Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Friday, 26 October 2012 17:05

Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer

Written by 

 Ik neem afstand van het 70 puntenplan punt, het was fout ( Van Overmeire )

 

 

Van Overmeire en Filip Dewinter

 Tumult in Aast. Karim Van Overmeire, tegenwoordig N-VA-lid, maar vroeger een van de auteurs van het vernieuwde 70-puntenplan van het Vlaams Belang, wordt er namelijk voorgedragen als schepen in de nieuwe stadscoalitie. SP.a-voorzitter Bruno Tobback heeft daarover alvast duidelijk zijn ongenoegen geuit.

Van Overmeire zou onder meer de nieuwe portefeuille ‘Vlaamse Zaken’ krijgen. Dat betekent dat het zijn taak wordt om erover te waken dat inwijkelingen uit Brussel er niet voor zorgen dat Aalst verfranst.

Zo ver is het echter nog niet, want de lokale SP.a-afdeling beslist pas op 5 november of ze de Oost-Vlaamse stad mee wil besturen met Van Overmeire in het schepencollege.

88.696,52 euro bruto

Mocht de voormalige VB’er effectief benoemd worden, dan kan hij voor zijn schepenambt rekenen op een brutojaarloon van 88.696,52 euro. Een schepen in een stad zoals Aalst, die meer dan 80.000 inwoners telt, verdient immers 75% van het loon van de burgemeester, die op zijn beurt 118.262,03 euro verdient.

Het loon van de burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van zijn stad en wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van een Vlaams parlementslid (= 53.511 euro).

Extra’s

Van Overmeire zal als schepen net als gewone ambtenaren ook recht hebben op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening daarvan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgt hij niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden wel terugbetaald, tenminste voor zover die noodzakelijk zijn en hij die kan aantonen.

Bij ontslag is er voor een schepen geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Cumul

Van Overmeire zal zijn schepenambt in Aalst cumuleren met zijn zitje voor N-VA in het Vlaams Parlement. Ook daarvoor krijgt hij een vergoeding. Voor zijn schepenambt en zijn parlementair werk tezamen zal Van Overmeire dus jaarlijks 142.207,52 euro bruto ontvangen. Daarmee blijft hij onder het wettelijk vastgelegde cumulatieplafond van 163.192,57 euro.

Wat hierbij wel nog buiten beschouwing blijft is de onkostenvergoeding die Van Overmeire als Vlaams parlementslid zal ontvangen. Jaarlijks bedraagt deze forfaitair 23.627 euro.


 

 

 

Additional Info

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter