Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Sunday, 16 December 2012 12:08

Linkse partijen zijn volksvreemd

Written by 

De politieke elite is reeds volledig de band met de bevolking kwijt, ze vertegenwoordigen alleen nog een momentopname die door de massa met de verkiezingen wordt geuit. Verplicht dan nog, anders zou men zien hoe weinig representatief de politieke elite is. Het vertrouwen van de bevolking in politici is historisch laag. Men heeft terecht het gevoel dat zij niet langer het volk vertegenwoordigen, eerder henzelf en de particratie. 

Nu de politieke klasse steeds meer uit volksvreemde elementen bestaat (dat kan je dubbel interpreteren, maar blijkbaar trekken de klassieke partijen hoe dan ook niet genoeg eigen volksmensen met talent meer), is het geloof en vertrouwen in de politieke klasse nog meer aangetast. Bijna op de rand van het irrelevante. En deze trend zal ook vlug zichbaar worden bij de vreemde bevolkingsgroepen. Ook zij zullen hun politieke vertegenwoordigers op een bepaald ogenblik uitspuwen.

Onderstaande foto maakt dit duidelijk. De achterban van deze vreemde politica moet wel gruwen van waar zij voor staat. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een radicalisering en afwijzing van deze generatie politici van vreemde origine door de eigen volksmensen. En wat de burgerij als een middel tot integratie en verzoening tussen politieke elites van verschillende etnische achtergrond voor ogen heeft, zal zich zo tegen deze elite keren.

Een partij als de PVDA+ is zich daar terdege van bewust - marxisten zijnde. Zij mikken op het revolutionaire potentieel van het ingevoerde proletariaat. Het eigen proletariaat vond men toen reeds te burgerlijk. En dat doen ze sinds ze zich tot een leninistische partij hebben hervormd in de jaren '70 van de vorige eeuw - reden waarom ik indertijd afstand van de partij nam.

Voor hen is het logisch dat zij zich hebben omgevormd tot een vreemdelingenpartij. Het marxisme is een antinationale ideologie en dus van nature volksvreemd. De andere -ook linkse- partijen zullen net zoals de rest van de burgerlijke partijen op een mooie dag lelijk opschrikken. Dan zullen ze beseffen dat ook zij de macht compleet verloren zijn. En het eigen volk zal in slavernij leven. Overheersd door vreemde elites, geholpen door een collaboratiebeweging van internationalisten.

Net als door de eeuwen heen zal ons volk niks te vertellen hebben in eigen land. Multicultuur wordt dan een complete dictatuur.

Daarom onze oproep: vorm de weerstand!

 

Yasmine Kherbache: het gezicht van de volksvreemde sociaaldemocratie

 

 

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter