Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Moet de staat politieke partijen financieren & andere vragen

Wednesday20 February 2019

Saturday, 01 June 2013 18:43

Moet de staat politieke partijen financieren & andere vragen

Written by 
Zondag 16 juni Zondag 16 juni

De liberalen van de Open VLD en N-VA willen niet dat de vakbonden nog de werkloosheidsvergoedingen uitbetalen. Dat is ouderwets en duur, zeggen ze.

Maar waarom dan niet tegelijkertijd de uitbetalingen van de staat aan partijen stoppen? Dat is niet alleen een ouderwetse praktijk, maar ook een anti-democratische en corrupte. Immers, alle partijen of kiesverenigingen die niet in het parlement zitten moeten zelf opdraaien voor de financiering en kosten. Daarom ontstaan er bijna geen nieuwe partijen in dit land en blijft alles bij het oude. De concurentie is totaal oneerlijk tussen de gevestigde - meestal regeringspartijen - en initiatieven van de bevolking tijdens de verkiezingen, de lokale uitgezonderd. Ook de uitbetaling van werkloosheidssteun en premies wordt nu beperkt tot de drie (erkende) vakbonden. Ook dat is niet democratisch, noch bevorderlijk voor het ondersteunen van corporatieve werknemersinitiatieven.

De drempel om erkend te worden als vakbond moet veel lager, zodat ook een vakbond als de VSV erkend zou kunnen worden en uitbetalingen doen. Natuurlijk is het niet bevordelijk dat de partij waar de VSV dicht bij aanleunt de 5%-verkiezingsdrempel mee heeft goedgekeurd. Daarmee ondersteunt die partij de tactiek van de historische machtspartijen die zo lang mogelijk het monopolie op de macht willen behouden. Dan is het natuurlijk moeilijk om te eisen dat de lat lager moet liggen om vakbonden te laten erkennen. Want daar zijn het de gevestigde vakbonden die, zich spiegelend aan de partijen, hun monopolie willen veiligstellen. Je kan als zelfverklaarde anti-establishmentspartij niet meeheulen met het establishment om vervolgens, als je het goed uitkomt, een diametraal tegenovergesteld standpunt in te nemen.

Deze en vele andere thema zullen aan bod komen op onze vormings- en debatnamiddag op 16 juni. Want van de invulling van dergelijke politieke stellingen en de onderbouwing daarvan hangt de toekomst van het VB als alternatief voor de huidige elite af. Het is al te gemakkelijk te beweren dat men anti-establishment is, of sociaal. Dat kan alleen maar blijken uit wat je in de praktijk doet. Bijvoorbeeld jaren voor de invoering van GAS-boetes pleiten en je dan als partij onthouden als die boetes worden uitgebreid door de elite, dat is niet al te consequent. Wil men zich opnieuw profileren, dan zijn duidelijke meningen nodig.

Maar als de liberalen in dit land dan toch de vakbonden willen moderniseren, dat ze dan bij zichzelf beginnen. Dan zou het initiatief om de vakbonden de uitbetaling van de werkloosheidsverzekering niet meer te laten organiseren misschien enige geloofwaardigheid hebben. Nu is het een pure antivakbondsstrategie. En vakbonden zijn corporatistische organisaties, gif tegen het neoliberale, globale marktdenken. Wij pleiten dan ook voor het behoud van de vakbond als uitbetalingsinstelling.

Heb je een andere mening of betere voorstellen? Kom ze dan toelichten zondag 16 juni. Alleen door een open debat zal er politieke vernieuwing komen.

 


 

N-VA: 'Overheid en niet vakbond moet werkloosheidsuitkeringen uitbetalen'

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend, vindt N-VA.

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend. Zo reageert N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde op het bericht dat regering en vakbonden bekijken of de verantwoordelijkheid van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid.

Van Eetvelde betwijfelt of de vakbond voor deze uitbetalingen moet instaan: "Het is een erg duur systeem, terwijl het in tijden van toenemende informatisering mogelijk is dat de overheid dit zelf kan doen, zonder dat er sprake is van een tussenniveau. Dat kan perfect, de RVA doet dit nu al bij het uitbetalen van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet."

Bron: Knack

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter