Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Wednesday, 05 September 2012 16:55

Collaboratie van communisten met burgerlijke elite verloopt stroef

Written by 

 

Dat collaboratie met het establishment van de liberaaldemocratie niet veel opbrengt, hebben de communisten van PVDA+ mogen ondervinden. De partij die samen met andere zichzelf links noemende groupuscules de eeuwigdurende strijd tegen het Kwade voert - "extreemrechts" en het "fascisme" - moet nu ondervinden dat de repressieve maatregelen die zij ooit mee heeft ondersteund - en in sommige gevallen aangestookt (zie AFF) - nu tegen haarzelf worden ingezet.

Het geval van het niet plaatsen van openbare verkiezingsborden is daar een goed voorbeeld van. Jarenlang hebben de uiterst-linkse collaborateurs van het regime vragen gesteld bij het recht om propaganda te voeren van het Vlaams Blok/Belang. Niet zelden werden propagandaborden van die partij vernield door rode activisten met als uitleg dat "racistische" propaganda niet mocht en dus verboden moest worden. De uitleg was ook steevast dat (door hen) ethisch of moreel onaanvaardbaar geachte propaganda altijd op grond van die overwegingen geweigerd mocht worden.

De burgerij, die graag elke agitatie en propaganda tegen haar slavenhandel (immigratiepolitiek) onmogelijk wil maken, was altijd zeer te vinden voor die linkse argumenten. En als de kampioenen van de democratie - wat linkse bewegingen van zichzelf graag beweren te zijn - dergelijke antidemocratische methoden ondersteunen, waarom zou de elite dan die nuttige idioten tegenhouden om ze te helpen invoeren?

Ook het recht op vereniging en het recht op vrije samenkomst van burgers is mede door de kuiperijen van de linkerzijde aan banden gelegd. Sommigen gingen zo ver om te eisen dat burgemeesters het recht moeten hebben om samenkomsten van burgers preventief te verbieden en verder ook elke manifestatie die hen niet zinde aan banden te laten leggen door de overheid. Nu kermt links dat haar militanten met GAS-boetes worden bestookt als die zich ergens manifesteren. Nochtans hebben zij de burgerij opgepookt om de "overlast" van ongewenste manifestaties tegen te gaan door die nog veel extremer aan te pakken, ja zelfs ongewenste politieke elementen die het in hun hoofd zouden halen ergens te lande samen te komen gerechtelijk te vervolgen.

PVDA+ vindt dat de burgerij en de machtselites de grondrechten van hun burgers schenden door geen openbare aanplakborden ter beschikking te stellen, en de Raad van State geeft haar nu gelijk. Maar toen dezelfde grondwettelijke raad oordeelde dat de verkiezingen die in 2010 gehouden zouden worden niet wettelijk waren omdat ze door de niet-splitsing van BHV discriminatoir waren, toen heeft de particratie zich daar helemaal niets van aangetrokken. Ook de communisten van de PVDA+ hebben door hun opkomst en deelname aan deze onwettige verkiezingen het systeem mee gelegitimeerd.

Die onwettige verkiezingen waren en zijn in feite een staatsgreep van de particratie op de soevereiniteit van het volk; de federale wetten, regering en het federale parlement van vandaag zijn daar nog altijd de uitlopers van. Dat B-H-V vandaag gesplitst is, heeft dan ook vooral te maken met het feit dat de elite die machtsgreep geen tweede keer meer kon plegen zonder dat het systeem zichzelf nog meer zou tonen als een plutocratisch regime.

Daar ligt waarschijnlijk de reden dat de elite - ook de Waalse - vlug-vlug die splitsing in elkaar hebben gebokst. Maar net als de nationalen hebben de communisten het systeem in 2010 uit de brand gered. "Slimste mens" Bart De Wever dreef destijds de hypocrisie zelfs zo ver dat hij publiekelijk de burger opriep de kiesverrichtingen te boycotten, terwijl hij zelf als partijman de verkiezingen ondersteunde. Ja, democratie is nu niet bepaald het doel van de zichzelf democratisch noemende partijen, wel het veiligstellen van de partijfinanciering.

Maar als men, zoals de communisten en de nationalen hebben gedaan, het systeem recht houdt door aan onwettige verkiezingen deel te nemen, hoe kan men dan nu verontwaardigd zijn als de elite verder gaat op dat elan door het onmogelijk te maken op openbare plaatsen propaganda te maken?

De radicale linkerzijde heeft jarenlang gedacht dat ze een front kon vormen met de liberaaldemocratische particratie omdat ze allebei pro-immigratie waren. Dat was en is een grove misvatting, waarvoor ze in de toekomst de prijs zal betalen.

En wij, nationaalrevolutionairen, zullen zowel de staatskapitalisten als de privékapitalisten die rekening presenteren.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter