Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Thursday, 02 May 2013 07:19

Tekst persconferentie 1 Mei 2013

Written by 

Volgens de linkse democraten hier beneden op de markt zijn wij onverdraagzame nationalisten. Want nationalisme is eng. Het is voorbijgestreefd, ouderwets, verdelend, bekrompen. Er bestaat niet zoiets als volk, zeggen zij. Wij zijn allemaal van hier, beweren zij. Wij moeten alles delen, eisen zij. Wij zijn egoïsten, verwijten ze ons. Wij zijn op geweld uit, tieren zij.

Als men weet dat er in Borgerhout een overlast aan drugsmisdrijven bestaat, gepleegd door criminele bendes. Dat er wapens circuleren. Dat haatpreken worden gehouden in moskeeën. Dat daar jihadi's worden geronseld met als doel politieagenten en militairen in Syrië te gaan vermoorden. Als men dat weet, om ons dan te verwijten van in Borgerhout geweld aan te stokken lijkt wel een mislukte joke.

Hoe verknipt moet je als linkse bange blanke man zijn om ons van geweld te betichten in een poel waar ordeloosheid en onveiligheid heerst? Daar moet je een multiculturele rode trol voor zijn. Of een groene snol. Wij zijn extreemrechts tuig dat niet het recht heeft om een manifestatie te houden, beweren zij.

Maar zijn wij dan untermenschen? Tweederangsburgers? Zijn wij uitgesloten van rechten? Alleen nog goed om te werken en belastingen te betalen voor zij die alle rechten hebben. Voor zij die van ons werk profiteren. Zij die zich hier op onze kosten amuseren. Op onze kosten hier vegeteren.

Maar links en extreemlinks krijgt zoals altijd zijn zin. Gesteund door de ultraliberale euronationalisten van de N-VA ontnemen ze ons het recht om in eigen land van betogingsrecht gebruik te maken. Als offerande aan de lieve vrede tussen de vertegenwoordigers van het patronaat en de linkse straathooligans.

Dat noemen ze dan democratie. Dat is de liberale en linkse zienswijze over hoe verdraagzaamheid werkt. Zoals altijd eenrichtingsverkeer. Het is ons verdiende loon, zeggen ze dan Omdat we niet braaf willen zijn en zwijgen? Omdat we niet slaaf willen zijn en kruipen? Omdat we niet de crisis willen betalen en weigeren in te leveren? Omdat we de bezetting door immigratie niet willen accepteren? Omdat ze niet verdragen dat de autochtone arbeidersklasse zich roert? Is het daarom dat ze ons onze burgerrechten afnemen?

Die volksvreemde elite. De collabo’s van het regime dulden geen verzet tegen hun toenemende politiek van onderdrukking. Een regime dat een nooit eerder geziene diefstal van werkgelegenheid en koopkracht organiseert. Een rooftocht tegen het eigen werkvolk organiseert. Een regime dat het land uitverkoopt aan een monsterlijke superstaat. Een regime dat door de morele en geestelijke gelijkschakeling van een veelvolkerenstaat een enorme en amorfe massa aan paupers creëert. Een regime dat met repressiemiddelen alle werkende mensen onder de duim wil houden. Het gaat nu reeds zo ver dat wanneer je als autochtoon te luid de adem uitblaast, je in dit land een GAS-boete kan krijgen. Als grote kapitalisten daarentegen op 3 maanden tijd voor 45 miljard euro het land uitsluizen, dan geeft de elite geen enkele kik. En al zeker geen GAS-boete.

Ook geen boetes, straf of repressie voor de elite van de banken. Daar kregen onlangs 31 topmensen 1,1 miljoen euro aan bonussen uitbetaald. Topmensen van de staatsbank Belfius. Het bedrog en de speculatie bij het oude Fortis. Hun vroeger melkkoe is hen reeds vergeven. De rekening wordt door ons betaald.

Die decadentie, ze is ondraaglijk geworden. Wraakroepend. Stuitend immoreel. Product van de morele corruptie bij de politieke klasse. Een schreeuw tot verandering.

En waar blijven de rode smurfen in dit verhaal? Die hebben we daarjuist hier beneden op de markt gehoord. Kaviaarsocialisten broederlijk naast de bloedcommunisten. Samen lullen over een eerlijke verdeling van middelen en werk. En waar de woordvoerster van het volksvreemde socialisme Jasmin Kerbach het werkvolk oproept solidair te zijn.

Ons werkvolk, welteverstaan, die betalen het gelag. Haar volk zit aan de kassa en ontvangt de winst. Terwijl rode en verdwaasde Youps haar toejuichen. Altijd het vreemde aanbiddend en het eigene verloochenend. Pure volksverlakkerij is dat. Want ons volk wordt stilaan arm van al die solidariteit met de anderen. Het is een door de roden  georganiseerde verarming van de eigen bevolking in samenwerking met het neoliberale establishment.

Terwijl die rode oplichters elk jaar voor 5 miljard aan transfers van Vlaanderen naar Wallonië sluizen (niet naar het Waalse werkvolk, maar naar de Belgisch-Waalse elite), gaat er 6 miljard aan welvaartstransfers via de notionele intrestaftrek naar het internationale kapitaal.

En zo de armoede en de werkloosheid in Antwerpen en in andere Vlaamse centrumsteden doen toenemen. Terwijl ze het geld van ons volk naar de Marshalplannen van het Waalse kapitaal en de rode baronnen versassen. En de bloedcommunisten van de PVDA weten dat het gebeurt en dus medeplichtig zijn aan de roof op het Vlaamse volk. Maar geen bezwaar voor hen. Want hun volk is niet het Vlaamse volk, maar wel het vreemde volk.

Geen wonder dus dat links zo eensgezind tegen ons is. Eensgezind als ze zijn in het afstropen van het vel van het eigen volk. Daarom ook dat ze samen een volksfeest in Borgerhout organiseren. Dansend en zingend op de stijgende armoede van het eigen volk. Op het lijk van de eigen natie. Op de overblijfselen van de volkssoevereiniteit. Op de vernietigde volkswaarden van geloof en moraal. Op de vernietiging van het eigen werkvolk. Die rode en groene bakfietsdemocraten. Het smerig volk van verzuurde nepdemocraten, de eigen volkshaters. Het pseudo-intellectueel volkje met de steeds opgestoken vinger dat vergaat aan haar ingebeelde schuldgevoel tegenover vreemden. Dat is het socialisme, dat is het communisme anno nu.

De rode garde verleent nog meer hand-en-spandiensten aan de liberale burgerij. Om ongeschoolden aan werk te helpen is er het systeem van dienstencheques. Nobel van de burgerij en links, zou je dan denken. Ware er niet het feit dat het systeem in werkelijkheid dient om immigratie aan te zwengelen. Het succes van deze dienstencheques, door het feit dat het voor 80% staatsgesubsidieerd is, is nu oorzaak voor dat poetshulp een knelpuntberoep is geworden.

Intussen werken dan ook 150.000 mensen in die sector, waaronder tienduizenden vreemdelingen. De liberale en rode elite heeft zo een artificieel knelpuntberoep doen ontstaan. Weer een reden voor hen om nog meer immigratie te organiseren. Zoals altijd door liberale staat gesubsidieerd. En dat terwijl er tot 50% jonge werklozen zijn in sommige steden.

Zijn die dan te mooi om dat werk te doen? Mogen die hun nagels niet vuil worden misschien? Of heeft Mohammed hen verboden bij kefir te kuisen? Het zou nochtans een mooie oplossing zijn voor sommige problemen. Terwijl ze kuisen kunnen ze na het stofzuigen op de mat hun gebed doen.

Het land zit vol, propvol. Het aanbod aan reële jobs vermindert drastisch. Het aanbod aan onderwijs en onderwijsfaciliteiten staat op springen. Net als in de derde wereld moeten ouders kamperen voor de school, de linkse bakfietsouders voorop. Zij zijn dan wel voor gemengde scholen, maar willen hun kinderen liever in witte scholen. Een beetje hypocrisie is bij links en progressieven niet uitzonderlijk. Het is standaard.

Het aanbod aan medische zorg aan betaalbare prijs staat onder druk. Het werkloosheidspeil bij allochtonen heeft een ontploffingspeil bereikt. Werkloosheid bij eigen volk is ondraaglijk. De concurrentie tussen beiden moordend.

Onze positie daarin is duidelijk. Wij vechten voor eigen volk, staan aan hun kant. De anderen zijn onze zorg niet, niks mee te maken. Dat de verantwoordelijke elite er voor opdraait. Zij hebben ze naar hier gehaald. Het betaalbare huizenaanbod heeft een dramatisch tekort bereikt. Het huis zit vol. Het geduld is op. Het draagvlak voor deze waanzin is overschreden.

En nog zijn er vorig jaar tienduizenden vreemdelingen Belg geworden. Terwijl onze steden nog steeds vol zitten met illegalen.Onze steden vol zitten met uitkeringstrekkers Onze steden vol zitten met wanhopige mensen. Onze mensen en de vreemde mensen. Door de rode en blauwe baronnen van de politiek op een hoop gesmeten. Velen radeloos. Velen hopeloos. De steden financieel bankroet. Zullen wij wachten tot ook hier de werkloosheid tot onhoudbare proporties aangroeit, zoals vandaag in Spanje het geval is? Waar 6 miljoen mensen zonder werk zitten?

Zullen we wachten tot ook hier de sociale zorg verdwijnt, zoals in Griekenland waar mensen in vuilnisbakken naar eten zoeken? Of waar zoals in Duitsland inderdaad minder werklozen zijn maar je als werkende een hongerloon krijgt?

Zullen we wachten tot wij verzuipen in de modderpoel die de Europese Unie is? Verzuipen aan een overkill aan maatregelen die elke nationale politieke relance onmogelijk maakt? Verzuipen in de dictaten van bureaucratische troika's die ons de les spellen over hoe we moeten omgaan met ons land? Met ons volk? Met immigratie? Met het herverdelen van jobs en inkomens?

Willen wij die verdraagzame sullen zijn? Willen wij die laffe toeschouwers zijn? Handen in de zakken? Het hoofd gebogen als knechten? Neen, kameraden. Wij zullen niet diegenen zijn die zwijgend toezien. Wij zullen niet diegenen zijn die verdraagzaam ondergaan wat anderen ons  willen opleggen. Wij zullen niet degenen zijn die hun rechten zonder verzet opgeven. Wij zullen niet wijken voor de rode en neoliberale dwang. Wij zullen opstaan, kameraden. Wij zullen klaarstaan. Vandaag nog met enkelen. Maar morgen komt de dag. De kleur van een gouden dageraad als strijdsignaal.

Kameraden. Wij zullen die dag plukken.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter