België heeft een netto-migratiesaldo dat hoger ligt dan dat van de VS of Canada. Tegen 2060 zou 60 procent van onze bevolking van buitenlandse origine zijn, luidt het.

Nochtans staat slechts drie procent geregistreerd als vreemdeling. Mensen die de Belgische nationaliteit kregen verdwenen uit de cijfers, net als de tweede en derde generaties. Itinera spreekt van een systematische onderschatting van het aantal vreemdelingen. 'België is een migratienatie geworden, maar het beleid is daar niet op ingesteld', aldus auteur Laurent Hanseeuw.

Nog volgens het rapport komt 34 procent van de migranten in België uit de EU-landen voor de grote uitbreidingen tot 27, terwijl 19 procent uit de nieuwe lidstaten komt en nog eens 10 procent uit Europese landen die niet tot de Unie behoren. Van die 63 procent vertrekt veertig procent wel vroeg of laat weer naar het thuisland, luidt het nog. Bij de niet-Europese migranten zou dat slechts tien tot vijftien procent zijn.

Bron/HLN