Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Friday, 18 May 2012 10:45

Seksuele geaardheid: de Rode Mol is terug

Written by 

Als ik de laatste dagen de blog van het AFF bezoek en daar de homohysterie volg die door de een of andere seksueel gefrustreerde van het AFF is neergepend, dan komt bij mij het beeld terug van een affiche die ter gelegenheid van een "tentoonstelling" over seksuele vrijheid en opvoeding was uitgegeven door het collectief "De Rode Mol" in Mechelen.

Op die affiche was te zien hoe een peuter de stijve penis van een volwassen man in zijn handje hield.

De redenering van de organisatoren van de tentoonstelling was dat je kinderen op die manier al vroeg met alle vormen van seks kon laten kennismaken. Dat was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de dada van vooral trotskisten en ander linkse aanhangers van de vrije liefde. Zie maar het geval van Daniel Cohn-Bendit (de huidige fractieleider van de Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement en bondgenoot van de N-VA) die in die tijd openlijk voor TV getuigde dat zijn mooiste seksuele ervaring was met kleine jongetjes tijdens zijn carrière als opvoeder.

Ook homoseksuelen die zo hun geaardheid aanvaardbaar trachten te maken steunden toendertijd acties en tentoonstellingen zoals die in de Rode Mol. Klachten indienen bij de toenmalige rijkswacht en parket bleken nutteloos; men vond daar dat men niet zo bekrompen mocht zijn en dat het allemaal niet zo erg was om dergelijke affiche en andere pro-pedofilie propaganda tentoon te stellen voor het publiek. Dat waren dezelfde instellingen die jaren later verantwoordelijk waren voor het Dutrouxschandaal.

Reden voor het falen was dan ook de jarenlange laksheid die politiediensten ten overstaan van perverten hadden aangenomen en propaganda van organisaties die deze perverten hun fantasieën hadden aangemoedigd om als ongevaarlijk neer te zetten. Politie, parket en pers waren wel in alle staten toen ik en een paar andere kameraden het lef hadden om de tentoonstellingen te gaan verstoren. En daarbij werden enkele affiches en boeken vol met vuiligheid (wat nu verboden kinderporno zou heten) tegen de vloer en uit het raam gekeild.

Ja, dan was iedereen plots verontwaardigd. Niet op de pro-kinderschenders, maar op ons. Dat kon niet in een democratie, vond de elite van toen. En als antwoord kregen zij Dutroux en de moord op een paar kinderen. Oeps, een democratisch misverstandje.

Ik denk dan ook dat men het Dutrouxtijdperk alweer is vergeten. En dus wordt nu weer volop propaganda gemaakt voor het seksueel anders zijn. En daarbij wordt vooral gefocust op het feit dat als je het seksueel anders zijn niet aanvaardt als normaal, je dan aan discriminatie doet.

Met deze sluwe dialectische vermenging van zaken en het verbinden daaraan van een politieke houding die discriminatie of nondiscriminatie is (een van de nieuwe tien geboden van het liberaalkapitalisme waar dus niet tegen gezondigd mag worden) probeert men de bevolking te dwingen alles te aanvaarden wat een 'buitengewone levenswijze' kan genoemd worden.

Om de stelling dat seksueel anders zijn wel als normaal moet gezien worden en dus niet tegen mag gediscrimineerd worden te verkopen, heeft links en de elite er  een wetenschappelijke uitleg bij verzonnen. Zo zou homosexualiteit in de genen zitten en aangeboren zijn. En laat ons dat nu eens aannemen, ik ben tenslotte een darwinist en geloof in natuurlijke selectie van mens en dier. Maar ik geloof daarbij ook in het darwinistisch verval van natuurlijke maar afwijkende fenomenen, die door morele aanvaarding tot algemene destructie kunnen leiden.

En in deze context is de vraag gerechtvaardigd, wat moeten we met pedofielen? Op de webstek Pedofilie.nl kan je lezen dat "Pedofilie een AANGEBOREN seksuele voorkeur is."Wetenschappelijk onderzoek," staat er verder, "heeft aangetoond en bevestigd" dat het een aangeleerde dan wel AANGEBOREN component is die een pedofiel tot pedo maakt. En laat dat nu juist dezelfde argumentatie zijn die men hanteert voor het verplicht aanvaarden van homoseksualiteit.

Wij vragen ons dan ook af hoe lang het gaat duren vooraleer men pedofilie als een door de natuur gestuurde beleving ziet, die men als normaal moet aanvaarden en wel om die reden dat een individu niet autonoom besluit wat hij is, maar dat de natuur daarvoor verantwoordelijk is. En dat het gebod "gij zult niet discrimineren" ook op hen van toepassing is.

Als ik het fanatisme van trotskisten zoals het AFF zie, die als volleerde handlangers van de liberale burgerij elke afwijking als een aanvaardbaar maatschappelijk fenomeen willen betonneren, dan kan het niet lang meer duren vooraleer men ook weer pedofilie als een non-discriminatie groep gaat promoten. Er werden in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw door links en de burgerij reeds pogingen ondernomen om het maatschappelijk aanvaardbaar te maken. Maar de gruwelijke excessen van een smerig stuk stront als Dutroux hebben daar toendertijd "blijkbaar alleen maar tijdelijk" een eind aan gemaakt.

En het fanatisme van vandaag eender welke vorm van discriminatie tegen om het even welke groep te verbieden, dat is de voorbode van een nieuwe poging tot verdere maatschappelijke aanvaarding van perversiteiten en abnormaliteiten met als doel door decadentie elke gezond en moreel gevoel kapot te maken. En daarbij de overblijvende morele samenleving te vernietigen, daar waar die het consumentisme van de liberaaldemocratie (nog steeds) in de weg staat.

En dat allemaal ter bevordering van commerce en consumentisme dat ten einde dit systeem te handhaven daarvoor constant nieuwe subgroepen moet genereren. Ook als kinderen als handelswaar ter bevrediging van perverten moeten dienen.

En dat allemaal omdat wij als samenleving niet meer durven te zeggen dat perverten geen vrije baan mogen krijgen.

En dat discrimineren soms een morele plicht is.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter