Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday21 February 2019

Wednesday, 17 November 2010 12:15

Brieven aan de Vlaamse partijen: Engels in het Onderwijs

Written by 

 

Het Bolognadecreet dat de internationalisering, globalisering, liberalisering én veramerikanisering (waaronder verengelsing) van het onderwijs bevordert, heeft veel kritiek gevangen de afgelopen jaren, maar alles was uiteindelijk toch al beslist. Ook was de oppositie allesbehalve toereikend of serieus te nemen.

Nu, we zeggen niet snel "we hadden het nog zo gezegd" maar, tja,

hier

en hier

en ook nog eens hier

hadden we het wel degelijk zo gezegd.

Hieronder dan ook enkele correspondentie die ons ter ore is gekomen (de verzender in kwestie is niet aan ons geaffilieerd en wordt dan ook anonimiteit gegund). Dit is stuitend bewijs van de wantoestanden die zich nu reeds voordoen dankzij dit decreet.

Dat de liberale euregionalisten van Jong N-VA zich van geen kwaad bewust zijn vinden wij toch wel frappant, gezien zij toch hun uiterste best deden hun protest tegen Bologna oprecht over te laten komen. Niet dat ze het zo oprecht meenden, want een van de kritieken die de N-VA op Bologna heeft, is juist dat de toegenomen mobiliteit van studenten en docenten niet groot genoeg is en niet snel genoeg gaat. En dan te bedenken dat diezelfde liberalen beweren dat wij van Vlaanderen een competitieve kenniseconomie moeten maken.

In ieder geval, wat de studenten van het N-SA betreft, speelt taal een belangrijke rol in het onderwijs. Bologna draait om meer dan taal alleen, maar door hoger onderwijs te verengelsen komen we, zoals hieronder ook gesuggereerd wordt, terug in de situaties van Franstalige elites en Nederlandstalig plebs. Alleen waren de Franstaligen Belgische elites en moet de nieuwe Engelstalige elite internationaal zijn. Dat is het uiteindelijke gevolg van deze evolutie. En partijen zoals de N-VA trappen nog eens na met hun oppervlakkige verontwaardiging.

Afwachten of het Vlaams Belang een beter antwoord geeft?

Inderdaad, we hadden het nog zo gezegd!

 

Namens Studenten N-SA

 


 

Brief aan David Manaigre, Jong N-VA

Geachte Heer,

met veel belangstelling las ik uw e-post over de verengelsing in het onderwijs.

Dit geldt ook voor ons taalgebruik in het algemeen, zoals reclamebladen met Engelse termen, waar mijn ouders niets van begrijpen.

Nu stelt zich voor mijn dochter Heleen een groot probleem aan de Unief in Gent, waar zij het eerste jaar geschiedenis studeert, nl. zij kent géén Engels, en toch dient zij voor diverse cursussen, waar de prof. zelf géén cursus voor geschreven heeft, Engelstalige boeken in te studeren. Zelfs voor de "geschiedenis der Nederlanden"!!!!

Niemand kan mij wijsmaken dat zelfs daarvoor géén Nederlandstalige boeken zijn. Dit is gewoon luiheid van de proffen in kwestie.

Vlaanderen zou beter naar het voorbeeld van Frankrijk, nl. de daar sedert tientallen jaren heersende maatregelen tegen het "Franglais", hanteren. In Frankrijk heeft dit goede resultaten.

Kan mijn dochter daar wettelijk iets tegen doen? Want het grote risico is dat zij zal buizen op deze vakken, enkel omdat zij géén Engels kent!!! "And for the Flemish the same". Dit kan toch niet, het "Pour les Flamands la même chose", na zoveel jaren Vlaamse strijd, rustig vervangen door Engels? Wanneer mijn dochter hierdoor flest, moet ik dan vragen : "Hier haar bloed, wanneer haar recht?"

Bedankt voor het lezen van mijn mail, en bedankt voor een spoedig antwoord,

met oprechte hoogachting,

 

***

 


 

Reactie van Lieven de Rouck, Jong N-VA

Beste,

Onze excuses voor de toch nogal late reactie.

Alleszins hartelijk voor uw bemoedigend berichtje.

Ik was niet op de hoogte van het probleem, en vind de situatie die u schetst nogal hemeltergend.

Anderzijds verbaast het mij dat mensen die afstuderen in ons secundair onderwijs te weinig Engels kennen om dergelijke boeken in te studeren.

Blijft wel een probleem natuurlijk. Ik weet echter niet of dergelijke problematiek wettelijk aangepakt kan worden. Ik ga het echter wel aankaarten binnen Jong N-VA nationaal en Jong N-VA Gent.

Vriendelijke groeten,

Lieven De Rouck

Namens Jong N-VA

0472 69 14 92

 


 

Aan volksvertegenwoordiger Gerda Vansteenberghe, Vlaams Belang

Geachte Mevrouw de Volksvertegenwoordiger,

met véél genoegen heb ik uw bijdrage in "Magazine" gelezen over "Engels als tweede taal?", en de gegronde vrees voor immersieonderwijs.

Echter, het is al jaren een feit aan de Universiteiten, in casu deze van Gent, om cursussen aan te bieden, én te verplichten, geschreven in de Engelse taal.

Ik ben vader van vier dochters en één zoon, waarvan mijn twee oudste dochters Heleen en Yasmin, respectievelijk geschiedenis en kunstwetenschappen studeren aan de UGent.

Bij Heleen wordt in het eerste jaar bv. de geschiedenis van Vlaanderen in het Engels gegeven! En dat gaat zomaar door. Nu is Heleen op leergebied achtergesteld geweest in het middelbaar, waar ze bijzonder onderwijs diende te volgen wegens dyslexie en een niet-verbale leerstoornis. Op haar 21ste slaagde zij in het toelatingsexamen aan de UGent, na véél psychologische begeleiding etc...

Nu wordt dat arm schaap geconfronteerd met Engels in bijna alle vakken, een taal die zij totaal niet kent. Zij zal dus "gebuisd" worden grotendeels door het niet begrijpen van een vreemde taal. Dat doet mij denken aan de donkere tijden waar Vlamingen maar Frans moesten kennen, en in het beste geval niet konden studeren, in het slechtste geëxecuteerd werden aan het front (in het eerste komt het neer op economische/sociale executie). De ene taaldictatuur wordt door de andere vervangen...

Is dat allemaal wel wettelijk?

Met dank voor uw antwoord,
oprechte hoogachting,

 

***

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Het Bolognadecreet dat de internationalisering, globalisering, liberalisering én veramerikanisering (waaronder verengelsing) van het onderwijs bevordert, heeft veel kritiek gevangen de afgelopen jaren, maar was uiteindelijk toch reeds zonder meer toe besloten. Ook was de oppositie alles behalve toereikend of serieus te nemen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter