Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Thursday, 13 January 2011 19:16

N-VA: circusdemocratie in multiculturele saus

Written by 

De door de N-VA ingehuurde logebroeder en oud-belgicist Siegfried Bracke heeft deze week in het weekblad Knack weer een tot braakneigingen leidend vraaggesprek afgeleverd.

Na jaren de clown te hebben uitgehangen op de BRT mag deze mijnheer zijn clownswerk verder zetten bij de Vlaams-nationale liberalen van de N-VA.

Waar De Wever nog meent dat burgers niet moeten meedoen aan onwettige verkiezingen maar partijen zoals de zijne wel, daar gaat de "Bracke" geest nog een stap verder in het ondermijnen van de volkssoevereiniteit.

Op de vraag of het wel een goed idee was dat De Wever aan een tv-spelletje meedoet terwijl hij toch beter aan een regering zou moeten werken die de welvaart van ons volk kan waarborgen, wist Bracke een nog betere oplossing voor het vervangen van verkiezingen uit de hoge hoed te toveren.

"Ik ben een groot voorstander van het feit dat politici meedoen aan dergelijke tv-spelletjes", stelde de "Bracke" geest.

"Want", zo verklaart deze logebroeder, "het meedoen aan tv-spelletjes is voor mij een soort assessment." Want als je een leidinggevende functie wil bekleden in een bedrijf, dan moet je dat ook doen.

Bij de BRT, die vanwege een andere foeragemeester nu VRT heet, heeft de "Bracke" geest veel van die spelletjes meegemaakt, zei hij. En een topper bij die assessmentspelletjes waren steevast de rollenspelen waar Bracke van genoten heeft.

Ongewild heeft de rood-liberale logeman hier de oplossing aangebracht voor het vermijden van het houden van onwettige verkiezingen. De politici moeten zich niet meer laten verkiezen op de ouderwetse manier, maar kunnen voortaan door deelname aan assessmentspelletjes op tv hun kandidatuur stellen voor een politiek ambt. Ik kan me voorstellen dat we een tv-poll houden via de kabel en we zo de beste kandidaat voor de volksvertegenwoordiging kiezen. Weg al die nutteloze rompslomp en weg het recht van iedereen om zich kandidaat te stellen. Vanaf nu kunnen de BRT en VTM de kandidaten uitzoeken en aangevuld door een jury beslissen wie er mag meedoen.

En eigenlijk is dat niet zo erg, want in deze dubbele democratie, zoals De Wever België zo graag noemt, worden nu reeds 33% van alle zetels in het parlement toegekend door een loterij die vanuit de partijhoofdkwartieren wordt georganiseerd. Als we zo van 33% naar 100% niet-rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers kunnen evolueren, dan zouden we misschien VN-troepen naar hier kunnen halen die de wegen en de rest van de kapotte infrastructuur komen oplappen, terwijl ze het democratische gehalte van onze unieke Belgische democratie bewaken.

We zouden Chinezen kunnen vragen, die kunnen goed spoorlijnen en autowegen aanleggen. België zoekt toch buitenlandse sponsors voor zijn economie. Dat zullen de leuke neveneffecten zijn van een tv-democratie.

Ook over vraagstukken van Überfremdung heeft de "Bracke" geest van de N-VA zijn licht laten schijnen. Een lichtje van 15 Watt. Volgens Bracke zijn de mensen bijzonder rechtvaardig, want, zegt hij, "mensen kunnen best leven met allochtonen, dat geeft geen enkel probleem. Mensen zijn heel genereus."

Mijnheer Bracke kan dat weten, want in zijn loge loopt het vol van Afrikanen en Maghrebijnen. Die mogen de WC en de werkplaats kuisen, terwijl de witte broeders in de natte kamer aan het filosoferen zijn. Nochtans zijn volgens Bracke - en wij veronderstellen ook volgens de N-VA - alle mensen welkom, alleen moeten ze zich aan de regels van de club houden.

Deze zienswijze zou nog eens een mooi format voor tv kunnen baren. Dan kunnen we op tv die nieuwe leden van de club een wedstrijd laten spelen met onze eigen mensen die sociaal minder geluk hebben gehad. We kunnen zo sociale woningen en (laat ons de mogelijkheden helemaal opentrekken) ook jobs toewijzen.

Als de nieuwe leden vlugger zijn dan het eigen volk in het kennen van de regels, en we weten allemaal dat vreemdelingen de regels van het sociaal inburgeren via OCMW en dergelijke optimaal beheersen, dan komen hen die voordelen toe.

Want mensen van hier staan open voor vreemdelingen, zegt het N-VA warhoofd. Dat zal nogal een boost geven richting verdraagzaamheid.

Bracke vindt het verder ook helemaal niet nodig dat er quota komen om vreemdelingen aan een job te helpen bij de overheid. Bij de openbare omroep moet de Vlaamse regering het gewoon verplicht maken om vreemdelingen in dienst te nemen, punt andere lijn. Aldus de Bracke Siegfried. In Wallonië doen ze dat veel beter, vindt de Vlaams-nationalist, daar zijn reeds verschillende gekleurde gezichten in dienst van de omroep.

Zelf had Bracke in zijn tijd bij de BRT ook bijna een paar van die exoten in dienst genomen. Ze zouden volgens Bracke eventueel ooit wel geschikt zijn mits ze daar veel geld en tijd aan gingen besteden. Hij kon ze echter niet in dienst nemen, omdat ze onder de limiet van de vereiste capaciteiten zaten. Met andere woorden: ze waren ongeschikt voor de functie.

Bracke was er nog altijd niet goed van. Dat hij die exoten niet had kunnen aanwerven vanwege een paar formaliteiten zoals een ontoereikend diploma, zat hem nog altijd dwars. Alleen maar omdat ze op papier niet voldeden aan de voorwaarden van de aanwervingsmodaliteiten, heeft hij zijn exotisch experiment destijds moeten afblazen.

Dat was een schande voor Vlaanderen volgens hem. En dat zal dan ook plezant worden als die gasten van de N-VA morgen hier hun versie van de Vlaamse staat mogen implementeren.

Voor vreemdelingen moeten de voorwaarden tot aanwerving of tot het verkrijgen van allerlei sociale voorzieningen helemaal niet zo nauw genomen worden, aldus de "Bracke" topman van die partij. Want "discriminatie moet met wortel en tak worden uitgeroeid".

Maar eigenlijk valt die Bracke nog wel mee wat betreft liberale warhoofdigheid. Zijn baas De Wever gaat daarin veel verder. In een column dat dit waterhoofd van de N-VA enkele jaren terug geschreven heeft, stelde hij het zo (parafrasering):

Alle pogingen die tot assimilatie en integratie moeten leiden zijn mislukt en zijn gedoemd om te mislukken. De enige echte manier om tot assimilatie en integratie te komen ligt dan ook in de methode van interculturele vermenging.

In het interraciaal huwen en kinderen verwekken dus. Zo links-liberaal durft zelfs Bracke niet te gaan. Dat doet toch nadenken.

Waarom zijn die rechtse nationalistische partijen alleen maar rechts als het om sociaal-economische thema's gaat? En waarom zijn diezelfde rechtse nationalistische partijen zo verdomd links-liberaal als het om vreemdelingen gaat?

Eenvoudig: liberalisme kan niet zonder de invoer van vreemdelingen. Zij zijn de brandstof van het liberaal-kapitalisme.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter