Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Sunday, 19 August 2012 16:37

De morele anarchie achter marteldood Priscilla S.

Written by 

Het willen beleven van constante kicks en het zichzelf inleven in de door media, reclame en showbizz gecreëerde illusie dat er geen rem op het voldoen van de eigen driften is omdat iedereen vrij zou zijn om zijn 'ding' te doen, heeft dergelijke gruwelijkheden tot gevolg.

Het wegnemen van echte levensdoelen en houdingen - en het vervangen ervan door een gevoel van nooit bevredigde nood aan "iets" - kan alleen maar tot verveling en een gevoel van banaliteit leiden en tot een afstand nemen van morele en sociale codes.

Daarom moet een nieuwe politieke beweging ook terug durven pleiten voor orde en gezag. De door media en politiek gepropageerde houding dat iedereen alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd is en dat iedereen wel zelf zijn grenzen kan en zal bepalen, moet bekritiseerd worden. Men tast de grenzen van het liberale vrijheidsdenken en -handelen af, want iedereen moet zijn of haar unieke ervaring kunnen beleven. En wanneer dat dan misloopt, zoals in het geval van de moord op Priscilla S. door tieners, dan moet die totale normvervaging zelf maar eens aangekaart durven worden.

Men durft jongeren niet meer tot de orde te roepen, zelfs wanneer ze volledig ontspoord zijn. In plaats daarvan beweert men dat niet het maatschappijmodel en het regime in fout zijn, maar dat het een spijtige overschrijding van de zelfcontrole van betrokken individuen is. Men mag dan wel politiek-correct willen zijn, maar men moet ook beseffen dat die correctheid alleen als juist kan worden gezien in de jungle. Want dat is de wereld waarin je in belandt wanneer je dierlijke instincten liberaal de vrije loop laat en elke morele orde afwijst die daar beperkingen aan wil opleggen.

Bovendien is er een band tussen de bandeloosheid van de sociale en morele orde en de inherente wanorde van het kapitalistische en liberale maatschappijmodel, dat maar één doel nastreeft. Het banden- en grenzenloos najagen van het eigen "geluk" tot in het absurde. En dat moet dan functioneren als mechanische maatschappijordening.

Daarom moeten er een alternatief maatschappelijk model voor deze individualistische liberale anarchie komen. Een waarin orde, gemeenschap en andere sociale waarden terug op de agenda staan. Anders zullen we kapotgaan aan onze zogenaamde "vrijheid", omdat deze vrijheid alleen anarchie voortbrengt en de dood betekent voor zwakkeren. Dit is dan ook het geval geweest in deze triestige zaak en in het verleden met de misdaden van smeerlappen als Michèle Martin en Dutroux.

Als u de "vrije" maatschappij afwijst waarin gangsters aller slag (waaronder politieke en bankgangsters) van hun"vrijheid" genieten, kom dan onze rangen versterken.

Want orde en recht vragen de morele en economische waarden die deze impliceren.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter