Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Saturday, 28 April 2012 18:01

De elite heeft ons spaargeld aan de bankiers beloofd

Written by 

De titel bovenaan dit stuk lijkt misschien voor veel mensen niet gepast om een 1 Mei-viering aan te kondigen. Toch is de titel zeer actueel en omschrijft het perfect waar wij ons als werkende mensen sociaal en economisch bevinden in dit land.

Want waarom werken wij?

En waarvoor hebben de voorgaande generaties al die jaren gewerkt?

Wij hebben allemaal zeker gewerkt om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Maar wij zijn al lang niet meer een klasse van paupers van honderd jaar geleden.

Door strijd, door hard werken en door politieke emancipatie hebben wij onzelf als werkende bevolking uit het moeras van het pauperisme gehaald. Velen van onze klasse en van ons volk werken (in tegenstelling tot vroeger) niet louter meer om brood op de plank te krijgen.

Veel arbeidersgezinnen en werkende mensen hebben in de loop der jaren geld opzij gezet, vaak gepaard met veel zweet. Anderen hebben zich blauw betaald aan een eigen woning en mogen zich nu eigenaar van die woning noemen. Jongeren gaan ten einde dit doel te bereiken op termijn langdurende verbintenissen aan die financieel zwaar wegen.

Op deze manier hebben wij collectief de welvaart helpen vergroten en jongeren doen dit nu ook. Sparen en/of een huis kopen genereert op zichzelf weer werk voor anderen. Anderen hebben een bedrijf opgestart, wat tot nog meer werkgelegenheid en welvaart leidt.

En dus  zou je van de staat (en van de politieke  elite die haar beheert) mogen verwachten dat de eerste zorg naar hen gaat die voor deze welvaart hebben gezorgd. Maar de economische en politieke elite verzuimt dit te doen. Zij had en heeft niet de belangen van de arbeiders en de werkende mensen voor ogen gehad in de voorbije jaren, integendeel, steeds meer wordt voorrang aan de belangen van banken en financieel casinokapitaal gegeven.

 

En omdat  juist de belangen van deze groep voorop staat bij de elite heeft ze niet alleen dat casinokapitalisme ondersteund en gedoogd, maar er actief (door privatisering en liberalisering) aan meegewerkt en zo de excessen mogelijk gemaakt.

De collaboratie van de elite met de bankgangsters ging en gaat zo ver dat ook organisaties die van oorsprong corporatief handelden (om Arco en het ACW niet te noemen) meegesleurd werden in de caroussel van de nonproductieve geldeconomie en haar speculanten.

En nadat de elite "Va-Banque" gespeeld heeft in de internationale geldcasino's en daarbij miljarden verloor, moeten nu borgen op tafel komen die de schuld dekken.

En wie heeft de elite als borg aangewezen?

De burgers van dit land. U en ik. Wij!

En zo staan er vandaag op onze naam schulden uit die zo gigantisch zijn dat ze voor veel mensen niet te vatten zijn. Maar ik doe toch een poging. Omdat het om een atoomwapen onder onze sociale welvaart gaat dat op elk ogenblik kan exploderen.

Alleen al voor Dexia heeft de burgerlijke politieke elite meer dan 144 miljard aan borgstelling uitstaan. In 2008, bij het begin van de bankencrisis, is er voor 90 miljard aan schuldbekentenissen getekend en vorig jaar nog eens voor 54 miljard.

Borgstelling betekent "als we ze moeten betalen" en een eerste deel daarvan zal binnenkort  inderdaad moeten worden opgehoest, waardoor deze promesse de staatschuld met 41% verzwaart. Omgerekend, per inwoner van dit land (kinderen inbegrepen) betekent dit 13.000 euro aan borgstelling. Maar daarnaast hebben de politiek schurken die onze instellingen bevolken nog eens voor 9,2 miljard borg voor de "Bad Bank" Fortis getekend. Het fameuse "zwarte gat".

 En terwijl ze toch u en mij aan het oplichten waren door borg te tekenen waarvan we vooraf niks afwisten, heeft de politieke elite er nog een ferme lap op gegeven door ook meteen maar de 10,4 miljard aan obligatieverliezen van de KBC te waarborgen.

En ook de Vlaamse regering mocht de dienstbaarheid aan het grootkapitaal graag tonen; deze Vlaamse regering is dan ook de mercantiele poot van het Vlaamse financiële- en economische establishment. En dus heeft ook zij in onze naam borg voor honderden miljoenen uitstaan aan onder andere Volvo Gent en aan intercommunales.

We zwijgen dan nog van de borg die de elite heeft beloofd aan de banken als ze haar spaarders niet meer kan tergubetalen, de 100.000 EUR per spaarboekje. Ook zwijg ik nog over de borg die de elite heeft uitstaan aan de meer dan 1 miljoen gepensioneerden. Beloven dat je mensen een pensioenuitkering zal geven is ook borgstelling. Zeker als je nu al niet meer weet waar je dat geld zal halen om dat in de toekomst te kunnen betalen.

Als we alleen al de hierboven beschreven borgen optellen, kom je aan het gigabedrag van 165 miljard euro. Dat is 50% van onze staatschuld, die ongeveer 360 miljard bedraagt.

Dat zijn Griekse en Spaanse toestanden.

En dus is 1 Mei een gepaste dag om daar eens bij stil te staan. En de verantwoordelijken met de vinger te wijzen. Deze elite heeft ons in een moeras meegesleurd, een moeras met stinkende uitwassen die exorbitante bonussen, winsten voor zichzelf houdt en schulden op bevolking afschuift. De elite wil dit moeras dempen door het vol te gieten met onze sociale verworvenheden. Als restafval van een kapitalistisch debacle.

En dat met de inzet van uw spaargeld, dat de borg dekt. Met als inzet ook de door u verworven woning die als gevolg van de crisis in waarde zal dalen. Met de inzet van alles waar we voor hebben gewerkt.

Alexis de Tocqueville wist reeds in de 19de eeuw dat "als men er ooit in zou slagen om al de spaartegoeden van de armen (de arbeiders) in handen van de staat te concentreren, dit onheroepelijk zou leiden tot de ruïnering van de armen en uiteindelijk de ruïnering van de staat zelf." Een moderne versie van deze stelling is dan ook dat als de elite en de liberale staat alle spaartegoeden van de armen als borg inzet, dit onvermijdelijk tot een faling van de staat zal leiden en tot een verpaupering van het volk.

Alexis de Tocqueville weigerde te geloven dat een liberale staat ooit een dergelijke waazinnige daad zou stellen. Omdat, zo dacht hij, "de elite dan door een revolutionaire storm zou worden weggevaagd en de armen hun bezit met geweld  weer zouden opeisen."

En dat, kameraden, is een mooie 1 Mei-gedachte.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter