Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Sunday, 30 January 2011 09:47

Nieuwjaarstoespraak

Written by 

Wat mij in dit land zo adembenemend stoort is dat de politiek niet durft te beginnen aan die duizenden kleine en grote problemen waarvan iedereen weet dat ze aangepakt moeten worden.

Door de druk van de democratie, door de angst om niet meer verkozen te worden, laat men alle problemen rotten.

Democratie is een eigenaardig ding. Uiteraard is er geen beter systeem en uiteraard koesteren we dit systeem. Maar soms moet men toch de vraag durven te stellen of een teveel aan democratie onze welvaart niet in gevaar brengt. Ik vraag mij daarbij ook af of de democratie zichzelf kan vernietigen - en, ik moet toegeven, ik geloof dat dit kan.

Deze woorden zijn van Baron Buysse, de grote baas van staaldraadbedrijf Bekaert en een man die beweert fier te zijn dat hij Belg is. Deze superkapitalist zegt ook dat men België moet bekijken als een soort koepel. Een holding, zoals je die in ondernemingen hebt. Die holding zegt de baron kan voor een soort coördinatie tussen de regio's zorgen, zodat conflicten niet uit de hand lopen.

Kijk beste vrienden en kameraden, dit is hoe de belgicistische kapitaalklasse dit land ziet. Als een bedrijf dat hen geld moet laten verdienen. En het is daarom dat de baron de democratie niet langer nuttig acht voor dit land. En dat bedrijf heeft leiderschap nodig zegt hij, daarom moet het land nu eindelijk een regering krijgen.

Wij nationaaldemocraten zijn er al lang van overtuigd dat de liberale democratie niet werkt. Het is een systeem van en voor het geld. Het is een systeem van en voor de partijbelangen. Het is een systeem van verraad aan de eigen werkende klasse. Het is een systeem van het egoïsme en de wanorde. Het is een systeem waar de werkende mensen die behoren tot het eigen volk elke dag het slachtoffer van zijn. Het is een systeem dat ons volk laat overspoelen met massa's vreemdelingen die ons kaalplukken tot op het blote vel.

En zo, beste kameraden, worden we tweemaal bestolen. Eenmaal door de liberaalkapitalisten en hun Belgische onderdrukkingsstaat. En een tweede maal door de horden vreemdelingen die ons kaalvreten als bij een sprinkhanenplaag.

Na de onwettige verkiezingen van vorig jaar zullen we op een bepaald ogenblik een onwettige regering op ons dak krijgen. En of dat nu een regering is waar de Vlaamsnationalen van de N-VA aan meedoen of niet, maakt ons niks uit. Het is en blijft een onwettig verkozen parlement dat een onwettige regering zal installeren. Helemaal in overeenstemming met de verzuchtingen die de baron uit het begin van mijn toespraak reeds had vooropgesteld.
België heeft geen nationale democratie nodig volgen hem. Of zoals de N-VA in mooi Nederlands zegt. Less is more----- minder is meer. Minder volksstaat- meer privé zaak.

Waarom zouden wij nationaaldemocraten dan naar een regering verlangen die alleen de belangen van de particratie dient? Een regering die hoe dan ook de rechten en verworvenheden van het arbeidende volk zal vernietigen. Een regering van de elite waar alleen de belangen van die elite aan bod komen. En of dat nu de rode elite uit Wallonië is of de liberale uit Vlaanderen, maakt niet uit. Wie van ons kijkt er naar uit dat die bende aan de macht kan blijven?

Zeker nu de macht in dit land met de overheveling van de begrotingsbevoegdheden naar Europa is verlegd, moeten wij die landverraders van de nationale partijen niet meer zien als nationale vertegenwoordigers.
Het zijn de lakeien van het Europese kapitaal. En Barroso, een van de nieuwe landvoogden van Vlaanderen, is duidelijk. Er is geen probleem met de welvaartstaat volgens deze voormalige marxist.Nee, de welvaartsstaat zélf is het probleem. Voor ons moet een Vlaamse staat veel meer worden dan een kindertuin vol halve garen uit de particratie.
Een Vlaamse staat moet een staat van de 21ste eeuw worden, waar door middel van het solidarisme onze economie wordt vernieuwd en ons sociaal stelsel terug in dienst van het eigen volk komt te staan. Een staat die zich los scheurt van de Sovjet van Europese Staten.
En nu moet ik tot mijn stomme verbazing vaststellen dat het de linkse elementen zijn in dit land die aan de rok van de koning en de bourgeoisie zijn gaan hangen om zo de boel op een reactionaire manier te kunnen laten verrotten.
En zo trekt een links antiblank arbeidersfront handje aan handje op met de corrupte Belgische elite. Samen trekken zij ten strijde tegen het eigen volk . De tactiek van links en van de culturele linkse elite is hierbij van een ongelofelijke perverse aard. De linkse beweging sluit de facto een verbond met het Belgische koningshuis. Een verbond, ook met de kapitaalselite, om haar multiculturele doelen veilig te stellen, ten koste van de belangen van de eigen blanke arbeidersklasse.
De linkse beweging wil op deze wijze haar tot hier toe marginale positie die ze nu al tientallen jaren bezetten verlaten, om zo haar kracht te versterken.

U zal zien kameraden dat bij de volgende verkiezingen de PVDA prominenter op TV zal te zien zijn. En dit als dank voor de steun die zij aan de elite van koningshuis en kapitaal geven.

Wij hadden reeds bij de oprichting van het N-SA voorspeld dat er zich een nieuw Mei'68 scenario zou voordoen waar links uit de marginaliteit zou proberen te komen door in te spelen op het ongenoegen van de bevolking.

Omdat we toen al de eerste signalen van de komende financieel crisis onderkenden. Maar dat zich dat in de context van een nieuw belgicisme zou voordoen hadden wij in onze stoutste dromen nooit durven denken. Het nieuw-belgicisme is op deze manier extreem-links en liberaal-democratisch van aard.

Het is een tweekoppige draak. Multicultureel en volksvreemd. En dit is niet eens zo verwonderlijk. België en de linkse maatschappelijke staatsopvattingen zijn compatibel aan elkaar.

Zij willen beiden dat volkeren losgekoppeld worden van het begrip natie en identiteit. Natie en volk - moet internationalisme en vermengde culturele identiteit worden.

België is een holding, zeggen de woordvoerders van het liberaalkapitalisme, daar is geen plaats voor identiteit en volksaard. Daar is geen bevoorrechte plaats voor de belangen van de autochtone blanke bevolking. In een holding kan en moet iedereen aan de bak kunnen. Dat noemen zij diversiteit en multiculturele verrijking.

Wie ingeschakeld kan worden in het productieproces is welkom en wie niet wil werken maar van parasiteren zijn beroep heeft gemaakt, die krijgt belastinggeld. Waarmee die ingevoerde steuntrekkers in staat zijn te consumeren in winkelketens waar de nationale en internationale elite de poen van op zak steekt.
De liberaaldemocratie heeft geen behoefte aan een volk. De liberaaldemocratie wil alleen consumenten. Witte ---- bruine ---- zwarte ---- gele ---- moslims ---- joden --- zigeuners. Het liberaalkapitalisme en het marxisme zijn kleurenblind. Liberaalkapitalisme en marxisme leiden tot een robotisering van de werkende mens. Een robot, zonder volksaanhorigheid – zonder raciale of culturele identiteit. Een machine die produceert en consumeert. Zonder ziel en zonder ideaal.

En deze machines moeten steeds meer produceren en werken tegen steeds lagere lonen en tegen steeds slechtere voorwaarden. De volgende twee jaar zal er geen loonsverhoging op uw rekening worden gestort. De elite van vakbond en kapitaal vindt dat het werkvolk al genoeg verdient. En ook groepen en partijen die zichzelf nationalistisch noemen volgen de redenering van de liberaalkapitalisten. Die zijn zo achterlijk dat ze het IMF volgen in haar eis dat in dit land het indexmechanisme wordt afgeschaft. Maar een echte nationaalrevolutionair veegt zijn achterste aan de eisen van de internationale bankiers van het IMF.

En de liberaal-democratische partijen vinden verder ook dat de blanke arbeider niet alleen zijn werk en zijn inkomen moet delen met de arme broeders uit de moskee, de arme broeders uit de synagogen en de arme zwarte christenmensen.

Neen, alle liberaaldemocraten, ook de Vlaamsnationale, vinden dat de blanke arbeiders en de werkende mensen de put mogen vullen waarmee de banken en het grootkapitaal ons hebben opgezadeld. Met andere woorden, wij blanke arbeiders zijn in hun ogen alleen goed als werkezels die de boel mogen redden nadat zij, de liberaal-democraten, hun zakken vol geld hebben gestopt met de verkoop van het land aan zigeuners en aan buitenlandse kapitaalgroepen. Die het kaalplukken en verarmen van het blanke volk als gemeenschappelijke eigenschap hebben.

Wij zijn dus weeral de pineut. En het linkse crapuul en het reactionaire rechtse liberaalprofitariaat kijkt op ons neer en lacht zich een bult.

Ik vraag u kameraden. Waarom laten wij al die lange jaren met ons voeten spelen? Waarom laten wij onze sociale verworvenheden uithollen? Waarom zijn wij beschaamd over onze afkomst en onze status van arbeiders? Waarom hebben wij onze geschiedenis van strijdbare volksgroep verloochend? Waarom laten wij ons telkens manipuleren door burgerlijke politici die beweren dat ze in onze naam spreken?

Ik zal u zeggen waarom, kameraden. Tot voor kort bestond er geen partij of beweging die eigendom was van de blanke arbeider in dit land. Tot voor kort bestond er geen partij die als wapen dient voor de strijd van de blanke arbeiders in dit land. Tot voor kort waren wij machteloos. Tot voor kort waren we ongeorganiseerd. Tot voor kort hadden de linkse volksverraders het monopolie van de arbeidersstrijd.

Dat, kameraden, is nu verleden tijd. Wij moeten elkaar hier en nu beloven dat wij samen zullen opstaan. Wij moeten elkaar hier en nu zweren dat we onze eigen belangen gaan verdedigen. Wij zijn een familie. Wij zijn een volk. Wij zijn een gilde. Wij zijn de Vlaamse arbeidersgilde. Wij zullen de volgende jaren helpen om een vrije sociale republiek te bouwen. Een sociale republiek Vlaanderen .

En wat anderen allemaal over ons mogen beweren. En wat anderen uit het burgerlijk nationalisme ook over ons denken. Wij vormen een aaneengesloten front van kameraden. Wij staan voor discipline en voor een aan deze gilde eigen orde.

Wij staan in de wereld vol chaos en anarchie als een groep vrijheidsstrijders met een vast geloof in onze ideologie. En wij behoren niet tot dat soort van vrijheidsstrijders dat in de salons en de hoerententen van het parlement zit te palaveren terwijl buiten op straat onze wereld wordt kapotgemaakt.

Wij staan pal voor onze eigen overtuigingen en staan op voor onze belangen. Wij willen niet de halfzachte taal van het burgerlijk opportunisme horen. Wij willen harde taal die past bij de harde realiteit.

Dat is wat wij in 2011 samen zullen doen. Harde klare taal spreken. Niet van dat flauw gezeik over dat het allemaal niets meer uithaalt. Dat we ons bij ons lot moeten neerleggen. Dat we die vreemdelingen hier niet meer buiten krijgen. Wij hebben onze eigen taal. De taal van de blanke arbeider die eindelijk opstaat en met de vuist naar het profitariaat slaat.

Dank u kameraden en nog een prettige avond.2011

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter