Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Thursday, 19 May 2011 13:28

De rechtvaardige oorlog – overwegingen voor de vuist weg

Written by  Juul

Onder vrienden spreekt men, vooral nu, wel eens over Al Qaida, de heksenketel van het Midden-Oosten binnen de Mohamedaanse wereld enzovoorts... In de laatste dagen natuurlijk ook over de cowboyfilm waarin de dood van Osama Bin Laden voorkomt. En men heeft het natuurlijk ook over "uw" mening over die cowboyfilm.

Aangezien ik wel andere katten te geselen heb, dan dat soort van dingen op de voet te volgen, heb ik meestal tijdens die discussies gezwegen. Nu heb ik die zaak toch wat overkauwd en ik vat samen:

(1) Bin Laden is ooit een vazal geweest van de VSA, althans kreeg hij geld om iets te doen, waarvoor de VSA hem kon gebruiken. Dat was ook het geval met Saddam Hoessein, wiens oorlog tegen Iran flink door de VSA werd gefinancierd. Ooit was de VSA ook een vriend van Josef Stalin, om tegen hem later een koude oorlog te beginnen. Dat het niet tot een echte oorlog kwam met Rusland, ligt m.i. maar allen aan het feit, dat Stalin / het Russisch communisme zich niet liet provoceren.

(2) Het is dus gevaarlijk om met de VSA een akkoord te sluiten. Nu de partij "Vlaams Belang" het protocol van en in Jerusalem heeft getekend, waarin o.m. vermeld staat, dat deze partij niet de minste kritiek op de VSA en Israel zal uitoefenen, is voor mij het wezen van het VB getekend: de meest uitgesproken "systeempartij" van het land. Die dan nog door de andere systeempartijen uitgesloten wordt.

(3) De VSA hebben stellig het meest uitgebreide spionnagenet ter wereld. Zij bespionneren zelfs de eigen bondgenoten (Echelon). Niettemin heeft het zowat tien jaar geduurd, voor zij op het spoor kwamen van Bin Laden. Even wachten: je moet het maar geloven.

(4) De "democratie" in de VSA is langs geen kanten te vergelijken met wat wij hier democratie noemen. Zelf loop ik niet hoog op met onze democratie, maar dat is een andere geschiedenis.

(5) De VSA is virtueel failliet. Haar schulden blijven zelfs met hoge snelheid aangroeien. Alleen het feit dat aardolie in dollars aangekocht wordt en er dus veel vraag naar dat geld is, houdt de dollar internationaal enigszins recht. Ook omdat de meeste landen Amerikaanse schuldbrieven (zal ik dat dan maar noemen) bezitten, als vervanging van goud tot dekking van hun valuta, helpt mee. Op dit ogenblik kijkt men angstig om zich heen, hoe uit dit marasme te geraken.

(6) De berichtgeving van de VSA is liegen met een agenda. Zij was al bezig met de "Lusitania" (WO I). Zij werd voortgezet met groot gedruis tijdens en na WO II. Er is vrijwel geen domein of er wordt gelogen. Zo bijvoorbeeld de aanleiding voor de oorlog in Irak - die is al meer dan een decennium bezig - niet te vergeten. Herinnert iemand zich nog de computertekeningen van de rijdende kernbommenfabrieken van Saddam Hussein die als onweerlegbare bewijzen werden aangevoerd en die door alle landen kritiekloos werden aanvaard?

(7) De kerken spelen met de VSA geducht mee. De VSA roept te pas en te onpas "God" zelf op om het zaakje te steunen. May God continue to bless America...

(8) De VSA erkent geen enkele internationale wet of overeenkomst, ook het Internationaal Gerechtshof van Den Haag niet. De verslagen Duitse Wehrmachtsoldaten bijvoorbeeld werden door de VSA nooit als "krijgsgevangenen" erkend volgens de overeenkomsten van Genève. Alain de Benoist heeft in zijn bijdrage "De terugkeer van de 'rechtvaardige oorlog' " heel de reeks internationale overeenkomsten opgesomd die door de VSA niet worden erkend, zie het tijdschrift "TeKoS" nr 127 (2007), p. 47 ter zake. Om u de tijd te besparen:

 1. weigerden destijds lid te worden van de Volkerenbond;
  terugtrekken uit de commissie voor de Rechten van de Mens van de UNO (2001);
  weigerden een internationale conventie inzake fabricatie en opslag van biologische wapens te ratificeren (144 landen tekenden dit);
  opzeggen van ABM verdrag (antiraketverdediging);
  weigerden verdrag te ondertekenen, dat anti-persoonsmijnen verbiedt;
  weigerden Kyotoverdrag te ondertekenen ("opwarming van de aarde");
  weigerden elke discussie met Europese partners over het spionage- en afluisternetwerk Echelon;
  weigeren enige regeling voor met hormonen verrijkt vlees en GMO's;
  weigerden een conventie te ondertekenen inzake discriminering van vrouwen (1999-UNO);
  weigeren erkenning van de Internationale Strafrechtbank in Den Haag;
  weigerden uitspraken van alle landen van de internationale gemeenschap inzake Irak te volgen en begonnen zonder meer de oorlog, zonder oorlogsverklaring;
  weigeren een vredesverdrag te sluiten met Duitsland;
  blijven Duitsland nog altijd als vijand te aanschouwen (verdrag 2 + 4, 1990).

(9) De jacht op Bin Laden (binnen een soeverein land zomaar gevechtseenheden gaan laten opereren), daarna schrik van eigen moed: bewijzen voor de dode Bin Laden worden niet gegeven, ons verhaal moet men maar voor waarheid nemen. Alle landen knikken ootmoedig: ja, wij aanvaarden dit. Nu ja, dood is hij wel, maar de cowboymentaliteit die de VSA er op nahoudt is toch wel echt een aanfluiting van staatsmanschap. (Nu ben ik geen vriend van die Arabier, welteverstaan.)

(10) En in Afghanistan "vechten" al jaren een tiental privé-legers in dienst van de VSA. De namen van die "legers" zijn bekend, hoeveel hun huurlingen verdienen ook. En wij vinden dat goed. Al een protest van Amnesty International gehoord? Het wordt wel een sterk vermoeden, dat er ergens de VSA achter de "opstanden" in de moslimwereld zit, incluis de terreurpsychose (na Londen en Madrid is die wel enigszins te verstaan). Zelf loop ik ook niet van liefde over voor beschavingen die bijvoorbeeld in staat zijn (hopen) mensen tot zelfmoord te overtuigen met postume beloften van Allah... maar onze berichtgeving is té doorzichtig gericht tegen de daar zetelende heerschappen.

(11) Terloops: probeer eens op te sporen, welke voorwaarden Servië moest ondertekenen voor de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in die Balkanaffaire. Je zal je ogen niet geloven.

(12) En tot slot, de onoverzichtelijke schuldenberg van alle landen is ten dele ook de schuld van de VSA.

Ik zie maar één toekomstbeeld: het ineenstorten van héél het systeem. Niet dat ik ons die "oplossing" toewens, als gepensioneerde heb ik niet veel te vertellen en ik zal dan ook zelf een van de eerste slachtoffers zijn...

Juul

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter