Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Thursday, 05 July 2012 11:38

N-VA is een pro-immigratiepartij

Written by 

De westerse samenleving is in enkele decennia grondig veranderd. Migratie speelt daarbij een belangrijke rol en zou een positief verhaal kunnen zijn. Het is daarom tragisch dat migratie bij velen automatisch denkbeelden oproept van armoede - misbruik van sociale zekerheid - huisvestingproblemen - plaatstekort in scholen en zelfs van groeiende criminaliteit en moslimextremisme. (blijkbaar ziet de bevolking dat verkeerd en beelt ze zich dat maar in volgens de N-VA.)

De waarheid is dat het kleurenpalet veel genuanceerder is. Er zijn wel degelijk positieve kanten aan immigratie want we kunnen actieve mensen die zich vlot ingeburgerd hebben goed gebruiken. (Dat is de echte boodschap van het liberale euronationalisme.)

-De bevolking in Vlaanderen is niet tegen immigratie maar is wel gekant tegen de federale aanpak van migratie. (Wat we zelf doen, doen we beter en op grotere schaal is hier blijkbaar de boodschap.)

Gelukkig is er sinds enige jaren het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding "CGKR" dat adequate cijfers geeft over migratiestromen. (Moet je echt gek voor zijn om de objectiviteit van dit leugeninstituut aan te prijzen.)

- Gelet op de internationale uitstraling van ons hoger onderwijs is het nodig om de toegang naar onze universiteiten en de toegang tot het land te vergemakkelijken met het oog op een"Brain Gain" (We zouden beter onze "brain drain" onmogelijk maken.)

-In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd hebben we niet "meer migratie" nodig maar wel meer arbeidsparticipatie. En dat kan en moet bevorderd worden door een meer gerichte "economische immigratie" te verhogen. (Dus toch meer immigratie)

-Het immigratiebeleid is op dit ogenblik onverkoopbaar geworden.  (De N-VA wil blijkbaar een betere verkoopsmethode die immigratie aanvaardbaarder moet maken bij de massa.)

Daarom moeten we een meer correct beleid uitwerken naar "actieve arbeids- en studentenimmigratie".

Deze migratie van de toekomst zal een meerwaarde vormen voor onze economie.

Bovenstaande citaten komen uit de N-VA-brochure " Migratie: Een Uitdaging"

Voor de mensen die zich afvragen hoe het komt dat veel VB-overlopers die naar de N-VA zijn gegaan zich zo gemakkelijk kunnen vinden in deze pro-immigratie standpunten van hun nieuwe partij, hetvolgende. Jarenlang heeft de VB-elite die een economisch liberaal systeem voorstond eenzelfde verhaal verteld. Dat ging zo ver dat in een tekst over economie en immigratie van enkele jaren terug expliciet gepleit werd voor de invoer tot 10.000 migranten op jaarbasis. Als de economie daar nood aan had, was de uitleg. En als je binnen de eigen partij jaren liberaal vergif verspreidt, moet je niet verwonderd zijn dat kaderleden overlopen naar een meer originele versie van het liberalisme. Naar de N-VA dus. De strijd tegen immigratie en voor remigratie kan maar gevoerd worden vanuit de strijd tegen liberaaldemocratie. Daarom dat het N-SA de enige strijdformatie is die een echte anti-immigratiestrategie kan naar voren brengen die consistent is. Vanuit een nationaaldemocratisch perspectief.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter