Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 13 May 2011 16:27

Taxioorlog in Brussel: voorbode van strijd tussen etnische groepen

Written by 

De hoog opgelaaide taxioorlog in Zaventem en Brussel wordt door de media en de politiek als een incident tussen concurrerende bedrijven uit de sector geduid. Het zou hierbij alleen maar gaan om het feit dat taxi’s die cliënteel vanuit de Brusselse regio naar Zaventem brengen – Zaventem dat op Vlaams grondgebied ligt – geen klanten van de luchthaven mogen meenemen nadat ze die klanten op de luchthaven hebben afgezet. Een gewoon belangenconflict tussen bedrijven, zo wordt het ons voorgesteld. Maar dat het hier om een bijna etnische zaak gaat, wordt met alle middelen uit de media gehouden. Nochtans spreken de beelden van protesterende taxibestuurders boekdelen, als ze de snelweg naar de luchthaven blokkeren nadat een van hen door de politie is neergeschoten. De uit Brussel afkomstige taxibestuurders blijken op de tv-beelden in overgrote meerderheid te bestaan uit vreemdelingen (eufemistisch en verhullend ook wel “Nieuwe Belgen” genoemd, maar in wezen vreemdelingen).

De Zaventemse taxibedrijven, die wel nog een meerderheid aan blank personeel in dienst hebben, en de vele andere kleine bedrijven die in handen van blanke mensen zijn, moeten de druk van die vreemde concurrenten elke dag ondergaan. De immigratiegevolgen zijn in deze sector dan ook in een geconcentreerde vorm duidelijk te zien: massale immigratie heeft in Brussel geleid tot een overschot aan werknemers en bedrijven die de concurrentie aangaan met de oorspronkelijke blanke bewoners van dit land. In vele sectoren in Brussel heeft dit reeds geleid tot een overname van hele sectoren van de Brusselse economie door vreemdelingen. Deze vreemde bevolkingsgroepen – en de door hen opgerichte bedrijven – zijn in een kapitalistische context echter verplicht om een steeds grotere markt voor zichzelf te creëren. Als een bepaalde ruimte door de vreemdelingenpopulatie volledig is bezet, dan dwingt de kapitalistische logica van onze struggle-for-life-maatschappij die mensen om een volgende ruimte te gaan veroveren.

In grote bedrijven ziet men zoiets niet met het blote oog, omdat alles zich daar in de privésfeer van die bedrijven situeert. De blanke werknemer ziet zijn bedrijf verkleuren, maar dit komt niet naar buiten. Als blanke werknemers worden uitgesloten of zich weggedrongen voelen door vreemde mensen, dan is dat meestal een individuele belevenis waar geen haan naar kraait. Toch speelt dit mechanisme van verdringing van blanke mensen uit arbeidsplaatsen steeds meer een rol in onze economie. En deze dynamiek van overname van de economische ruimte door vreemdelingen is ook overal merkbaar bij de middenstandsberoepen. In Brussel is deze beweging bijna voltooid.

Nu zal dat fenomeen van overname van banen en inkomens door vreemdelingen een nieuwe fase van uitbreiding (of verbreding) ingaan. De politieke elite werkt dit trouwens samen met de economische elite in de hand. De neoliberale denktanks – of beter gezegd: de propaganda-instituten van de economische elite (zoals Itinera) – dringen er al lang op aan dat er een interne – Belgische – migratie (van vreemdelingen) vanuit Brussel naar de Vlaamse steden gestimuleerd zou worden. Men wil daar zelfs wettige maatregelen zoals quota voor gebruiken en geldmiddelen voor vrijmaken. Dit zal de druk op de tewerkstelling van de blanke en oorspronkelijke bewoners van dit land steeds meer opdrijven. En net zoals taxibestuurders van vreemde origine nu de Vlaamse en blanke taxibestuurders en bedrijven in Zaventem proberen kapot te concurreren, zo ook zullen de arbeidsreserves van vreemde origine dat doen bij andere beroepscategorieën van de autochtone bevolking.

De taxioorlog is dus een voorbode van een grote oorlog. Een economische oorlog om werkgelegenheid en inkomen – en deze oorlog zal geen klassenoorlog zijn, zoals dat in het verleden wel was. Het zal een etnisch gekleurde oorlog zijn. Maar in plaats van dit te onderkennen en een halt toe te roepen aan de immigratie – of meer zelfs: een remigratieprogramma op te starten – organiseert onze elite de verdere instroom van vreemdelingen. Het enige wat ze doet, is een rookgordijn optrekken bestaande uit retoriek die moet aantonen dat ze wel iets zou doen aan de instroom, zoals eisen dat de Schengenakkoorden worden aangepast. Maar zoals bij alles wat onze politiek klasse doet, is dit slechts schijn. De Europese Unie heeft beslist dat er de volgende 20 à 30 jaar nood is aan 60 miljoen nieuwe niet-Europese vreemdelingen. Zij wil die invoeren als werk- en koopvee. Onze politieke elite dient louter nog als agent die deze waanzin en deze genocide op het eigen volk moet begeleiden en mogelijk maken. Dat is de diepere betekenis van feiten zoals de taxioorlog in Brussel. En geloof me: dit is nog maar het begin.

 

 

 

 

 

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter