Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Saturday23 September 2017

Friday, 14 June 2013 10:55

Eenheidsdenken is dodelijk voor economie en volk

Written by 

                                                                        

"De politieke correctheid heeft ons weten wijs te maken dat het arrogant, dogmatisch, kolonialistisch en ja zelfs racistisch is om van superieure en inferieure of zelfs maar van moderne en primitieve  culturen te spreken.  

Volgens deze aartsengeslachtige opvatting zijn alle culturen op hun eigen wijze en in hun eigen omstandigheden gelijk geschapen en zijn het gelijkwaardige uitingen van een schitterende menselijke verscheidenheid."

Mario Vargas Llosa

 


 

In het licht van het debat over de éénmaking van het statuut voor arbeiders en bedienden, in het licht van de onderwijshervorming, maar ook in dat van de gesprekken over het vrijhandelsverdrag dat op stapel staat tussen de VS en de EU is het nuttig en nodig dat we de bovenstaande overwegingen van Llosa even ter hand nemen.

Als het zo is dat de gelijkheid van culturen of de "universele" mens niet bestaat, dan moeten we aannemen - en voor ons is zowel het ene als het andere evident - dat de inspanningen van elites om ons het tegenovergestelde op te dringen een mechanisme is om de mens te nivelleren tot een loutere economische productiefactor, met als ultiem doel er een consumerende herkauwer van producten te maken. De gelijkschakeling van alle waarden, gedachten, levenswijzen en geloofsovertuigingen, maar ook het constante streven van media en opiniemakers om het "denken" en de standpunten over de meest diverse onderwerpen gelijk te schakelen, passen in de poging om een universalistische eenheidscultuur op te dringen.

Die eenheidscultuur mag men echter niet verwarren met een non-ideologische cultuur, ze is juist sterk ideologisch gestuurd. Dat verklaart waarom marxisten deelaspecten van de ideologie van de economische elite aanhangen. Zowel voor marxisten als neoliberalen is de economie immers een doel op zich. Dat is de verenigende idée-fixe, dat is het mechanisme dat tot culturele, "universele" eenheid van de mensheid moet leiden. Voor ons spelen echter andere waarden, en die zijn niet noodzakkelijk anti-economisch, maar "anders-economisch". Het economische heeft bij ons niet tot doel er  "cultuur" van te maken. Bij ons is culturele beleving juist de drijfveer voor het economische. Volk en volksgemeenschap gaan bij ons voor op economische doelstellingen. En, neen, dat hoeft geen contradictie in te houden voor welvaartscreatie, het is er integendeel de voorwaarde toe.

Wilt u met ons meedenken, meediscussiëren over deze en andere boeiende onderwerpen, kom dan op 16 juni naar 't Vosken (Sint-Baafsplein 19, Gent). Start om 16u.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter