Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Tuesday, 24 April 2012 10:23

Duitse economie heeft nood aan 200.000 extra migranten per jaar

Written by 

In Duitsland worden er elk jaar duizenden abortusen uitgevoerd en het percentage van 7% is dan wel kleiner dan in ons land dat 9,4% zwangerschapsonderbrekingen telt, maar toch gaat het om enorme aantallen zoals ook in ons land de bijna 19.000 abortussen (cijfers 2009) bewijzen.

De burgelijke liberale elite heeft samen met de linkse nihilisten, die graag de aard van het volk door demografisch ingrijpen willen veranderen, altijd al gepleit voor de feitelijke liquidatie van eigen nieuwe medeburgers.

De uitleg was steeds dat we niet meer zo veel kinderen nodig zouden hebben in de toekomst om onze welvaart veilig te stellen. Een typische '68 slogan waar ikzelf nog ben ingelopen in de tijd.

De gehele moorddadige opzet werd dan nog eens opgefleurd met de onzin over "baas in eigen buik" en de ongelooflijke dooddoener dat de vrouw  evenveel gelijke rechten heeft als de man en dus als autonoom wezen over leven en dood kan beslissen.

En, laat er geen twijfel over bestaan, wij nationaaldemocraten zijn voor een absolute gelijkheid van man en vrouw. Maar de natuur heeft besloten wie er kinderen op de wereld kan brengen en wie niet. En het is niet de een of andere ideologie van gelijke rechten die daarover gaat.

Trouwens moet het gezegd dat zodra een vrouw zwanger is  de rechten verdeeld zijn en niet exclusief. Voor de burgerij en voor links zijn de beweegredenen om massaal abortus te laten uitvoeren dan ook minder op vrouwenrechten gebaseerd dan ze laat uitschijnen.

Vooral voor de burgerij is het een mercantiele beweegredenen die hen drijft om abortus massaal toe te staan. Omdat het goedkoper is (op korte termijn) om mensen in te voeren.

Geen kinderen natuurlijk die, zoals vele minderjarige illegale asielzoekers, niet uit het land kunnen worden gezet zo lang die studeren een ander verhaal vertelt. (Alhoewel, het verhaal over de met uitzetting bedreigde Scott Manyo...) Daar ziet men ook dat de liberale burgerij niet vies is om door kinderhandel aan bevolkingsuitbreiding  te doen.

Want hoeveel van die kinderen worden er naderhand uitgewezen? Ze zijn toch zo "geïntegreerd", mijnheer. Dat kunnen we die sukkelaars  niet aandoen, mijnheer. En daar ziet men nog maar eens waar de argumentatie over zogezegde rechten van de vrouw voor dient.

Ze geeft de burgerij, en met haar de economische en politieke elite, de kans om op een vlugge manier mensen bij te scheppen zonder dat ze opdraaien voor de niet-productieve periode dat een kind opgroeit. En zo kan men tegelijk besparen op ouderschapsverlof en andere algemene kosten die het patronaat anders moet dragen.

De bevolkingsuitbreiding gebeurt dan door de bevolkingsoverschotten van andere landen over te nemen.nIn ruil voor contracten en grondstoffen natuurlijk.

Of dacht u dat er humanistische redenen in het spel waren?

Mélenchon, de Franse neocommunist, verweet Marine Le Pen in een debat van vrouwonvriendelijk en discriminatoir te zijn tegenover vrouwen omdat zij zich verzet tegen abortus. Maar de communist was daarbij niet de gelijke rechten voor de vrouw genegen.

Waar het de communist om ging is  de burgerij aan een moreel argument te helpen om in plaats van eigen kinderen op de wereld te zetten, de liberale staat mensen te laten invoeren.

En dan vraagt links en de burgerij zich af hoe het komt dat het FN 19% van de stemmen haalt  bij de presidentsverkiezingen.

En waarom moslims voor "extreemrechts" stemmen.

En als  de Duitse elite zegt dat ze elk jaar 200.000 vreemdelingen nodig heeft, dan is dit omdat ze elk jaar tienduizenden mensen van het eigen volk laat afmaken, net als in ons land.

In abortusklinieken.

Om daarna de rioolsluizen van de immigratie nog wijder open te zetten.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter