De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling publiceerde maandag haar rapport 'Settling In: OECD indicators of immigrant integration'. Daarin stelt de organisatie dat migranten als eersten te lijden hebben onder de economische crisis. 'Vooral in economisch kwetsbare landen als Spanje en Italië, maar België scoort even slecht als de Zuid-Europese landen', laat minister Bourgeois weten.'De armoedegraad is in ons land 3,8 keer hoger bij migranten dan bij niet-migranten.' Volgens Bourgeois liggen de pijnpunten in België op het vlak van vastgoed, onderwijs en werk. Kleuterparticipatie en toegankelijkheid tot gezondheidszorg zijn volgens de minister dan weer goede punten van ons land.

'Integratie stopt niet na inburgering'

Maar 'de OESO-studie [schetst] een weinig bemoedigend beeld van de relatieve positie van migranten in België', vindt Bourgeois. 'Het is duidelijk dat we er onvoldoende in geslaagd zijn de grote instroom in te schakelen in de samenleving.' De minister vindt het tijd voor een 'efficiënt integratiebeleid' en dat de tijd aangebroken is om het 'taalniveau in inburgering op te trekken'.'Integratie stopt niet na inburgering', weet Bourgeois. 'De samenleving en haar structuren weten niet altijd hoe met migranten en/of de gevolgen van migratie om te gaan. Integratie is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Als zelfs een hoogopgeleide die Nederlands spreekt, geen werk vindt, dan is er een probleem.'

Alle bestuursniveaus en beleidsdomeinen moeten volgens de minister hun verantwoordelijkheid nemen. 'Dit rapport moet voor iedereen een alarmbel zijn', roept hij 'ondernemingen, het middenveld, scholen... op hun verantwoordelijkheid op te nemen'.