Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday24 September 2017

Wednesday, 03 October 2012 12:15

De multicultuur is corrupt, net zoals de particratie

Written by 

 

Gents CD&V-lijsttrekker Veli Yüksel probeerde rechter te beïnvloeden

Veli Yüksel, lijsttrekker voor CD&V in Gent, is als Vlaams Parlementslid tussengekomen in een rechtszaak. 'Een poging tot beïnvloeding die niet strookt met elementaire regels van de schending der machten', zegt oud-vrederechter Jan Nolf.

"Edelachtbare, ik richt u dit schrijven om uw aandacht te vragen voor het dossier van de heer X." Zo begint de brief die Veli Yüksel op 30 september vorig jaar stuurde aan de vrederechter van het vierde kanton in Gent. Wat volgt is een uitgebreide beschrijving van de situatie van de bewuste man.

Het gaat om een echtscheidingsprocedure, waarbij de echtgenoot het huwelijk nietig wil laten verklaren op grond van een schijnhuwelijk. Yüksel vertelt hoe de man zijn vrouw verwijt dat ze de omgangsregeling voor hun kind niet respecteert en dat ze het kind "tracht te gebruiken als pasmunt" voor haar regularisatie, aangezien haar verblijfsrecht werd ingetrokken. "In de hoop dat u bovenstaande elementen in overweging wilt nemen, groet ik u met de meeste hoogachting", luidt het als afsluiter.

Yüksel gooit daarbij zijn volle gewicht als politicus in de schaal. De brief is gedrukt op papier van het Vlaams Parlement en is ondertekend met 'Veli Yüksel, Vlaams volksvertegenwoordiger'. Volgens het Gentse CD&V-kopstuk is er niets mis met die tussenkomst. "Dit is een gewone zaak van dienstbetoon. Die man is bij me geweest omdat hij vond dat zijn advocaat zijn zaak niet goed uitgelegd kreeg. Dus ik heb die situatie in eer en geweten op papier gezet, niet meer, niet minder. Ik vraag niet om in een bepaalde richting tussen te komen, enkel om de zaak te bekijken", aldus Yüksel. "Dit dateert van een jaar geleden, ik heb op dit moment wel andere zorgen en prioriteiten. Laat ons wel ernstig blijven. Ik ben echt niet de enige politicus die naar allerlei instanties brieven schrijft om de aandacht te vragen voor deze of gene zaak. Ik probeer gewoon de mensen te helpen."

Argumenten die volgens vrederechter op rust Jan Nolf geen steek houden. "Het is wel duidelijk dat dit niet kan. Zelfs de gewone beschrijving van de situatie van een bepaalde persoon is al een pleidooi op zich. Dit is een poging tot beïnvloeding. Als die volksvertegenwoordiger dat niet inziet, dan stel ik voor dat hij de elementaire regels van de schending der machten er nog eens op nakijkt", zegt Nolf.

Strafbaar is een dergelijke poging tot tussenkomst van een politicus bij de rechterlijke macht niet. In het verleden werd onder meer ex-Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin (PS) tot tweemaal toe 'gepakt' voor gelijkaardige feiten, maar een straf volgde nooit. Jaak Gabriëls (Open Vld) kreeg ooit een blaam van het Vlaams Parlement omdat hij zich bemoeid had met de toewijzing van een sociale woning. Dat is ook het zwaarste gevolg dat er kan gegeven worden, zegt Nolf. "In eerste instantie is het aan de rechter in kwestie om zo'n brief terug te sturen. Of het nu een buurman, een familielid, of een politicus is die een zaak wil bepleiten, informatie van derden kan niet aanvaard worden. Oordeelt de rechter dat de feiten heel zwaar wegen, dan kan hij de brief overmaken aan de voorzitter van het parlement."

Dat Yüksel "met de beste bedoelingen" handelde, wil de gewezen magistraat niet horen. "Om te beginnen gebeuren de ergste dingen binnen justitie altijd met de beste bedoelingen. En daarbij: het is klaar en duidelijk dat die politicus hiermee electoraal gewin najaagt."

 

Bron: De Morgen

Additional Info

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter