Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday23 January 2019

Tuesday, 15 October 2013 12:11

De kapitaaltaks van de PVDA komt eraan, uitgevoerd door het grootkapitaal

Written by 

 

- IMF choqueert met ideetje van 10% superbelasting op spaargeld" ( kranten)

- Polen wil de overheidsobligaties in handen van pensioenfondsen nationaliseren, om ze vervolgens te annuleren. Die operatie zou de overheidsschuld (in procent van het bbp) volgend jaar met 9,2 procentpunt terugdringen"( De Tijd)

- Liquidatiebonus:Het tarief van de roerende voorheffing (RV) op de liquidatiebonus stijgt vanaf 1 oktober 2014 van 10% naar 25%, een verhoging met 150%. “Slapende vennootschappen” met cash kunnen het best definitief vereffend worden.De maatregel tast het pensioenkapitaal aan van de ondernemer en vrije beroeper" (VZO)

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de "Bolsjewisering" van kapitaal van de massa ten voordele van de kapitalistische staat.

De grote oligopolies hebben door het organiseren van de bankencrisis in feite de nationale kassen van de staten geplunderd. Door hun machtsmonopolie in politiek en economie waren -en zijn- ze in staat om de leegroof van banken op de nationale volkeren en staten af te wentelen. Nu de kassen van de nationale -zelfs die van de supranationale staten- leeg zijn en er weinig middelen overblijven voor een nieuwe economische en monetaire boost, wil de machtsklasse overgaan tot de confiscatie van het overgebleven spaargeld -dat niet meer gedekt is door reële waarde- van de werkende mensen in de nationale staten. Met het geconfisqueerde kapitaal -in feite schuld van banken aan de spaarders- kan de elite bronnen aanboren om opnieuw een rondje casino royale te spelen. De communisten zijn al lang voorstander van een confiscatie van spaargeld. Dat wordt handig verpakt in een populistische slogan, zoals de miljonairstaks.

En er zal wel degelijk een miljonairstaks door het kapitaal -met morele steun van de marxisten- aan de spaarders worden opgelegd. Echter, het zullen niet de miljonairs zijn die deze taks zullen ophoesten maar wel miljoenen spaarders. En zo ziet men maar dat een marxistische idee door de kapitaalsklasse gretig wordt overgenomen, net zoals de multicul en de uitbreiding van de EU trouwens. Om het mechanisme meer duidelijk te maken kan u onderstaand artikel lezen, dat dateert van 2008. Het kan alleen allemaal nog veel erger worden.


 

Bolsjewisering van het kapitalisme       


De huidige monetaire crisis is in feite een herschikking binnen het globalistische wereldkapitalisme. Dat wereldkapitalisme of financieel globalisme is namelijk overgegaan tot een revolutionaire ingreep in het overschot aan zelf gecreëerde geldmiddelen en het wegwerken van de massale, maar in werkelijkheid onbestaande geldstromen die men ook wel uitstaand krediet placht te noemen. Deze ingreep is te vergelijken met de bolsjewistische machtsgreep van de communisten in Rusland in 1917. Ook daar werden alle geldmiddelen net als de productiemiddelen genationaliseerd. Deze nationalisering van kapitaal moest in een later stadium van de socialistische revolutie uitmonden in een wereldcommunisme of beter gezegd in een globalistisch maatschappijmodel en in een internationalisering van alle kapitaalmiddelen. Die droom van een supergeorganiseerd financieel en economisch internationalisme is nu door de Internationale van het Kapitaal verwezenlijkt. Deze machtsgreep werd in alle landen van de wereld gesteund en zelfs op de sporen gezet door marxisten en kapitalisten samen. Het voorbeeld van de neoconservatieven in de USA die ideologisch worden geleid en gestuurd door oud-trotskistische marxisten is veelzeggend. Maar ook bij ons en in de rest van Europa zijn de sociaal-democraten de mede-organisatoren van deze kapitalistisch-marxistisch globalistische wereld. Op een ogenblik dat het internationale kapitaalsysteem door de creatie van biljoenen aan onbestaande betaalmiddelen is verzeild in een ware bestaans- en geloofscrisis zijn ze overgegaan tot een drastische wereldwijde ingreep.

  

Die ingreep bestond erin dat de leiders van het huidige globalistische wereldkapitalisme - met name de Verenigde Staten - hun bankroet moesten kunnen exporteren naar de wereldmarkt om zo van een groot deel van hun schuld af te geraken. De globalistische wereldmarkt is dus niet alleen nuttig voor die groep om goederen en diensten en mensen zo goedkoop mogelijk te kunnen exploiteren, maar ook om aankopen en militaire avonturen te laten betalen door de spaarders van de gehele wereld. De technieken zijn intussen gekend, nadat de banken al het spaargeld hebben laten wegroven door de Internationale van de Hebzucht in ruil voor vette persoonlijke commissies en bonussen. Als de hold-up vervolgens bekend dreigt te worden bij het grote publiek, als dat publiek op zijn beurt dreigt om het vertrouwen in de bankiersmaffia op te geven en in paniek zijn eigen centen van de banken terugwil, dan blijft er nog een laatste techniek over voor de gangsters van het grote geld… de internationalisering van het bankwezen. De ultieme droom van zowel marxistische internationalisten als globalistische marktfundamentalisten. En dat is niet verwonderlijk, want het gaat hier om een en hetzelfde economische systeem, namelijk het internationalisme. China had al aan de internationale kapitaalklasse getoond dat het gecombineerde communistisch-kapitalistische systeem superieur was tegenover het oude kapitalistische systeem. Beter was het om de staat al de investeringen en de verliezen te laten betalen, terwijl een profiteurskaste met dwang de massa onder controle houdt en via wetten het gespaarde bezit van een grote groep van mensen laat confisqueren en zo transfereert naar de zakken van een kleine profiteurskaste.

Op dit ogenblik - na amper enkele weken van financiële oplichting door de geldmaffia - zijn er biljoenen dollars, euro’s en andere munten gewoon verdwenen. Ze zijn echter niet in lucht opgegaan, zoals vele door het systeem betaalde financiële analisten ons wijsmaken. Het spaargeld van de massa in de verschillende nationale staten is gebruikt om er miraculeuze vermenigvuldigingen op de internationale geldmarkten mee mogelijk te maken. De miljardenwinsten die een Warren Buffett nu gerealiseerd heeft, zijn daar een bewijs van. De kapitalisten dachten dat ze Goden waren, maar ze blijken ordinaire dieven te zijn. De massa heeft in hen geloofd tot ze op klaarlichte dag werd beroofd.

Het geld is weg en toch wordt de terugbetaling gegarandeerd door politici die in dienst van die kapitaalmaffia staan. De massa en de nationale staten hebben hun rijkdom naar de internationale kapitaalklasse zien verwijnen, vooral de Amerikaanse kapitaalklasse dan. Nu moeten die politici echter hun nationale achterban sussen om zelf aan de macht te kunnen blijven. Ze beloven hun burgers dat deze hun geld zullen terugkrijgen, als ze het maar op hun bank laten staan en niet gaan afhalen. De rekeningen zijn geplunderd. Ze zijn opgegaan in de internationalisering en confiscatie van grote delen van privé-bezit door de kapitaalsnomenclatura. Zoals de oude bolsjewieken aan de massa beloofden dat hun geld en hun grond niet waren verdwenen in de zakken van de partij (partij van vooral joodse bankiers en joodse revolutionairen) maar integendeel keurig werd beheerd om het nut en de rijkdom van het algemeen te bevorderen, zo willen de oude en versleten democraten ons wijsmaken dat alles onder controle is en dat vanaf nu al onze goederen en geldbezit goed beheerd zullen worden ten voordele van het algemeen. De communistische leiders werden terecht door niemand geloofd, maar welke sukkel gelooft die snertdemocraten nog?

 

                       

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter