Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 February 2019

Saturday, 16 March 2013 10:54

Nog een rechtzetting, dit keer inhoudelijk

Written by 

Tussen het mediaspektakel door, zijn er toch twee min of meer inhoudelijke artikels verschenen waar wij graag de puntjes op de "i" bij zetten. Wij danken DeWereldMorgen alvast voor tenminste wat debat tussen de hysterie door op te zoeken. Dat kunnen we van Kommissar Mertens immers niet zeggen.

 

 


 

Onderstaande citaten komen uit: N-SA op 1 mei in Borgerhout. Wat is N-SA?

"Andere Derde Wegen waren bijvoorbeeld Mussolini's fascisme, Hitler's nationaalsocialisme alsook de moderne vorm van sociaaldemocratie waarbij neoliberale ideeën worden gebruikt. In dat laatste noemen we Blair, Clinton, Schröder en Vandenbroucke als uithangborden. Derde Weg-ideologie gaat er van uit dat de klassenmaatschappij mag bestaan maar moet dienen om de kapitalistische ongelijkheid te bestrijden."

De Derde Weg stroming (hoewel door ons recentelijk nog als voorbijgestreefd neergezet) moet je niet verwarren met de Third Way van de Fabian Society en de London School of Economics. Dit is reeds decennia een klassieke verzamelnaam voor nationaal-revolutionaire bewegingen en de drietand is daar al van oudsher het symbool voor, meer niet.

"Nationalisme is de stelling dat de staat als politieke eenheid congruent moet zijn aan de sociaal-culturele eenheid van het land. Natuurlijk zijn er ook hier verschillende vormen van nationalisme. Vlaams-nationalisten baseren hun eenheid eerder op de taal en cultuur van het Vlaamse volk, Hitler deed dat op basis van etniciteit, de Germanen in zijn geval."

Dat is nu niet bepaald een exhaustieve definitie. Beweert iemand dat Bart De Wever volgens die definitie nationalistisch is? Voor ons telt het nationale herstel als antwoord op globalisering en mondialisme. Het is dus een systeemkritiek waar slechts een alternatief tegenover kan staan.

"Die twee termen samen vormen het nationaalsolidarisme. Dit gehele verhaal zul je echter in andere ismes ook terugvinden, althans voor een groot deel. Lees bijvoorbeeld eens na wat Mussolini beoogde met fascisme of Hitler met nationaalsocialisme. Nationaalsolidarisme is eigenlijk gewoon het neofascisme. Een nieuwe echo geboren vanuit de broednesten van Hitler en Mussolini. Het feit dat ze zichzelf nieuw-solidaristisch noemen is enkel omdat ze in vergelijking met Hitler, Mussolini en voorloper Verdinaso minder gewelddadig zijn op papier."

In dat geval was Hendrik De Man ook een fascist. Nieuw-solidarisme is voor ons geen voortzetting van het nationaal-solidarisme, dat thans wel interessant geëvolueerd is in haar latere jaren (ook na de oorlog) en virulent anti-Duits was. Solidarisme is verder ook in Frankrijk, bij katholieken etc. terug te vinden. Daar zou eens wat meer aandacht naar mogen uitgaan. Nationaal-solidarisme was een snelevoluërend experiment, geen verzoening tussen keynesianisme en Vlaams-nationalisme. Dat is de enige parallel die men met ons kan trekken.

"Deze ideologieën komen voort vanuit een nationalistische visie. Een natie van culturele eenheid. Waaraan zien we dit? Bekijk eens fragmenten van de toespraken van Eddy Hermy, oprichter en voorzitter van het N-SA. Als hij het heeft over sociale woningen, hulpuitkeringen enzoverder, komt hij niet verder dan aan te klagen dat 'allochtonen' (excuses-moi) hiervan profiteren."

Dat noemen wij de zaken bij hun naam noemen, maar dat doen wij wel vanuit een systeemkritiek.

"De klasse die het meest baat heeft bij een kapitalistisch systeem zal bij N-SA ook een beleidsvormer worden."

"Bij een kapitalistisch systeem". Alleen zijn wij geen kapitalisten. Diezelfde kritiek kunnen wij tegen communisten gebruiken, al is dat (historisch en actueel) wel meer accuraat.

"Pro-Palestina? [...] Hun Jodenhaat is hun voedingsbodem voor dit conflict. Getuigd dus ook niet echt van een links concept."

Ach ja, de rol van Jeruzalem, het internationale zionisme, de symboliek van Palestina voor het hele Midden-Oosten... Al die zaken zijn niet van tel, wij zien alleen maar haakneuzen! Kom nu, zeg. Zo kunnen wij ook stellen dat het links concept achter Palestina steunen niet meer is dan een haat tegen religie, omdat zowel die van joden als die van moslims ten koste van de goede vrede moet geneutraliseerd worden.

"Ik ga me nu persoonlijk niet uitspreken over de vakbondstop maar hun antwoord op syndicalisme is wederom een nationalistische vakbond."

Principieel voor stakingen, omdat deze in daad het systeem ondermijnen en een authentieke uiting van de frustratie bji de arbeiders zijn. Het is zo simpel als dat.

"Dus een bestaan naast elkaar, evenwijdig en gescheiden. Dat is N-SA's idee van 'vrijwillige remigratiepolitiek'. Rassensegregatie als drukmiddel om zo de druk op de sociale welvaart te verminderen. Een sociale welvaart die überhaupt enkel zou bedoeld zijn voor de autochtone bevolking. Dat is immers de essentie van een nationaalsolidaristische welvaartsstaat."

Allereerst: iedereen gelijk voor de wet, geen gescheiden sociale zekerheid, geen twee grondwetten. Dan: wij erkennen de situatie zoals deze is. Men leeft nu al gesegregeerd, daar wordt vandaag een (hopeloos falend en atomiserend t.v.v. liberalisme) multicultureel beleid op gericht. Draai dat beleid om en maak van remigratie een economisch instrument met incentives. Zie de nationale economie (kapitaalsstromen etc.) terug onder controle te krijgen.

De waanbeelden van treinen en deportaties zijn heus niet nodig, in Spanje kon je jarenlang onder Zapatero remigreren in ruil voor een volledig uitgekeerde sociale zekerheid. En het Vlaams Belang hield nog niet te lang geleden een remigratiecongres. En landen in de Maghreb zijn nu al een grote remigratiegolf aan het meemaken. Etc. etc.

"PVDA zou het internationale kapitalisme steunen door niet akkoord te gaan met een remigratiepolitiek. N-SA is een verbloemde versie van 'de bruinen pakken ons centen af' op dat vlak."

Voor elk percentage immigratie is er een evenredig percentage extra druk op de nationale lonen. Dat is een micro-economisch feit. Het immigratiebeleid is dus welzeker het steunen van het internationale kapitalisme. Zie hier een communistische kameraad die zo'n dertig jaar geleden zei wat men nu niet durft te zeggen.

"We kunnen dus gemakkelijk concluderen dat N-SA gewoon een uiterst racistische vereniging is waarvan de woordvoerder het nogal goed kan uitleggen. Bij hun past de term neonazi ook echt omdat ze een nieuwe versie van het ideologische nazisme (nationaalsocialisme) aanhangen. Dit zijn geen verwijten zoals dat wel eens bij het VB of N-VA gebeurt maar werkelijk gefundeerde conclusies."

Ja, makkelijk concluderen is dat wel. Dit is je eigen conclusies trekken om zo kort door de bocht alles tot nazispoken te herleiden. Waar is dat "uiterst racisme"? Wat is dat ideologisch nazisme? Dat kennen wij enkel van Hollywood.

En die film zal nog wel even spelen, zo te zien.

 


 

Onderstaande citaten komen van niemand minder dan Kathleen Van Brempt uit: Heureux de se trouver ensemble? Ik denk het niet

"Als de oplossing voor het ‘vreemdelingenprobleem’ er in bestaat om vreemdelingen op termijn terug te sturen naar hun islamitische landen van herkomst, is het maar beter dat ze recht in de leer blijven, zo luidt de redenering."

Dit is natuurljik een sociologisch debat, maar liever respect voor hun eigenheid dan hen seculariseren tot je inderdaad hetvolgende krijgt:

"Vreemdelingen, zo verklaart hun leider Eddy Hermy, pakken ons werk af en verkrachten onze jonge meisjes. Dat ze hier niet thuis horen, is duidelijk."

Zoals geciteerd uit kranten. Dus volgens de massamedia, overgenomen door Eddy Hermy.

"N-SA is virulent anti-Joods, weigert de staat Israël te erkennen en bestrijdt het zionisme."

Uitkijken met uw eigen achterban, mevrouw van Brempt.

"Jawel. Want het Vierde Rijk bestaat al en heet volgens het N-SA de Europese Unie. De N-VA verdedigt de EU en dus ook het Vierde Rijk. Ik verzin het niet, het staat op zijn website. Van de EU moeten we trouwens zo snel mogelijk verlost worden. Het N-SA wil een Noordwestelijke Tegenunie oprichten om zo de potverteerders uit Zuid-Europa de wacht aan te zeggen."

Wij zijn niet de enigen die over een Vierde Rijk spreken. Google dat woord eens. Probeer eens als Duitser nog in Griekenland op vakantie te gaan. Kijk eens naar waar onze economie op gericht is. Dat het een populistisch begrip is, tot daar aan toe. Maar daar lijken we ons toch allemaal schuldig aan te maken, dus waarom zouden wij "neonazi's" dat niet doen? Zie ook de afbeelding hierboven, van een voorname Italiaanse krant.

En het opdelen van de Europese Unie in geo-economisch compatibele blokken met overlappende belangen is niet zo waanzinnig wanneer zelfs uw partijgenoot Johan Vande Lanotte daarover spreekt.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter