Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws België, het vreemdelingenparadijs

Thursday21 February 2019

Sunday, 19 July 2009 22:46

België, het vreemdelingenparadijs

Written by 

Nieuwe immigratie? Neen, dank u!

De Belgische onstaat is een paradijs geworden voor vreemdelingen uit alle uithoeken van de planeet. Zowel de linkse als de rechtse regimepartijen (er zijn eigenlijk geen andere meer) pleiten alweer voor het toelaten van nieuwe vreemdelingen om “tekorten” op de arbeidsmarkt aan te vullen. De Nederlandse hoernalist en LDD’er (in rechtse kringen om één of andere reden vaak op handen gedragen) Eppink pleitte al meermaals voor een “blue card” systeem in Europa naar Amerikaans voorbeeld van het “green card” systeem. Wie nog dacht dat LDD de vervreemding in ons land en continent zou helpen bestrijden komt bedrogen uit. Het is gewoon een zoveelste aanwijzing dat we voor liberaal-rechts met z’n allen maar beter zo snel mogelijk een kopie van de Amerikaanse maatschappij worden. De ooit centrum-links gewezen SP.a zegt min of meer hetzelfde, ondermeer bij monde van voormalig EU-parlementslid Anne Van Lancker. Het enige verschil is dat links de door hen gewenste toevloed van vreemdelingen voorstelt als redders van de sociale zekerheid en de pensioenen om deze betaalbaar te houden. Beide verkopen onzin! In ons land als in de rest van Europa is er nood aan nieuwe vreemdelingen uitsluitend om de Belgische & EU-machtskaste in het zadel te houden. Waar daadwerkelijk nood aan is echter, dat is een samenhangend nieuw sociaal-economisch beleid dat breekt met de wetmatigheden en dogma’s van het turbokapitalisme en het liberalisme, alsook de machtskaste op Belgisch en Europees niveau van haar macht berooft. Deze systemen en deze kaste heeft geen enkel legitimiteit om namens de belangen van Vlaanderen alsook de rest van Europa te handelen, zoals de laatste verkiezingen nog maar eens duidelijk maakten.

 

Daar waar de machtskaste en haar politieke waterdragers voorheen ongeschoolde dorpelingen uit Turkije, Marokko… naar hier haalden, wensen ze nu “goed geschoolde” vreemdelingen aan te trekken. Niet enkel zijn hun talenten in een geglobaliseerde en zeer veranderlijke en beweeglijke economie slechts tijdelijk van nut (maar eens ze hier zijn volgt er natuurlijk geen pleidooi om ze te laten terugkeren), het is daarbij zo dat men op die manier de afhankelijkheid van de landen in het zuiden bestendigt en de onderontwikkeling in stand houdt door een georganiseerde hersenvlucht.

Als nieuw-solidaristen herhalen we: economische migratie is mensenhandel. Mensen beschouwen als koopwaren (als productiefactoren) die inwisselbaar zijn over de hele wereld is niet enkel onmenselijk, het moet wat ons betreft strafbaar gesteld worden. Eppink, Van Lancker en alle andere malloten die dergelijke voorstellen de wijde wereld insturen moeten kunnen vervolgd worden.  

Remigratie in plaats van assimilatie

Niet enkel is nieuwe immigratie ongewenst. We leven in ons land nu al met meer dan een half miljoen niet-Europese vreemdelingen (en hun nakomelingen) die in het kader van gastarbeid naar hier kwamen. Deze mensen zijn ontheemden, en al decennia lang slachtoffers van gehaaide kapitalisten in regering, administratie en economie die hen als loondrukkers en arbeidsreserve beschouwen. Deze mensen moeten niet “aanpassen of terugkeren”, er dient gewoon een remigratiebeleid op poten gezet te worden. Humaan, goed georganiseerd en met internationale akkoorden, afgestemde ontwikkelingshulp en scholing kan een terugkeerbeleid uitgewerkt en uitgevoerd worden, ook al beweren de regimepartijen (het Vlaams Belang incluis) dat dit onrealistisch is. De centrum-linkse Spaanse regering o.l.v. Zapatero kondigde vorig jaar in augustus-september aan om minstens 1 miljoen niet-Europese vreemdelingen terug naar de landen van herkomst te sturen. Onrealistisch? Niks van! 

Asielbedriegers, illegalen und kein Ende

Reeds decennia heeft ons land te kampen met een toevloed van illegalen en asielbedriegers uit de hele wereld. Het regime formuleert geen deftig antwoord hierop en de regimepartijen bakkeleien al jaren over oplossingen. Ook hier speelt de EU opnieuw een bijzonder kwalijke rol door de opgedrongen regel van vrij verkeer van personen in de Schengen-landen. Naïef links beschouwt deze illegalen als slachtoffers die hier moeten kunnen genieten van allerlei collectieve voorzieningen en financiële steun. De werkende Vlaming betaalt de rekening. Omwille van de veelvuldige misbruiken en het aanzuigeffect werd financiële steun stopgezet en enkel nog materiële steun verschaft. Maar ook dit leidt tot misbruiken. Asielzoekers die op hun belastingbrief beweren dat ze een inkomen hebben van nul euro, kunnen rekenen op een mooie bonus van de fiscus! Dankzij het recht van het belastingkrediet voor kinderen krijgen ze 370 euro per nazaat die nog ten laste is. Vermits de mensen zonder inkomens geen belastingen moeten betalen, trekken ze het bedrag dus gewoon.

We herhalen: sinds enkele jaren wordt aan asielzoekers geen financiële steun meer toegekend, maar alleen materiële. Deze fiscale regeling gaat echter regelrecht in tegen die filosofie. Wellicht gaan alle asielzoekers voortaan hun belastingbrief op die manier indienen. Met dank aan het regime. De ganse problematiek van asielzoekers en illegalen houdt ook een rijkelijk gesubsidieerde tewerkstelling van links-multiculturalistische wereldverbeteraars en een kluwen van organisaties en instellingen in stand. Procedures voor het verkrijgen van papieren veranderen voortdurend en duren van heel lang tot iets minder lang, bevoegde ministers en instellingen wijzigen om de haverklap als gevolg van partijpolitieke spelletjes en stoelendansen, verkiezingen… Meest recente uitvinding: elke illegaal/asielbedrieger die een “duurzame lokale verankering” kan voorleggen, kan verblijfspapieren krijgen. Met “dank” aan de liberale knecht van het grootkapitaal van dienst, Guy Van Hengel. Mate van inburgering, bereidheid (!) tot werk, schoolgaande kinderen… zijn allemaal criteria die de indruk geven dat het systeem vrij strikt en streng is terwijl het in werkelijkheid telkens weer de deur wagenwijd openzet voor exotische gelukzoekers. 

N-SA stelt voor:

1. Onmiddellijke uitwerking van een remigratiepolitiek voor alle niet-Europese vreemdelingen. Afsluiting van internationale akkoorden met de landen van herkomst, heroriëntering van ontwikkelingshulp naar deze landen.
2. Vrijwillige segregatiepolitiek voor niet-Europese vreemdelingen die hier verblijven in afwachting van hun terugkeer, met eigen sociale voorzieningen en scholen.
3. Strafbaar stellen van illegale aanwezigheid alsook het verschaffen van zowel materiële als niet-materiële hulp aan illegalen.
4. Verplichte opvang van illegalen en asielbedriegers in gesloten centra met zeer korte afhandeling van elk dossier.
5. Aanleg van een lijst met landen waar eventuele vluchtelingen omwille van politieke of religieuze redenen kunnen vandaan komen, gekoppeld aan een beleid op internationaal vlak dat opvang van vluchtelingen aanmoedigt zo dicht mogelijk bij de landen van oorsprong.

Misschien werd het voornaamste punt nog niet vermeld: onmiddellijke en onvoorwaardelijke uittreding uit de EU en haar liberalistische dwangregels van vrij verkeer van mensen, kapitaal en goederen. De EU is het nieuwe België, waar een volksvijandige elite een agenda uitvoert in dienst van het globaliserend grootkapitaal en ten nadele van volkeren, nationale staten en sociale voorzieningen. België wordt net als de andere nationale staten binnen de EU meer en meer een doorgeefluik en een uitvoerder voor wat op Europees niveau werd beslist. Nationale volksstaten zijn en blijven de belangrijkste hefbomen om volkeren hun identiteit en een degelijke sociale bescherming te kunnen bieden.   

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter