Het Vlaams Belang is altijd al erg Eurokritisch geweest wegens het gebrek aan democratie en transparantie en de bemoeizucht en verspilzucht van de Europese Unie. ‘Vandaag is het toch wel duidelijk geworden dat die Europese Unie in haar huidige verschijning niet hervormbaar is', stelde Europarlementslid Philippe Claeys.

Voor Gerolf Annemans zal het beeld van de 21ste eeuw niet gevormd worden door de oude multinationale staten, maar wel door de nieuwe staten die zich van de oude staten losscheuren of de nieuwe staten die oude staten dwingen om in vereffening te gaan. Als er nog Europa zou kunnen bestaan, kan dat enkel indien het bereid is om de lidstaten tot natiestaten te laten evolueren, en dus de multinationale staten - zoals België - als een achterhaalde vergissing van de 19de eeuwse geschiedenis los te laten. ‘Wij nationalisten willen geen Europese Unie, maar samenwerking. Wij willen niet die eenheid, maar veelheid. En wij willen geen dwang, maar vrijheid', aldus Annemans.

Bron: Nieuwsblad