Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Monday, 29 October 2012 14:28

Nationale arbeidersklasse is niet vertegenwoordigd

Written by 

Bij de gebeurtenissen rond Ford Genk werd nog maar eens duidelijk hoe sterk ondervertegenwoordigd de nationale arbeiderklasse in de politieke structuren is.

Amper 2% van de volksvertegenwoordigers en senatoren hebben een arbeidersachtergrond. De stelling dat er arbeiders in het parlement aanwezig  moeten zijn om zo voeling te hebben met het overgrote deel van de bevolking wordt steevast weggelachen. Vooral dan door advocaten en anderen uit de hoger middenklasse en de stand der vrije beroepen die het parlement monopoliseren. Eigenlijk worden deze instellingen door deze klasse als een verlengde, of beter als een substituut, voor een privévennootschap gezien. Dat 'liberaalparlement' dient dan ook niet als de belangenbehartiger van de bevolking, het is de hefboom voor de belangen van een politieke kaste die  inert en in weze corrupt is omdat zij als een syndicaat opereren. Een syndicaat in de echte betekenis van het woord zijnde een vereniging van misdadigers.

Maar nu en dan heeft dat syndicaat een excuusarbeider nodig - vooral dan voor de fotogallerij - die dan samen met de kliek beroepspotentaten sympathie kan betuigen als weer eens slachtoffers van het kapitalisme worden geteld zoals nu bij Ford Genk. Slachtoffers die als oud vuil naar de vergeetputten van de werkloosheid zullen worden getrapt.

En dan pas wordt nog duidelijker zichtbaar wie de hogere middenklasse naar voren schuift als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse in dit land: een door hen ingevoerde gastarbeidersdochter zoals Meryame Kitir. En het is daarbij niet verwonderlijk dat deze vreemdelinge uit de SP.a stal komt. Een partij  die bij uitstek de invoer van gastarbeiders heeft opgedrongen aan de nationale arbeidersklasse. In dienst van het geglobaliseerde grootkapitaal  en hun nationale vertegenwoordigers bij de multinationals.

De eigen arbeidersklasse met Belgische roots wordt niet gehoord en heeft geen stem in de politiek en het parlement.

Ook daar zijn wij verraden door onze eigen elite die nu een vreemdelinge als een soort heilige promoot die onze mensen wel zal helpen en onze zaak zal verdedigen. Dat wij die vreemdelingen  hebben moeten helpen door hen in ons land op te nemen omdat ze in eigen land niet in staat waren om zichzelf te redden, daar spreekt men niet van.

En uitgerekend die vreemdelingen die wij uit de stront moesten halen zullen nu onze belangen waarnemen. Wat een ongelooflijke droplul moet je zijn om dat te geloven?

Kan het eigenlijk nog smeriger en ongeloofwaardiger?

Vreemdelingen die onze arbeiders moeten gaan vertegenwoordigen terwijl juist zij  onze mensen op alle vlakken beconcurreren. Kan de politieke klasse nog hypocrieter?

Ja dat kan. Kijk naar wat de N-VA doet. Daar betekent "de kracht van verandering" dat vreemdelingen samen met een deel van het Vlaams patronaat het eigen volk uitverkoopt aan een veelvolkerenstaat. De Europese Sovjetunie.

Collaboratie met vreemdelingen, het is een constante in onze gechiedenis.

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter