Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Wednesday, 25 April 2012 17:09

Waarom schaft men de private interimkantoren niet af?

Written by 

© Montage PG

De CEO van ADECCO, Patrick De Maeseneire, van het sociaal geïnspireerde dagloonbedrijf met dezelfde naam kon het niet laten om zijn extremistische liberalisme even dik in de verf te zetten, toen hij pleitte voor de afschaffing van de eindejaarspremie en het dubbele vakantiegeld (dertiende maand). De man die elk jaar geniet van een waanzinnig hoog loon van 3,2 miljoen euro vond zijn uitspraak waarschijnlijk een mooi weekendamusement voor rijke schooiers als hijzelf. Onbeschaamd en moreel corrupt zoals de economische elite in een liberale democratie is.

Maar aan de andere kant is de smerige onbeschaamdheid van de elite misschien ook een kans om even de eis van de CEO van Adecco om te draaien. Waarom schaft men de interimkantoren uit de privésector niet af? Waarom? Omdat ze de loonkosten opdrijven. Interimkantoren zijn eigenlijk geprivatiseerde tewerkstellingscentra. En die tewerkstellingscentra waren vroeger georganiseerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In die tijd had de staat het monopolie op de tewerkstellingscentra en kon hij een werkloze begeleiden naar werk en direct toezien op de werkwilligheid van die persoon. Ook opleidingen werden aangeboden (dat wordt nu gedaan door de VDAB) en zo was de uitbetaler van de werklozensteun ook direct betrokken bij de tewerkstelling en de opleiding. Er waren in die tijd veel minder misbruiken dan vandaag en dat zou morgen opnieuw zo zijn, als er enkel nog door de staat georganiseerde tewerkstellingskantoren zouden zijn.

Maar omdat de liberale democratie en de aan de vrije markt verkochte sociaaldemocraten het monopolie van de overheid opengebroken hebben, zijn de overheidstewerkstellingskantoren die vandaag rond "werkwinkels" van de VDAB bestaan geen match voor de privébedrijven die zich als wilde beesten op de tewerkstellingsmarkt hebben geworpen. Dat monopolie hebben ze niet gebroken, omdat ze sociaal ingesteld zijn en de modale burger aan werk willen helpen. Neen, die bedrijven hebben (via de steun van de EU) de tewerkstellingsmarkt gekaapt, omdat er miljoenen mee te verdienen zijn.

En die miljoenen die nu naar die privébedrijven gaan, zijn gigantisch. ADECCO, dat een wereldwijd bedrijf is, heeft in 2011 een omzet van 20 miljard gerealiseerd met een netto winst van 495 miljoen (na aftrek van belastingen). Er wordt in financiële kringen van uitgegaan dat het winstaandeel dat in België gerealiseerd werd tussen de 15 en 17 miljoen bedraagt. En dat is dan nog maar één interimbedrijf (weliswaar het grootste in het land). De totale netto winst van alle bedrijven in die sector kan zeker op 30 miljoen en meer worden geschat.

Waarom zouden wij de winst die deze parasieten van de werkloosheid genereren op de rug van de tewerkgestelden niet afschaffen? Als we privétewerkstellingskantoren (interimkantoren) geen licentie meer verlenen om werklozen tewerk te stellen en we dat monopolie weer aan de staat geven, dan maken wij als gemeenschap die winsten. Nu maken wij als gemeenschap alleen maar kosten: opleiding, controle en een kleine poot interim die niet kan opboksen tegen de multinationals van de daglooneconomie.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter