Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Friday, 21 October 2011 18:44

Breng de schuldigen voor een volksrechtbank!

Written by 

In dit land word je tot een celstraf veroordeeld voor het wegnemen van voedsel dat in een afvalcontainer wordt gedumpt bij een supermarkt.

In dit land kun je tot één jaar effectieve celstraf worden veroordeeld als je een mening over immigratie uit die niet strookt met de belangen van de migranteninvoerders (de liberale elite en haar linkse handlangers).

In dit land kun je gevangenisstraf krijgen als je concerten organiseert die niet naar de smaak of de wensen zijn van de links-liberale knechten van het kapitaal.

In dit land kun je een schop in het gezicht krijgen door de ordediensten als je in een bank protesteert tegen spaargelddiefstal. Dat laatste is een verontwaardigde (Indignado) onlangs overkomen.

In dit land worden mensen die leegstaande gebouwen als een aanfluiting voor het tekort op de sociale huurmarkt zien – en daarom overgaan tot bezetting van die panden – op brutale wijze door het systeem aangepakt.

In dit land zijn de gronden en de huizen zo duur dat je 30 jaar (en meer) moet werken met twee om ze te kunnen afbetalen (nog geen twee generaties geleden was er maar één kostwinner nodig om in 20 jaar een huis af te betalen). En terwijl je nog volop aan het afbetalen bent of eindelijk de enorme sommen – plus interest – met bloed, zweet en tranen hebt opgehoest, dan komt daar een politieke rat als Louis Tobback vrolijk melden dat de grondlasten fors omhoog moeten gaan (cf. vraaggesprek in Knack, 14 oktober). De omgekeerde miljonairstaks...

In dit land word je financieel uitgeperst door energiekartels die hun facturen laten stijgen naargelang het hun uitkomt. Dit jaar zal de stijging van de energiekost voor huishoudelijk verbruik van een gezin méér dan 185 euro bedragen.

In dit land krijgt het overgrote deel van de ouderen een pensioen dat beter een overlevingsfooi kan worden genoemd.

In dit land, waar een groot deel van de bevolking met een tekort aan inkomen en betaalbare woongelegenheid kampt (17%), moeten de schaarse middelen met immigranten worden gedeeld, zodat er nog meer tekorten ontstaan voor iedereen.

In dit land krijgt een kapitalist als Boer Clerck een schadevergoeding van 22 000 euro toegewezen door een rechtbank, omdat hij erin geslaagd is om datzelfde gerecht meer dan 20 jaar aan het lijntje te houden (terwijl hij zelf verdacht wordt van miljardenfraude).

In dit land staan rechtbanken altijd aan de kant van het geld en het winstbejag, ook als dat betekent dat kapitalisten massa’s vreemdelingen invoeren voor eigen gewin, op kosten van ons eigen volk. Protest daartegen wordt door rechtbanken vervolgd. De bevolking is in de ogen van de elites gewoon een bron van rijkdom voor zichzelf, kosmopolitisch en multiraciaal van aard – wat had je gedacht?

In dit land laten burgerlijke nationalisten zich voor de kar van de liberaalkapitalistische belangen spannen. Die burgerlijke nationalisten staan te springen om de besparingen opgelegd door de eurosovjet uit te voeren. Dat de nationale soevereiniteit op die manier opgegeven wordt, zal hun worst wezen: ‘Wij zijn euroregionalisten, mijnheer, en fier het te zijn’. Waar is de ‘volk wordt staat’-gedachte? Als men samen met de Belgische elite een vrije natie als Libië met de grond gelijk maakt, kan men zich toch bezwaarlijk volksnationalist blijven noemen?
 
In dit land wordt een meerderheid van de bevolking economisch uitgeperst en heeft die meerderheid geen macht.

In dit land worden onwettige verkiezingen gehouden, waarna men een onwettige regering in de steigers zet.

In dit land organiseert een onwettige regering de plundering van de bevolking op bevel van een vreemde (Europese) elite.

In dit land zijn politici zo intens bezig met het vullen van hun zakken, door de uitoefening van allerlei lucratieve mandaten, dat het niet meer mooi is. Dexia is maar een klein voorbeeld daarvan: het leverde jaarlijks tot 28 000 euro bruto op voor de beheerders. Als je dat niet veel vindt, bedenk dan dat het hier om een bijverdienste gaat, een gaatje om de tand te vullen.
 
In dit land worden banken als gokkantoren gerund. Daar gokten ze tot 13% interest op inleg voor hun spelers (Gemeentelijke Holding). De beheerders (bijna allemaal politici) weten van niets en voelen zich niet verantwoordelijk, als vervolgens het Ponzi-systeem ontploft. De gewone man betaalt naderhand de rekening: vier miljard voor een failliete bank en 56 miljard waarborg voor het zwarte gat van die bank (de zogenaamde bad bank).
 
In dit land kun je als vreemde kapitalist (cf. Lakshmi Mittal) 249 miljoen aan uitstootrechten voor CO2 binnenrijven door een fabriek over te nemen. De rest van het kapitaal voor die overname leen je met steun van de gewesten (Vlaams én Waals). Daarna zet je de arbeiders met de rug tegen de muur om hun vergoedingen en werkvoorwaarden tot een minimum te herleiden (met de hulp van de FGTB en de roden van de PS). In dit land is het mogelijk dat vreemde kapitalisten (cf. ArcelorMittal) 495 euro belastingen betalen op een winst van 1.2 miljard. Duizenden bedrijven (en schijnvennootschappen) betalen even weinig of niks, waarna hun vertegenwoordigers ons komen melden dat niks betalen eigenlijk ook nog te veel is (‘België kent een te hoge belastingdruk’).
 
In dit land hebben politici winstroof legaal gemaakt door een oplichtingswet die de ‘wet op de notionele interestaftrek’ wordt genoemd.

In dit land is het zo dat men na het binnenrijven van kolossale wisten werknemers gewoon op straat kan zetten zonder gevolgen. De ontslagvergoedingen betaal je met de staatssteun die je in de loop van de jaren hebt binnengehaald (zoals bij Opel Antwerpen).
 
In dit land kan een nationale kapitalist (cf. Van Hool) die jarenlang bussen heeft mogen leveren aan de staat (en dus miljarden winst gemaakt heeft) er botweg mee dreigen om zijn productie in de toekomst te delokaliseren.
 
In dit land worden moordenaars en misdadigers niet opgepakt, gevonden en vervolgd (cf. Bende van Nijvel), omdat de politie bezig is met het pakken van collega’s (cf. Hasselt). In dit land wordt de gewone man daarentegen beboet waar men maar kan. En alsof het nog niet genoeg is gaan de politieke en economische elites telkens een stap verder.
 
In dit land gaat de sociale zekerheid naar de knoppen en wil men de werklozensteun beperken. Met andere woorden: iemand die jarenlang aan de werkeloosheidsverzekering heeft afgedragen, zal die zelf maar gedeeltelijk uitbetaald krijgen wanneer hij werkloos wordt. Dat is als een autoverzekering die voor de premie van een vol jaar maar verzekert voor zes maanden of minder. Fair deal op zijn ultra-liberaalst!
 
De massa, zo blijkt uit een recente enquête, is bovendien zo gehersenspoeld door de propaganda van media en politici dat ze nu ook haar eigen belangen wil opofferen aan het gouden kalf van de Vrije Markt (76% van de ondervraagden pleit voor een beperkte werkloosheidsuitkering).

Ja, wij zijn over dat alles verontwaardigd.

Ja, wij zijn INDIGNADOS, maar we geloven niet dat spontane actie alleen een systeem kan veranderen (zie de resultaten van de Arabische revoluties).

Ja, wij zijn verontwaardigd, maar we weten dat dit niet volstaat om weerwerk te bieden aan de liberaalkapitalistische elites en hun politieke handlangers.

We moeten ons organiseren en opnieuw ideologie als wapen in de strijd gebruiken. Een nieuwe, niet door corruptie besmette ideologie. Het solidarisme is zo’n ideologie en kan als antwoord dienen op zowel het liberaalkapitalisme als het marxistische nihilisme dat tot moord en onderdrukking heeft geleid daar waar het werd gehanteerd als politiek model. Daarom roepen wij alle Indignados op die ‘nationaal’ denken:

Organiseer jullie, zodat we de liberaalcriminelen ter verantwoording kunnen roepen! Voor een volksrechtbank!

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE

Breng de schuldigen voor een volksrechtbank

 

In dit land word je tot een celstraf veroordeeld voor het wegnemen van voedsel dat in een afvalcontainer wordt gedumpt bij een supermarkt.

 

In dit land kun je tot één jaar effectieve celstraf worden veroordeeld als je een mening over immigratie uit die niet strookt met de belangen van de migranteninvoerders (de liberale elite en haar linkse handlangers).

 

In dit land kun je gevangenisstraf krijgen als je concerten organiseert die niet naar de smaak of de wensen zijn van de links-liberale knechten van het kapitaal.

 

In dit land kun je een schop in het gezicht krijgen door de ordediensten als je in een bank protesteert tegen spaargelddiefstal. Dat laatste is een verontwaardigde (Indignado) onlangs overkomen.

 

In dit land worden mensen die leegstaande gebouwen als een aanfluiting voor het tekort op de sociale huurmarkt zien – en daarom overgaan tot bezetting van die panden – op brutale wijze door het systeem aangepakt.

 

In dit land zijn de gronden en de huizen zo duur dat je 30 jaar (en meer) moet werken met twee om ze te kunnen afbetalen (nog geen twee generaties geleden was er maar één kostwinner nodig om in 20 jaar een huis af te betalen). En terwijl je nog volop aan het afbetalen bent of eindelijk de enorme sommen – plus interest – met bloed, zweet en tranen hebt opgehoest, dan komt daar een politieke rat als Louis Tobback vrolijk melden dat de grondlasten fors omhoog moeten gaan (cf. vraaggesprek in Knack, 14 oktober). De omgekeerde miljonairstaks... 

 

In dit land word je financieel uitgeperst door energiekartels die hun facturen laten stijgen naargelang het hun uitkomt. Dit jaar zal de stijging van de energiekost voor huishoudelijk verbruik van een gezin méér dan 185 euro bedragen.

 

In dit land krijgt het overgrote deel van de ouderen een pensioen dat beter een overlevingsfooi kan worden genoemd.

 

In dit land, waar een groot deel van de bevolking met een tekort aan inkomen en betaalbare woongelegenheid kampt (17%), moeten de schaarse middelen met immigranten worden gedeeld, zodat er nog meer tekorten ontstaan voor iedereen.

 

In dit land krijgt een kapitalist als Boer Clerck een schadevergoeding van 22 000 euro toegewezen door een rechtbank, omdat hij erin geslaagd is om datzelfde gerecht meer dan 20 jaar aan het lijntje te houden (terwijl hij zelf verdacht wordt van miljardenfraude).

 

In dit land staan rechtbanken altijd aan de kant van het geld en het winstbejag, ook als dat betekent dat kapitalisten massa’s vreemdelingen invoeren voor eigen gewin, op kosten van ons eigen volk. Protest daartegen wordt door rechtbanken vervolgd. De bevolking is in de ogen van de elites gewoon een bron van rijkdom voor zichzelf, kosmopolitisch en multiraciaal van aard – wat had je gedacht?

 

In dit land laten burgerlijke nationalisten zich voor de kar van de liberaalkapitalistische belangen spannen. Die burgerlijke nationalisten staan te springen om de besparingen opgelegd door de eurosovjet uit te voeren. Dat de nationale soevereiniteit op die manier opgegeven wordt, zal hun worst wezen: ‘Wij zijn euroregionalisten, mijnheer, en fier het te zijn’. Waar is de ‘volk wordt staat’-gedachte? Als men samen met de Belgische elite een vrije natie als Libië met de grond gelijk maakt, kan men zich toch bezwaarlijk volksnationalist blijven noemen?

 

In dit land wordt een meerderheid van de bevolking economisch uitgeperst en heeft die meerderheid geen macht.

 

In dit land worden onwettige verkiezingen gehouden, waarna men een onwettige regering in de steigers zet.

 

In dit land organiseert een onwettige regering de plundering van de bevolking op bevel van een vreemde (Europese) elite.

 

In dit land zijn politici zo intens bezig met het vullen van hun zakken, door de uitoefening van allerlei lucratieve mandaten, dat het niet meer mooi is. Dexia is maar een klein voorbeeld daarvan: het leverde jaarlijks tot 28 000 euro bruto op voor de beheerders. Als je dat niet veel vindt, bedenk dan dat het hier om een bijverdienste gaat, een gaatje om de tand te vullen.

 

In dit land worden banken als gokkantoren gerund. Daar gokten ze tot 13% interest op inleg voor hun spelers (Gemeentelijke Holding). De beheerders (bijna allemaal politici) weten van niets en voelen zich niet verantwoordelijk, als vervolgens het Ponzi-systeem ontploft. De gewone man betaalt naderhand de rekening: vier miljard voor een failliete bank en 56 miljard waarborg voor het zwarte gat van die bank (de bad bank).

 

In dit land kun je als vreemde kapitalist (cf. Lakshmi Mittal) 249 miljoen aan uitstootrechten voor CO2 binnenrijven door een fabriek over te nemen. De rest van het kapitaal voor die overname leen je met steun van de gewesten (Vlaams én Waals). Daarna zet je de arbeiders met de rug tegen de muur om hun vergoedingen en werkvoorwaarden tot een minimum te herleiden (met de hulp van de FGTB en de roden van de PS). In dit land is het mogelijk dat vreemde kapitalisten (cf. ArcelorMittal) 495 euro belastingen betalen op een winst van 1.2 miljard. Duizenden bedrijven (en schijnvennootschappen) betalen even weinig of niks, waarna hun vertegenwoordigers ons komen melden dat niks betalen eigenlijk ook nog te veel is (‘België kent een te hoge belastingdruk’).

 

In dit land hebben politici winstroof legaal gemaakt door een oplichtingswet die de ‘wet op de notionele interestaftrek’ wordt genoemd.

 

In dit land is het zo dat men na het binnenrijven van kolossale wisten werknemers gewoon op straat kan zetten zonder gevolgen. De ontslagvergoedingen betaal je met de staatssteun die je in de loop van de jaren hebt binnengehaald (zoals bij Opel Antwerpen).

 

In dit land kan een nationale kapitalist (cf. Van Hool) die jarenlang bussen heeft mogen leveren aan de staat (en dus miljarden winst gemaakt heeft) er botweg mee dreigen om zijn productie in de toekomst te delokaliseren.

 

In dit land worden moordenaars en misdadigers niet opgepakt, gevonden en vervolgd (cf. Bende van Nijvel), omdat de politie bezig is met het pakken van collega’s (cf. Hasselt). In dit land wordt de gewone man daarentegen beboet waar men maar kan. En alsof het nog niet genoeg is gaan de politieke en economische elites telkens een stap verder.

 

In dit land gaat de sociale zekerheid naar de knoppen en wil men de werklozensteun beperken. Met andere woorden: iemand die jarenlang aan de werkeloosheidsverzekering heeft afgedragen, zal die zelf maar gedeeltelijk uitbetaald krijgen wanneer hij werkloos wordt. Dat is als een autoverzekering die voor de premie van een vol jaar maar verzekert voor zes maanden of minder. Faire deal op zijn ultra-liberaalst!

 

De massa, zo blijkt uit een recente enquête, is bovendien zo gehersenspoeld door de propaganda van media en politici dat ze nu ook haar eigen belangen wil opofferen aan het gouden kalf van de Vrije Markt (76% van de ondervraagden pleit voor een beperkte werkloosheidsuitkering).

 

Ja, wij zijn over dat alles verontwaardigd.

 

Ja, wij zijn INDIGNADOS, maar we geloven niet dat spontane actie alleen een systeem kan veranderen (zie de resultaten van de Arabische revoluties).

 

Ja, wij zijn verontwaardigd, maar we weten dat dit niet volstaat om weerwerk te bieden aan de liberaalkapitalistische elites en hun politieke handlangers.

 

We moeten ons organiseren en opnieuw ideologie als wapen in de strijd gebruiken. Een nieuwe, niet door corruptie besmette ideologie. Het solidarisme is zo’n ideologie en kan als antwoord dienen op zowel het liberaalkapitalisme als het marxistische nihilisme dat tot moord en onderdrukking heeft geleid daar waar het werd gehanteerd als politiek model. Daarom roepen wij alle Indignados op die ‘nationaal’ denken:

 

Organiseer jullie, zodat we de liberaalcriminelen ter verantwoording kunnen roepen! Voor een volksrechtbank!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter