Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Nu zaterdag: allen naar Gent!

Saturday23 February 2019

Tuesday, 26 April 2011 10:17

Nu zaterdag: allen naar Gent!

Written by 

... terwijl Leterme zijn regeringsjunta documenten over het gigantisch tekort in de sociale zekerheid systematisch verduistert;
... terwijl recente studies een tekort van 26 miljard voorspellen voor de sociale zekerheid;
... terwijl in een andere studie wordt gewaarschuwd dat de sociale bijdragen nog maar 60% van de uitgaven dekken;
... terwijl nu al 50 procent van alle BTW-inkomsten en de helft van de accijnzen op tabak worden aangesproken om het tekort van de sociale zekerheid te dichten;
… terwijl de verwachte pensioenkosten – door de toename van de vergrijzing – met 32% zullen stijgen tegen 2015;
… terwijl de jaarlijkse groeinorm van 4,5% van de ziekteverzekering niet naar beneden zal kunnen, onder meer doordat steeds meer vreemdelingen hier aanspraak op maken zonder er ooit toe bij te dragen;
… terwijl onze sociale zekerheid dreigt te zinken als een oud en versleten schip;
… terwijl de lonen worden bevroren en op bevel van Europa de indexering nog verder uitgehold wordt...

Terwijl dat alles gebeurt, vindt de corrupte en volksvreemde partijenelite in de Wetstraat er niks beters op dan ons land mee te sleuren in een tweede oorlogsfront. Naast deelname aan een onwettige oorlog in Afghanistan, nu ook deelname aan oorlogsmisdaden in Libië, waar soldaten en burgers door onze vliegtuigen worden vermoord.

Kostprijs? Minstens 8 miljoen euro per maand! Minister De Crem heeft het over 4 miljoen euro in Libië alleen al!

Men zegt te vechten tegen een dictatuur, maar onze politieke klasse heeft door onwettige verkiezingen te organiseren en een regering aan de macht te houden die geen enkele wettige of morele basis meer bezit hier zélf een dictatuur geïnstalleerd.

Een dictatuur die de schijn van een democratie moet hooghouden.
Een dictatuur van avonturiers.
Een dictatuur van partijhoofdkwartieren.
Een dictatuur, waar internationale avonturen voorrang krijgen op nationale regeringsvorming.

Ons onwettig verkozen parlement is niets anders dan een bende piraten, die dolgelukkig zijn dat ze in een ander land dood en vernieling kunnen zaaien. De linkse groenen en de rode sociaaldemocratische baronnen, hand in hand met de donkerblauwe extremisten van het neoliberalisme. En achter die belgicistische oorlogskliek lopen de vendelzwaaiende malloten van het Vlaams-nationalisme als strontrapers van dat belgicistische patriottisme. Het is een gezicht om van te kotsen!

Gaan wij na de bankenmaffia nu ook de oorlogsmaffia ondersteunen met besparingen en asociale maatregelen? Als zij denken hiermee weg te raken, dan hebben zij het goed mis!

Wie gelooft dat de EU vrede binnen Europa garandeert, moet het nu toch stilaan begrijpen dat de sociale uitbuiting van dit project op burgeroorlogen afstevent. Voor die sociale uitbuiting zijn zelfs geen bommen nodig, onze elites geven zich bij voorbaat over! En vrede in de wereld zal de EU met haar hegemoniestreven al helemaal niet brengen. De Europese dictaturen kunnen het eigen volk niet eens van werkloosheid bevrijden, maar ze hebben wel bommen te over om op andere volkeren te gooien!

Wij verwerpen de oorlogen die ons land voert in het buitenland! Maar wij verwerpen tevens de oorlog die burgerlijke partijen voeren tegen onze arbeiders die werkloos zijn en die bereidheid tonen om werk aan te nemen als het zich maar zou voordoen. Wij hebben niets te winnen bij economische oorlogen, zowel in binnen- als buitenland!

Daarom:

Neen aan de oorlogen in Afghanistan en Libië!
Neen aan de oorlog tegen de eigen arbeider!
Neen aan de multinationale expansiepolitiek!

HET VOLK WIL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

*Exacte gegevens: Samenkomst ACHTERKANT Station Gent Sint-Pieters, 10u30, Zaterdag 30 april

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter