Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Tuesday22 January 2019

Tuesday, 05 February 2013 11:51

Pensioenen, vermogen en de neoliberale markt

Written by  Theo Van Boom

 

Gisteren lanceerde de Nederlandse PVDA-leider Diederik Samsom een aanval aan het adres van "de ouderen": 50-plussers zijn de rijkste bevolkingsgroep van Nederland (30-40% van het vermogen) en dus moeten zij ook maar eens geviseerd worden. Dit kadert in de polemiek die nu al even heerst omtrent het electorale succes van de partij 50Plus. Volgens de een moeten die oude knarren maar eens hun solidariteit met des lands toekomst tonen, volgens de ander (waaronder dus 50Plus) kan je ze niet over een kam scheren en moeten die snotapen maar hun eigen boontjes doppen.

Zo ook in België, al kan dat debat pas beginnen wanneer de hoofddoeken (Vlaams Belanger Anke Van Dermeersch) dan wel de homohemden (N-VA-man Bart De Wever) uit het straatbeeld verdwenen zijn, blijkbaar. Dat er veel ouderen op een aalmoes leven, is zeker. Dat er ook veel een aardig kapitaal hebben, dat ook. En je moet geen genie zijn om te zien dat die laatsten ofwel met hun spaarcentje naar Spanje willen trekken, ofwel zoveel mogelijk aan de kinderen willen nalaten.

Natuurlijk, de standaardtrukendoos kennen we allemaal: schaf de indexering af en maak gebruik van het vertragingseffect. Verhoog de pensioensleeftijd tot na je dood en blijf tegelijkertijd de leugen van het brugpensioen herhalen. Nee, dat laatste is geen contradictie, dat is de "flexibilisering van de arbeidsmarkt" in werking.

Waar niemand het echter over zal hebben, is dat al deze "sociale" en "budgettaire" maatregelen zich binnen het kader van neoliberale (euro)globalisering afspelen en daarom net zo sociaal zullen uitpakken als de conservatieven hun maatschappelijke agenda dat sinds Mei'68 heeft gedaan. Van Napoleon's tactische terugtrekking uit Moskou bleef ook weinig over en onze sociale verworvenheden staan eenzelfde decimering te wachten.

De context is het probleem

Sinds de jaren '70 hebben wij een financiële, monetaire en commerciële liberalisering gekend. De gevolgen: exorbitante aangroei staatsschuld (ten voordele van de financiële markt), versnelling en verdieping van de economische cycli (meer crisissen en sneller achter elkaar) en een verhoogde ongelijkheid. Die laatste valt te wijten aan dat slechts 10 procent van de bevolking gebruik kan maken van de opportuniteiten in het vrije verkeer van kapitaal (ontwikkelingslanden, financiële en fiscale constructies, Gérard Depardieu die een Rus wordt...)

En als je die allemaal combineert, dan zie je dat door een stijgende ongelijkheid, door dalende sociale verworvenheden en door meer kans op in de val van de laatste nieuwe hausse te trappen (techbubble, kredietcrisis...) het dwijlen met de kraan open is geworden. En dan hebben we het nog niet eens over China gehad.

De oplossing buiten de context zoeken

Een oplossing zou dan ook best buiten de vooropgestelde context (lees: val) gezocht worden. Want zelfs als je vandaag de nivellering van nationale sociale klassen zou kunnen tegenhouden (zoals in Duitsland), mocht het mis gaan met de euro, dan zijn de ouderen sowieso de grootste slachtoffers. Tegelijkertijd is het zeker dat wij dat spaarpotje maximaal moeten aanwenden, maar daarom er nog geen beslag op moeten leggen.

Een oplossing om twee vliegen in een klap mee te vangen zou een bevriezing van een deel van de spaartegoeden zijn. In de ruil krijgt men wisselbewijzen die als valuta kunnen dienen, maar enkel binnen nationaal gesanctioneerde sectoren. Met de hefboom op deze spaartegoeden kan een dergelijke "nationaal gesloten kringloop" gestimuleerd worden. Na een aantal jaar kan men deze bewijzen dan inruilen tegen euro's, als die munt dan nog bestaat tenminste.

Dit zou een fundamentele ingreep betekenen die de koopkracht van de ouderen garandeert en tegelijkertijd de nationale economie over de generaties heen solidariseert.

Maar ja, wat dan met de door Europa opgelegde deregularisering, globalisering en mondialisme?

Tja, laten we maar een miljonairstaks doorvoeren. Het zal weinig zoden aan de dijk zetten, maar het is tenminste sexy. En dan kunnen de vermogende Belgen (al dan niet geriatrisch) morgen een Russisch paspoort kopen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter