiden naar binnenlandse doelen, en wel om zo (onder andere) de steun aan de NAVO ongedaan te maken die in het buitenlandse conflict actief is. Maar ook om andere doelen te bereiken zal er dan gevochten worden. Zo zal links (samen met de vreemdelingenpopulaties in ons land en de multiculturele collaborateurspartijen) een machtsgreep proberen te plegen om een paradigmawissel van macht naar de multiculturele elites mogelijk proberen te maken. Dit zal verpakt worden als een antifascistische, antiracistische strijd, strijd tegen discriminatie en ongelijkheid, een beetje zoals de Russen de nationale revolutie in Oekraïne proberen te nekken. Rusland is dan ook het moederland wat betreft de marxistische retoriek over antifascistische strijd. Het gebruikte deze retoriek zelfs in hun concentratiekampen om het moorden te rechtvaardigen. En delen van de elite in de Europese Sovjetunie zal maar wat graag dat liedje overnemen, met als doel om hun multiculturele gedrocht Europa aan de bevolking definitief op te dringen. Frankrijk kijkt daarbij zelfs in de richting van het Middellandse Zeegbied en in ruil voor brokken van de buit laat Duitsland betijen. Daardoor valt verdere islamitische immigratie niet meer te stoppen in het kerngebied van Europa.

En als eenmaal de duivel uit de doos is, zal men een verdere fractionering van alle bevolkingsgroepen zien ontstaan. Kijk naar het voorbeeld van Irak, Syrië en Libië, waar iedereen tegen iedereen vecht. Dan zullen we een ware multiculturele revolutie meemaken, eentje die ons zal doen sidderen en beven, ons zal doen verdwijnen als volk als we ons niet organiseren; En het ziet er niet naar uit dat dat laatste zal lukken, vanwege het egoisme en malfoutisme dat we zo koesteren. Wanneer we ons niet organiseren, willen we immers niet terugvechten, wat van ons uiteindelijk de nieuwe vluchtelingen zal maken.

Ik weet niet of Fernand Huts dat heeft bedoeld toen hij in Knack van deze week zei bang te zijn voor een nieuwe oorlog in Europa, maar voor ons is het duidelijk: er zal inderdaad een oorlog uitbreken. Laten we ons daarop voorbereiden.

"Ik heb nooit iemand gekend die minder oprecht is, die een grotere minachting voor de waarheid [heeft]… Of eigenlijk is het woord minachting niet juist: want zij hebben zo weinig respect voor de waarheid dat ze er zich op geen enkele manier om bekommeren. Al schrijvend of sprekend wippen ze de waarheid in en uit zonder het te beseffen, helemaal vervuld van het effect dat ze op dat moment willen bereiken.

Ik weet niet of ik in deze wereld van egoïstische ambities waarin ik heb geleefd [Franse regering en politiek] ooit mensen ben tegengekomen die minder aan het algemeen welzijn dachten dan zij. Ik heb massa’s mensen het land zien ontregelen, dit ter meerdere eer en glorie van zichzelf: dat is de gangbare perversiteit; maar ‘zij’ [politici] zijn denk ik de enigen die me elk moment bereid lijken om de wereld op zijn kop te zetten, alleen maar als verstrooiing."

Alexis de Tocqueville, Herinneringen

"Tijdens de middeleeuwen al hadden Arabische wetenschappers en filosofen het intellectuele landschap van het christelijke Europa grondig hertekend. Veel kennis in de geografie, wiskunde en geneeskunde hebben we te danken aan geleerden zoals Al-Khwarismi, Ibn Sina en Ibn Rushd. Ook het Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel op het Westerse denken."

Deze woorden werden uitgesproken door de met de islam collaberende mini-Kalief van Vlaanderen Geert Bourgeois, dat is het ventje dat zich door de Koning der Belgen  tot minister-president van Vlaanderen heeft laten kronen, een luizig soort onderkoningen van een mini-nepstaat. Een lakei zoals we die in vorige eeuwen al meer hebben gekend in ons land.

Een marionet van de Belgische rompstaat, eentje die de scheiding van de Nederlanden in stand houdt ook, in dienst van de Coburgs en tegen de Oranjes. Dat soort Vlaming. Maar dat wisten we allemaal al. Nieuw is dat deze lakei van Laken ook het eigen volk (eigen geloof en traditie) de nek helpt omwringen. Daarbij probeert hij de vroegere bezetting door de moslimlegers van de Moren en de Ottomanen in Europa als een ‘culturele’ verrijking te verkopen. Dat laatste (over de Ottomanen) doet deze lakei van Laken natuurlijk met het oog op de ‘goede’ betrekkingen die de Europese Unie met Turkije nastreeft. En als ‘gewesthouder’ (vazal) van Vlaanderen in Europa steken Bourgeois en de Vlaams-nationalisten hier dan ook graag hun broek af voor de islam. Dat die Ottomanen vandaag heimelijk IS steunen met logistiek en gezondheidszorg, met wapens, dat kan de vreugde niet temperen. Dat op dit ogenblik moslims ‘het intellectuele landschap grondig hertekenen’, zoals Bourgeois zegt, ook in het christelijke Europa, dat is juist. Met de volle hulp van mensen van zijn soort: het Vlaamse kruidenierssoort, zij het in het geval van Bourgeois - mijnheer is ‘advocaat’ - dan met het verkopen van rechtsregeltjes op maat van de meestbiedende, dat spreekt. Alles heeft zijn prijs.

Iedereen kan vandaag de verrijkende praktijken en de erfenis van de islam ‘in realtime’ bewonderen: mensen ophangen, hoofden afhakken, vrouwen stenigen, burgers wurgen, kogel door iemands hoofd jagen, rituele slachting van mensen (wel halal, dat moet gezegd, trouw aan een lange ‘cultuur’ van barbarij). Dit is dan ook waar de knecht van Laken en de ‘kleine Kalief’ Bourgeois zo graag aan refereert als hij de lofzang van de islamitische gemeenschap over de wereld bezingt.

Tijdens de iftar-maaltijd (een soort pitstopmaaltijd tijdens de voorbije Ramadan) die de Vlaams-nationalistische Kalief Bourgeois bijwoonde - waarbij hij de cultuur van het eigen volk (en het eigen volk in het algemeen) voor wat schapenvlees verkocht - pochte die verrader ook nog dat het in vorige eeuwen zo lekker toeven was voor christenen in moslimlanden. Ja, het was een ‘heerlijk’ multicultureel samenleven. Het mooiste voorbeeld was dat van Al Andaluz, waar de overgebleven christenen (zij die de strot niet waren overgesneden na de machtsovername van de islam) als een soort slaven mochten leven, en mits het betalen van een ‘belasting’ (djizja) genieten van het moslimparadijs. En wat dat in de toekomst zal geven dat kunnen we vernemen van Abul Ala Maududi, sjeik van de zeer vredelievende ‘culturele’ club Djama’at-i-Islami:

"... de moslims moeten zich trots voelen op een dergelijke humane wet als die van de djizja. Want het is duidelijk dat een maximale vrijheid die toegestaan kan worden aan degenen die niet de weg van Allah aannemen maar kozen om de foute wegen op te gaan, is dat zij getolereerd moeten worden om het leven te leiden dat zij wensen. [...] [M]aar Joden en christenen [...] moeten gedwongen worden de djizja te betalen om zo een einde te maken aan hun onafhankelijkheid en suprematie zodat zij geen regeerders en soevereine vorsten in het land blijven. Deze krachten moeten uit hen ontrukt worden door de volgelingen van het ware Geloof die de soevereiniteit moeten aannemen en anderen op het ‘Rechte Pad’ moeten leiden. Dat is het ogenblik waarop de islamitische staat hen bescherming biedt, als zij overeenstemmen te leven als dhimmi door de djizja te betalen, maar het kan niet worden toegestaan dat zij als hooggeplaatste regeerders op hun plaats blijven en verkeerde manieren instellen en deze anderen opleggen. Aangezien deze gang van zaken onvermijdelijk chaos teweegbrengt, is het de plicht van ware moslims om hun best te doen een einde te maken aan hun verdorven heerschappij en ze onder een rechtvaardige orde te brengen…"

Als die N-VA-dwerg denkt dat hij dan nog voor Kalief zal mogen spelen, dat hij dan maar direct de 70 hemelse maagden in het kiekenkot van Allah besteld. Want nu kan de ‘kleine Kalief’ Bourgeois de autochtonen (ons dus) nog zonder problemen steeds meer djizja (belasting) opleggen, kijk maar naar de verhoging van de elektriciteitsprijzen. Wij zijn dan ook een lijdzaam volkje. En met het betalen van de Vlaamse djiza worden moslims (en andere vreemdelingen) hier dik in de watten gelegd. Dus ja, we leven al in een Kalifaat, een Vlaams-nationaal. Zolang de leeuw kan kauwen (niet klauwen, dat doet ie al lang niet meer).

 

 

Toen in 1955 hoge partijfunctionarissen van de CCP ( Communistische Partij China ) hun ‘geweten’ als argument aanhaalden,dit om Mao ervan te overtuigen om de massale verkoop van voedsel aan de USSR te verminderen ,om zo de gigantische schuld van het Chinese bewapeningsprogramma aan de Russen af te betalen (met massale hongersnood en miljoenen hongerdoden tot gevolg) was dit het antwoord:

“Sommigen van onze kameraden hebben teveel genade, bezitten niet genoeg hardheid, wat betekent dat ze niet marxistisch genoeg zijn. ‘ Wat dit betreft’, zei Mao ‘hebben we inderdaad geen geweten’ ( bedoelt wordt hier de uithongering van het eigen volk …nvdr) Zo bruut is het marxisme kameraden” *

Zit hier niet een parallel met wat het linkse Syriza in Griekenland doet. Het volk uithongeren om de Euro-oligarchie te betalen. Maar links is niet alleen moreel verdorven wat betreft hand en spandiensten te leveren aan het grootkapitaal ,als het hen zo uitkomt, maar hun morele verdorvenheid gaat zo ver dat ze daarna ook nog eens verontwaardigd gaan protesteren tegen wat ze zelf hebben aangericht. Zo zal links vanavond in Brussel manifesteren tegen ‘de coup’ die de Euro-oligarchie in Griekenland heeft gepleegd . Daarbij (voor het gemak)even vergetend dat links –in Griekenland- die ‘coup’ van het grootkapitaal heeft goedgekeurd. En de PVDA zal voorop lopen, de erfgenamen van Mao.En wat die van al die sentimentele zever dacht, dat kan u in bovenstaand citaat lezen. En zo denkt ook de PVDA over die zaken, eens aan de macht ( zoals Syriza nu) zullen ze ons dan ook het mes in de rug steken. Het wordt dan ook tijd om ons te organiseren, voor het te laat is.

 

 

*Bron: Bo Yibo, 1993 pp 350/1

 

 

 

"In het parlement heb ik uitzicht op de rechterkant van het auditorium waar tien nazi's zitten die Gouden Dagenraad vertegenwoordigen. Als onze partij, Syriza, zo veel hoop heeft opgewekt en we die hoop verraden en ons hoofd buigen voor deze nieuwe vorm van postmoderne bezetting, dan zie ik geen andere uitkomst dan dat Gouden Dagenraad nog st...erker wordt. Zij zullen tragisch genoeg de mantel van de anti-strengheidsmotor erven.

Varoufakis

 

De PVDA mag op de VRT, en in andere media de communistische leugenpropaganda vrijelijk verkopen, te vergelijken met de toelating aan een kinderlokker om snoepjes in de supermarkt uit te delen. Daarbij speelt Peter Mertens voor stotterende dwerg, altijd super verontwaardigd over racisme, altijd super verontwaardigd over discriminatie. Dat is de corebusiness van die partij, tot daar, dwazen hebben ook recht op een mening. Maar daarnaast fulmineren Peter Mertens (en de PVDA) ook altijd radicaal tegen elke vorm van hogere belastingen, zoals BTW verhogingen. Tegen privatiseringen ,man ,man- wat zijn ze tegen privatiseringen gekant. Het druist dan ook in tegen het eerste gebod van de marxistische bijbel,' jij zal niet privatiseren' Tegen de verhoging van de pensioenleeftijd wordt storm gelopen. Ook is de PVDA altijd -en overal- radicaal voorstander van ‘democratie’ maar nog meer zijn ze radicaal voorstander van de socialistische volksdemocratie ( het soort democratie waar communistische apparatsjiks in plaats van het volk beslissen). Want is het volk niet dom? Dat moet welhaast, want ‘het volk’ heeft nu nog altijd niet begrepen- dat de multicultuur een verrijking betekend. Dus is het beter wanneer ‘de partij’ de beslissingen van ‘het volk’ stuurt, of gewoon negeert. Een mooi voorbeeld van dergelijke praktijk was het referendum van vorige zaterdag in Griekenland, waar de saloncommunisten opriepen ‘neen’ te stemmen tegen de dictatoriale maatregelen van de Euro-oligarchie , waarna die verraderlijke communistbende doodleuk een wurg-akkoord- met dezelfde Euro oligarchie sloten gisteren.

Ik ben benieuwd hoe Peter Mertens (en de PVDA ) zich deze keer in bochten zullen moeten wringen,dit om hun ‘kameraden’ van Syriza uit de wind te zetten.

Want Griekenland zal voor 50 miljard aan staatsbezit ( staatsobligaties, vastgoed, staatsbedrijven) moeten privatiseren. De BTW wordt drastisch verhoogd, (ook in de Horeca ,zodat het Europese proletariaat- dat op reis naar Griekenland trekt- mee de put kan delven). De pensioenleeftijd moet naar boven , de pensioenen moeten (nog meer) omlaag. Nepstatuten moeten standaard worden (auf deutsche art). De werkuren moeten langer, de lonen lager, kortom alles waar de PVDA en waar Peter Mertens hier in ons land radicaal elke dag tegen fulmineren, dat hebben de Griekse PvdA’ers ( Syriza) aan de Eurokapitalisten beloofd om te doen in Griekenland.

Ik weet, dat in sommige (revolutionaire) nationalistische kringen- de PVDA -als een alternatief tegen het kapitalisme wordt gezien. Griekenland bewijst dat ze fout zitten. Communisme is geen alternatief voor kapitalisme. Het is gewoon een systeem van‘ anders- kapitalisme’. En het kan dan wel ‘revolutionair’ klinken dat men de Griekse ‘oligarchie’ uit de weg wil, maar niet als het moet dienen om deze te vervangen door een Euro-oligarchie. Want waar ligt daar de winst, als het je nationale soevereiniteit kost?

Nog al een geluk dat er in Griekenland een ‘echte’ revolutionaire kracht bestaat, met name die van Gouden Dageraad, dat zal er toe leiden dat Syriza zal splitten. Want door het bestaan van deze alternatieve ‘revolutionaire’ oppositie zal (een deel) van de communisten van Syriza verplicht worden om het akkoord met de Euro-oligarchie te torpederen ,de regering te laten vallen. Omdat zij anders electoraal van de kaart zullen worden geveegd bij mogelijke nieuwe verkiezingen. Maar dat is wat links al jaren doet, ze bereiden eerst de plundering van het volk voor en laten de effectieve plundering over aan de zogezegde ‘rechtse’ partijen , waarna links weer volop tegen de door hen zelf in elkaar gestoken maatregelen kan fulmineren. En zo kan het ‘democratisch’ spel aan de gang blijven, het volk betaald de rekening wel.

Maar zolang gieren als Peter Mertens en verraders als de PVDA ,zich schikken naar de multiculturele agenda van de oligarchie, zolang ze hun atheïsme in een islamitische beerput verdrinken ook, zo lang mogen ze in de media hun zever komen toelichten. Voor wat hoort wat.

 

 

De vraag mag gesteld: waarom moet onze bevolking besparen, een hobby waar vooral Vlaams nationalisten in uitblinken ,en die op dat punt radicaler liberaal zijn dan de meest Belgicistische ( klassieke) liberalen?

Besparen, dat verondersteld toch dat er ergens –tekorten- zijn, maar als ik de politiek van staatsecretaris Francken-die knul van asiel en immigratie- bekijk , dan heb ik de indruk dat er niet een ‘tekort’ aan middelen bestaat, maar er integendeel een ‘teveel’ aan middelen voorhanden is. Geld genoeg zou je zo denken ,dit wanneer men de influx van vreemdelingen onder het N-VA regime onder ogen neemt.

Die schijnheilige pee van de N-VA, staatsecretaris Francken dus-overstijgt hier zelfs het kalotten-gehalte van de CD&V, dit wat betreft muilentrekken, want terwijl de N-VA in haar brochure “Migratie een Uitdaging” vaststelt dat er in ons land elk jaar 65.000 nieuwe mensen worden ingevoerd ( elk jaar een middelgrote Vlaamse stad schrijven die hypocrieten er dan nog bij ) doet de N-VA er graag een schep bij. Zeker wanneer men daarbovenop een ‘bevriende’ loge zoals het christelijke Logia (dat 244 Syriërs naar hier heeft gesmokkeld) wil plezieren, een christelijke loge ditmaal, loge die van zichzelf zegt dat ze een “Christelijk geïnspireerd impulsplatform” is. Een impulsplatform, wat is me dat voor iets? Zou het betekenen dat men impulsief het land wil laten vollopen met vreemdelingen. Als men weet dat Wivina Demeester voorzitter is van die club, club die denkt dat ze een privé-opvoering van “le camp des saints” in ons land kunnen ,en mogen- opvoeren. Het is nochtans dat wat deze ‘christelijke” club doet, en hier bedoel ik de gehele christelijke zuil mee. Het eigen land en volk uitverkopen. En dat doet de christelijke zuil ( loge) al lang, het zijn juist zij die ons met massa’s vreemdelingen hebben opgezadeld, en dan vooral met moslims. Niet dat ik enige sympathie heb voor de sociaaldemocraten, maar zij zijn minder verantwoordelijk voor de massa-immigratie, in tegenstelling tot wat Vlaams-nationalistisch rechts beweerd. Zo verbergend dat christelijk rechts de volle verantwoordelijkheid draagt voor het immigratieschandaal. En de “atheïstische” liberalen, die hebben zich jaren door deze zuil in de zak laten zetten.Net zoals ze nu allemaal zwijgen over de toenemende invloed van de islam in ons land. En die Verhofstadt maar zwetsen over ‘democratie’ tegen de Griekse premier Tsipras, dit terwijl we hier langzaam een ‘theocratie’ in het westen aan het uitbouwen zijn.

Dus was het tijd voor staatsecretaris Francken om “ zijn warm hart” te tonen ,zo zei hij dat toch bij de voorstelling van het ingevoerde pakket aan christelijke Syriërs tegen de pers. Dat hij die christelijke lobby nog een pleziertje verschuldigd was, dit omdat de CD&V in een niet zo ver verleden de schulden van de N-VA had overgenomen , zal daarbij geen rol hebben gespeeld. Puur toeval allemaal. Maar wat zeker meespeelt ( bij het benadrukken dat deze Syriërs christenen zijn) is het feit dat men daarnaast duizenden moslims importeert uit dat land. De christenhand wast de moslimhand, het geweten is gesust.

En alle redenen zijn goed om ons land vol te stouwen met vreemdelingen, vandaag zijn het 244 christenen die moeten worden gered (terwijl dat maar een klein deel van de bijna 6000 Syriërs zijn die al in ons land verblijven) en morgen zijn het andere ‘in gevaar verkerende mensen’ die moeten worden gered en bijgevolg in ons land ingevoerd. En dan moet je daarbij nog die kinderpraat van die Vlaams nationalistische staatsecretaris aanhoren ‘ dat deze mensen een inburgeringscursus’ zullen volgen,een integratietraject afleggen, en (waar de Vlaams nationalen ) zeer strikt in zijn: dat die mensen Vlaams zullen moeten leren. What the Fuck !

Geef mij dan maar de transfers naar onze Waalse landgenoten, zo denk ik dan, ze moeten niet eens Vlaams leren van mij. Liever een linkse Waal dan een zwarte Vlaming ( dat zei Bert Eriksson van de VMO altijd toen men hem die vraag stelde). Want wanneer zullen de Vlaams nationalen ( en de rest van de politieke bende)eens op de proppen komen met de transfercijfers die aantonen hoeveel geld er van de autochtone gemeenschap naar de allochtone gemeenschap wordt verkast? Of denkt u dat de 6500 bijkomende plaatsen in het onderwijs die Hilde Crevits wil voorzien ( toevallig weer zo’n christelijke logezuster) bedoelt zijn voor de eigen autochtonen bevolking, natuurlijk niet, de eigen ‘natuurlijke’ bevolking heeft geen nood aan extra plaatsen in het onderwijs mocht er niet de massale influx aan vreemdelingen zijn.

Dat zijn nog eens transfers, beste vrienden, daar zouden die ‘rechtse’ Vlaams nationalisten zich best eens zorgen over maken, in plaats van dat gemekker over Vlaams- Waalse transfers. En hier, om af te sluiten, kom ik terug op mijn oorspronkelijke vraag aan het begin van dit artikel.

Waarom moeten wij, autochtonen besparen op ons loon ,op onze welvaart, ik zal het u zeggen: Niet omdat er op zich tekorten zouden zijn mochten we met 9 miljoen Belgen zijn( het natuurlijk bevolkingscijfers zonder invoer) Maar omdat men bijna 2 miljoen mensen geïmporteerd heeft is er een tekort , en moet er dus bespaart worden. Om op die manier uw en mijn geld te ‘herverdelen’ aan ingevoerde mensen .En waarom zouden wij dat nog langer pikken, omdat er ook een paar tientallen christelijke Syriërs werden ‘bevrijd’ uit Syrië?

En waarom moesten die Christelijke Syriërs worden bevrijd, omdat partijpolitieke malloten (zeker ook de zo vrome christelijke) zo stom waren om een oorlog tegen Assad op te stoken. Want niet één haar van een christenmens wordt gekrenkt onder het Baath regime. Maar onze politieke nullen moesten zo nodig een oorlogje met Syrië aanvuren, en daarna ook even Libië met de grond gelijkmaken (met enthousiaste steun van het ‘radicaal nationalistische VB’ dan nog. Zo kunnen die hun anti-islam liedje verder zingen, eerst meestemmen om de boel ginder plat te bombarderen en daarna klagen dat die lui naar hier komen afgezakt, kassa, kassa mensen, het circus moet verdergezet (en mensen zoals Dewinter moeten toch de gelegenheid krijgen om in moslimlanden te gaan slijmen ) .En nu stroomt ons land over van de vluchtelingen , onder groot gejuich van alle belanghebbenden(en dit is nog maar het begin van de tsunami) .Zou dat het ‘verborgen’ doel kunnen zijn van de politieke bende, oorlogen helpen aanwakkeren om daarna aan mensenhandel te kunnen doen?

“Christelijk geïnspireerd impulsforum  ” is dat niet een mooie naam voor een bende mensensmokkelaars? Met hulp van de staat.

Een soort “Sacra Corona Unita”

 

 

 

Pegida doet mee aan Duitse verkiezingen

 

 

De Duitse anti-islambeweging Pegida zal volgend jaar in vier Duitse deelstaten meedoen aan de parlementsverkiezingen.

Het was mede-oprichter Lutz Bachman van de Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland (Pegida) die de stap naar de politiek in Der Spiegel aankondigde. De eerste verkiezingen waar de beweging aan mee zal doen, vinden plaats op 16 maart in Baden-Württemberg. Daarna zijn Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Voor-Pommeren aan de beurt.

De beweging heeft de smaak te pakken na de recente deelname aan de verkiezingen voor het burgemeesterschap van Dresden, waar Pegida ontstond. Kandidate Tatjana Festerling kreeg toen maar liefst 10 procent van de stemmen.

Bron: De Standaard

 

 

Het "eurokritisch" gezwam, van zij die zich "separatistsen" noemen !

Van Grieken van het Vlaams-Belang geeft zijn mening over Europa en besluit : dat niet ons land de E.U en de eurozone moet verlaten ,maar dat de Grieken dat moeten doen, dit om.... de eurozone en de euro in stand te houden als... neuro. Eurokritisch noemt die kerel dat, dat is nochtans wat de meest neoliberale europa-aanhangers in de Unie voor ogen staat. Niks eurokritisch dus, maar extreem pro Europese Unie (weliswaar afgeslankt). In feite zegt het VB hier in sé hetzelfde als wat links en extreemlinks zegt; de Unie is goed maar ze moet anders. Dat is inderdaad kritiek geven,en dus schijnbaar eurokritisch lopen te doen. Maar het resultaat van beide stellingen is niet de Unie afschaffen of ondermijnen, het is integendeel de Unie versterken. Het is dus opbouwende kritiek. Maar moet ons dergelijke houding van "separatisten" verwonderen, ik denk het niet. De Vlaamsnationalisten in dit land willen ook België -kritisch- benaderen, daarom zitten de "separatisten" (VB) in de Belgische salons van de macht ( parlement-senaat en de rest van de tralala) en beheren andere "separatisten (N-VA) met de grootste zorg de verfoeide Belgische staat, inclusief het koningshuis. Allemaal in een Belgo-kritische sfeer natuurlijk. Dat zijn me toch echt salon-separatisten, net zoals ze eurokritische zwansers zijn. Altijd een beetje van dit, een beetje van dat, zo zal België nog lang bestaan ( wat niet deert) maar zo zal de Europese Unie steeds sterker en machtiger worden, dit door de 'goede' zorgen van de Vlaamsnationale nep-nationalisten en de rode en liberale "democraten"

 

Als eurokritische partij pleit het Vlaams Belang al jaren voor een Grieks vertrek. De euroconstructie waarbij de noordelijke landen opdraaien voor de zuidelijke schulden is een ‘lose-lose-situatie’. De noordelijke landen betalen de zuidelijke factuur, terwijl de zuidelijke landen worden opgescheept met een torenhoge schuld en een munt die hun economie verlamt. Een Grieks vertrek zou dan ook de voorbode kunnen zijn van een opsplitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke muntunie.”

Tom Van Grieken, persmededeling Vlaams Belang

 

 

 

ALLAH ZIJ GEPREZEN:MIVB VOERT REPESSIE TEGEN ONGELOVIGE KAFFER OP!

Stoute blanke man, waagt het kritiek te geven op de "heilige" islam.
Broodroof is dan een te kleine straf, dat weet zelfs het kleinste kind in de madrassa-klas.
Maar "Allah zij geprezen"- ook de blanke klootzakken van de MIVB en de Belgische/Vlaamse regering zijn in de sharia onderwezen....
Al zien zij- in de koran -een les in gelijke-kansen en verdraagzaamheidsleer.
Die blanke integratiesullen kunnen dan ook de koran in het Arabisch niet lezen. Waardoor zij de les niet hebben begrepen, zoals ze trouwens niets van onze hoge islamitische cultuur hebben begrepen.
Maar -door de Wil van de Profeet groeit ook bij de collaboratie- kaffers het geweten.
Ongelovigen de kop afhakken, zou een meer passende straf zijn voor het heiligschendend blanke mensenwezen.

De Profeet zij geprezen!

Maar geen probleem ,Allah heeft het ons onderwezen, we moeten geduldig zijn-tot de tijd komt ,laat dat voor de Küffar duidelijk wezen.
Daarna zal de Sharia heersen.
En niet alleen Allah zal ons hierbij helpen.
Maar ook de stomme dhimmi collaborateurs , de oenen van het moreel correct geweten, dragen hun steentje daartoe bij.
Zij zullen ons; de ware gelovigen- daarbij graag een handje helpen.
En terwijl die blanke sufferds- (op hun feestjes en festivals)braaf en verslaafd staan te wezen, groeit ons geloof en onze macht

De Profeet zij geprezen.

Want Allah is het wereldgeweten, de Almachtige, de Zuivere, de Oproeper van moorden op het ongelovige wezen.
En wij, wij zullen op een mooie dag- die stomme blanke kaffers in Zijn naam opvreten.
Zo zal Allah ons dit mooie landje, als geschenk geven.
En wij -de ware gelovigen-kunnen dan direct een belasting op het niet geloven aanrekenen.
Een soort taxshift van werk naar het religieuze leven.
Dan beleven wij hier ons Kalifaat
Zonder slag of stoot.
Maar wel met de steun van het politiek en moreel corrupt blank profitariaat.

De Profeet zij geprezen!
---------------------------------------------------------------------

MIVB ontslaat werknemer wegens racistische en islamofobe uitlatingen
De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft vrijdag een proximity manager ontslagen wegens racistische en islamofobe uitlatingen op Facebook. Dat berichten de kranten van Sudpresse en La Dernière Heure zaterdag.
‘De proximity manager werd ontslagen omdat hij extremistische racistische en islamofobe uitlatingen heeft gedeeld. Hij liet de beelden vergezellen van commentaren, wat nog erger is. Het zijn voor ons bedrijf zeer zwaarwichtige feiten. Wij verkeren daardoor in de onmogelijkheid om onze samenwerling met deze persoon voort te zetten’, aldus MIVB-woordvoerster Françoise Ledune in Sudpresse. De MIVB wijst er verder op dat de taak van de ex-werknemer er in bestond mensen te ontmoeten, afkomstig uit uiteenlopende gemeenschappen, wat de zaak ‘nog veel ernstiger maakt.’

Page 12 of 73

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter