Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 27 March 2012 11:32

Stront aan de knikker

Written by 

Bovenstaande titel staat vandaag op de haatblog van het AFF.

Niks nieuws natuurlijk van de blog die volgeschreven wordt door een of twee obscure antifascistische anoniemen en waar steevast politiediensten en burgerij worden opgeroepen om een bepaald soort mensen (nationalisten en tegenstanders van liberaalkapitalistische immigratie) te discrimineren. En ja, zelfs strafrechterlijk te vervolgen voor wat zij zeggen en (waarom niet?) denken.

En dus was de aanvraag van de studentenvereniging NSV! om de voormalige voorzitter van de Duitse NPD, de heer Udo Voigt, aan de unief van Antwerpen te laten spreken weer een gedroomde kans. De discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen en personen in onze samenleving (zijnde iedereen die in de weg staat van de cryptocommunisten) ten volle vuur in te blazen.

Dat door het gestook van antidemocratische en burgerlijk linkse elementen en groupuscules de zaal door de unief reeds vroeg werd geweigerd is voor de kwasten van het AFF niet genoeg.

Zij hadden waarschijnlijk ook nog graag gehad dat de politie en de staatsveiligheid mijnheer Voigt gewoon over de grens hadden gezet. En dat zaaleigenaars onder druk van die diensten op zijn minst elke zaal en locatie zouden weigeren ter beschikking te stellen aan iemand die in wezen een gewone burger met politieke ideeën is.

En juist daarom over alle rechten zou moeten beschikken om op de unief en op elke lokatie die daarvoor dient zijn ideeën te kunnen uiten.

Maar wat de zaak op de haatblog van het AFF echt misselijkmakend maakt is het feit dat zij zich beroepen op uitspraken van Duitse rechtbanken die het normaal vinden dat een hoteleigenaar een kamer weigert aan Duits staatsburger Voigt.

De haatblog weet verder doodleuk te vertellen dat als rechtbanken in Duitsland het goed vinden dat iemand als burger Voigt in hotels geweigerd wordt vanwege zijn politiek ideeën, dat dit ook een legitieme reden is voor de Antwerpse unief om dat te doen.

Laat ons de redenering echter eventjes verder nemen.

Onder de jodenwetten werd het in Duitsland verboden om joden in arische hotels of openbare gelegenheden toe te laten: hotel- en restaurantuitbaters konden joden dus weigeren te overnachten of te eten in deze gelegenheden.

Duitse rechtbanken faciliteerden deze maatregel.

Volgens het AFF zou dit legitiem zijn, vermits de rechtbanken het verdedigen. De unief zou deze joodse mensen dan ook nooit de toestemming hebben gegeven om daar te spreken, volgens de AFF-redenering.

Want wij konden en kunnen de Duitse justitie toch niet negeren, aldus het AFF.

Hallo!

En zo zie je maar wat er gebeurt als je elke dag fanatiek inhakt op mensen zoals die van het NSV! en de heer Voigt. Je verliest elk normaal denkvermogen en je haat sleept je mee naar beangstigende diepten. Dan is er geen stront aan de knikker, zoals het AFF schrijft. Dan is er stront in het hoofd van de schrijver van het bewuste stuk.

Wie zei ook alweer dat antifascisme het nieuwe fascisme is?

Wij zijn het daar echter niet mee eens. Antifascisme is gewoon wat het altijd al is geweest. Pure communistische haatpropaganda. Doordrenkt met het bloed van miljoenen arbeiders en burgers.

Het zou allang verboden zijn, ware het niet dat de burgerij hen nodig heeft om haar kapitalistische project van immigratie te helpen verdedigen.

Tegen de belangen van de nationale arbeiderklasse in.

Nuttige idioten.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter