Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday19 January 2019

Wednesday, 17 April 2013 11:16

Uitleg N-SA over immigratie overgenomen door PVDA

Written by 

 

Er is één -belangrijk- verschil in benadering van de immigratiepolitiek tussen PVDA en ons. Zij verwelkomen de immigratie en steunen zo de politiek van het grootkapitaal: wij verzetten ons daartegen. Daarom is het hypocriet  van de PVDA om in de volgende beschrijving van hoe de invoer van gastarbeiders vanuit Turkije is verlopen, kritiek te uiten op het patronaat en grootkapitaal. Het is op deze manier van twee walletjes eten. De immigratie ondersteunen en tegelijkertijd dezelfde immigratie -terecht- als een instrument van het kapitaal omschrijven.

Zo kan je ook de internationalisering -en mondiale speculatie- van de banken aanvallen en tegelijkertijd het transnationalisme boven nationalisme plaatsen als oplossing. En dat is wat de communisten en andere linksen en hun persaanhang doen.

Bij de indianen hadden ze daar een gezegde voor: met twee tongen spreken.

 

 

-Turken, verdeeld tussen Brussel en de andere zijde van de Bosporus-

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Turkije de landbouw op grote schaal gemechaniseerd. Grootgrondbezitters kregen steeds meer in handen. Kleine boeren capituleerden en trokken met honderdduizenden naar de steden. De werkloosheid werd onbedwingbaar. Tegelijk bleef het platteland onder demografische hoogspanning staan. Emigratie werd een middel tegen overbevolking. Op langere termijn zou het de Turkse staat geen windeieren leggen. Omstreeks 1990 had de emigratie een vijfde van de werkloosheid teruggedrongen. Tegelijk evenaarden de deviezen die de migranten naar hun familie stuurden een derde van het Turkse exportcijfer. (…)

België sloot zijn deal in 1964. De akkoorden die het eerder met Zuid-Europese landen had gemaakt, dienden als kladversie en werden aangevuld met tewerkstellingsmogelijkheden in andere sectoren. Om de demografische terugval in Wallonië te compenseren en tevens om een te grote mobiliteit onder de gastarbeiders tegen te gaan, werd gezinshereniging sterk gepromoot. Het patronaat zag daarin een instrument om zijn werknemers zo lang mogelijk aan zich te binden en vroegtijdige contractverbrekingen te voorkomen. Na één maand werken mochten Turkse arbeiders zich laten vervoegen door hun familie. (…)

Het grootste deel van de emigranten betrof mensen die vóór hun oversteek nooit of nauwelijks in een stedelijke context hadden geleefd. Bovendien was Turkije een land dat nooit gekoloniseerd was geweest en er een imperialistische traditie op na hield. België voerde bijgevolg een plattelandsbevolking in die in tegenstelling tot de Marokkaanse geen enkele culturele of taalkundige referentie had met Europa. Dit zijn twee factoren die de uitgesproken neiging verklaren om zich als Turk van de eerste generatie in het gastland heel sterk geografisch te concentreren. In de mate van het mogelijke trachtten gezinnen uit dezelfde herkomststreek zich in dezelfde wijken te groeperen. (…)

België voerde een plattelandsbevolking in die geen enkele culturele of taalkundige referentie had met Europa

In 2006 leefden in België een kleine 43.000 Turken. Ruim een kwart daarvan woont in Brussel, en van dat aantal kiest meer dan de helft voor de zone tussen de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek en de barokke parochiekerk van Sint-Joost-ten-Node in de put van de Maalbeekvallei. Daar moet het grote aantal genaturaliseerde Turken worden bijgerekend. (…)

Meer: PVDA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter