Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday16 February 2019

Friday, 14 December 2012 11:34

Met kapitalisme is controle op banken een grap

Written by 

 

Dat er vandaag niet meer in productie wordt geïnvesteerd -ook in ons land niet- ligt niet aan de hoge loonkost of wat dan ook dan aan de transformatie van het kapitalisme zelf.

Dit kapitalistisch systeem is van aanvankelijk min of meer op nationale basis georganiseerd en op productie gericht, geleidelijk overgegaan op een systeem dat zich explosief gestort heeft op de financiële markt. Tegelijkertijd is het ook steeds meer -door overnames en monopolisering-transnationaal geworden. Dat is wat de term "globalisering" inhoudt als men het heeft over economie en financiën.

Om te opereren op dit niveau was het nodig om zo veel als mogelijk de productie en aanvoer van grondstoffen en alles wat verder noodzakelijk is voor een productie-economie in grote monopolies onder te brengen. Zo kon men voorkomen dat er concurrenten opstaan die nieuwe productie-economieën in concurrentie met de oligopolies uitbouwen.

Nog een drempel is dat het ook moeilijk wordt gemaakt omdat de oligopolies de kapitaalmarkt in handen houden en zo investeringen kunnen afblokken. Omdat deze oligopolies zich nu verregaand gebundeld hebben tot megabedrijven, is de weg vrij om in de plaats van te produceren -wat men reële economie kan noemen- rente te genereren op de kapitaalmarkten.

De expansie van de financiële markten is de laatste jaren dan ook expansief gestegen. Het volume van de transacties geven een goed beeld van de transformatie van reële economie naar irreële -financiële- economie. De laatste 20 jaar bedraagt die meer dan 2.300.000 miljard dollar, naar de meest conservatieve schatting nog wel. De vergelijking met de 70.000 miljard dollar wereldwijd aan gerealiseerd BBP maakt duidelijk hoe gigantisch de transformatie van reële economie naar irreële is.

 Het toont duidelijk aan dat monopolies verkiezen te mikken op rentes in plaats van producten. Onverkoopbaar omdat de transfer van koopkracht naar kapitaal de levensnoodzakelijke ader is waarlangs het monopolie van oligopolies zich voedt. Een mooi voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat is de manier waarop grote retaillers winst maken. Dit gebeurt niet zo zeer door winstaandeel per verkocht stuk - de marges zijn laag. Maar de winst wordt geraliseerd door de massale caschflow elke dag uit te zetten tegen rente. Daarom zien we de soms krankzinnige prijzenoorlog die ze onderling voeren. Het gaat hem meer om geldcreatie via financiële beleggingen dan om winst per product. Dit soort kapitalisme is dan ook niet meer geïnteresseerd in relanceprogramma's die werkgelegenheid creëren.

Waarom zouden ze? Niet het produceren -of verhandelen- is hun corebusiness, dat is overgenomen door inzetten op kapitaalstromen en rentecreatie. Wist u bijvoorbeeld dat de auto's zelf meer overhead zijn voor de verzekeringstak van GM?

Om dit systeem in stand te houden moeten oligopolies echter steeds meer beleggen om zo steeds meer rente te kunnen genereren. Om dat vol te houden moet men speculeren - omdat de winstmaximalisatie alleen daarmee kan gehandhaafd blijven. En juist daarom is het aan banden leggen van speculatie, zoals nu door de EU met een transnationale bankencontrole, een grap.

De EU is zelf een creatie van het transnationaal monopoliekapitalisme. De EU is de tool die de monopolies nodig heeft om wereldwijd en met verenigde kapitalistische krachten aan financiële winstmaximalisatie te doen. En daarom is speculatie niet een negatief gevolg van monopoliekapitalisme, maar juist de voorwaarde om het systeem recht te houden.

Zonder de strijd tegen transnationaal kapitaal is er geen verandering mogelijk. En vermits de EU een product is van transnationaal financieel kapitaal, is de strijd tegen de EU fundamenteel om dit doel te bereiken.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter