Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Wednesday, 06 February 2013 11:00

Links sociaal darwinisme

Written by 

In een interview met PVDA-voorzitter Peter Mertens dat recent in De Standaard is verschenen, doet hij enkele opmerkelijke uitspraken: uitspraken die de newspeak van het "Nieuw Comunisme" duidelijk weergeven.

Marxisme lijkt op darwinisme, aldus Mertens.

Deze bewering is op het eerste zicht controversieel omdat bijvoorbeeld De Wever het sociaal darwinisme aanhangt, verwoord door Dalrymple. En sociaal  darwinisme is voor de liberale school een logisch gevolg van de "struggle of the fittest". Maar Mertens gebruikt de verwijzing naar het darwinisme vanuit een totaal andere invalshoek, namelijk een die de natuurlijke en wetenschappelijke onvermijdelijkheid van het marxisme moet aantonen. Dit dus als eindpunt van de menselijke ontwikkeling en de menselijke geschiedenis.

De overmijdelijkheid ook van het feit dat de huidige concentratie van monopoliekapitaal naar het communisme moet leiden. Deze stelling omvat een oud marxistisch dogma en Mertens gebruikt Darwin hier om het communisme als een normaal en evolutionair proces voor te stellen.

Op een subtiele wijze wordt hier door de voorzitter van de communistische PVDA een revisionistische stelling ingenomen. Geen revolutie, maar evolutie. Dat dit volledig in tegenspraak is met het leninisme, dat weet hij ook wel. Maar om iemand een rad voor de ogen te draaien is het goed gevonden.

Wel gevaarlijk op termijn dus, omdat ook extreemliberalen (N-VA) de terminologie gebruiken. Voor Darwin zelf echter is dit nooit een optie geweest: een sociaal economische finaliteit af te bakenen of voorop te stellen... Hij heeft nooit de menselijke evolutie als een terugkeer naar een primordiale maatschappij met aan de basis een communistische samenleving als een onvermijdelijk en wetenschappelijk gegeven voorgesteld. Wel integendeel, dit zou een retrograde ontwikkeling inhouden. Of politiek uitgedrukt: dit zou een reactionaire stelling zijn.

Maar de nieuwe communisten zoals Mertens citeren liever niet meer rechtstreeks uit de werken van Marx of Lenin. Ze nemen hun toevlucht tot meer populaire wetenschappers die de vooruitgang van de mensheid als een gevecht van de sterke tegen de zwakke verklaren, waarbij de uistchakeling van de sterke de mogelijkheid geeft om een nieuwe mens te creëren.

Dat dit een omwenteling van het darwinisme betekent, dat doet niet ter zake. In de realiteit denken communisten immers top-down. De sterke mens -hiermee bedoeld de elite van de partij- die de zwakke overwinnaar van de evolutie -de massa- zal vertegenwoordigen en leiden.

En dat is wat communisten willen, nog steeds. Een nieuwe mens creëren op basis van een sociaal-economische doelstelling. Het verouderde idee dat nu nog zichtbaar is in China en dit gebaseerd op een mechanische indeling en industriële organisatie van de werkende massa.

En wanneer dit niet op een natuurlijke wijze kan gebeuren, iets wat bij ons zeker vandaag het geval is met een minimale industriële economie, dan hebben de communisten in heden en verleden de natuur altijd een handje geholpen. Door  het vermoorden en uitroeien van miljoenen die geen nieuwe mens wensten te worden. Zo kon men het proces versnellen.

Daarom neemt Mertens Darwin als voorbeeld en niet Marx. Zo kan hij de schuld van het communisme minimaliseren voor het feit dat waar zij de macht uitgeoefend hebben (of nog steeds uitoefenen) miljoenen mensen omgebracht werden (of omgebracht worden). Zoals in Noord-Korea vandaag gebeurt door uithongering.

Het is dan niet het communisme dat daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, neen, het is louter een proces van natuurlijke selectie. Aangestuurd door een "wetenschappelijke onvermijdelijkheid."

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter