Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws "Islam is fascisme"

Thursday21 February 2019

Friday, 12 November 2010 19:50

"Islam is fascisme"

Written by 

Deze kop was enkele dagen geleden te zien in een publicatie van het Vlaams Belang. De slagzin werd aangeleverd door de linkse intellectueel en voormalige redacteur van Links, Wim Van Rooy, die er zijn boek “De Islam, kritische essays over een politieke religie” mocht voorstellen. Het feit  dat hij redacteur geweest was van het weekblad “Links ”werd in de voorstelling door de VB-interviewer discreet weggelaten. Er wordt wel gezegd dat Van Rooy een voormalig lid is van de rode kerk, maar dat hij jarenlang haatpropaganda tegen zogezegde racisten in zijn krantje ventileerde, wordt wijselijk verzwegen. Ik zal mij niet afvragen wat Karel Dillen en de nog levende oude garde van de partij voelt (of gevoeld zou hebben) bij een dergelijke stuitende titel in hun lijfblad. De oude garde en de oude tradities liggen bij het VB al lang op de mesthoop.

De nieuwe garde daarentegen, die schopt maar raak naar oude waarden en principes. En daarbij laat ze zich graag bijstaan door linkse rakkers. Let wel het VB is zeer selectief als ze linkse kerkgangers aan haar boezem drukt. Oude linkse militanten, zoals ikzelf, die reeds 35 jaar geleden doorhadden dat de multiculturele maatschappij een verknechting van de eigen arbeidersklasse zou betekenen en daar de motivatie in vonden om zo wel de VNP als het latere VB mee op te richten zijn niet welkom. Integendeel, mijnheer Dewinter suggereert steevast dat linkse mensen die overlopen niet koosjer zijn. Dat hij is overgelopen van de ultraliberale “Vlaamse Volkspartij” naar de” Vlaams-Nationale Partij” toen Dillen verkozen was, zullen we maar aan jeugdige domheid wijten. En niet aan carrièrezucht, zoals de oude garde dat toen zag.

Maar laat ons geen oude koeien uit de sloot halen. Want veel mensen lopen nu niet meer over, ze lopen nu zo snel als ze kunnen weg. Wat heden de doorslag geeft bij het omhelzen van bekeerde linkse kerkgangers door het VB is het volgende. Zij zijn koosjer. Niet koosjer in de zin dat zij hun linkse overtuiging hebben verwisseld voor een solidaristische. Neen, het criterium is of de bekeerlingen aanhangers zijn van het Beloofde Land. De partij zelf is sedert lange tijd overtuigd van haar missie om het Beloofde Land te dienen waar het kan en de vijanden van het Beloofde Land zijn dan ook de vijanden van het Vlaams Belang. De moslims op kop. En wie zijn er verder nog de wereldwijde vijanden van het Beloofde Land? De fascisten. Vandaar: “Islam is fascisme” als titel. Twee vliegen in een klap!

Een klein detail waar ze bij het VB in alle talen over zwijgen, is dat Van Rooy niet zomaar per toeval tegen de islam is. Ook het feit dat Van Rooy niks heeft tegen minderheden (buiten de moslims dan) die hun eigen cultuur hier permanent beleven, wordt mooi verzwegen. Of ook het feit dat Van Rooy ten gronde niks tegen immigratie heeft, is mooi weggemoffeld.

Neen, Van Rooy is tegen de islam omdat hij de koosjere vrienden wil plezieren. Hij was niet voor niks 7 jaar directeur van de Vrije Israëlitische school Yavne in Antwerpen. Deze intellectueel (wat voor een soort intellectuelen hebben wij hier toch zeg?) geeft van katoen tegen specifiek moslimonderwijs, maar was zelf zeven jaar directeur van een school die een extreem “onaangepaste” vorm van ingevoerd joods Talmoedonderwijs gaf. Of het nog hypocrieter kan, weet ik niet, maar de nieuwe vrienden van het Belang verleggen steeds weer de grenzen, net als de partij zelf...

Het zal dan wel niet toevallig zijn dat hij ontkent dat er vóór 1967 Palestijnse mensen op de Westelijke Jordaanoever woonden en dat hij vindt dat de Westelijke Jordaanoever dus geen bezet gebied is. Ja, volkerenmoord ontkennen, mag wel degelijk … als het maar selectief gebeurt.

Ook vindt deze democraat en antifascist dat Israël zich niks moet aantrekken van internationale bepalingen. Deze uitspraken deed mijnheer op een debat in Antwerpen op 4 oktober 2009. Wil dat nu allemaal toevallig ook het standpunt van de Israëlische regering zijn…

Ik zal hier niet ingaan op alle aspecten die in het vraaggesprek aan bod komen, maar de man maakt toch een paar rare gedachtesprongen. Hij zegt dat de islam een oorlogsreligie is die op de verovering van land uit is en daarom gevaarlijk. Ik wil daar graag een stuk in meegaan, want zijn niet alle godsdiensten veroveringsinstrumenten? Maar is een religie die rechtvaardigt dat een land ingepalmd wordt en toelaat dat mensen vermoord en uit hun huis gebombardeerd worden dan geen oorlogsreligie? En is het bestaansrecht van Israël en zijn de veroveringsoorlogen van deze staat dan niet gebaseerd op een oorlogsreligie? Moeten we daar dan niet bang voor zijn?

Mijnheer Van Rooy zegt verder dat de opgedrongen schuldmoraal die onze elite aan de bevolking opdringt verantwoordelijk is voor onze zwakte tegenover minderheden zoals de moslims. En wij van de NDP zullen dit zeker beamen en hebben mijnheer niet nodig om dat uit te vissen. Maar zijn het niet juist de minderheden - en dan vooral de Joodse - die dat schuldcomplex cultiveren en opdringen aan onze elite en aan onze bevolking? En dat onze elite onbeperkt vreemdelingen kan invoeren door dat schuldgevoel is toch evident? En of het nu om familiehereniging van joden of van moslims gaat, maakt voor ons geen verschil. En is mijnheer niet superhypocriet om niét het verband tussen dat schuldcomplex, aangewakkerd door de joodse gemeenschap, en de immigratietolerantie (ook van islamieten) te leggen?

De beste vind ik nog de uitspraak dat de islam geen economisch probleem is, maar een religieus-cultureel probleem. Dat ligt natuurlijk in de lijn van wat het VB daarover zegt. Maar van een linkse kerkganger had ik toch verwacht dat hij de wijn in de sacristie wist staan, al is het dan rode wijn. Islam in onze landen komt voort uit immigratie. Immigratie is een economisch project van kapitaal en elite. Hoe kan de islaminvasie in onze landen dan een cultureel-religieus probleem zijn en niet een economisch?

Het antwoord is vrij simpel. Mijnheer van Rooy is niet tegen immigratie. Het bewijs geeft hij zelf. Ik ben geen moslimhater, zegt hij, ik heb veel moslimvrienden. Ik ga naar hun winkels en heb goede contacten met hen. Voor iemand die beweert dat elke moslim als een mes is dat in het hart van Europa steekt, is dit toch wel heel merkwaardig!

De conclusie is de volgende. Mensen als Van Rooy zijn geen bondgenoten in de strijd tegen immigratie. Mensen als Van Rooy zijn woordvoerders van minderheden in ons land. In dit geval de joodse minderheidsgroep. En het zijn dergelijke mensen die de tegenstellingen uit het buitenland naar hier transporteren!

Er is niks antigastarbeider aan dergelijke mensen te ontdekken. Voor het Vlaams Belang zijn het bondgenoten. Misschien delen ze beide wel de economische noodzaak van de elite aan vreemdelingeninvoer en dient immigratiekritiek alleen maar om stemmen te ronselen.

Maar mensen die zeggen dat de islam of eender welk cultureel verschil onze samenleving ontwricht zonder te beseffen dat dit een economische reden heeft, zijn als veeboeren die protesteren tegen het feit dat ze mest produceren. Maar het is niet de schuld van de mest. Het is wel de schuld van de boeren, die een te grote concentratie op een te kleine plaats aanhouden.

Culturele ontwrichting wordt niet veroorzaakt door een geloof. Immigratie is de oorzaak van de ontwrichting en niks anders. En het streven naar assimilatie van vreemdelingen is geen anti-immigratiestrategie. Dàt kan alleen remigratie zijn!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter